MAKALELER 3 / Küresel Isınmada Çözümler-Ağaç Dikmek


Küresel Isınmada Çözümler-Ağaç Dikmek:


1--Bir grup araştırmacının Science’ta yayımladıkları bir makaleye göre, iklim değişikliğiyle savaşmanın en iyi yolu ağaç dikmek olabilir.


1.1--Çünkü ağaçlar fotosentez sırasında atmosferdeki karbondioksiti tüketirken oksijen ve besin üretiyor. Özellikle hızlı büyüme sürecindeki genç ağaçlar atmosferden yüksek miktarda karbondioksit alıyor.


2--Science’ta yayımlanan makaleye göre, var olan şehirler ve tanm arazileri göz önüne alındığında bile, yeryüzünde yeni ağaç dikilebilecek yaklaşık 9 milyon kilometre kare toprak var.


2.1--Bu arazilere 1 trilyon yeni ağaç dürmek ve böylece atmosferdeki karbondioksit miktarını yaklaşık 750 milyar ton azaltmak mümkün.


2.2--Bu miktar, insanlann son 25 yılda atmosfere saldığı karbondioksit miktarına denk geliyor.


3--Araştırmacılar ağaç dikmenin tek başına yeterli olmayacağını ancak fosil yalat tüketiminin azaltılması ve diğer önlemlerle (örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, karbon yakalama ve depolama gibi temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi) bir arada uygulandığında etkili olabileceğini belirtiyor


4—Yeni Ağaç dikiminde en hızlı dikim tekniği olan drone ile ağaç dikimi önemli olabilir.


4.1--Okullar-Askeri Birlikler ve Kurumlardan organizasyon ile ciddi anlamda ağaç dikme konusunda yardım alınmalıdır.Bu anlamda okullardan 5 gün askeri birliklerden 1 vs ay kadar yardım alınması önemli olacaktır.Kurumlardan da ya ağaç temini konusunda yada eleman vermek suretiyle yardım alınmalıdır.


5--Küresel ısınma sürecinin etkilerinin azaltılmasının en önemli yollarından biri, ormansızlaşmanın önlenmesi ve ağaç dikimidir. Bu tür çalışmaların yapılması, ülkemizin sera gazlarının atmosfere salınmasında yarattığı etkiyi en aza indirilmesinde önemli rol üstlenecektir.


5.1--Yetişkin normal bir ağaç bir saatte ortalama 2.3 kilogram karbondioksiti bünyesine alıp fotosentezle 1.7 kilogram oksijen üretmektedir.


5.2—Küresel ısınmada etkilerin oluşumuna bölgesel-lokal olarak bakılmalı ve bölgesellerin toplamı globali oluşturmaktadır.Bu anlamda her bölge havası-suyu-toprağı ile diğer bölgeden sanki aralarında bir zar varmış gibi ayrımlanmakta.


6--Küresel ısınmayı vs Türkiyede de azaltmayı başarırsak ,bunun en büyük faydası dünyaya yüz ölçümü oranında etki ederken,ülkemize en büyük faydayı getirecektir.


6.1--Ülkemizde mevcut ağaç stoku 3-4 katına gelirse yağış vs düzenlerimiz herhalde normale dönecektir.CO2 emisyonunu ülke olarak azaltabilirsek,bu emisyonun zararlarını en az biz hissedeceğiz.


6.2--Sonuç olarak küresel ısınmada-küresel kirlenmede  kim daha fazla kirletirse bedelini o daha fazla ödeyecektir.


6.3—Yerel yönetimler şehirlerde ısı adasına karşı geçmiş ve geleceğe dönük olarak yeşil çatı uygulamalarına uygulama ve mevzuat olarak hızla geçmelidir.İmar yönetmeliğende olan ağaç dikme şartını ciddi olarak uygulamalıdır.


7--Küresel ısınmada,toprağın ısı yalıtımıyla  koru alanları toprağının kurumasını önlemek:


7.1--Koru alanlarının kurumasını normalde üstteki koru toprağı sağlamaktadır.Bu üst tabakanın ısı iletim katsayısı çok düşük olduğu için ısının toprağın  alt tabakalarına  gitmesini önlediği ve bu şekilde  toprağın kurumasını önlediği düşünülebilir.


7.2--Zira zaman içinde yere düşen,yaprak,çöp kabuk gibi malzemeler toprağın üstünde bir tabaka oluşturarak,ısının altta köke-ağacın beynine nüfuz etmesini önler.Toprak erezyonuda aynı bağlamda ele alınabilir.


7.3--Küresel ısınmada akarsu erezyonu veya havadaki karbondioksit-azot oksitleri emisyonuna bağlı yağan asitli yağmurlar,sonuçta  üstte bulanan organik çöp tabakasını yok ederek, toprağın ısı yalıtımını bozduğu kabul edilebilir.


7.4--Üst koruyucu tabakanın yok olmasının ( sıcaklığın  alt tabakalara daha kolay geçmesi sonucu) toprağın kurumasını şiddetlendirdiği düşünülebilir.


7.5--Kuralığın çözümünde,toprağın altında belli bir nemliliğin var olması gerekmektedir.Bu anlamda asit yağmurlarına karşı üretilecek teknolojik çözümler aciliyet kazanmaktadır.


7.6--Yukarıdaki nedenlerle koru alanları içinde eğer,ısı yalıtımını sağlayan üst tabaka ortadan kalkmış ise yerine 10-15 mm lik çakıl parçacıklarından oluşan tabaka oluşturulursa(çakıl parçacıkları ısıyı hapsedip),güneş ışınımının alta intikal etmesini önleyerek,toprağın kurumasını önler.


7.7--Kısaca şehir içi koru alanlarında,koru toprağının üstü 10-15 mm lik çakıl tabakasıyla kaplanması,toprağın ısı yalıtımı için uygun çözüm olabilir.

 

Kaynak:https:// science.sciencemag.org/ content/365/6448/24-Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi- İklim Değişikliğiyle Savaşmanın En İyi Yolu: Ağaç Dikmek-Dr. Mahir E. Ocak

Makalenin İzlenme Sayısı : 159

Eklenme Tarihi : 24.02.2020

Önceki sayfaya geri dön.