MAKALELER 3 / Arge-İnovasyonda Durum Analizi-Faydaları-2018


Arge-İnovasyonda-Durum Analizi-Faydaları-2018:

 

1—İnovasyon ve arge nin önemi anlamında ;1960 lı yıllarda toplam faktör verimliği anlamında-kişi başına gerçek GDP leri 1 olan,G.Kore ve Gana arasındaki fark 2005 yılında  12 kata çıktı.12 kat fark inovasyon-argeye bağlı toplam faktör verimliği ile sağlandı.

 

2--ülkeler bazında değerler incelendiğinde AR-GE ve inovasyonda lider ülkelerin 118453-11089 milyon USD civarında olan AR-GE harcamaları, ülkemizin 18388 milyon USD lik harcaması arasında 5-25 kat fark olduğu görülür. Bu da AR-GE için ayrılan parasal kaynağın

başarı için bir gösterge olduğu, ayrılan kaynağın arttırılması ve doğru alanda kullanımının sağlanması ile ilerlemenin mümkün olduğunu göstermektedir.

 

3--Gayrisafi Yurtiçi Arge Harcaması-GERD/GDP(%) oranı 2001 de 0.51 iken 2016 da 0.88 yükselmiş olup Global sıralamada 2013’ ten 2017’ ye gerçekleşen ön sıralara doğru eğilim bizi 68. sıradan 43. sıraya taşımış, aynı dönem için skorumuzdaki değişim nispeten daha küçük adımlarla 36.1'den 38.1'e yükselmişti

 

4--Ülkeler Bazında AR-GE Harcamalarının GDP ye oranı (AR-GE yoğunluğu)-2005-2016  arası;

Danimarka da………..4.2

Japonya da…………..3.2

İngilte de…………….1.6

Türkiye de……………0.75 dir.

 

5—Toplam arge harcamaları Türkiye de 2001 de ortalama 2 milyar TL=1.600 dolar  dan 2016 da 25 milyar TL =8300.000 dolara ye çıkmıştır.

 

5.1—Ülkeler bazında arge harcamaları 2000-2016 arası


ABD…………..270.000 dolar dan……..363.000 dolara

Japonya……….100.000 dolar dan……..132.000 dolara

Çin……………50.000 dolar dan……….350.000 dolara

Türkiye……….1,6.000 dolar dan………8,3.000 dolara çıkarmıştır.

 

5.2--Ülkeler bazında Üniversitelerin arge harcamaları 2016:


ABD…………..67.520.000 dolar

Japonya……….20.700.000 dolar

Çin……………30.860.000 dolar

G.Kore………..7.250.000 dolar

Türkiye……….6.800.000 dolar

 

5.3--Ülkeler bazında Devletin arge harcamaları 2016:


ABD………….59.000.000 dolar

Japonya……….12.700.000 dolar

Çin……………70.800.000 dolar

G.Kore………..9.100.000 dolar

Türkiye……….1.800.000 dolar

 

 

6--İnsan kaynağı değerlendirmelerinde kullanılan tam zaman eşdeğeri sayılarına bakıldığında - TZE değerlerine bakıldığında

Türkiye'nin……….. 136

Çin‘in…………….. 3878

Japonya’nın………. 872

Almanya’nın…….. 656

G.Kore’nin……….. 447    TZE değerleri görülüyor.

 

6.1--1000 çalışan başına AR-GE personeli sayılarında da benzer bir durum vardır.

 

Türkiye'nin……………………………………….. 4.64 değerine karşılık

 

Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin…….. 15-20 arası  


Değerlerde olduğu görülmektedir.

 

7—Türkiye de Finans Kaynaklarına Göre AR-GE Harcamaları-2016 yılı için

 

Şirketler…………..........13.359.000

 

Yükseköğretim…........8.943.000

 

Genel Devlet…….........2.338.000 TL harcama yapılmıştır.

 

8—Toplam Petent Başvurusu Sayısı açısından:

 

Çin…………..1.338.503 adet

Japonya…….... 318.381 adet

G.Kore………. 208.830 adet

ABD………… 605.571 adet

Türkiye……… 6.848 adet

 

8.1—Patent başvurularında da gerilerde olduğumuz en yakın gelişmiş ülkenin 1/10'u kadar bir değerde olduğumuzu görülmekte.

 

8.2—Bilimsel makale sayısında

Çin……………400.000

ABD………….400.000

Almanya……...100.000

Japonya………100.000

İngiltere………100.000

G.Kore………..50.000

Fransa…………50.000

Türkiye………..30.000 aşmış durumda.

 

8.3--İleri Teknoloji Ürün İhracatı-milyon dolar-2016:

Çin……………….500.000

ABD……………..150.000

Almanya…………200.000

Japonya………….100.000

Fransa…………...100.000

G.Kore…………..100.000

İngiltere………….60.000 aşmaya çalışıyor.

 

9--İnovasyonda Ön Sıralara Yükselmek İçin:

 

1--Ülkemizde sanayi, teknolojide yıllar önce başlayan çalışmalarımıza,

1.2--oldukça iyi akademisyenler yetiştirmemize(ABD,Japonyaya geri gelmek şartıyla öğrenci gönderilmesi)

 

1.3--nispeten çok genç bir nüfusa sahip olmamıza,

 

1.4—bilimsel ve teknolojik çalışmaları yürütebilecek finansal yapımıza rağmen önceleri aynı seviyede olduğumuz (örneğin Güney Kore) gibi ülkeler AR-GE ve inovasyonda bizden çok iyi olduğu

 

1.5--firma sayısının, teknokents sayısının, teşvik miktarının çok olmasının başarı demek olmadığını,

 

1.6--dünya çapında faaliyet gösteren ve teknolojik ürünler üreten ve pazarlayan

firmalarımızın olmadığını (Samsung, LG vs.),-( ileri teknoloji firmalarına(Aselsan-Turkcell vs)kamusal destek verilmesi.

 

1.7--AR-GE'ye daha fazla finans ayırmak zorunda olduğumuzu(%1 den %1.5 çıkarılması)

 

1.8--Araştırmacı, doktoralı insan sayımız yanında teknisyen seviyesinde yetişmiş eleman ihtiyacımızın çok olduğunu,Önümüzdeki yılları düşünerek hızlı bir şekilde yapılanmaya

gidilerek, hedef ve stratejilerin belirlenmesi gerektiğini,

 

1.9--Bu hedeflerden geriye doğru gelerek eğitim sistemimizi yeniden mikro-makro büyüklük olarak yeniden biçimlendirmemiz gerektiği,

 

1.10--AR-GE, inovasyon farkındalığımızı ve bilincimizi yeniden değerlendirmemiz-mühendislik öyküleri-Atatürk barajı vs filmleri-doktorlar dizisi gibi mühendislik dizisi gerektiğini,

 

1.11--Hedef sektörler-(neler olabilir:tekstil-beyaz eşya-makine imalat-cam eşya-tarım-tıbbi gereçler-elektronik-oyuncak-otomasyon-tesisat) seçerek hem ulusal hem uluslararası alanda öncü olabileceğimiz konulara yönelmemiz gerektiğini söylemek mümkündür.

 

1.12--Sektörel hedefler çerçevesinde bazı alanlara öncelik verilmesi,

 

1.13--Mutlaka dış rekabete açılması-fuarlar

 

1.14--Etkin bir rekabet ortamının sağlanması-rekabet kurumunun etkin ve geniş çalışması

 

1.15--Üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile özel sektör arası AR-GE sürecinde işbirliği-Üniversite öğretim üyelerinin zorunlu olarak sanayi danışanlığı-konusunda firma ortağı olmasının performans kriteri olarak belirlenmesi

 

1.16--Araştırma birimleri arası karşılıklı etkileşim ve enformasyon akışının sağlanması,

 

1.17--Etkin bir teşvik sistemi,

 

1.18--İleri teknoloji alanlarında yeni birimlerin(OSB lerde) kurulmasına yönelik faaliyetler

 

9--Tekno kentler, AR-GE Merkezleri, Teşvikler

 

1--Tekno kentlerden aldığımız katma değer geçen zaman ve harcanan para düşünüldüğünde yeterli midir?

 

2--Mart 2018 sonu itibariyle 56’sı aktif olmak üzere toplam 77 tekno parkta 4846 firma 47533 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

3--2001 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu firmalara

1--Şirketler için kurumlar vergisi muafiyeti,

2--AR-GE destek personeline yönelik gelir vergisi muafiyeti,

3--Teknokent şirketlerinde çalışan akademik personel için teşvikler,gibi olanaklar sağlandı

 

4--Teknokentlerin performans kriterlerinin belirlenmesi bu kriterlere göre alınacak teşviklerin, buralarda kurulacak firma sayılarının belirlenmesi,

 

4.1--Kaynakların etkin kullanımı için bu kriterleri belirli bir dönem sonrası sağlayamayan teknokentlerin ve firmaların sonlandırılması, teşviklerin kesilmesi,

 

4.2--Teknokentlerde bulunan firmaların performans kriterlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, teşviklerin elde edilen başarıya göre verilmesi,

 

4.3--Teknokentlerin ve firmaların önüne hedefler konması,

 

4.4--Kriterlerin belirlenmesi, değerlendirme ve de yönetim organizasyonunun sağlanması için üst kurul oluşturulması,

 

4.5--Firmaların seçiminde halihazırda yürüyen üretim ve mühendislik faaliyetlerini AR-GE faaliyeti yapılıyormuş gibi gösteren firmaları ayıklayarak, yüksek getirisi olacak projelere sahip firmaların desteklenmesinin sağlanması,

 

4.6--Uluslararası alanda teknokentlerde yapılan çalışmaların reklam, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışma yapacak birimlerin oluşturulması,

 

4.7--Katma değeri yüksek olacak projelerin desteklenmesi,

 

4.7--Farklı teknokentlerde benzer konuları çalışan firmalar arasında işbirliğinin zorunlu tutulması ve benzer veya aynı projelere farklı teşviklerin sağlanmaması , projeler ve dolayısıyla teknokentler, firmalar arasında koordinasyonun sağlanması,

 

4.8--Yapılacak tüm çalışmaların politikadan bağımsız-Ulusal olarak yürütülmesi

 

5—Kobiler açısından inovasyon-arge ye bakıldığında, Kobi lerde Teknolojik düzey ile çalışan sayısı açısından kaynak tabloya bakıldığında en az 20 kişi ve üstü firmalar için teşvik verilmesi uygun olabilir.Zira 20 kişi altında çalışan kobiler teknolojik düzeyi düşük işlerle iştigal etmekteler.

 

5.1—Kobi lerin-toplamda:

Düşük teknoloji………………%59

Orta-düşük teknoloji…………%31

Orta-ileri teknoloji…………...%9

İleri teknoloji………………..% 0.3   dır.

 

5.2--AR-GE ve inovasyonda Japonya’daki özel sektörün 132 milyar dolarlık harcaması yanında Türkiye’nin 8.5 milyar dolarda kalması düşündürücüdür.

 

6—Global innovaton 1000 çalışmasına Türkiye’den giren tek firma Ford Otomotivin 2017 AR-GE harcaması 0.13 milyar dolar dır.Ford otomotivin 130 milyon dolarla en azından listeye girdiğine sevinsek de sonuçta diğerleriyle kıyas yapıldığında ülkemizdeki en önemli ihracat sektörlerinden olan otomotive AR-GE harcaması yok demek daha mantıklı olacaktır.


Kaynak: Mühendis Ve Makina Güncel-Ekim 2018

Makalenin İzlenme Sayısı : 541

Eklenme Tarihi : 29.11.2019

Önceki sayfaya geri dön.