MAKALELER 3 / İş Bulma Süresi- İstihdam-Ücret-Üniversite Mezunları İçin


İş Bulma Süresi- İstihdam-Ücret-Üniversite Mezunları İçin:

 

1--İstihdam Oranı:

 

1—Pilotaj………………%77

 

2—Eczacılık……………%73

 

3—Fizyoterapi…………%69

 

4—Odyoloji……………%67

 

5--Tekstil Mühendisliği..%67

 

6—Hemşirelik…………%64

 

7--İnşaat Mühendisliği….%61

 

8—Mimarlık……………%60

 

9--Gıda Mühendisliği…..%59

 

10--Diş Hekimliği……….%58

 

11--Uçak Mühendisliği….%58

 

12--Turizm………………%57

 

13--Harita Mühendisliği…%56

 

14--Endüstri Mühendisliği.%55

 

15--Yabancı Diller………..%55

 

16--Bilgisayar Mühendisliği.%55

 

17—Veterinerlik………........……%54

 

18--Elek Ve Elekt Mühendisliği.%54

 

19--İmalat Mühendisliği……...%54

 

20--Makine Mühendisliği…….%53

 

21—Matematik………….....…….%53

 

22--Sağlık Hizmetleri…………%53

 

23--Kimya Mühendisliği………%53

 

24--Kentsel Tas-Peyzaj Tasarımı.%53

 

25—Tıp…………………........……...%52

 

26—Kimya…………….......………..%52

 

27--Teknik Eğitim……………..…%52

 

28--Maden Mühendisliği………..%51

 

29--İç Mimarlık……………......……%51

 

30—Konservatuvar……………...%51

 

31--Jeoloji Mühendisliği………..%50

 

32--Endüstriyel Tasarım………...%50

 

33—Öğretmenlik……………….....%50

 

34--Jeofizik Mühendisliği………%50

 

35--Çevre Mühendisliği………...%49

 

36--Spor Bilimleri………....………%49

 

37--Uluslararası Ticaret…………%48

 

38--Otomotiv Mühendisliği…..%48

 

39—Fizik………………..........………..%48

 

40—Felsefe…………......…………..%47

 

41--İslami Bilimler………...……...%47

 

42—İletişim…………………......…..%47

 

43--Bankacılık Ve Sigortacılık….%47

 

44—Arkeoloji……….....…………...%46

 

45--Petrol Mühendisliği…………%46

 

46--Malzeme Mühendisliği……%46

 

47—Biyoloji……………….......………%46

 

48--Güzel Sanatlar………………...%46

 

49--Su Ürünleri………………....…....%45

 

50--Psikolojik Danış-Rehberlik…%44

 

51—İstatistik…………………….....….%44

 

52—Antropoloji………………...……%43

 

53—Psikoloji…………………...…….%43

 

54—Ekonometri……………..………%43

 

55--Çalışma Ekonomisi…………….%43

 

56—İşletme……………………....……%42

 

57--Sağlık Yönetimi………………..%42

 

58--Sosyal Hizmetler………………%42

 

59—Sosyoloji……………..…………%42

 

60—Tarih…………………..………...%40

 

61—İktisat…………………….……..%39

 

62--Gemi Mühendisliği…………%39

 

63--Beslenme Ve Diyetetik……%39

 

64--Ziraat Ve Tarım…………………%38

 

65—Coğrafya……………………....….%36

 

66--Türk Dili Ve Edebiyatı…………%36

 

67--Siy. Bil. Kamu Yön. Ulus. İliş….%33

 

68—Biyomühendislik…………….….%32

 

69—Maliye……………………….......….%31

 

70--Hukuk (Zorunlu Staj Süre Dahildir.).%3

 


2—İşbulma Süresi-Yaklaşık(ay):

 

1—(4-5) Ay


1--Tekstil Mühendisliği

 

2—(5-6) Ay

 

1--İç Mimarlık—Mimarlık—Konservatuvar--Endüstriyel Tasarım

 

2—Pilotaj—Odyoloji--İnşaat Müh

 

3—(6-7) Ay

 

1—Veterinerlik—Eczacılık--Bilgisayar Müh—Turizm--Maden Müh 

 

2--Uçak Müh--Diş Hekimliği—Tıp--İmalat Müh--İslami Bilimler

 

3—Elek-Elekt Müh--Yabancı Diller—Arkeoloji--Makine Müh

 

4--Uluslararası Ticaret--Otomotiv Mühendisliği

 

4—(7-8) Ay

 

1—Fizyoterapi--Jeoloji Müh--Endüstri Müh—Fizik--Petrol Müh

 

2-- Gemi Müh--Sağlık Hizmetleri--Spor Bilimleri--Güzel Sanatlar

 

3--Gıda Müh--Harita Müh--Jeofizik Müh--Kentsel Tas-Peyzaj Tasarımı

 

4--Çevre Müh--Kimya Müh--Malzeme Müh--İletişim

 


5—(8-9) Ay

 

1--Teknik Eğitim –Antropoloji—Kimya--Hemşirelik

 

2--Bankacılık Ve Sigortacılık--Psikoloji

 

 

6—(9-10) Ay

 

1—Ekonometri –İşletme—Biyomühendislik—Felsefe--Matematik 

 

2--Su Ürünleri—İktisat--Sosyal Hizmetler--Sosyoloji -Tarih 

 

3--Ziraat Ve Tarım--Çalışma Ekonomisi

 

 

6—(10-11) Ay

 

1--Sağlık Yönetimi—İstatistik--Beslenme Ve Diyetetik--Coğrafya 

 

2—Biyoloji--Türk Dili Ve Edebiyatı

 

 

7—(11-12) Ay

 

1--Siy. Bil. Kamu Yön. Ulus. İliş.--Öğretmenlik

 

 

7—(12-13) Ay

 

1—Maliye --Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik

 

 

8—(17-18) Ay

 

1--Hukuk (Zorunlu Staj Süresi Dahildir. 

 3—Ücret

 

1—(5500-6000) TL

1--Tıp

 

2--(4500-5000) TL

1—Pilotaj  ,  2--Uçak Mühendisliği

 

 

2--(4000-4500) TL

1-- Gemi Mühendisliği

 

 

3--(3500-4000) TL

1-- Bilgisayar Mühendisliği

 

 

3--(3000-3500) TL

 

1--Maden Müh--Endüstri Müh—Elek-Elekt Müh--İslami Bilimler

 

2--İmalat Müh—Hemşirelik—Öğretmenlik--Makine Müh-Kimya Müh

 

3--Psikolojik Danış-Rehberlik--Otomotiv Müh--Konservatuvar

 

3--(2500-3000) TL

 

1--Malzeme Müh--Petrol Müh--Yabancı Diller—Eczacılık--Hukuk

 

2--Diş Hekimliği--Sosyal Hizmetler—Matematik--Endüstriyel Tasarım

 

3—Veterinerlik--Tekstil Müh--Türk Dili Ve Edebiyatı--Odyoloji

 

4—Fizik—Biyomühendislik--Teknik Eğitim--Gıda Müh

 

5--Harita Müh—Coğrafya--Sağlık Hizmetleri--Beslenme Ve Diyetetik

 

6—Kimya—Tarih--İnşaat Müh—İstatistik—Psikoloji--Spor Bilimleri

 

7—Sosyoloji—Fizyoterapi—Biyoloji--Jeoloji Müh—Felsefe--Mimarlık

 

8--Siy. Bil.KamuYön.Ulus.İliş.--Ziraat Ve Tarım--Kentsel Tas-Peyzaj Tasarımı

 

8--Uluslararası Ticaret--Çevre Müh--Güzel Sanatlar—Turizm—İktisat—

 

9—İşletme—Ekonometri--Antropoloji

 

 

4--(2000-2500) TL

 

1—Arkeoloji--Su Ürünleri--Jeofizik Müh--İç Mimarlık--İletişim

 

2--Bankacılık Ve Sigortacılık--Sağlık Yönetimi--Çalışma Ekonomisi

 

3--Maliye

 

 


4—Kamuda İşe Yerleşme Oranı-%:

 

1—Sağlık Hizmetleri:

 

1—Tıp……%96-- Diş Hekimliği……%32

 

2--Sağlık Hizm….%36-- Sağlık Yönet…...%14--Hemşirelik….%10

 

2.1-Beslenme Ve Diyetetik…%10--Spor Bilimleri…%9-- Fizyoterapi…%6

 

3--Psikolojik Danş Ve Rehb……%29—Psikoloji…….%10

 

3.1--Sosyal Hizm…%17-Odyoloji…%4--Eczacılık…%13

 

 

2—Tarım-Hayvancılık:

 

2.1--Veterinerlik…..%21--Ziraat Ve Tarım….%9-- Su Ürünleri….%7

 

2.2--Biyoloji…%7

 

 

3—İdari Bilimler:

 

1—Hukuk……%26--İslami Bilimler…%22-- Maliye…….%13

 

2--Siy. Bil. Kamu Yön.Ulus.İliş…%12--İktisat…%8—İşletme…%7

 

3--İstatistik…%8-- Ekonometri…%6-- Çalışma Ekonomisi…%6—

 

4--İletişim…%5--Uluslararası Ticaret…%3

 

4—Eğitim-Güzel Sanatlar:

 

1--Öğretmenlik...%19-Coğrafya….%11--Tarih…..%10--Antropoloji…%9

 

2-- Türk Dili Ve Edebiyatı…%6—Arkeoloji…%6--Fizik…%5--Kimya…%4

 

3--Yabancı Diller…%4--Turizm…%4—Konservatuvar….%4

 

4--Matematik…%3—Felsefe…%3-- Sosyoloji…%3

 

 

5—Mühendislik-Mimarlık:

 

1--Otomotiv Müh…%18--Uçak Müh………%12--Petrol Müh…..%11

 

2--Elektrik Ve Elekt Müh….%9--İmalat Mühendisliği…%9

 

3—Biyomühendislik….%9---Harita Müh…%8---Gemi Müh…%8

 

4--Makine Müh…%7—Malzeme Müh…%7--Bilgisayar Müh….%7

 

5--Teknik Eğitim…%6--Jeoloji Müh….%5--Maden Müh…%5

 

6--İnşaat Müh…%5--Gıda Müh…%5---Çevre Müh…%4

 

7--Jeofizik Müh….%4--Kimya Müh…%3--Kentsel Tas-Peyzaj..%3

 

8--Endüstri Müh…%3--End Tasarım…%2--Tekstil Müh…%2

 

9—Mimarlık…%2--Güzel Sanatlar…%2--İç Mimarlık…%1

 

 

7—Havacılık-Pilotaj…%1

 

Not:yukarıdaki tablo Üni-Veri kaynaklı olarak hazırlanmıştır.

 

8--Üni-Veri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır.

 

8.1--Başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerimizin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir.

 

8.2--Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlanmıştır ve 2014-2018 dönemini kapsamaktadır.

 

Kaynak: https://univeri.cbiko.gov.tr/

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 147

Eklenme Tarihi : 15.11.2019

Önceki sayfaya geri dön.