MAKALELER 1 / Baca Gazı Atık Isısından Enerji Üretmek

1--Baca Gazı Atık Isısından Enerji Üretmek:


1--Baca gazı sıcaklığı arttıkça baca kayıpları artmaktadır. Bundan dolayı baca gazının yüksek olması durumunda baca gazı ısısından faydalanmak gerekir. Ancak burada sınırlayıcı bir faktör vardır. Çıkışta baca gazı sıcaklığının 130 0C’nin altına düşmemesi gerekir. Gaz sıcaklığı bu sıcaklığın altına düşmesi durumunda baca gazı içerisindeki su buharı yoğuşur ve SO’lerle birleşerek kükürt asitleri oluştururlar.


2--Bu asitlerde baca elemanlarında korozyona neden olur. Bundan dolayı baca gazı ısısından faydalanılması durumunda çıkışta baca gazı sıcaklığının 130 0C’nin üzerinde (180-220 0C) olmasına özen gösterilmelidir. Baca gazı ısısından yaralanılarak işletmenin sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.


3--Örneğin 1MW gücündeki bir kazan bacasında baca sıcaklı 200 0C ve baca debisinin yaklaşık 2200 kg/h’dir. Fuel-oil için minimum baca gazı sıcaklığı 185°C olduğu düşünülürse bu durumda 15 0C’lik bir sıcaklık farkı ile saatte yaklaşık 280 kg suyu 15 0C den 450C ye kadar ısıtmak mümkündür.


3.1--Bu miktar sıcak su tesisin sıcak su ihtiyacını çok rahat karşılar. Ancak bu durumuma yeterince dikkat edilmediğinden baca enerjisi birçok tesiste atmosfere atılmaktadır.Bacadan atılan ısıdan faydalanılarak, kazan giriş havasının ısıtılması, tesisin sıcak su ihtiyacının karşılanması veya sanayi tesislerinde çeşitli proseslerin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Ayrıca baca gazı atık ısısı ; ısı pompaları içinde çok iyi bir kaynak olabilir


KAYNAKÇA:Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 92, s. 12-16, 2006-Kemal ÇOMAKLI -Bedri YÜKSEL-Bayram ŞAHİN- Şendoğan KARAGÖZ


2--Baca Gazı Isısı ile Kazan Dönüş Suyu Isıtması

ile Sağlanan Tasarruf


 

Baca Gazı Isısı ile Kazan Dönüş Suyu Isıtması Tasarruf

Kazan
Kapa
site
kcal/h

Kazan 
Suyu
Isı
İhtiya


kj/h

(1)

Kazan Suyu
Isıtma
Doğalgaz
Olarak
Para
Değeri
TL/yıl

Kazan
Baca
Gazı
Debisi
kg/h

Baca 
Gazı
Isı 
Geri
Kaza
nım
Miktar
kj/h

Yıllık
Çalış
ma
Saati

Doğal
gaz
Olarak
Isı
Geri 
Kazan

ımı
m3/yıl

Doğal
gaz
Birim
Fiyatı
TL/m3
2015

(2)
Baca
Gazı
Para
Tasar
rufu
TL/
yıl

(2)/

(1)
Baca 
Gazı
Tasar/

Kazan
Isıtma

Bedeli
%

Ekono
mizer
Mon

taj
Bedeli
TL

Ekono
mizer
Geri
Öde

me
Süresi
Ay

100000

418000

50388

329

45995

3500

5490

1,01

5545

11

4600

10

200000

836000

100776

447

62604

3500

7472

1,01

7547

7

6200

10

300000

1254000

151164

584

81769

3500

9759

1,01

9857

7

7800

9

400000

1672000

201552

739

103489

3500

12352

1,01

12475

6

9400

9

500000

2090000

251940

913

127764

3500

15249

1,01

15401

6

11000

9

600000

2508000

302328

1104

154594

3500

18451

1,01

18636

6

12600

8

750000

3135000

377910

1426

199631

3500

23826

1,01

24065

6

15000

7

1000000

4180000

503881

2053

287469

3500

34310

1,01

34653

7

19000

7

1250000

5225000

629851

2795

391277

3500

46700

1,01

47167

7

23000

6


Kullanılan Formüller:

1-İşlem:Kazan baca arasına konulacak ekonomizer ile dönüş suyunun ısıtılarak kazan girmesi ile sağlanan tasarruf

2--Değerler:Baca gazı ile atmosfere atılan ısı enerjisi %16-20 arasındadır. 
Baca max sıcaklığı=200 C,Baca Min Sıcaklığı=50 C(çiğlenme sıcaklığı 55 C ve doğalgazda sülfrik asit oluşumu için kükürt oranı yok),Kazan gidiş-dönüş suyu sıcaklık farkı=20 C Hava Yoğunluğu=1,2 kg/m3,hava özgül ısısı=1kj/kg.C,su özgül ısısı=4,18kj/kg.C,Baca yüks=30 m
Doğalgaz ısıl değer=34500 kj/m3,kazan verimi=0,85,kazan gid-dön sıc su farkı=20 C
kazan sirk pomp debisi(kg/h)=Qk(kcal/h)/20   

3--Baca Hava Debisi(kg/h)=13000*0,78*D²=13000*0,78*0,15*0,15=222 kg/h

3.1--Baca çapı-doğalgaz)0,00003*Qkazan(kcal/h)+15

3.2--Isı Geri Kazanımı(kj/h)=Hava debisi(kg/h)*1 kj/kg.C*Sıcaklık(200-60) C)

3.3--Ekonomizer montaj bedeli=0,016*Qkazan(kcal/h)+3000       --2016 fiyatı

4--Doğalgaz olarak Enerji Tasarrufu(m3/yıl)=Isı Geri Kazanımı x Çalışma Saati(3500)/34500*0,85

5--Para Tasarrufu=Tasarruf edilen enerj(m3/yıl)*Br enerj fiyatı(1,01 TL/m3) 
Anahtar Kelimeler :   baca gazı,enerji,tasarruf
Eklenme Tarihi :29.3.2013 12:48:59
Makalenin İzlenme Sayısı : 1327
Önceki sayfaya geri dön.