MAKALELER 3 / Enerji Üretim-Kullanım- Gelecekte Nasıl Olabilir

Enerji Üretim-Kullanımı- Gelecekte Nasıl Olabilir:

 

1—Küresel ısınma şiddetlendikçe onun sonucu olan kasırga sayısında artış,aşırı sıcaklar ve ona bağlı kuraklık,yağışlardaki düzensizlik ve felaketler,sıcaklığa bağlı deprem sıklında artış olasılığı,yanardağ patlamaları olasılındaki artış,türlerin yaşam şartlarında oluşan zorluğun artması ve bazı türlerin yok olmaya başlaması,eriyen buzulların erime hızının artması daha

da şiddetlenebilecektir.

 

2—Petrol rezervlerinde mevcut son durum ve doğalgaz kullanımının artması dünya enerji ihtiyacının ciddi bir kısmını karşılaya devam edebilecektir. Petrole dayalı Ekonomik sistem- gereği olarak petrol ve doğalgazdan hemen vazgeçmek ekstrem durum haricinde zor görünmektedir.

 

2.1—Bu nedenle petrol tüketimine bağlı oluşan CO2 emisyonunu kaynağında depolayacak teknolojilerin kamu yönlendirmesiyle hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir.Bu anlamda çelik üretiminde temiz kömür teknolojisi ile kömür santrallarının bileşimi olan temiz kömür teknolojisi önemli bir uygulama olabilir.

 

2.2—Yanan yakıttan çıkan CO2 nin toplanması-depolanması ve yeraltı depolarına gömülmesi en önemli konulardan birisi olurken diğer bir konuda atmosferden mevcut CO2 yi çeken ve depolayan teknikler olabilecektir.Atmosferden CO2 toplayan teknikler olarak karbondioksit ağaçları(modüler üniteler) ve CO2 tüketimi fazla ağaç dikimi olabilir.

 

3—Enerji üretiminde:

 

1—Çöl alanlarında hibrit su soğutmalı fotovoltaik paneller-parabolik güneş kolektörü çiftlikleri ve bunlarla entegre elektrolize dayalı hidrojen üretimi ve depolanması.DC hatlarla enterkonnekte sisteme bağlanması.

 

1.1—Konut ve işyeri çatılarına sisteme alınıp-satılacak biçimde çatılara hibrit fotovoltaik panel kurulumu.

 

1.3—Fotovoltaik panellerde 3 katmanlı-su soğutmalı--bütün dalga boyu aralıklarında ışınımı elektriğe çevirecek yüksek verimli fotovoltaik panellerin kullanımı.

 

2—Jeotermal-Hidrolik-Rüzgar enerjileri ve bunlara entegre elektrolize dayalı hidrojen üretimi ve depolanması

 

3—Modüler küçük Nükleer Enerji Santralleri(toryum vs) ve bunlara entegre elektrolize dayalı hidrojen üretimi ve depolanması

 

 

4—Enerji Tüketiminde:

 

1—Taşıtlarda yakıt pilli-hidrojen depolamalı araçların kullanımı

 

2—Taşıtlarda patlarlı motorlara doğrudan hidrojen kiti ve hidrojen deposu hazır monte edilerek hidrojen kullanımı

 

3—Taşıtlarda lityum-iyon vs bataryalı elektrik motorlu araçların kullanımı

4—Taşıtlarda yüksek verimli fotovoltaik panellerle çalışan elektrikli motorların kullanımı.

 

5—Taşıtlarda ekonomik biyoyakıt kullanımı

 

6—Uzay araçlarında petrole-doğalgaza  dayalı gaz motorların kullanımı

 

7—Konutların-işyerlerinin ısıtma+elektriğinin üretiminde

 

7.1--doğalgaz borularından gelen hidrojeni kullanarak çalışan modüler yakıt pillerinin kullanımı.

 

7.2—Çatılara ve cepheye kurulmuş olan su soğutmalı hibrit fotovoltaik panellerle elektrik+ısı üretimi ve kullanımı

 

7.3—Tarımsal sulamada damlama sulamalı sistemde,su soğutmalı fotovoltaik panelli DC motorlu dalgıç pompalı sulama yapılması.

 

5—Enerji –Su Tasarrufu:

 

5.1—Dış duvar,tavan-taban-pencere vs özellikle doğal ve yerel malzemeler kullanarak  Isı yalıtım uygulamaları vede binanın dışını ve çatısını açık renklere boyamak suretiyle ısı enerjisinden tasarruf yapmak.

 

5.2—Isıtma ve soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu-yoğuşmalı kazan,termastatik vana kullanımı,kazan verimliliğini sağlama,baca gazı ısısından yararlanma,ısı geri kazanım cihazları kullanma,ısıtıcı verimlerini artırma(verim artıran solüsyonlar)

 

5.2.1—Klimada doğal-konveksiyonlu bina tasarımı yapmak.

 

5.2.2—Binalarda güneşe bağlı hareket eden motorlu pencere vs gibi kabuklarla ısı ve havalandırma dengelemesi yapmak.

 

5.3—Sistem kullanımında otomasyona gitmek ve akıllı bina uygulamaları

 

5.4—Tüm Elektrikli  motorlarda inverter kullanımı ve yüksek verimli motor kullanımı

 

5.5—Aydınlatmada yüksek verimli lamba(doğal ışık(sarı) ışık veren led,kompakt floresan lamba) kullanmak ve gün ışığı aydınlatma sistemlerini kullanmak.

 

5.6—Elektrik iletiminde DC hatlar kullanmak.

 

6—Su Tasarrufunda,

6.1--fotoselli musluk kullanım

 

6.1.1—musluklarda tasarruf başlığı kullanmak

 

6.1.2—Beyaz eşyada enerji ve su tasarrufu anlamında  A++++ doğru gitmek.

 

6.2--evlerdeki gri suyun yeniden aynı yerde klozetlerde ve tarımsal sulamada  kullanımı,evlerdeki siyah sudan üre üretimi ve tarımsal sulamada kullanım.

 

6.3--nehir ve deniz sularını arıtacak nano düzeyde ayarlanmış(nano düzeyde suyun içinde bulunan tuz moleküllerini hidrofobik olarak itecek ve doğal basınçla sadece su molekülünün geçmesini yağlayan nano delikler ile suyu süzen)  seramik filtrelerin geliştirilmesi,

 

6.3.1—Suyu süzen bitkilerle donatılmış sulak alanların oluşturulması.Su havzalarına suyu süzen bitkilerin dikilmesi.

 

6.4--tarımsal sulamada damlama sulama-organik/sıvı gübre kullanımı ve otomasyona gidilmesi

 

6.4—Yağmur sularının yeraltı su kuyularına yönlendirilmesi

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 162

Eklenme Tarihi : 09.10.2019

Önceki sayfaya geri dön.