MAKALELER 3 / Devlet Ömrü Fonksiyonu


Devlet Ömrü Fonksiyonu:

 

Teorik Yaklaşım:

1--Bilgi:Yapılan araştırmalar, insan ömrünün,hücrenin enerji merkezi mitokondrilerle ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.


1.1--Genel mitokondriyal verim parabol ise ,integrasyon  sonucu ömür,verimin küpü ile doğru orantılı olacaktır.Genel mitokondriyal verim n=0,5 ise ömür 80 yıl,n=0,9 olduğunda(kalori kısıtlaması-genetik müdahale) ömür 900 yıla çıkacaktır.


1.2--Benzer şekilde bir torna tezgahının genel mekanik verimi azalan doğrusal fonksiyon olacaktır.Bunun(1…0) aralığında integrali parabol olacağı yani tornanın ömrü verime bağlı olarak parabolik olarak azalır.


1.2.1--Örneğin tornanın mekanik verimi n=0,7 ise tornanın ömrü=25x0,7x0,7=13 yıleğer n=0,95 çıkarsa ömür=25x0,95x0,95=22 yıl olur.


1.2.2--Bu anlamda genel mekanik verim bazı parametrelere bağlı olarak saptanabilir.Yukarıdaki yaklaşımlardan yola çıkarsak devletlerin ömrü,devlet veriminin (0…1) aralığında İntegrasyonu ile elde elde edilebilir.


1.3--Devlet verimi 1-ekonomik verim 2-kültürel verimin çarpım fonksiyonu olarak kabul edilirse (n=ne.nk) çarpımın integrali devletin ömrünü verecektir.


Formül:   

1.1--Bu anlamda insan ömrü , genel mitokondriyal verimin(0..1) aralığında integre edilmesiyle saptanabilir.

 

1.2--Genel mitokondriyal verim parabol ise parabolun integrali alınırsa-integrasyon  sonucu ömür, verimin küpü ile doğru orantılı olacaktır.

 

1.3--Bu hesaba göre Genel mitokondriyal verim 


n=0,5 ise...............ömür 80 yıl,


n=0,9 olduğunda(kalori kısıtlaması-genetik müdahale) ..............................ömür 900 yıla çıkacaktır.

 


2--Yukarıdaki yaklaşımlardan yola çıkarsak devletlerin ömrü,genel devlet veriminin (0…1) aralığında

İntegrasyonu ile elde elde edilebilir.

 

2.1--Devlet verimi için iki bileşen kabul edersek bunlar


1-ekonomik verim


2-kültürel verimin çarpım fonksiyonu olarak kabul edilirse

(n=ne.nk) çarpımın integrali devletin ömrünü verecektir.

 

2.2--Formül:   Ömür=t(yıl)=k1. =k1.     ,k1=sabit

 

2.3--Örnek1:Osmanlı imparatorluğu:

 

1.--Ekonomik verim ne=a1sinn  ve kültürel verim nk=a2sinn  yani gerek ekonomik gerek Kültürel verim verimin sinüzidal(dalga) verimin fonksiyonu ise genel verim yani çarpım yine sinozidal olacaktır.


ve bu genel verimin integrasyonu(yani ömür) kosinüs fonksiyonu olacaktır.

 

2--Sonuçta Osmanlı imparatorluğu için devlet ömrü t=k1.Cosn olacaktır. T=600.Cosn

İfadesi elde edilir.

 

3--Osmanlı imparatorluk  genel verimi 

n=0,25 kabul edilirse imparatorluğun........ Ömrü t=599 yıl bulunur.

 

4--Verim eğer 

n=0,1 olsaydı............. t=599,


n=0,99 olsaydı yine t=599 yıl olacaktı.

 

5--Kısaca Osmanlıda ,imparatorluğun verimi ,devletin verimine pek bağlı kalmamış.

 

6--İmparatorluğun ömrü fonksiyonu başlangıçta belirlenmiş gibi.(nasıl?)(sanki tarihi tasarlayan şartlar her durumda Osmanlıya 600 yıl ömür biçmiş gibi)

 

7--ABD: 

1--Ekonomik verim muhtemelen parabolik (ne= )

2--Kültürel verim muhtemelen logaritmik(nk=Lnn) kabul edilirse 


sonuçta genel devlet verimi (n= .Lnn) ifadesi elde edilir ve bunun

 

7.1--İntegrasyonu yapılırsa ABD nin ömrü için t=k1. ((Lnn/3)-0,11) ifadesi elde edilir.


k1=2280 Kabul edilirse 


ABD nin genel devlet verimi 

n=0,7 için............... devlet ömrü=t=172 yıl

n=0,9 için................ Ömür=t=240 yıl. bulunur.

 

7.2--Kısaca bu fonksiyon doğru ise ABD de genel devlet verimini arttırmak ,devletin Ömrünü sınırlı biçimde arttırıyor.

 

8--Türkiye:

1--Ekonomik verim muhtemelen parabolik fonksiyonu(ne= )  -


2--Kültürel verim coğrafyanın Zenginliği-doğallığı ve doğurganlığı nedeniyle (nk=   ) olabilir.

 

8.1--Sonuçta(ne.nk) nın (0..1) aralığında integre edilmesi sonucu,t=k1.        ifadesi elde edilir.k1=2950 Alınırsa,genel devlet verimi 

n=0,4 için...................ömür  t=30 yıl,eğer genel devlet verimi n=0,9 çıkarılırsa......... Ömür=t=1741 yıl elde edilir.

 

9--Bu yaklaşımlar doğru ise devletin verimini artırmak,devletin Ömrünü uzatmaktadır. 


10--ÖMRÜN UZUNLUĞUNU BELİRLEYEN ŞEY,DEVLETİN VERİMİNİN HER AN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİDİR.


11--Bir ömür boyu verimdeki Değişim,ömrün sınırını belirlemektedir.


12--Verimdeki düşmeler ömrü kısaltırken,verimdeki Yükselmeler ömrü uzatmaktadır.


 
Makalenin İzlenme Sayısı : 180

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.