MAKALELER 2 / Isı Yalıtımda En İyi Durum-Dıştan Yalıtımdır

1--Isı Yalıtımda En İyi Durum-Dıştan Yalıtımdır.

 

1—Kaynak çalışmada Betonarme iskelet taşıyıcı sistem elemanları olan kolon, kiriş ve döşemeler, bina kabuğu içinde ısı köprüleri oluşturmaktadırlar.


1.1--Bu çalışmada ara katlarda, betonarme döşeme ve kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin civarında farklı ısı yalıtım sistemleri ve farklı Derece Gün Bölgeleri için ısı akısı ve sıcaklık değerleri Quick Field paket programının 5.0 versiyonu kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar Tablo ve Grafikler şeklinde verilerek karşılaştırılmıştır.

 

1.1--incelenen özelliğe (en düşük iç yüzey sıcaklığı, en yüksek ısı akısı, ortalama ısı akısı) göre yalıtım sistemlerinin verimliliği değişmektedir.


1.2--Ancak dışarıdan yalıtım sistemi her durum için, çok büyük farklarla en olumlu değerleri vermektedir.

 

2—Çalışmanın sonucuna göre:

 

2.1--Dışardan yalıtım sistemi, iklim şartlarının sertleşmesinin iç ortamda ve iç yüzeylerde görülebilecek olumsuz etkilerini yok etmekte;


2.1.1-- iç yüzeylerde (ve hatta tüm kesitte) sıcaklık ve ısı akısı değişimlerini en aza indirmekte ve ısı kayıplarını diğer yalıtım sistemlerine nazaran en az 

% 50 mertebesinde azaltmaktadır.

 

2.2--Sert iklim şartların en düşük iç yüzey sıcaklığının konfor şartları için gereken değerini diğer sistemlerle sağlamak mümkün değil iken, Dışarıdan Yaltım-5 cm mantolama sistemi ile en uygun değerler sağlanabilmektedir.

 

2.3--Yaltımsız ve Çift duvar arası yalıtımlı durumlar hem ısı akısının iç yüzeydeki değişimi ve hem de mutlak değerleri açısından birbirine benzer davranışlar göstermektedirler.

 

2.4—Çift duvar arası yalıtımlı sistemde kiriş iç yüzeyine konan yalıtım belli bir bölgede ısı akısını küçültmekte ise de pik değerler yine yalıtımsız durumdaki değerlere ulaşmaktadır.

 

2.5--İç yüzeyde meydana gelen en yüksek ısı akısı değerleri ve ısı akısının değişimi açısından İçten Yaltımlı(4 cm yoğun eps) sistem, en düşük iç yüzey sıcaklığındaki durumdan farklı olarak, Çift duvar arası yalıtımlı sistemden ve yalıtımsız durumdan daha olumlu sonuç vermektedir.

 

2.6—2.Derece Gün Bölgesi İçin-Hacimsel ortalama Isı Akısı-(tüm kesit için),W/m2 Değerleri:

 

Yaltımsız……………………………….30.5

 

Betonarme duvar yalıtımı(5 cm xps)……19.3

 

Çift duvar arası yalıtım(5 cm eps)………..21


İçten yalıtım(5 cm yoğun eps)…………..15.1

 

Dışarıdan yalıtım(5 cm karbonlu eps)…...8.4

 

2.7—Çift Duvar Yaltım sisteminde, şartları iyileştirmek amacıyla kiriş iç yüzeyine

ilave edilen yalıtım aksine şartlan daha da kötüleştirmektedir.

 

2.8—Dışarıda Yaltım sisteminde iç yüzeyde meydana gelen en yüksek ısı akısının kiriş iç yüzünün de yalıtıldığı Çift Duvar Yaltım sisteminde meydana gelen ısı akısının % 18'i

 

2.8.1—Çift Duvar Yalıtım ve yalıtımısız durumlarda meydana gelen ısı akısının % 22 ve Betonarme Duvar Yaltıtım sistemlerde meydana gelen ısı akısının 

%35 ve %36'sı kadar olduğu saptanmıştır.

 

2.9—İçten Yalıtım sistemi ise, Dışarıdan Yalıtım haricindeki diğer sistemlere göre en az ısı kaybı oluşturmaktadır.

 

2.9.1--Bununla birlikte Dışarıdan Yalıtım sistemi ile ısı kaybının,Çift Duvar Yalıtım ve İçten yalıtım sistemlerine göre sırasıyla % 53 ve % 45 oranında azalacağı saptanmıştır.

 

2.9.2—Dışarıdan Yalıtım sisteminde iklim şartlarının sertleşmesi ile en düşük iç yüzey sıcaklığında çok küçük bir değişim görülürken; İçten Yalıtım sisteminde iklim şartlan ile en düşük iç yüzey sıcaklığında oldukça büyük farklar görülmektedir.

 

 

Kaynak: Tesisat Mühendisliği Dergisi-Sayı: 82, s. 49-65, 2004-Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışı Üzerine İklim Şartlarının ve Yalıtım Sistemlerinin Etkisi-Şükran DİLMAÇ*, Ahmet CAN**, Semiha KARTAL***2--Isı Yalıtım Uygulamaları:

 

1--Binayı Dıştan Mantolma:


1—13,5 veya yatık 19 cm tuğla duvar örme.


2--Kaba sıva(2 cm)+Binder 5


3—Önce karbon straforlu plakaya sıva sürme-yapıştırma-tokmaklama ardından Plakaya 3/5 dübel ile Dübellenmiş sert 24 dans karbonlu stropor plakayı duvara sabitleme


4--İnce sıva…file… ince sıva


5—Açık renkli(krem +bordürler bordo vs) bu bazlı boya


2—Çatı Yalıtımı:Gizli Dereli uygulama.


1—Çatının üstünde büyük bölüm-Mertek üstü 3 mm kauçuk membran+kiremit altı membran+kiremit


1.1--Mertek üstü 3 mm kauçuk membran+kumlu membran


1.2—Çatılarda A sınıfı yangın dayanımlı malzeme kullanılması yasal olarak zorunludur.


2—Mertek altına taş yünü(cam yünü)+alçıpan yada lambri

 

 3—Teras Yalıtımı:


1--Betonarme döşemeyi..yıkama yada süpürme…Yarı kuru zemin+su akıntısı için eğimli şap


2—Membranlı yada sürme esaslı su yalıtımı 1 kat -2 Saat sonra 2. katı sürme


3--24 saat sonra..…3-5 cm delikli Sert Stropor(Fombort vs) yapıştırmak(üstüne bütün naylon serip)….4-5 cm sikalı beton    


4—Sürme esaslı Su yalıtımı…..Silikonlu harç.. Fayans


5--(Bindert 5 vs fleks fuga ile Fayans aralarını doldurma köşelere - NP1 çekilmesi.pahlar için 88CS-emmeco nun malayla çekilmesi.su tutucu olarak(su tutucu olarak degussa tıhorosel standart kullanımı) yada kat şapına 1,5+1,5 cm perlitli sıva+sika katmak (styronit,termocoat ,sıvaper)

 

4-Bodrum Katların İçten Taban Su+Isı Yalıtımı


1--Ispatula ile döşemeyi kazıma+yıkama


2--Standart(su tutucu)nun sürülmesi


3--Su itici-3 kat sürülmesi


3--24 saat sonra..…3-5 cm delikli Sert Stropor(Fombort vs) yapıştırmak….4-5 cm sikalı beton

 

5—Katlar arası Isı Yalıtımı İçin


1—Temizlenmiş Kat döşemesi üzerine 1-1,5 cm delikli Sert Stropor yapıştırmak+üstüne 4-5 cm şap betonu yada kat şapına 1,5+1,5 cm perlitli sıva+sika katmak (styronit,termocoat ,sıvaper)

 

6—Daireler arası Isı Yalıtımı İçin

Bitişik ortak duvar 2 cm yoğun+2 cm düşük yoğunluklu toplam 4 cm taşyünü kullanılarak yapılan çift duvar-(8,5 cm tuğla+4 cm 16 dans karbonlu strafor+8,5 cm tuğla) yada iç duvarı 1,5+1,5 cm perlitli sıva ile sıvamak(styronit,termocoat,sıvaper)

Anahtar Kelimeler :   Isı,Yalıtım,Durum,Dıştan,enerji,verim
Eklenme Tarihi :18.2.2019 13:52:21
Makalenin İzlenme Sayısı : 353
Önceki sayfaya geri dön.