MAKALELER 3 / Açık Deniz Rüzgar Türbinleri Maliyeti


Açık Deniz Rüzgar Türbinleri Maliyeti:

 

1-- WE (Wind Europe, 2019) verilerine göre açık deniz rüzgâr türbinin yatırım maliyeti

 

2008 yılı için………………………….2,300 €/kW

 

Gelecekte……………………………1,300 €/kW

 

Kıyı rüzgar türbinleri-2020………….800 €/kW

 

Açık deniz rüzgar türbinleri-2020…..1300  €/kW      düzeyinde bir seviyeye oturacağı öngörülmektedir

 

2--Toplam yatırım maliyetinde en büyük payı türbin almakta ardından şebeke bağlantı ve yerine kurulum harcamaları gelmektedir.

 

3—Offshore rüzgar türbini  için MW başına düşen ana yatırım harcamaları

2015 yılı için………….4.5 milyon Euro

2018 yılı için………….2.5 milyon Euro seviyesine inmiştir.

 

3.1—Onshore-kıyı rüzgar türbini  için MW başına düşen ana yatırım harcamaları

2015 yılı için………….2 milyon Euro

2018 yılı için………….1.4 milyon Euro seviyesine inmiştir.

 

4--İşletme Giderleri:

 

4.1--Yatırım maliyetlerinin yanı sıra açık deniz rüzgâr türbinlerinin işletme giderleri de küçümsenemeyecek bir paya sahiptir. Deniz ortamındaki bir türbinin işletme giderlerinin tipik olarak kW-saat başına toplam maliyetin %25-30’u olduğu söylenebilir.

 

4.2--Farklı kaynaklara göre MW-saat başına Euro olarak işletme giderleri:

 

 Danimarka kökenli teknolojilerde…… 19

Alman kökenli teknolojilerde…………. 27

genel olarak…………………………. 18-49   €/MWh arasında değişmektedir.

 

5—Türbin güçlerinin değişimi:2000’li yılların başlarında 2 MW seviyesinde türbinler kullanılırken 2017 yılına gelindiğinde bu değer 6 MW düzeyine yükselmiştir

 

6--Açık deniz rüzgâr çiftliklerinin kıyıdan uzaklaştıkça artan maliyeti

Kıyıya olan uzaklık açısından.

 

5 km için……………..0.35 milyon Euro/MW

 

10 km için…………….0.50 milyon Euro/MW

 

15 km için……………..0.60 milyon Euro/MW

 

20 km için……………..0.75 milyon Euro/MW

 

7—Mono 5 MW için su derinliğine bağlı maliyet:

20 m için……………..458.000 Euro/MW

25 m için……………..496.000 Euro/MW

30 m için……………..555.000 Euro/MW

35 m için……………..620.000 Euro/MW

 

7.1—Mono 3.6 MW için su derinliğine bağlı maliyet:

20 m için……………..562.000 Euro/MW

25 m için……………..602.000 Euro/MW

30 m için……………..660.000 Euro/MW

35 m için……………..729.000 Euro/MW

 

8--Avrupa Birliği ülkelerinde rüzgâr enerjisi toplam enerjideki payları -2018:


Danimarka………….%41

 

İrlanda……………..%28

 

Portekiz…………...%24

 

Almanya………….%21

 

İspanya………..….%19

 

İngiltere…………..%18

 

İsveç……………..%12

 

Romanya……...…%10

 

Yunanistan…….....%9

 

Hollanda…………%9

 

Belçika…………...%7

 

Polonya………….%7

 

Fransa……………%6

 

Finlandiya………%6

 

İtalya……………%6

 

9-- Türkiye’de Kurulabilecek Bir Açık Deniz Rüzgâr Çiftliği Yaklaşık Maliyeti-Kara sularımızda kurulabilecek bir rüzgâr çiftliğinin maliyeti konusunda yaklaşık bir değer belirlemeden önce kurulacak çiftliğin konumu ve bu konumun seçilme gerekçelerinin kısaca incelenmesi gerekir.

9.1--Meteoroloji genel müdürlüğünün hazırladığı Türkiye rüzgâr haritasında ülkemizin yüksek rüzgâr potansiyeli olan en önemli kesimleri Gelibolu, Bozcaada, Kıyıköy, Lapseki civarlarındadır.

 

9.2-- Bozcaada kıyılarında 1970-2016 yılları arasında 30 metre yükseklikteki rüzgâr hızı ölçümlerine göre yıllık ortalamanın 6.09 m/s ve maksimum rüzgâr hızı değerinin 31.2 m/s olduğu bilinmektedir.

 

9.2.1--Ortalama 6 m/s rüzgâr hızı değeri genel itibarıyla yeterli görülen 7 m/s değerinin altında olsa da türbinleri taşıyan kazıkların deniz seviyesinden olan yükseklikleri artırılarak daha yüksek rüzgâr hızı değerlerine erişilebilir.

 

9.2.2--Bozcaada civarı su derinlikleri açısından incelendiğinde, türbinlerinin kurulabileceği 15-20 m derinliğe sahip uygun bölgelerin mevcut olduğu görülmektedir

 

9.3-- Baltık Denizi projesinin kabul edilebilir hata sınırları içinde bir yatırım maliyeti fikri vereceği varsayılabilir. Ortalama su derinliğinin 12-17 m aralığında kabul edildiği Baltık projesinde her biri 2.5 MW kapasitede olan 120 türbin olarak tasarlanmış toplamda 300 MW kapasitededir.

 

9.3.1--Baltık Denizi açık deniz rüzgâr çiftliğinde ortalama su derinliği yaklaşık 15 metre olup, kıyıya olan uzaklığı 30 km’dir.

 

9.4-- Toplam elektrik üretme kapasitesi 300 MW olan bu projenin toplam ana yatırım maliyetinin yaklaşık olarak 430 milyon dolar olduğu görülmektedir. Bozcaada açıklarında 120 türbinin kullanılabileceği bu denli yüksek kapasiteli bir çiftlik alan sınırlaması ve kullanım talebi gibi nedenlerle mümkün değildir dolayısıyla anlamlı olan birim kapasiteye karşı gelen yatırım maliyetidir.

 

9.4.1--Toplam ana yatırım maliyetinin toplam üretim kapasitesine bölünmesiyle birim kapasite maliyeti 1,432,000 $/MW ya da 1432 $/kW olarak bulunur.

 

9.5--Nispeten sığ bir bölgede kurulabilecek olası bir Bozcaada açık deniz rüzgâr çiftliği ana yatırım maliyetinin 1,400,000-1,500,000 $/MW aralığında gerçekleşmesini beklemek oldukça gerçekçi bir çıkarım olacaktır.

 

9.6-- Somut bir değer vermek gerekirse, 50 MW kapasiteli bir açık deniz rüzgâr çiftliğinin ana yatırım maliyeti 75 milyon dolar civarında olacaktır.

 

9.7-- Baltık Denizi’nde kurulan bir açık deniz rüzgâr çiftliği yatırım maliyetleri.

 

1—Rüzgar santrali-2,5 MW-Rotor çapı:80 m—göbek yüksekliği:80 m--karaya olan mesafe:30 km—su derinliği:17 m—göbek yüksekliği ort hız:9 m/sn

 

1.1--Birim Fabrika teslim fiyatı-montaj dahil:1950000 dolar

 

1.2—Birim başına üretim maliyeti:350.000 dolar

 

1.3—Birim başına nakliye-montaj maliyeti:350.000 dolar

 

2—Elektriksel alt yapı:

 

2.1—dahili güç sistemi:24 kv-85 m kablo uzunluğu..260 dolar/m

 

2.2—offshore trafo merkezi:24/110 kv-montaj dahil….18.000.000 dolar

 

2.3—30 km-110 kv deniz kablosu……….460 dolar/m

2.4—karada 30 km-110kv elektrik hattı…400 dolar/m

 

2.5—karada inşa edilecek trafo merkezi..120kv/220kv…6.000.000 dolar

 

3—alt yapı:

 

3.1—gemi-ponton gibi yapıların bakım-onarım masrafı….5.000.000 dolar

 

3.2—işletme binası……………………………1.000.000 dolar

 

3.3—uzaktan izleme-ölçme-kontrol sistemi….2.000.000 dolar

 

3.4—anemometre-70 m uzunluğunda-4 direk…..1.800.000 dolar

 

4—planlama-proje yönetimi…………….15.000.000 dolar


4.1—jeolojik-trafik-çevre araştırmalar….10.000.000 dolar


4.2—izinler-araştırmalar………………...30.000.000 dolar

 

5—yatırım maliyeti….429.700.000 dolar-120 ünite


5.1—kw başına birim yatırım maliyeti…1432 dolar/kw

 

 

Kaynak:Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi-Sayı: 216, Aralık 2019-Açık Deniz Rüzgâr Çiftliklerinin Malî Açıdan İncelenmesi--Emre Çokyaşar1, Serdar Beji2-emrecokyasar@gmail.com1 , sbeji@itu.edu.tr2--Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Makalenin İzlenme Sayısı : 65

Eklenme Tarihi : 14.03.2020

Önceki sayfaya geri dön.