MAKALELER 3 / Yağmur Suyu Kullanımına İlişkin Yasa ve Yönetmelikler-Ülkeler
Yağmur Suyu Kullanımına İlişkin Yasa ve Yönetmelikler-Ülke


1—Türkiye, 1,500-1,600 m³/yıl kişi başına düşen ortalama su miktarı bakımından Dünya ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktadır

 

2--Konutlarda, kullanma suyu miktarı evsel kullanım miktarının %78’ini oluşturmaktadır. Bu oranın

%59’u konut dışında bahçe sulamasında, %19’luk kısmı ise konut içerisinde kullanılmaktadır.

 

3—Konut içerisinde tesisat maliyeti, yağmur suyunun konut dışında kullanılmasını daha uygun duruma getirmektedir.Bu nedenle yağmur suyunun basit bir şekilde toplanılarak bahçe sulamasında kullanılması daha yaygındır

 

4—Yağmur suyunun-ki en iyi arıtma 1,4 m derinlikli üstü açkıl altı silis kumu kaplı kum havuzunda arıtılıp-havuz tabanınından 10 cm yukarıda bir boru ile kum havuzunun yanındaki sarnıça aktarılan yağmur suyu-bu şekilde arıtılarak bahçe sulaması ve tuvalet rezevuarlarında kullanılması su tasarrufu açısından önemlidir.

 

4.1--7—Modern yapılarda Çatı, teras ve temiz beton avlulardan toplanan sular sarnıca verilebilir. Sarnıca verilen yağmur suyunun kumdan süzülmesi gerekmekte olup bu amaçla silis kumu kullanılmaktadır. 

 

4.2--1/3 kadar çakıl üst tarafı ince bir kumdan meydana getirilmiş yaklaşık olarak 1m yüksekliğinde bir kum süzgeci iyi sonuç vermektedir

 

5--Eski dönemlerde özellikle su sıkıntısının hissedildiği bölgelerde yaygın olarak görülen sarnıç sistemleri ile yağmur suyu toplanılarak kullanılmaktaydı.

 

5.1--Ayrıca sarnıçta biriktirilen yağmur suyu o bölgede toprak nemini korumakta oldukça faydalı olabilir.Zira İsrailde kamu su yönetimi kuyular açarak bu kuyulara arıtılmış su basarak bölgelerin toprak nemini korumaya çalışmakta.

 

5.2--Korunan bölge nemi ise ağaçların korumasını önlemekte bu suretle yağmur çekme alanı oluşturmakta.

 

5.2—Ayrıca yine binaların gri suları arıtılarak yine bu yağpmur suyu sarnıcına verilebilir.Yada sadece tuvalet rezervuarlarına verilebilir.

 

6--Günümüzde de, su probleminin yaşandığı kurak bölgelerde toplam su tüketiminde büyük bir orana sahip olan bahçe sulamasında, yağmur suyu kullanımı su tüketimini büyük oranda düşürmektedir. 

 

6.1--Bu tip kullanımlar için sarnıç uygulaması oldukça etkin bir yöntem olmaktadır.

 

7—Ülkelerin Yağmur Suyu İle ilgili Yönetmelik Hükümleri: 

 1—Almanya:

 

1.1--Yağmur suyu toplama sistemleri konusunda "DIN   1989"   pek çok   ülkede   bu   konuda oluşturulan standartlara öncülük etmiştir.

 

1.1--Bu standart yağmur suyuna ilişkin,  planlama, tesisat, uygulama ve bakim, yağmur suyu filtreleme, yağmur suyu rezervuarları ve ek bileşenleri konularını ele almaktadır.

 

1.3--Su fiyatlarının yüksek olması nedeniyle konutlarda ve çalışma alanlarında 1,5 milyonun üzerinde yağmur suyu toplama sistemi kurulmuştur.Sistemin kurulduğu bölgeye göre 1,200 euroya kadar indirim yapılmaktadir.

 

2—İngiltere:

 

2.1--Yağmur  suyu   kullanımı   konusunda   "BS-8515:     2009 Yağmur Suyu Toplama Sistemleri Uygulama Standardı" çıkartılmıştır.

 

2.2--Bu    standart, İngiltere'de, yağmur  suyunun  kullanım suyuna eklenmesine   ilişkin   tasarım,   tesisat   ve bakimi hakkında bilgi vermektedir.  

 

 2.3--Sistemin uygulandığı ilk yıl %100 vergi indirimi sağlanmaktadir.

 

 3--Japonya   :

 

3.1--30,000 m2'den daha buyuk binalarda gri su arıtma   sistemleri ya   da   yağmur   suyu toplama sistemlerinin kullanılması Japonya Bayındırlık Bakanlığı tarafından yasa ile zorunluluk haline getirilmiştir.

       

4—Hindistan:

 

1-Yeni Delhi'de 100 m2'den büyük çatı alanına sahip tüm yeni binalarda ve 1000 m2'den büyük inşaat alanına sahip yeni binalarda,

 

2--Gujarat'da tüm resmi binalarda,

 

3--Indore'da 250 m2 insaat alanına sahip tüm yeni binalarda,

 

4--Hyderebad'da 300 m2 uzerinde alana sahip tüm yeni binalarda,

 

5--Chennai'de 3 katlı tüm yeni binalarda,

 

6--Mumbai'de 1.000 m2 parsel alanına sahip tüm binalarda

 

7--Rajasthan'da 500 m2'den daha büyük parsel alanına sahip   altyapısı   bulunan   şehirsel alanlarda yağmur suyu kutlanılması kanunen zorunlu hale getirilmiştir.        

 

4—Avustralya:

 

1--Sydney ve New South Wales'te BASIX  bina   yönetmeligine   göre yagmur   suyu   deposunun   konut dışında ya   da   konut   içerisinde kullanılarak su  tüketiminin azaltılması gerekmektedir.

 

2--National Rainwater and Greywater Initiative" programi     kapsamında    Ocak    2009'dan itibaren   her  aileye,   evlerinde   kullanacağı yagmur suyu deposu ya da gri su arıtması için 500    dolara    varan    devlet    teşviki sağlamaktadir.

 

3--Tesvikler; 2,000-3,999 litrelik yagmur tankları ,için 400 dolar, 4,000 litre ya da daha büyük tanklar icin 500 dolar, kalıcı olarak kurulan gri su arıtma sistemleri icin 500  dolardır. 


4--Queens   Land'da  konutlarda yağmur     suyu      sisteminin      kurulumuna hükümet   tarafindan   1,500   dolara   kadar indirim yapılmaktadır.

 

5--A.B.D:

 

1--Illinois:Illinois  Piumbing  License Law   tarafindan 1  Ocak   2010 tarihinden   itibaren   yagmur  suyu toplama    ve   dağıtım  sistemine iliskin   minimum   standartlar (SB 2549)    yasa    ile  zorunlu    hale getirilmistir .


1.1--Yagmur  suyunun   toplanması ve kullanilmasi  konusunda belirlenmiş olan henüz çok fazla yasa  ya  da  yönetmelik bulunmamakla birlikte farkli eyaletlerin belirlemiş olduklan farklı yasalar bulunmaktadir.       


2--1970'lerden itibaren kullanılmaya başlanılan bu sistemler için geliştirilen teşvikler henuz kısıtlı olmakla birlikte her eyaletin belirledigi farklı finansal teşvikler bulunmaktadir.

 

2.1--Texas: 1993'ten    itibaren    yagmur   suyu sistemi  kullanılan binalarda endustriyel ve ticari    tesislerde emlak    kredisi  yardimi yapılmakta olup, 2001 yılında yagmur suyu kullanılan binalarda vergi indirimleri yapilmiştir.

 

2.2--Austin: 2008 yilinda konutlarda yağmur suyu sistemlerinin kurulmasi için 500 dolar, kamu binalannda   ya   da   kar   amaci   gütmeyen kuruluslarda   kurulum   için  5,000   dolarlık bölümünü   karşılamaktadır.


2.2.1--Austin Ticari Teşvik   Programi   ticari   uygulamalar için 40,000 dolara kadar indirim yapabilmektedir.

 

2.3--Virginia eyaletinde sistem maliyetinin yarısını geçmemek şartıyla 2,000 dolara kadar vergi indirimi yapılabilmektedir.

 

6—Öneriler:


1—100 m2 geçen konut ve işyeri çatılarında çatı altına kum filtre+uv cihazı+2 ton depodan oluşan çatı altına yerleştirilen,çatıdan gelen yağmuru toplayıp depolayan ve bu suyu dairelerinWC rezervuarlarına çek valf ile bağlayan sistem kurulması şart koşulabilir ve bu yatırım için bina imar harcında % 10 indirim yapılabilir.


2—Toplam İnşaat alanı 3000 m2 aşan konut ve iş yerlerinde gri su sistemi ve yağmur suyu kullanılması zorunlu tutulabilir ve gri su sistemi kurulması halinde bina ruhsatı alınırken imar harçlarında % 10,yağmur suyu kullanılması halinde yine aynı harçlardan %10 indirim yapılabilir.


3--İstanbul İmar Yönetmeliği vs yönetmeliklere girmesi için öneri olarak yağmur suyunun binaların su ihtiyacı için kullanılması doğrultusunda hükümler getirilebilir.

 

3.1--Öneri olarak toplam inşaat alanı 2000 m2 tüm binalarda bina ana su deposu yanına bina ana su deposu kapasitesinde otopark içinde yada bina temellerinden 2 m uzakta betonarme yağmur suyu su sarnıcı (vede su sarıcına bitişik filtrasyon-temizleme havuzu) ve sarnıç içinde 70 cm çaplı su kuyusu yapılması uygun olabilir.

 

3.2--Su sarnıcına gelen yağmur suyu 100x100x140 cm ölçülerinde üst yarısı kaba filtre altında silisli kum alt yarısında kaba çakıl olan filtre havuzuna gelir.tabandan 15 cm yukarıda 2 adet 150 mm pimaş ile yandan su sarnıcına ordanda su kuyusuna gider.

 

3.3--Kuyu dibinden 50 cm yukarı konulmuş dalgıç hidrofor ile çekilen su kızılötesi cihaz ile mikroptan arındırılıp bina su deposuna bağlanır.Bina su deposunda su bitince-çekvalf  şehir şebekesi su basmaya başlar.Yağmur suyu bina su deposuna besler.

 

3.4--Bina su deposu yangın ve bina kullanım suyu depolarının toplamıdır. ve bu depo yangın-bina su ihtiyacı ve bahçe sulama sistemlerini besler.

 

3.5—Yağmur suyu depolaması ile yağmur suyu kullanımı sağlandığı gibi bölgenin toprak nemide korunmuş olur.

 

3.6—Binalarda enerji verimliği ile ilgili yönetmelikler binalar için enerji ve su verimliği yönetmeliği olarak yeniden düzenlenip,toplam inşaat alanı 2000 m2 üzerinde tüm binalara yağmur suyu depolanması ve terasta yeşil çatı kurma zorunluğu getirilebilir.


Kaynak:Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması-Nazlı İpek ŞAHİN Yrd.Doç.Dr. Gülten MANİOĞLU-Tesisat Mühendisliği - Sayı 125 - Eylül/Ekim 2011

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 145

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.