MAKALELER / Asansörlerde Montaj ve Bakım Talimatları-Talimatname Örneği


Asansörlerde Montaj ve Bakım Talimatları-Talimatname Örneği:


Asansör bakım ve montajında işgüvenliği ve emniyet kurallarına kesinlikle uyulması zorunludur.

 

1--Kuyu Rolöve Talimatı:

1--Kuyunun mümkün olan en üst noktasına,kuyu duvarları arasına sıkıştırma ile tutturulacak,sağlam ve düzgün bir ağaç (5-5,5-10 v.b.) montaj edilecek. Montaj sırasında bu ağacın esnememesine ve hareket etmemesine dikkat edilecek.


2--1 mm çapında misinanın ucuna bağlanan 3 kiloluk şaküller, montajı yapılan ağacın üzerinden , kuyu ortalamasına dikkat edilerek , kuyu dibi tabanına 15 cm kalana kadar salınacak.


3--Şakülün dikey eksen hareketsizliği beklenecek.Gerekirse sabit kalmasına yardım edilecek.


4--Dikeyde sabit kalan misina , kuyu üstüne montaj edilen ağaç gibi sıkıştırma ile sabitlenen düzgün bir ağaca sağlam bir şekilde bağlanacak.


5--Röleve alım formu dikkate alınarak her katta misina ile kuyu duvarları arasındaki mesafa ölçülüp forma kaydedilecek.Misina-duvar arası boşluklar ölçülürken , metrenin düzgün ve dik tutulmasına dikkat edilecek.Misina-duvar arası boşluklarda çıkıntılar (kiriş,kolon v.b.)dikkate alınıp en dar mesafe ölçülecek.


6--Röleve alım formuna her katta , kapı genişliği , kapı yüksekliği ve kat yüksekliği işlenecek.

7--Röleve alım formuna kuyu dibi derinliği ve kuyu üst yüksekliği işlenecek.


8--Röleve alım formuna makine dairesi ölçüleri işlenecek.

 

2--Ray Montajı Talimatı

 

1--Proje kuyu yatay görünüş detayında; kabin rayı ve ağırlık rayı ebadı, ray arası mesafeleri, ray konsol mesafeleri, ray-kasa mesafesi, kabin rayı-ağırlık rayı arası mesafe, ağırlık rayı-kuyu duvarı arası mesafe belirtilmiştir. Bu ölçüler montaj ölçüleridir. Bu ölçülere mutlak surette uyulacaktır.

 

2--İskele Kurulumu:

İskelede öncelikli husus güvenlik olacaktır. Güvenliği şüpheli iskeleler, iskele malzemeleri ve merdivenler kesinlikle kullanılmayacaktır. Sağlam malzeme temin sorunları gerekirse montaj sorumlusuna iletilecektir. İskeleler kuyuda çalışmaya ve misina atmaya engel olmayacak şekilde montaj edilecektir.

 

2.1--Dayama İskele:

Kuyu derinliği az olan ve kuyu duvarları perde beton olan kuyularda kullanılacak. İskele kuyu yatay eksenine uygun açıyla (30 derece) yerleştirilecek ve

kapı eşiğinde kayması engellenecektir .İskele kasaları üzerine çakılan tahtalar ve kaymayı önleyici kalasların sağlamlığına ve çakıma dikkat edilecek.

 

2.2--Uzatma iskele:

 

Kuyu derinliğinin fazla olduğu ve kuyu karşı duvarının tuğla olduğu durumlarda kullanılacak. Mesafe uzun olduğu için iskele kalaslarının kalınlığına ve dönmemesine dikkat edilecek. Kalasların kaymasını önlemek için kuyu kapısı içine yardımcı kalaslar çakılacak. Kalasların kuyu karşı duvarına montajı ; perde betonsa çelik dübel ve 17 mm çelik dübel yardımıyla yapılacak , tuğla duvar olması halinde kalsın geçeceği kadar tuğlalar kırılıp kalaslar sağlam zemine oturtularak yapılacaktır.

 

1--MİSİNA ATIMI:

1.1--Misinaların raylara göre konumları dikkate alınıp , misina atım ölçüleri projedeki ölçülerden elde edilecek.

 

1.2--Kabin rayları ve ağırlıkları için atılacak misinalar , kuyu derinliği doğrultusunda sıkıştırma ve alçı ile sabitlenen düzgün ve sağlam kalasların (5-10) üzerine tutturulmuş mastar veya düzeltilmiş tahtalar üzerine bağlanacaktır.

 

1.3--Sabitlenen kalasların montajında misina atım mesafesi dikkate alınacak ve kalasların sağlam oluşuna ve esnememesine dikkat edilecektir.

 

1.4--Projede belirtilen ray ölçüleri ve kuyu en üst ölçüleri dikkate alınarak mastarlar üzerinden misinalar sallandırılacak. Misinaları sallandırmak ve sabitlemek için 3 kg ağırlığında şaküller kullanılacaktır.

 

1.4--Misinanın düşeyde sabit kalması beklenecek , gerekirse sabit kalmasına saküller kontrol edilerek yardım edilecek.

 

1.5--Düşey eksende sabit kalan misina ile proje ölçüleri her katta ölçülerek kayıt edilecek.

 

1.6--Kuyu en dar yerine göre proje ölçülerine uyulacak. Misina düzeltmeleri kuyu üst noktasındaki askı mastarı yardımı ile yapılacaktır.

 

1.7--Misina askı mastarları kalıcı olarak 5-10 kalasların üzerine sabitlenecek. (çivilenecek)

 

1.7--Misinalar , kuyu üst noktasında olduğu gibi sabitlenen mastarları gergin ve sağlam şekilde bağlanacaktır.

 

3--Konsol Montajı:

 

1--Konsollar , uygun kalınlıkta çelik sacdan bükülerek veya uygun boyuttaki köşebentlerden imal edilmiş olacaktır.

 

2--İmalat hatası olan ve boyutu uygun olmayan konsollar kullanılmayacaktır.

 

3--Konsol montajına kuyu tabanından 35 cm yükseklikten başlanacak ve max. 180 cm (TS 10922) mesafe aralıklarla yapılacaktır.

 

4--Konsol bağlantıları , perde beton kuyu duvarlarında 17 mm çelik dübel kullanılarak yapılacaktır.

 

5--Dübel bağlantılarında , dübel vidaları iyice sıkılarak dübelin duvardan çıkmamasına dikkat edilecektir.

 

6--Tuğla kuyu duvarlarına montajında , özel hazırlanmış konsollar alçı veya harç yardımıyla tuğla yeteri kadar kırılarak yapılacaktır.

 

7--Konsol montajında , dübel konsolu – ray konsolu yüzeyinin kuyu tabanına paralelliğine dikkat edilecektir.

 

4--Ray Montajı:

 

1--Ray montajına kuyu altından başlanacak . Ray , kuyu tabanında sağlam zemine oturtulacaktır.(TS 10922)

 

2--Ray  , misina ekseni ve misina – ray arası boşluk (3 cm) esas alınarak , daha önceden montajı yapılmış konsollara bağlanacaktır.

 

3--Ray – konsol bağlantılarında, ray konsolu kullanılacaktır. Ray konsolu, duvar konsolunu karşılayacak şekilde raya tırnaklar ve tırnak vidaları ile bağlanacaktır. Bu bağlantıda tırnakların rayı tam kavraması sağlanacak, tırnak vidaları yeteri kadar sıkılacaktır.

 

4--Ray konsolu ve dübel konsolu geçici olarak işkence ile birbirine bağlanacak.

 

5--Ray ebadına ve ray arası mesafesine göre hazırlanmış ray mastarı kullanılarak rayların, misina eksen doğrultusu , ray – misina arası boşluk (3 cm) ve ray alınlarının dönüklükleri ayarlanarak ray konsolu ve dübel konsolu kaynak ile sabitlenecek.

 

6--Konsolların birbirine kaynağında , kaynak çekmelerine ve dayanımına dikkat edilecek.

 

7--Ray montajı diğer konsollarda yukarda belirtildiği gibi devem edilcektir.

 

8--Rayların birbirine eklenmesinde , rayların kafasına açılmış kanallar kullanılacak, bu kanalların (erkek-dişi) birbirlerini tam karşılaması temin edilecek. Raylar birbirlerine flanş ve flanş vidaları kullanılarak bağlanacak.

 

9--Bağlantıda flanş-ray sırtı yüzey arası boşluk kalması engellenecek. Ray birleşimlerinde ray alınlarının tek yüzey oluşturmasına dikkat edilecek.

 

10--Ray – konsol montajında ve birbirlerine eklenmesinde kesinlikle kaynak kullanılmayacak  ve taş motoru ile raya müdahale edilmeyecek, ray yüzeylerine ve alnına çekiçle vurulmayacak

 

11--Ray montajında esas olan : Kabinin düşey , sabit ve düzgün bir eksende çalışmasını temin etmek , rayın paraşüt freni esnasında kabin ağırlığına ve fren etkisine (TS10922) mukavemet göstermesi ve rayın ısısal genleşmesine (TS 10922) müsaade etmesi hususlarıdır.

 

5--Makine Motor  Montajı Talimatı

 

1--Tablo betonunda halatlar için boşluk ayrılmamışsa , önce halat merkezleri ayarlanır.

 

2--Metre yardımıyla merkez oluşturulup darbeli matkap ile  (17 mm’lik uçla) delinir. Misina atılıp , rayların merkezinde olup olmadığı kontrol edilir. Misina merkezde değilse, halat merkezleri göz önüne alınarak açılan halat boşluğu merkeze doğru kaydırılır. Kırılan  yerlerde demir çıkar ise kaynak veya taş motoru kullanılarak demirler alınır.

 

5.1--Makinenin iki ayrı konumda montajı gerçekleştirilebilir.

 

1--Beton Üstüne Makine Motor Montajı:

 

1.1--Makine dairesini tavanından ağırlık merkezine ve kabin rayı merkezine misina atılacak. Bu misinalar, tam merkeze göre ayarlanacak. Daha sonra misinalar sabitlenecek. Bu misinalara makine kalıbı ayarlanacak . Kalıp ayarlanırken (faydalanılacak. Ayar işlemi bittikten sonra çakıldan  beton dökülecek (Kum veya kum çakıl karışımı olmayacak.). Mutlaka dökülen betonun içine demir atılacak, atılan demirlerin birbirine bağlanmasına dikkat edilecek.


1.2--Betonun üstüne Lastik Takoz koyup ölçüsü önceden alınıp kesilmiş,  mukavemet hesabı yapılmış U’larımız makine delik merkezleri göz önüne alınarak sağlam bir şekilde kaynatılacak.


1.3--Makinemiz,  zarar verilmeden  U’nun üstüne bırakılır ve terazide olup olmadığı kontrol edilir. Teraziye getirilen makine çelik vida ile sabitlenir.

 

2--Çelik Konstrüksiyon :


2.1--Şantiye ve makine dairesi beton dökmeye müsait değilse veya bitmiş bir inşaat ise makine için beton dökülmeyecek. Makine kalıbı veya şasesi komple 100'lük U’dan yapılacak. Diğer montaj aşamaları beton üstüne montajdaki esaslar dikkate alınarak yapılacaktır.


2.2--Çelik konstriksiyon  makine motor şasesinde titreşim kontrolü mutlaka yapılacak. Gerekirse çapraz U profiller kullanılacak. Kaynak bağlantılarının sağlamlığına özellikle dikkat edilecektir.

 

6--Hız Regülatörü –Halat Montajı Talimatı

6.1--Hız Regülatörleri Montajdan önce hızı kontrol edilecek. Malzemeler zarar görmemiş olarak makine dairesine çıkarılacak.

 

6.2--Hız Regülatörüne çalışma açısından makine dairesinde uygun bir yer seçilecek.

 

6.3--Hız Regülatör Sehpasının montajı esnasında yüzeyin düzgünlüğüne dikkat edilecek. Düzgün değil ise ayarlanacak.

 

6.4--Regülatör Montajı :

 

1--Regülatör sehpaya uygun cıvata somun ile iyice sıkılır. Regülatörünün halat kanalından misina atılır. Atılan misina kuyunun uygun yerinden durdurulur.

 

2--Raya göre Regülatör ayarlandıktan sonra sehpa üstündeki deliklere işaret konulur. Bu işaretlenen yerlerden çelik dubel atılır. Regülatörün çelik dubelle bağlantısı yapıldıktan sonra terazisine bakılır. Eğer regülatör terazide çelik dubel somun yardımı ile terazisine getirilir.

 

6.5--Regülatör Halat Montajı :

 

1--Regülatör halatın kesiti 6 mm olacak.

 

2--Regülatör halatı montajına makine dairesinden başlanır. Halatın bir ucu kuyu içine yavaş yavaş el  kuvvetiyle salınır. Halatın bütün fazlalığı aşağıda olur. Sonra halatın fazlalığını yukarıya doğru çekerek halatın iki ucunu eşit hale getiririz . Kuyu dibinde halatın eşitliği kontrol edilir. Regülatör ağırlık makarası halattan geçirilerek kabin üstünde süspansiyon kolunu 5/16 klemens ile sabitlenir.

 

3--Regülatör ağırlığının tabandan 15 cm yüksek oluşuna dikkat edilecek.

 

 

7--Kabin - Ağırlık  - Halat  Montajı  Talimatı

1--Montajda şu sıralama uygulanacaktır.

1.1--Ağırlık montajı

1.2--Kabin süspansiyon montajı

1.3--Halat montajı

1.4--Kabin montajı

 

1.1--Ağırlık Montajı :

1--Ağırlık karkası bir bütün  olarak kuyu içine (zemin kat) alınacak. Bütün olarak alınması zor veya imkansız ise, vida bağlantıları işaretlenip, vidalar sökülüp, karkas parça parça kuyu içine alınacak, vida işaretlerine göre tekrar vidalar takılıp karkas birleştirilecek.

 

2--Karkas, kuyu dibi lastik betonundan 40 cm yüksekte olacak şekilde, ağırlık rayları arasına yerleştirilecek. Betondan yükseklik  (takoz mesafesi ) 5-10 kalaslar kullanılarak yapılacak. Montaj esnasında ve bitiminde karkas terazisine dikkat edilecek.

 

3--Karkas içerisine, baret veya döküm ağırlıklar 3 veya 4 sıra (kabin süspansiyonu ve kabin tabanı ağırlığı kadar) konacak. Kabin montajı tamamlandığında projede ve proje hesaplarında belirtilen miktarda ağırlık ilave edilecektir.

 

1.2--Kabin Süspansiyonu Montajı :

 

1--Kabin süspansiyonu montajı en üst kat seviyesinde yapılacaktır.En üst kat seviyesine iki adet sağlam ve düzgün 5-10 yerleştirilecek. Yerleştirmede, 5-10’lar kat döşemesi yüzeyine ve kuyu karşı duvarı içinde sağlam zemine (dübelli konsol veya tuğla kırılarak içine) oturtulacaktır. 5-10’ların teraziye alınıp, sağa-sola , öne-arkaya gitmemesi için sabitlenecektir.

 

2--Alt süspansiyon, 5-10’ların üzerine, teraziye alınarak yerleştirilir. Bu yerleştirmede süspansiyonun terazinin ve konumunun değişmemesine dikkat edilir. Alt süspansiyon üzerine üst süspansiyon gerçekleştirilir

 

3--Üst süspansiyona köşebent bağlantısı yapılır. Vidalar tam olarak sıkılmaz, yalnızca boşluğu el ile alınır.

 

4--Üst süspansiyon ortalı bir şekilde ip halatla bağlanır. İp halatın diğer ucu, halat merkezinden geçirilerek makine kasnağına bağlanır. Makine freni açılarak, el kuvvetiyle, süspansiyon yukarı yavaş yavaş alınır. Köşebent vida delikleri, alt süspansiyon vida delikleri ile çalıştığın vidalar takılıp boşlukları alınacak. Halat boşluğu yavaş yavaş verilerek halat çözülecek.

 

5--Süspansiyon terazisi kontrol edilip bütün vidalar sıkılacak.

 

6--Kabin patenleri kontrol edilip, boşlukları alınacak.

 

1.3--Halat Montajı :

 

1--Kabin-ağırlık halatı 10mm çaplı çelik halat olacaktır. Halatın yağ ve tozdan korunmasına montaj esnasında dikkat edilecek, 3/8 halat klemensi kullanılacaktır.

 

2--Halatın bir ucuna halat şişesi bağlanır. Makine kasnağı kanalı üzerinden aşağı kabin süspansiyonu delik merkezine uzatılır. Delik merkezinde halat şişesi montajı, somun ve pim takılarak yapılır. Bu işlem bütün halatlar (en az 4 halat TS10922, proje hesaplarına göre 5,6) yapılacak.

 

3--Halatların makine kasnağı kanalına oturmaları kontrol edilecektir. Halatlar her üç katta birbirine tel ile bağlanır. Bu bağlama halatların birbirine karışması engellenir. Birbirinden ayrılan ve sırası belirlenen halatlar, şişeler yardımıyla ağırlık karkasına bağlanır. Halat şişesi somunları ve pimleri montajına dikkat edilecek. Halatlar arası bağlanan teller sökülür.

 

4--Halatlardaki yük dağılımının aynı değerde olmasına dikkat edilecek. Ayarlamalar halat şişesi somunu sıkılarak ve gerçekleştirilerek yapılacaktır.

 

1.4--Kabin Montajı :

 

1--Kabin montajı zemin katta yapılır. Üst katta olan kabin süspansiyonu makine freni açılarak, el kuvvetiyle zemin kat seviyesine alınacak. Kabinin bütün parçaları (Yan paneller, kabin tabanı ve tavanı) zemin kat girişine yakın bir yere zarar vermeden getirilecek.

 

2--Kabin tabanı, alt süspansiyon üzerine yerleştirilecek. Taban, dış kasaya göre paralel olarak ayarlanacak. Çarpma kapılarda, kasayla taban arası 2 cm, otomatik kapılarda, kasayla taban arası 3 cm olarak ayarlanacak. Alt taban- süspansiyon vidaları sağlam bir şekilde sıkılacak.

 

3--Sırasıyla yan paneller tabanın üstüne yerleştirilecek. Vidaları takılıp, sıkılmayacak yalnızca boşlukları alınacak. Arka panel diğer panolara ve taban döşemesine zarar vermeden yerleştirilecek. Aynı şekilde vidaları takılıp sıkılmayacak.

 

4--Tavan montajı için kabin birinci katın yarısına kadar çıkartılacak. Çıkartma için elektrik veya el kuvveti kullanılacak. Tavan, panolarda olduğu gibi kendisine ve panolara zarar vermeden, panoların üstüne yerleştirilecek. Panoların yarım ay köşeleri takılacak. Kabin şapkası takılıp bütün vidalar sıkılacak.

 

5--Kabin tavan terazisi yapılarak, kabin sabitleme sacları kabin-süspansiyon  arasına takılacak ve bütün vidalar sıkılacak.

 

8--Tesisat Buton Montajı  Talimatı

 

1--Tesisat Montajı :

 

1--Tesisat montajında ilk önce tesisat ölçümüzü alırız. Ölçü için bir adet kablo asansör kumanda panosunun uygun bir yerinden  zemin kata götürülür ve sabitlenir. Her katta düğme hizasında ölçü kablosuna düğüm atılır. Bu düğümlerin açılmamasına dikkat edilir.

 

1.1--Aksi takdirde tesisat yanlış kesilir. Kablo üstünde işaretlemeler bittikten sonra ölçü kablosu toplanır. Uygun bir yer ( düz ve temiz )seçilerek ölçü kablosu açılır, kabloların izolesine dikkat edilerek alınan ölçüye göre tesisat kabloları kesilir.

 

1.2--Bu kesimde kabloların rengi farklı olmalı. Kesim işi bittikten sonra bant ile 2,5 metre ara ile sabitlenmeli ve düzgün  bir çember halinde tesisat kablosu toplanmalı.

2--Tesisat keserken veya kumanda panolarındaki numaralarımız standart numara olmalı.

 

9--Kabin Otomatik Kapı  Montajı  Talimatı:

 

1--Otomatik Kapı Mekanizması Montajı :

 

1--Mekanizma , askı sacları ve vidaları kullanılarak , kabin üstü mekanizma kanallarına monte edilecek.

 

2--Mekanizmanın kat otomatik kapı kasasını karşılamasına dikkat ediliş , teraziye alınacak. (Montajdaki bütün vidalar fabrikanın gönderdiği vidalar olacaktır.)

 

2--Panellerin Montajı :

 

1--Projedeki yerleşim esas olarak paneller montaj edilecek. Paneller öncelikle mekanizma taşıma arabasına askı vidaları ile montaj edilecek . Panel montajına en içteki (kabine göre) panelden başlayıp dışa doğru devam edecektir.

 

2--Panellerin, kabin alt eşik kanalına montaj edilecek .Bu montaj içim eşik kanalına uyumlu vidalar ve kelebekler (fabrikanın gönderdiği) kullanılacak.

 

3--Paneller arası ve kasa arası boşluklar (5 mm) ayarlanacak. Bu ayar içim 5 mm kalınlığında sac parçalar veya köşebentler mastar olarak kullanılacak.

 

4--Panel montajı esnasında panellerin birbirlerine sürtünmeleri , dengesiz ve sesli çalışmaları önlenecek .Panel-eşik arası (5 mm) askı vidaları sıkılıp gevşetilerek ayarlanacak. Askı ve kelebek vidalarının kontra somunları sıkılıp , yaylı rondela kullanılacaktır.

 

5--Mekanizma üzerinde , kılıçların , kılıç makaralarının ,sıkışma kontağının , geri çekme yaylarının ayarları yapılacak.

 

3--Kat Otomatik Kapı Montajı  Talimatı

 

1--Kapı montajına ilk olarak mekanizmadan başlanır. Mekanizma yerleştirilmeden önce kasa içindeki yabancı maddeler ( taş, toprak, harç v.s. ) temizlenmelidir. Aksi takdirde mekanizmamız zarar görebilir.

 

2--Mekanizma uygun cıvata ile kasaya tutturulur. Cıvatalar tam sıkılmaz. Bu işlem her katta aynı şekilde uygulanır. Mekanizmalarla beraber her katın alt kızaklarının da montajı yapılır.

 

3--Sıra panel montajına gelir. Panel montajına kasaya en yakın panelden başlanır. Paneller, üstten uygun cıvata ve somun ile tutturulur. Somunlar yavaş yavaş sıkılarak yukarı kaldırılır. Panel ile kızak boşluğu 7-8molacak şekilde ayarlanır. Alt pabuçlar takılır. Kasada panel sayısı ne olursa olsun, her panelin boşluğu aynı olmalıdır.

 

4--Bu şekilde paneller ayarlandıktan sonra el kuvveti ile mekanizma açıp kapatılır. Panellerde ses var ise giderilir. Kontaklar rahat çalışacak şekilde yar vidalarından ayarlanır.

 

4.1--Paneller açıldıktan sonra, kendiliğinden kapanıp kapanmadığı  kontrol edilir. Kapanmıyor ise yaylar sertleştirilir veya kısıntı yapılarak kendiliğinden kapanması sağlanır.

 

5--Panellerin ambalaj kağıdı hiçbir şekilde montaj esnasında sökülmez. Bu ambalajlar asansör servise verildikten sonra çıkartılır.

 

10--İşletmeye Alma Talimatı

 

1--Muayeneler,Genel

Bu muayeneler özellikle şu hususları kapsamalıdır:

 

1--Bir ön muayene yapılmış olması durumunda son muayene ve deney kalite formuna uygun olarak verilen belgelerle yapılan tesisin mukayesesi .

 

2--Son muayene ve deney kalite formunda bulunmayan parçaların ,tekniğin genel olarak kabul edilen kurallarına uygun olarak yapıldığının gözle kontrolü.

A.   Tip kontrolüne gerek duyulan parçaların muayene belgelerindeki bilgilerle asansörün karakteristiklerinin mukayesesi.

 

2--Deney Ve Teyitler(Çek etme)

 

1--Durak kapılarının kilitleme tertibatı.

 

2--Elektrik emniyet tertibatı.

 

3--Askı elemanları ve bağlantıları. Askı elemanlarının karakteristiklerinin dosyada bulunana belgelerle uygunluğu teyid edilmelidir.

 

4--Fren tertibatı ,beyan yükünün %125 i ile yüklü kabin aşağı yönde hareket ederken motora ve frene giden enerjinin kesilmesi suretiyle yapılmalıdır.

 

5--Akım,güç ve hızın ölçülmesi.

 

5.1--Farklı devrelerin yalıtım direnlerinin ölçülmesi. Bu ölçümler için bütün elektronik aksam devreden ayrılmalıdır.

 

5.2--Makine dairesindeki topraklama klamensi ile ,arıza durumunda gerilim altında kalabilecek çeşitli asansör parçaları arasındaki iletken bağlantının kontrolü.

 

5.3--Sınır emniyet kesicilerinin çalışması.

 

6--Tahrik yeteneğinin kontrolü

 

1--En sert frenleme  etkisiyle birden fazla durma denemesi ile tahrik yeteneğinin kontrolü.

 

2--Her denemede kabin tam olarak durdurulmalıdır. Bu deney :Seyir mesafesinin üst kısımlarında , boş kabin yukarı çıkarken;Seyir mesafesinin alt kısımlarında , %125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken yapılmalıdır.

 

7--Karşı ağırlık tam kapalı tamponlar üstünde oturduğunda boş kabinin yukarı              kaldırılamayacağı kontrol edilmelidir.

 

7.1--Karşı ağırlık dengelemesinin ,asansör imalatçısının verdiği değerlere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol aşağıda belirtilenlerle birlikte akım ölçümleri vasıtasıyla yapılabilir.

 

8--Alternatif akım motorlarında hız ölçümleriyle ve doğru akım motorlarında gerilim ölçümüyle.Hız regülatörü;Hız regülatörünün devreye girdiği hız ,kabinin iniş hareketindeki dönme yönünde kontrol edilmelidir. Durma kontrol çalışmaları her iki hareket yönünde kontrol edilmelidir.

 

9--Kabin güvenlik tertibatı

 

9.1--Güvenlik tertibatının devreye girdiği anda absorbe edileceği enerji tip kontrolü sırasında teyit edilmiş olmalıdır. Hizmete alınmadan önce yapılan deneyin amacı ,montajın doğruluğu , ayarın doğru yapıldığı ve kabin , güvenlik tertibatı , raylar ve rayların bağlantılarından oluşan bütünün sağlamlığını kontrol etmektir.

 

9.2--Deney , asansör kabinin aşağı yönde hareket ederken tahrik motoru enerjili durmda ve fren açıkken yapılmalı ve halatların kayması veya gevşemesi anına kadar sürmelidir.

 

9.3---Ayrıca aşağıdaki şartlar geçerlidir:

 

1--Ani frenlemeli ve ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı:

 

2--Kabin, tabanına eşit olarak dağılmış beyan yükü ile yüklü ve beyan hızıyla hareket ederken  güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.

 

9.4-Kaymalı güvenlik tertibatı:

 

1--Kabin , tabanına eşit olarak dağılmış %125 beyan yükü ile yüklü ve düşük bir hızla güvelik tertibatı devreye sokulur.

 

2--Deneyin , bir durak kapısı hizasında yapılması tavsiye edilir. Böylece yükün burada boşalması ve güvenlik tertibatının kolaylıkla devreden çıkarılması sağlanır. Deneyden sonra , asansörün normal çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bozulmanın olmaığı araştırılmalıdır.

9.5--Karşı ağırlık güvenlik tertibatı:

 

1--Bir hız regülatörüyle devreye sokulan güvenlik tertibatı deneyleri güvenlik tertibatı gibi ancak kabinde aşırı yük yokken yapılabilir.

 

2--Bir hız regülatörüyle devreye sokulmayan güvenlik tertibatı için bir dinamik deney yapılmalıdır. Deneyden sonra asansörün normal çalışmasını engelleyebilecek hiçbir bozulmanın olmadığı araştırılmalıdır. İstisnai durumlarda ve gerekliyse sürtünme parçaları değiştirilebilir.

 

10--Tamponlar

 

1--Enerji depolayan tipte tamponlarda deney aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Beyan yüküyle yüklü kabin , tampon veya tamponların üstüne oturulmalı ve halatlar gevşetilerek , tampon strokunun karakteristiğe uygun olup olmadığı araştırılmalı.

 

9.7--Alarm tertibatı

 

 

3--Bakım Talimatı

 

1--Bakıma başlanmadan önce, zemin kat kapısına ‘Asansör Bakımdadır’ levhası asılacak.

 

2--Bakıma başlanmadan önce ve bakımdan sonra  Bina Yöneticisi veya kapıcısı ile mutlaka görüşülecek.

 

3--Bakıma önce Makine dairesinden başlanacak.

 

4--Makine Dairesi

 

1--Elektrik panosundan enerji kesilecek.

 

2--Motor yağı kontrolü: Yağ seviyesi, yağ çubuğu 2. çizginin altında ise ,2. çizgiye kadar yağ ilave edilecek.(30 numara yağ)

 

3--Motor Burç ve yataklarının Kontrolü: Her hangi bir ses var ise asansör işletmeye alınmayacak.

 

4--Makine Yağ seviye kontrolü:  Camlı yağ göstergesi veya yağ çubuğuna bakılarak yağ eksik ise tamamlanacak.(90 numara dişli yağı)

 

5--Fren kontrolü: Fren balataları- fren diski arası boşluk ayarlanacak.(1 mm).

 

6--Fren Diskinin temizliğine ve yağdan korunmasına dikkat edilecek.

7--Motor fanının çalışması kontrol edilecek.

 

8--Saptırma kasnakları grasörlükleri kontrol edilecek, iki ayda bir gres yağı ilave edilecek.

 

9--Asansör kumanda panosunun ,camının sağlamlığı, kablo bağlantılarının  kontrolü yapılacak.

 

10--Makine- Motor grubunun ve makine dairesinin temizliği kontrol edilecek.

 

11--Raylar

 

1--Rayların yağlanması, 140 numara makine yağı ile yapılacak

 

2--Raylardaki flanş ve tırnak vidalarının sıkılık kontrolü yapılacak.

 

3--Konsolların temizliği yapılacak.

 

12--Kabin

1--Patenlerin kontrolü yapılacak. Ray ile paten arasındaki aralık kontrol edilecek.(2 mm)

 

2--Kabin alt ve üst temizliği yapılacak

 

3--Kabin aydınlatması kontrolü yapılacak

 

4--Kabinde ses var mı kontrol edilecek var ise ses giderilecek

 

5--Kabin ve kasa arasındaki mesafe kontrol edilecek

 

6--Kabin içindeki talimatname ve aynanın kontrolü yapılacak.

 

7--Pompanın çalışmasının kontrolü yapılacak.

 

8--Kabin içi butonlarının çalışma kontrolü yapılacak.

 

9--Halatların şişe bağlantı , çapaklanma kontrolü yapılacak

 

13--Kapılar

 

1--Kapının rahat açılıp kapanmasının kontrolü yapılacak.

 

2--Kapı üstü diktatörü ayarlanacak .

 

3--Kapı yayının kontrolü yapılacak.

 

4--Kapı tampon lastiklerinin kontrolü yapılacak.

 

5--Kilit ve fiş kontak temizliği yapılacak.(gaz yağı ile)

 

6--Kapı camlarının sağlamlık kontrolü yapılıp kırık camlar değiştirilecek.

 

14--Butonlar

1--Yukarı-aşağı ok,meşgul,servis dışı gösterge ampullerinin her katta kontrolü yapılacak.

 

2--Dijital göstergelerin kontrolü yapılacak.

 

3--Çağırma butonunun kontrolü yapılacak

 

4--Düğme kapaklarının kontrolü.

 

15--Kuyu Dibi

 

1--Bakımda en son kuyu dibi temizliği yapılacak. Kuyu dibindeki yabancı maddeler (kağıt,çöp,üstüpü v.s.) çöpe atılacak.

 

2--Kuyu dibi lastik takozların kontrolü yapılacak.

 

3--Regülatör ağırlık makarasının en az iki ayda  bir yağlanması dikkat edilecek.

 

NOT : Bakım yapıldıktan sonra yöneticiye  ve herhangi bir apartman sakinine bakımın yapıldığına dair imzalı  fiş verilecek.


4--Talimat :

 

1--Bakıma başlanmadan önce, zemin kat kapısına ‘Asansör Bakımdadır’ levhası asılacak.

 

2--Bakıma başlanmadan önce ve bakımdan sonra  Bina Yöneticisi veya kapıcısı ile mutlaka görüşülecek.

 

3--Bakıma önce Makine dairesinden başlanacak.

 

4.1--Makine Dairesi

 

1--Elektrik panosundan enerji kesilecek.

 

2--Motor yağı kontrolü: Yağ seviyesi, yağ çubuğu 2. çizginin altında ise ,2. çizgiye kadar yağ ilave edilecek.(30 numara yağ)

 

3--Motor Burç ve yataklarının Kontrolü: Her hangi bir ses var ise asansör işletmeye alınmayacak.

 

4--Makine Yağ seviye kontrolü:  Camlı yağ göstergesi veya yağ çubuğuna bakılarak yağ eksik ise tamamlanacak.(90 numara dişli yağı)

 

5--Fren kontrolü: Fren balataları- fren diski arası boşluk ayarlanacak.(1 mm).

 

6--Fren Diskinin temizliğine ve yağdan korunmasına dikkat edilecek.

 

7--Motor fanının çalışması kontrol edilecek.

 

8--Saptırma kasnakları grasörlükleri kontrol edilecek, iki ayda bir gres yağı ilave edilecek.

 

9--Asansör kumanda panosunun ,camının sağlamlığı, kablo bağlantılarının  kontrolü yapılacak.

 

10--Makine- Motor grubunun ve makine dairesinin temizliği kontrol edilecek.

 

4.2—Raylar:

 

1--Rayların yağlanması, 140 numara makine yağı ile yapılacak

 

2--Raylardaki flanş ve tırnak vidalarının sıkılık kontrolü yapılacak.

 

3--Konsolların temizliği yapılacak.

 

4.3--Kabin

 

1--Patenlerin kontrolü yapılacak. Ray ile paten arasındaki aralık kontrol edilecek.(2 mm)

 

2--Kabin alt ve üst temizliği yapılacak

 

3--Kabin aydınlatması kontrolü yapılacak

 

4--Kabinde ses var mı kontrol edilecek var ise ses giderilecek

 

5--Kabin ve kasa arasındaki mesafe kontrol edilecek

 

6--Kabin içindeki talimatname ve aynanın kontrolü yapılacak.

 

7--Pompanın çalışmasının kontrolü yapılacak.

 

8--Kabin içi butonlarının çalışma kontrolü yapılacak.

 

9--Halatların şişe bağlantı , çapaklanma kontrolü yapılacak

4.4--Kapılar

1--Kapının rahat açılıp kapanmasının kontrolü yapılacak.

 

2--Kapı üstü diktatörü ayarlanacak .

 

3--Kapı yayının kontrolü yapılacak.

 

4--Kapı tampon lastiklerinin kontrolü yapılacak.

 

5--Kilit ve fiş kontak temizliği yapılacak.(gaz yağı ile)

 

6--Kapı camlarının sağlamlık kontrolü yapılıp kırık camlar değiştirilecek.

 

4.5--Butonlar

 

1--Yukarı-aşağı ok,meşgul,servis dışı gösterge ampullerinin her katta kontrolü yapılacak.

 

2--Dijital göstergelerin kontrolü yapılacak.

 

3--Çağırma butonunun kontrolü yapılacak

 

4--Düğme kapaklarının kontrolü.

 

5--Kumanda Panosu  Montajı  Talimatı

 

1--Makine dairesinde uygun bir yer tayin edilir. Bu yer seçiminde dikkat edilecek hususlar :

1--Yağmur veya su görmemesi,

2--Çalışma açısından rahat olması,

3--Kumanda panosunun zarar görmemesi.

 

4--Bütün bunlar gerçekleştikten sonra pano montajı gerçekleşebilir. Montaj esnasında  pano içindeki elektrik ve elektronik parçalar  hiçbir şekilde zarar görmemelidir.  Kumanda panosunun kapağı eğer cam ise gerekirse çıkartılır ve muhafaza edilir.

 

5--Kumanda panosunun yerleştirileceği yerin alt tabanından alınarak 110cm‘de duvara işaretlenir. 7mm’lik elmas uç belirlenen yer delinir,  sağlam olacak şekilde vida ile  tutturulur. Sağlam olup olmadığı el kuvveti kullanılarak kontrol edilir. 

6--Kapı-Kasa  Montajı

 

6.1--Otomatik Kasa Montajı :

1--Projede belirtilen ölçüler ve kasa yerleşimi dikkate alınarak, kuyu içi ön yüzeyinden projede belirtilen ray-kasa mesafesine göre iki adet misina atılacak. Misina bütün katlar için, kuyu en üst noktası ve kuyu en alt noktası arasında, düşey eksende raylar paralel olacaktır. Özellikle ray-misina paralelliği tekrar tekrar kontrol edilecektir. Misina, kasa alt eşiğine sıfır (aynı yüzeyi tamamlayan) olarak atılacaktır.

2--Kasa eşik yatay yüzeyini, kat döşemesi ile paralelliği  ve sıfır ( aynı yüzeyi tamamlaması) oluşuna dikkat edilecek. Kat zemini üzerine daha sonra yapılacak kaplamalar için inşaat şantiye yetkilisinden gerekirse bilgi alınacak.

 

3--Montajı ; fabrikanın göndermiş olduğu kasa kasetleri kullanılacak. Kenetler, kirişlere çelik dübelle tutturulup, kasa üzerine oturtturulacak. Kenet-kasa vida bağlantıları yapılacak. Aynı işlem kasa üst tarafı içinde yapılacak. Kenetlerin kuyu içi montajında (kirişler), gerekiyorsa yardımcı çelik konstriksiyon kullanılacak. Konstriksiyon için kapı düzlemine paralel, üst ve alt kenet bölgesinde  50’lik köşebent  kullanılacak, köşebent-kenet montajında kaynak kullanılacak.

 

4--Montaj esnasında ve sonunda, kasanın misina ile uyumuna, projede belirtilen yerleşim konumuna, paralel açılma boşluğunun yeterliliğine ve ray-kasa paralelliğine uyulacak.

5--Montaj esnasında ve montaj sonunda kasa ambalaj kağıdı sökülmeyecek. Ambalaj kağıdının söküşü, işletme öncesi  kontrollere bırakılacaktır.

 

6.2--Çarpma Kasa Montajı :

 

1--Montajda,  2 adet ray-kasa mastarı kullanılacaktır. Ray-kasa mastarı ; ray mastarına, ray-kasa arası (projede belirtilen ölçü esas alınarak9 ölçüsünde köşebentler eklenerek yapılacaktır. Köşebentler iki ray arası eksenine dik (90°) olacaktır.

 

2--Kasa montajından önce, inşaat şantiye yetkilisinden kasa kodu (zemin tabanı, kasa eşik üst yüzeyi arasındaki yükseklik) öğrenilecek. Kasa eşiğinin zemin kaplamasından (mermer, karo v.s.) 2 cm yüksek olmasına dikkat edilecektir.

 

3--Montaj ; kasa mastarı, raylara bağlanacak. Kasa, mastara dayanıp (köşebentler kasa iç yüzeyine gelecek) işkence yardımıyla sabitlenecek. Metre ile kasanın dönüklüğü (çapı) giderilecek. Kasa iç yüzeyinin sağlı sollu ray alnı arası ölçülüp aynı değere getirilecek.


4--Kasanın sabitlenmesi, 14mm çapında çubuk demirlerle, kaynak kullanılarak yapılacaktır. Demir çubuklar, mutlaka kirişlerden kırılarak çıkartılan demirlere kaynatılacaktır. Kaynak sırasında kaynak çekmelerine dikkat edilecektir.Montajı yapılan kasaya boyasını kurumak için (sıva, boya v.b.) fırça ile 140 numara yağ sürülecektir.


Makalenin İzlenme Sayısı : 1661

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.