MAKALELER / Asansörler--Tanımlar-Belgeler

Asansörler--Tanımlar-Belgeler:

 

1.1--Asansör  Ruhsatı İçin Dilekçe ve  Başlık Düzeni Örneği

 

………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne

                                                                                                                                  …/…./200

Mah………................. ....Cad………………......Sk…………......  No…. ,

 

Pafta……………… Ada……………….  Parsel… de.....................................................ait                                                                                                                                        

.  

Asansör Firma Adı:……………………………. tarafından montajı yapılan                                                                                                                                      

 

 

Yapı Türü :Konut( )--Yük( )    ,        Asansör Türü : İnsan( )--İşyeri( )

 

Asansör Kapasitesi  :……………….....Kg         Durak Sayısı :……………………...........    

Motor Gücü :………………………....  HP        Motor Markası:…………………………..

Motor Seri No :…………….................               Asansörün Montaj Tarihi  :.......................    

Asansör Seri No :……………………..               CE Kuruluşu Adı/Sert.No….…………...

 

 

......................Belediyesi Sicil No lu………………………………ait asansörünün asansör işletme ruhsatımı-asansör tescil belgesini almak istiyorum.Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                               …./…./2008

                                                                                                                           Asansör Firması

 

1.2-Asansör Muayene Raporu için İstenen Belgeler ( Genel ):

 

( ) 1-Dilekçe                                                                     ( ) 2-Yapının Temel Üstü Ruhsatı   

 

( ) 3a-TUS Belgesi-Eski yönetmelik   ( ) 3b-Yeni firmalar için Firmanın AT uygunluk Beyanı

 

( ) 5-Asansör için  Son Muayene Raporu    ( ) 6-Mal Sahibi ile Yapılacak Bakım Sözleşmesi

 

( ) 7b1-Firmanın kendi CE Belgesi-95/16/EG,Ek XIII,Modul H Sertifikası  

 

( ) 7b2-Malzemelere Ait CE Belgeleri

 

( ) 7a1-TSE Hizmet Yeterlilik  Belgesi                 ( ) 7ba2-TSE Hizmet Uygunluk  Belgesi       

 

 ( ) 8-Motor Beyanı                ( ) 9-İSO 9001-2000 Belgesi

( ) 10-3 adet Proje ve Hesapları içeren A4 doküman  ( ) 11-Firma Mühendislerine ait SMM ve Büro Tescil Belgeleri

( )12-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

( )13-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından Garanti Belgesi

 

 

1.2.1--Asansör Evrak Listesi:

1-Dilekçe    2-AT Uygunluk Beyanı     3-Taraflarca İmzalı Bakım Sözleşmesi 

4-Asansör Firması CE Belgesi    5-Güvenlik Ekipmanları CE Belgeleri

6-Asansör Son Kontrol Formu-imzalı      7-Yapı Ruhsatı Fotokopisi

8-SMM ve Büro Tescil Belgesi      9-Makine+Elektrik Müh.İmzalı 3Tk. Proje


9.1—Hesap ve Planlar::

1-Mekanik ve/veya Hidrolik devre hesapları

2-Makine dairesi ve kuyu kesit ve planları  

3-Elektrik  devre planları

4-Trafik Hesabı

 

10.1--Eski Asansörler İçin:Temel Üstü Ruhsatı 


15.08.2004(:(20.12.1995-22499)  tarihinden önce alınmış eski asansörler için Teknik Uygulama Sorumluluk(TUS) Belgesi ve motor beyanı alınması.

1—Örnek--Teknik Uygulama Sorumluluk(TUS) Belgesi:

 

……….kg Kapasiteli ………..Durak Sayılı……….…Seri No lu…………………Marka

 

     Yük( )/İnsan( ) Asansörün--Yürüyen Merdiven ( )  TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞUNU üstleniyorum.

 

                                                                                                     …../…../…….

                                                                                                    Makine Mühendisi

                                                                                       Kaşe:                                                                                         .                                                                                      İmza:

 

 

2---Örnek--Motor Beyannamesi:

 

Örnek Motor Beyan İfadesi:

 

No   Marka       Seri NO    Guc(HP)    devir(d/d)      ACIKLAMA                

--- ---------  ---------- ---------- --------------  ----------------------

1.......... .......... .......... .........................................

2............ .......... .......... ...................................... 

         Yukarıda  Bahıs  Konusu  Asansorun Ve Motorun  Mer  I  Kanun  Nızam  ve Talimatlara Uygun Olarak Kullanacagımı Beyan Ederım.                                                            ..../..../2001 

                                                         Asansor Sahıbı

 

10.2--Yeni Asansörler İçin:Temel Üstü Ruhsatı 15.08.2004(:(20.12.1995-22499)  tarihinden sonra alınmış yeni asansörler için

 

1- Firmanın AT uygunluk Beyanı

2-Asansör için  Son Muayene Raporu-İmzalı  

3-Mal Sahibi ile Yapılacak 1 yıllık Bakım Sözleşmesi

4-Firmanın kendi CE Belgesi-95/16/EG,Ek XIII,Modul H Sertifikası

5-Malzemelere Ait CE Belgeleri                                 

 

10.3-İtfaiye Onayı için yüksek binalarda bina içi asansörde yangın emniyeti açısından kapılar yangına dayanıklı ve sızdırmaz olacak ayrıca  kuyu içinde pozitif basınç sağlayacak biçimde çatı katından, atmosferden aldığı havayı kuyu içine basacak fan sistemi, yangın anında yangın santraline bağlı olarak çalışacak sistem.

 

10.4--Gürültü seviyesi maksimum 50-55 desibel olacaktır.

 

1.3-Asansör Firması ile Müteahhit Firma Arasında Yapılacak Sözleşmede:

 

1-Çıplak asansör fiyatı     


2--Asansör ruhsat harcı       


3--Basamaklı makine dairesi merdiveni yapma ücreti    


4-Makine dairesine 200 mm lik karotla delik delme işi     

5-Makine dairesi için 30 cm lik fan ve sigorta takılma ücreti   


6-Kuyu için 30-35 cm genişlik-40 cm aralıklı ,duvardan 1-2 cm boşluklu 30x30 mm2 lik kare profilden imalat gemici merdivenin kuyu duvarına pabuçlarla dübellenmesi ücreti


7-Her kat için bir adet etanj-karpuzlu 60 W aydınlatma lambası olacak şekilde vaviyen anahtarlı kuyu aydınlatma sistem kurulum ücreti     


8-Kuyuya 50x50 cm2 ve h=50-60 cm yükseklikte betonarme(yere 20 lik 3-4 adet delik delme+20 lik demirleri çakma+demiri 8 lik profillerle sarma ve plastik fıçı kalıpta beton dökme işi ücreti   


9-Kuyuda su çıkması durumunda kuyuya 3 m derinlikli 70-80 cm çaplı kuyu açma+kuyu tabanından 20 cm yukarıda dalgıç pompa koyma ve bunun elektrik ve tesisat bağlantısı yapılması işi ücreti yer almalıdır.

 

Bu ücretleri sözleşmeye koymalı ve bu işleri yapmalıdır.Ve müteahhitler kesinlikle CE belgesi olan firmalarla iş yapmalıdır.Zira oluşacak problemler müteahhide yansıyabilmektedir.

 

1.4--İstanbul İmar Yönetmeliği Asansörlerle İlgili Hükümler

 

1--H:15.50m(ZK+4NK)        Binalarda 8 Daireye Kadar A:1.80 m2(Lmin:1.20mx 1.5 m)

                                                                12 Daireye Kadar A:2.5 m2(Lmin:1.40mx1.8 m)

Tüm Katlara Hizmet Eden Asansör Yapılması Zorunludur

 

2--Kat Adedi 10(ZK+9NK) Ve Konut Sayısı 20'yi Geçerse Veya Kullanımda Toplam İnşaat Alanı 3000 m2 Geçerse En Az 2 Asansör Yapılması (İnsan-(İnsan+Yük)) Zorunludur.

 

3-- Kullanılabilir katlar alanı 800 m2’den ve kat adedi 1’den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve kat adedi üçten fazla olan umumi binalarda, yüksek yapılarda yukarıdaki esaslara uygun ve en az iki adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. 

 

3.1--Bu  asansörlerden  birisi  hem  insan,  hem  yük  taşıyabilecek  nitelikte  olmalıdır. Ayrıca  herhangi  bir  tehlike  anında,  arıza  veya  elektriklerin  kesilmesi  halinde  zemin  kata ulaşıp   kapılarını   açacak,   yangına   dayanıklı   malzemeden   yapılmış,   şaft   içinde,   duman sızdırmaz   nitelikte,   kesintisiz   bir   güç   kaynağından   beslenecek   şekilde   tesis   edilmesi gerekmektedir.

 

3.2--Umumi Binalarda Yapılacak Asansörlerden En Az Bir Tanesi Bedensel Özürlülerin Kullanımına Uygun Olacaktır.(630 kg). Bu asansörlerin iç kabini en az 1,10x1,40m. ölçülerinde yapılacaktır. Kapı genişliği  (net  açılım)  (0,85)  m.’den  az  olmayacaktır.  Kabin  içinde  yerden  (0,85-0,90)m. yükseklikte  tutunma  kolu  olacaktır.  Asansör  kapıları  otomatik  veya  fotoselli  olacaktır.  Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.

 

4--Manuel kapılı asansörlerde güvenlik için iç kapı otomatik (tam otomatik veya yarı otomatik ) kapı yapılacaktır.

 

5--Asansör makine dairesine çıkış merdiveni dizayn ve malzeme olarak binanın ana merdiveni niteliğinde  olacaktır.  Asansör  makine  dairesi  çevre  duvarları  ve  tabanı  yangına  dayanıklı malzemeden yapılacaktır.Asansör yönetmeliği ve ilgili TSE standart hükümlerine uyulması zorunludur.

 

 

1.5-Tanımlar:Asansör Tanımı:

 

95/16/AT Asansör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 14.08.2009-RG:27319

Madde 1-Asansör sabit  raylar boyunca hareket etmese dahi sabit bir mesafe boyunca hareket eden.


2-Bu Yönetmelik:

a)-Hızı 0,15 m/sn daha düşük kaldırma tertibatlarını

b)-Demir yollarında halatla çekilen vagon-kablolu taşıma sistemlerini

c)-Askeri ve polis için özel olarak tasarlanan asansörleri

d)-Üzerinde iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını

e)-Maden ocağı asansörlerini

f)-Sanat icrası sırasında sanatçıların kaldırılması için kullanılan kaldırma tertibatlarını

g)-Makine bakımı için kullanılan kaldırma tertibatlarını

h)-Dişli rayda çalışan trenleri

ı)-Yürüyen banları-mekanik yürüyüş bantlarını kapsamaz.

 

Madde2-

a)-Asansör belli seviyelerde hizmet veren esnek olmayan,yatay düzlemle  15 dereceden fazla açı oluşturan,kılavuzlar boyunca haraket eden bir taşıyıcıya sahip olan, insanları ve insan+yükleri taşındığı ,kişinin zorlanmadan taşıyıcıya girebildiği, ve kolayca ulaşılabilen, bir

kontrollerle techiz edilmiş ise,taşıyıcı ise(insan ve /veya yüklerin) taşınması ve

 

Madde 3-Taşıyıcının kabin olması şartı,

 

Madde 4-Asansör kabin uç pozisyonda iken ezilme ve baskı riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.Uç pozisyonların ötesine  serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanmalıdır.Bu sağlanmıyorsa  asansörün uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş tarafından onaylanacak bir risk analizi çalışması asansörü monte eden firma tarafından gerçekleştirilecektir.


1.6-Asansör Sınıfları:

Sınıf 1-Şahıs-İnsan Asansörleri ,                                           

Sınıf 2-Şahıs+Yük Asansörleri


Sınıf 3-Hastane Asansörleri(Sedye vs taşımak için geniş)  , 


Sınıf 4-Yük Asansörleri(şahıs ref)


Sınıf 5-Küçük Yük-Servis(Mutfak vs) Asansörleri


Sınıf 5-Yüksek katlı ve  yoğun trafikli 2.5 m/sn üzeri hızlı Asansörler

 

Kapıların hareket etme tipi-yatay sürmeli-yatayda tam otomatik yada düşeyde hareketli olabilir.

 

1.7-- ASANSÖR STANDARTLARI ve YÖNETMELİKLERİ

1--Türk Standartları                          2-Avrupa Standartları  3-Uluslararası Standartlar

TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001                          EN 81-1               ISO 4101

TS EN 81-2 /Nisan 1997                                     EN 81-2               ISO 4190-1

TS EN 115 /Mart 1998                                        pr EN 81-3          ISO 4190-2

TS EN 627 /Mart 1997                                        pr EN 81-5           ISO 4190-3

TS EN 627 /Mart 1997                                        pr EN 81-6           ISO 4190-5

TS 9761 EN 50214 /Şubat 1998                          pr EN 81-7           ISO 4190-6

TS 1108 /Nisan 1995                                            pr EN 81-8           ISO 4344

TS 1812 /Aralık 1988                                           pr EN 81-11         ISO 8383

TS 2168 /Mayıs 1976                                           pr EN 81-70         ISO 9289

TS 4789 /Nisan 1986                                            pr EN 81-72        

TS 8237 /Nisan 1995                                            EN 115   

TS 8238 /Mart 1990                                             EN 627   

TS 8239 /Mart 1990                                             pr EN 13015       

TS 12255 /Nisan 2000                       

TS 12361 /Aralık 1997                       

TS ISO 4190-5                       

TS ISO 8383 /Şubat 2000                  

TS 9766 HD 360 S2 /Nisan 1997                  

TS IEC 227-6 /Nisan 1997                

TS IEC 245-5 /Nisan 1997

 

1.7.1--Asansör Yönetmelikleri Listesi:

 

1--12.05.1989-20163-Asansör Yönetmeliği..yürürlükten kaldırıldı


2--20.12.1995-22499 Asansör Yönetmeliği..yürürlükten kaldırıldı


3--15.02.2003-25021-95/16/AT.. Asansör Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

 

4--31.01.2007-26420-95/16/AT.. Asansör Yönetmeliği yürürlükte

5--18.11.2008-27058..Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği..yürürlükte

6--14.08.2009-27319-95/16/AT.. Asansör Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair           yönetmelik.... yürürlükte

 

 

7--Diğer Kanun ve Yönetmelikler:

1-- 89/336/EEC  EMC Kararnamesi     

2--Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat  İle İlgili Yönetmelik-(73/23/AT)-2002

3--73- 23 EEC Alçak  Gerilim Kararnamesi ( LVD )

4--4857 Sayılı İş Kanunu-2003

5-- Makina Emniyeti Yönetmeliği-(98/37/AT)

6--Yangın Yönetmeliği-2009

 

1.8--Yıllık Asansör Kontrolü:

 

18.12.2008-27058..Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği-Madde-10--Yapının bağlı bulunduğu belediye veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valilik veya  ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra  devamında yılda en az bir kere her asansörün kontrolu yapılır.Yıllık kontrol neticesinde asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike  söz konusu ise asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

 

1.9--CE Belgesi veren Kuruluşun Akredetite Durumunun Araştırılması:

Asansör firmalarının montaj yapabilmeleri için H modül sertifikalarını ilgili Avrupa Birliği Komisyonu onaylı sertifika kurluşundan-yani akredetite kuruluştan almaları gerekir.Eğer onaylı kuruluşun H modül sertifika verme yetkisi kaldırılmış yada yoksa ilgili firmadan alınan CE belgelerinin de bir anlamı olmayacaktır.Kısaca Asansör firmasına CE yi veren firmanın da  Avrupa Birliği Komisyonundan H Modül verme yetkisi olması gerekir.Bu anlamda CE yi veren firmanın H Modül yetkisi olup olmadığını internetten araştırmak için:


1--Google dan.....nando yazılır.


2-Nando-European Commissio-ec.europa.eu/enterprise/../nando adresine girilir.


3--Adreste Body ye girilir.


4-Notified Body  de CE veren firmanın belge nosu ilgili sayı aralığı tıklanır.


5-Sayı aralığında CE yi veren firma üzerine tıklanır.


6-Firmanın Articles sütununda H Modüle karşılık gelen Annex XIII varmı yok mu ona bakılır.CE verme yetkisine sahip bu firmanın Yoksa H Modül verme yetkisi yoktur.

 

Bilgi:

Asansör firma elemanları ; asansörlerde imalat ve montaj yaparken ; kendi iş emniyetleri için  gereken şartları sağladıktan sonra , montajını yaptıkları asansör için de  işletme emniyetini tam sağlamalıdırlar.Bu ise montajını yaptıkları asansörler için  standart ve yönetmeliklerin getirdiği şartları tam uygulamakla mümkün olabilir.

 

Öte yandan firma sahiplerinin de  yıl sonu bilançosu yaparken , sırf  firmalarının parasal olarak kazançlı çıkmalarını değil aynı zamanda ;  hem bilgi olarak hem de ahlaki-estetik olarak da kazançlı çıkmasını hedeflemeleri gerekir.


Kısaca montaj ustaları ve firma sorumluları yaptıkları işten ahlaki ve estetik kaygı duyarak işlerini yapmalıdırlar.Bu şart montaj için herhalde en önemli şart olmalıdır.

 

Asansör imalatında yer alan montaj ustaları  ; montaj yaparken ,  tıpkı bir mühendis gibi akıl yürütmeli ve bilgi sahibi konumunda olmalıdırlar.Bunun için kendileri geliştirmek anlamında mesleki yayınları sürekli okumalı-görgü ve beceri alanlarını da sürekli genişletmelidirler.

Ve aynı zamanda bilgilerini de sürekli güncel tutmalıdırlar.Kısaca Montaj ustası , yaptığı işin sorumluğunda olmalı-yapacağı  işi iyi tanımlayarak-bilgi ile yapmalıdır.

 

Sonuç olarak   ; asansör imalatı tıpkı bir bina statiği gibi taviz verilmeden yönetmelik ve kurallarına uygun yapılması gereken bir imalattır.Bu anlamda montaj firmalarının ve parça imalatçıların bu gerçeği esas almaları gerekir.

Makalenin İzlenme Sayısı : 490

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.