MAKALELER / Asansörler İçin Genel Teknik Bilgiler-5


Asansörler İçin Genel Teknik Bilgiler-5:

 

3.24--Makine Dairesi Kontrolleri:

 

1--Makine Dairesi Kapısı:

 

1--Makina dairesine giriş için kullanılan kapılar mutlaka kilitli ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

 

2--Makine dairesi kapısının


2.1--DKP sacdan olması


2.2--Kapı üzerinde makina dairesi havalandırması için menfez -ızgara olması uygun değildir.


2.3--Kapının siyah yağlı boya ile boyanması uygun olacaktır.


3—Makine Dairesi kapısı üstünde 'asansör makine dairesi' - 'tehlike,yetkili olmayan giremez' gibi bilgilerin yer aldığı uyarı levhası bulunmalıdır.

 

4--Makine dairesi Çalışma Alanları Ölçüleri:

 

4.1--Makine dairesinde çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı.

 

4.2--Kumanda panoları ve tablolarının önünde serbest çalışmayı sağlayacak yatay bir alan bulunmalıdır:

 

4.3--Gerekli olan yerlerde hareketli parçaların bakım ve kontrolü için bakımın yapılacağı tarafta, ve varsa elle kata getirme tertibatı için en az 0,5 m x 0,6 m’lik bir serbest yatay alan bulunmalıdır.

 

4.4--Geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır. Serbest alanlara geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır.

 

4.5--Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m’ye kadar azaltılabilir.

 

4.6--Tahrik makinasının dönen parçalarının üstünde en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe bulunmalıdır.

 

4.7--Makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkulukları olan merdiven veya basamaklar bulunmalıdır.

 

2-- Yönetmeliğe Göre:

 

6.2.2 …Normal basamakları olan sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, aşağıdaki kuralları yerine getiren portatif dayama merdivenler kullanılabilir.

 

1--Makine ve makara dairelerine giriş seviyesi, merdivenin konulduğu seviyeden 4m’ den fazla yükseklikte olmamalıdır.

 

2--Bu merdivenler sökülemeyecek bir şekilde girişe tespit edilmelidir.

 

3--Boyları 1,50 m’ den büyük olan merdivenler yerleştirildiklerinde, yatayla arasında 65-75 derece arasında bir açı oluşmalı ve kaymaya, devrilmeye elverişli olmamalıdır.

 

4--Merdivenin serbest genişliği en az 0,35 m, basamakların derinliği en az 25 mm, düşey duran merdiven olması durumunda basamaklar ile duvar arasındaki mesafe en az 0,15 m olmalı ve basamaklar 1500 N yüke göre tasarımlanmalıdır.

 

5--Merdiven üst ucuna yakın bir yerde, elin kolay ulaşabileceği mesafede en az bir adet tutamak bulunmalıdır.

 

6--Merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmiş olmalıdır.

 

7--Makine dairesi kapılarının veya imdat kapaklarının EN 81-2 Madde 6.3.3.1 ile 6.3.3.2. ve 6.3.3.3’ e uygun olarak-Yönetmeliğe göre:

 

7.1--6.3.3.1 Giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalı ve makine dairesinin içine doğru açılmamalıdır.

 

7.2--6.3.3.2 -Makine dairesine giriş amacıyla kullanılan kapaklar en az 0,8 m x 0,8 m’ lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalı.

 

7.3--6.3.3.3-Giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitle donatılmalıdır. Bu kilitler makine dairesi içinden anahtarsız açılabilmelidir.

 

3--Makine Dairesi Havalandırması:

 

1--Yönetmelik:Makine dairesinin EN 81-2 Mad. 6.3.5 de belirtilen şekilde uygun bir biçimde havalandırılmalıdır.

 

1--Asansör kuyusu makine dairesi kanalıyla havalandırılacaksa bu hesaba katılmalıdır. Binanın diğer bölümlerinden gelen pis havanın, makine dairesine doğrudan girmesi önlenmelidir.

 

2--Bu havalandırma motorlar, kumanda cihazları ve elektrik kablolarını yeterince iyi biçimde toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır.

 

3--Binanın diğer bölümlerinden gelecek pis havanın makina dairesine girişi önlenmelidir.

 

4--Makina dairesi ortam sıcaklığı +5 ve +40 derece arasında korunmalıdır.

 

5--Donma ve yoğuşma riski varsa buradaki cihazların korunması için önlem alınmalıdır.

 

6--Makina dairesi yeteri aydınlıkta (en az 200 lüx) olmalı.

 

7-- Makina dairesi geçiş yolu ve kapıların en az 1.8 metre yüksekliğinde ve 0.6 metre genişliğinde olması uygun olur.

 

8-- Makina dairesi kapalı mekan olmalıdır.

 

9-- Makina dairesi döşemesinde, zemin mukavemeti 350 daN/m2olacak şekilde taşıyıcı elaman olarak çelik konstrüksiyon veya betornarme kullanılmalıdır.

 

10-- Montaj ve bakımın kolaylıkla yapılabilmesi için asansör motoru ve kumanda

tablosunun önünde minimum 70 cm boşluk bırakılmalıdır. Motor ünitesi ile tavan

arasında ise 50 cm den az mesafe kalmamalıdır.

 

2--Doğal Havalandırma:

Teorik Altyapı: Doğal havalandırmada hava akış hızı v=0,08 m/sn Cebri havalandırma(fanlı) v=6,5 m/s olup,doğal havalandırma ,cebri havalandırmaya göre hava akış hızı anlamında 80 kat zayıftır.

 

15.3.2.1--Aşırı asansör trafiği ve sıcak havlarda Makine dairesinde , tesis edilen çapı 30 cm olan ve panoda kontaktör maşasına bağlı(meşgul uygun değil) Fanlı cebri havalandırma veya hidrolik asansörlerde fan-klima iç ünitesi ile asansör motoru sargılarının yanması-hidrolik asansörlerde hidroliğin ısınması ve buna bağlı verim düşüklüğü-arıza önlenebilir.ve yanma durumunda sarım için boşuna yaklaşık 1000 ytl ödenmemiş olabilir.

 

15.3.2.2--Makine Dairesi doğal havalandırması için açık pencere alanı olarak ,en az makine daire alanın % 9=0,09  kadar bir alana sahip olması uygun olur.


1--Bu anlamda  doğal havalandırma amaçlı olarak ; dış duvara monte edilecek 40x40 cm ölçülerinde dekoratif-alüminyum menfez uygun olacaktır.

 

1--Makine dairesi doğal havalandırması için 200 mm lik dairesel iki adet delik karot ile delinir ve bu delik

 

1.1--Makine dairesi tavanına 200 mm lik karotla delik delinir ve bu deliğe 200 mm lik 2 adet kalın et kalınlıklı PVC  pis su boru geçirilir ve çatının üstünde bu boruya etekli olarak su izalasyonu yapılıp 2 adet 90 lik dirsek bağlanarak borunun ağzı çatıya doğru,çatı tavan döşemesi ile arasında 5 cm kalacak şekilde çevrilir.

 

1.1.1--Bu şekilde doğal havalandırma sağlanır.Aynı mekanizma eğer makine dairesi tavan döşemesi ahşap çatı içinde kalıyor ise burada anlatılan pimaş bağlantısı sadece çatıya uygulanır ve aynı düşey doğrultuda sadece lokal-yerel basınç kaybı olmasın-daha iyi havalandırma yapılsın diye sadece delik delinir.ve bu deliğin tam düşey yukarı karşılığında çatıda pimaş bağlantısı yapılır.

 

1.2-- Makine dairesi duvarına  200 mm lik karotla delik delinir ve bu deliğe 200 mm lik 2 adet kalın et kalınlıklı PVC  pis su boru geçirilir ve duvarda  bu boruya etekli olarak su izalasyonu yapılıp 1 adet 90 lik dirsek bağlanarak borunun ağzı aşağıya doğru olacak şekilde çevrilir.


1.2.1--Bu şekilde doğal havalandırma sağlanır. ve  delik mümkün mertebe  düşeyde asansör motoruna yakın olarak delinir ki motor üzerinde biriken ısı doğal olarak dış atmosfere atılır.

 

3--Cebri Havalandırma:

 

1--Doğal Havalandırmanın zayıflığı  nedeniyle Makine dairesinde cebri havalandırma amaçlı olarak; elektriğini asansör motoru fanından alan yada 30  C sıcaklığa ayarlı termostat veya panoda kontaktöre maşası ile devreye girip-çıkan sigortası ile devreye alınıp-çıkartılan 30-40 cm pervane çaplı fan  ile havayı içeriden dışarı doğru biçimde  emecek ve basacak pencere tipi bir aspiratör konulması uygun olacaktır.

 

2--Aspiratörün elektriği; asansör kontrol panosunda,kabin lambası yada asansör motoru fanı üzerinden alınabilir. Devreyi açıp kapatmakta bir Sigorta kullanılmalı-ve sigorta ile aspiratöre giden hattın elektriği  yazın açılmalı-kışın ise kapatılmalıdır.Kısaca fan asansör çalıştığı sürece çalışacaktır.

 

3--Fanlı cebri havalandırma uygulaması, Yoğun trafik ve dar makine daireleri için gereklidir.Bunun aksi durumlarda gerekli olmayabilir.

 

 

4--Makine Dairesi Merdiveni :

 

1--Makine dairelerinde blok üstü ile zemin arasında 0,50 m üzerinde bir yükseklik varsa bir blok

merdiveni bulunmalıdır. Sabitlenmiş, yanmaz malzemeden ve yeterli mukavemette olmalıdır.

 

1--Asansör makine dairesine giriş- makine dairesi zemine çıkmak için çatı katı zemininden yukarı doğru eğimle kullanılacak bir seyyar merdiven aşağıdaki düzende hazırlanabilir:

 

1.1--Makina dairesi merdiveni olarak eğer seyyar merdiven kullanılacaksa ; 40x40 mm lik profil de 40 cm genişliğinde 40 cm basamak aralıklı ucu çengelli seyyar merdiven ,kapı altına kaynatılmış iki adet halkaya çengeller takılarak kullanılabilir.Ayrıca merdivenden çıkarken tutunmak için duvara bir adet  yuvarlak demirden el tutamağı yapılabilir.

 

1.2--Aynı  ölçülerde merdiven sabit olarak yapılacaksa merdivenin yüksekliği 18 ve genişliği 27 cm olacak biçimde basamaklı olarak yapılabilir.


1.2.1--Ortadan profile kaynatılan basamağın eğilmemesi için 18x27 cm2 baklavalı sacdan yapılan basamak sacının köşeleri profile 12 mm yuvarlak demir lamalarla bir uç aşağı-diğer aşağı olacak şekilde kaynatılmalıdır.

 

1.3-- Makine dairesinde ;  Sabit-Seyyar merdiven ile müdahale kapağı üstü çizgisinden- makine şaşesi zeminine girilebilinir.

 

1.4--Bu merdiven ya makine dairesi  demir kapısına içeriden yada makine dairesi duvarına dıştan 2 adet sabit halkaya asılabilir.Bu merdiven kapı altına kaynatılan iki adet halkaya merdivenin  ucuna kaynatılmış çengeli takılarak kullanılabilir.

 

1.4.1--Yine merdiven kullanılmadığında aynı çengel kapıya içeriden kaynatılan iki halkaya takılarak  kaldırılacaktır.

 

14.2- Makina dairesi merdiveni iki adet menteşe ile makine dairesi içinden kat sahanlığına dönecek şekilde yapılabilir.


14.2.1--Kısaca gerektiği durumda makina dairesi kapısı açılmalı,asansör motoru yanında ters dik olarak duran merdiven çevrilerek sahanlık zeminine doğru oturtulmalıdır. İşi bitince tekrar çevrilerek asansör motoruna dayanacak biçimde kapı makine dairesi kapısı kapatılır.

 

5--Makine Dairesi Motor Şasesi :

 

1----Makina dairesi şasesi eskiden betaonarme duvar olarak yapılıyordu ancak şimdilerde  profilden çelik konstrüksiyon olarak yapılmaktadır.

 

2----Şase yüksekliği 1 m derinlikli asansör için halat açısına bağlı olarak  160 derece halat ısırma açısı için….55 cm, 180 derece halat ısırma açısı için…80 cm olabilir.

 

3-- Makina kaidesi titreşim giderici lastik takoz ya da köpük takozlarla binadan izole edilmelidir.

 

3.1--Bu iki açıdan önemlidir. Birincisi makinanın titreşim ve vuruntuları lastik takoz veya köpük vasıtasıyla yutularak darbeler söndürülür ve binaya etkisi önlenir.

 

3.2-İkincisi ise elektrik motorunda oluşan harmonik frekanslarının, bina rezonans frekansıyla çakışarak, bina statik yapısına zarar vermesi önlenmiş olur.Rezonans çok ender bile görülse bina statik yapısı ile aynı frekansı yakalarsa binayı yıkabilir.

 

 

6-- Makine dairesi ve Kuyu tabanı-makine dairesi temiz olmalı.Makine dairesi duvarı boyalı  olmalı ,tabanının pürüzlü ucuz seramik ile kaplı olması uygun olacaktır.

 

7--Makine Dairesi Ses Problemi:

 

1--Eski Hidrolik asansörlerde,hidrolik motorunun-hortumunun ses yapmasına yada makine dairesinde kumanda panosunda  kontaktörlerin devreye girip-çıkması sırasında çıkan ses e karşı, makine dairesi duvarları ve tavanına taş yünü plaklar kaplanabilir.yada içersi yüksek düzeyde ses yutan adepan levha ile kaplanıp-üstü perlitli sıva yapılabilir.

 

1.1--Yada asansör makine dairesi iki 8.5 cm lik tuğla arası 3 cm 16 dans beyaz-eps strafor veya 19 cm ytong-19 cm BİMS duvar üzerine perlitli sıva(styronit-sıvaper-termocoat) ve onunda üzerine alçı sıva ses-ısı-yangın yalıtımı için uygun olacaktır.Çok gürültü hallerinde duvara adepan levha ile içten mantolama yapmak üzerinede perlitli sıva atmak gerekir.

 

1.2--Ses yalıtımında taş yünü plak kullanmak (özellikle jeneratör dairelerinde) oldukça iyi bir çözümdür. Diğer bir yöntemde makine dairesi içine cam yünü döşemek ve onun da üstüne silindirik delikli perfore sac döşemek olabilir.

 

2--Makine dairesinde fazla gürültü varsa ,Sesin dışarı akışını engellemek için otomatik kapı kullanılabilir.Ancak,kepengin yerle birleşmesinde 2 cm makine dairesi havalandırması için eşik altı boşluğu sağlanmalıdır.


2.1--Bunun için,yere 2 cm yüksekliğinde 2-5 cm genişliğinde demir parça sabitlenir ve kepek kapandığında bu noktada durur.ve aradaki 2 cm lik eşik altı boşluktan hava akımı geçişi sağlanmış olur.

 

3-- Gürültü Yönetmeliğine Göre Mahalde Sınır Gürültü Değerleri:

 (Sadece Bitişik Mahal için Asansör Kullanımına Bağlı olarak yorumlanmalı)

 

Kullanım Alanı.............................Ses Basıncı Düzeyi (Leq(dBa))

Tiyatro Salonları..............................................30

Konferans Salonları..........................................30

Otel Yatak Odaları............................................30

Otel-Restoran....................................................35

Konut-Şehir-Yatak Odası...................................40

Konut-Şehir-Oturma Odası................................55

Konut-Mutfak-Banyo.........................................60

Okul-Derslik-Laboratuar....................................35

Okul-Spor Salonu-Yemekhane...........................55

Özel Büro...........................................................50

Genel Büro/Dükkan............................................60

Fabrika-Küçük Ölçekli.......................................70

Fabrika-Geniş Kapsamlı.....................................80

 

8-- Asansör Makine Dairesi Topraklaması bağımsız olarak çekilmelidir.

 

15.8.1--Bina dağıtım sisteminden asansör makina dairesi kuvvet panosuna gelen kolon hattı kesiti 16 mm2, den küçük ise topraklama iletken kesiti 16 mm2'den az olmamalıdır.

 

15.8.2--Kolon hattı kesiti 16 mm2'den büyük ise topraklama iletkeni kesiti en az nötr iletken kesiti kadar olmalıdır.

 

15.8.3--Motora giden topraklama iletken kesiti en az faz iletkeni kesitinde , 4 mm2'den az

Olmamalıdır.

 

9-- Makine Dairesi Aydınlatması: EN 81-2 Madde 6.3.6 göreMakine dairesinde, döşeme seviyesinde en az 200 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir elektrik tesisatı bulunmalıdır.

 

10--Makine Dairesi İle Haberleşme: EN 14.2.3.4 Makine dairesi ile kuyu arasında doğrudan sesli haberleşmenin mümkün olmaması durumunda kabin içi ile makine dairesi arasında Madde 8.17.4’ te belirtilen acil durum kaynağından beslenen bir interkom sistemi veya benzeri tesis edilmelidir.

4--Bir İnsan Asansöründe Olması Gereken Donanım:

 

(x)1--Kuyuya kuyu derinliği+1,5 m boyunda 30 mm lik profilden 35 cm genişliğinde duvarla arsında 1 cm kalacak şekilde saplamayla duvara tespit edilen gemici merdiveni                             

 

(x)2-Karşı ağırlık önüne tampon üst çizgisinden itibaren 2 m boyunda sac dan separatör    

 

(x)3--Kuyu da her kat cizgisinde etanj(kapuzlu) lambalı ve en alt noktada ve en üst noktada  vaviyen anahtarlı kuyu aydınlatma  tesisat       

 

(x)4-Kabin Altı Ve Karşı Ağırlık Altı tamponları en az 2 sağlama ile zemine bağlı olacak(kuyu derinliği müsait ise 50x50 cm ve yüksekliği 50 cm olan betonarme kaidenin üzerine tamponun monte edilmesi)                                                                                                                 

(x)5--Kabin İçin Beyan Ağırlığı +60 Kg Ayarlı aşırı yük koruma cihazı                                                                

 

7--Kabin İçi -Makina Dairesi içi ve Zemin Kat da asılabilir Tlf na bağlı kabin içi çalışan diyafon(interkom) sistemi      

 

8--Kabin içi butonlu havalandırma fanı çalışır olacak                     

 

 9--Kabin içi butonlu alarm çalışır olacak         

 

10--Kabin altına 70 cm uzunluğunda ve en alt noktada kabin altına 15x15 mm profille bağlantılı tij(çubuk)li etek sacı                                                             

 

11--Kabin üstüne duvar-kabin aralığı 30 cm civarında ise 70 cm yüksekliğinde 30 luk profilden koruma bandı         

 

12--Kabin üstünde halatlar çift klemens bağlantılı ve uçları bantı olacak      

 

13--Kabin üstünde regülatör halatı rayda fren çenesine bağlı olacak                                       

 

(x)14--Makina dairesinde zeminden  asansör şase  zemine ulaşmak için normal merdiven ölçülerinde(27 cm derinlik-17 cm yükseklik) 30 cm lik profilden ve baklavalı sacdan sabit yada çevrilerek asansör şasesine dayanan döndürülebilir merdiven                                                          

 

(x)15--Makina dairesi havalandırması için yuvarlak yada kare 20 cm genişliğinde şapkalı havalandırma bacası yada 40x40 cm ölçüsünde vasistaslı pencere      

 

(x)16--Makina dairesi duvarları ses izaolasyonu için  ytongdan yapılabilir.       

 

(x)17--Makina dairesi için üzerinde 35x35 cm lik sabit yukarı kanatlı alüminyum havalandırma menfezi     

 

(x)18--Makina dairesi için sabit aydınlatma lambası   19--Makina dairesi panosu kapağında yapıştırılmış acil kurtarma levhaları    


20-Her kat için yapılmış sarı veya kırmızı yağlı boya ile çizgili halat boyası      


(x)21--Kuyu müdahale kapağı üzerinde 35x35 cm lik sabit yukarı kanatlı alüminyum havalandırma menfezi ve kapağın sviçli ve kilitli olması

      


) işaretliler müteahhit tarafından yaptırılacaktır.


5--Farklı Asansör Uygulamaları:

 

1-- Özürlü Asansörü- Özürlü Platformu:


1.1--Kartlı Okumalı (Kişiye Özel) veya anahtarlı olarak kullanabilme


1.2--Zeminden 1 m yukarıda kontrol butonları panosu


1.3--Zeminden 1 m yukarıda paslanmaz el tutamağı


1.4--630 kg(kuyu ölçüleri (160x190 cm) asansör olması zorunluğu

 

 

2--Özel Asansör ve Vinçler:

 

2.1--Deniz kıyısında motele insan taşımak için  kullanılmak üzere 45 derece eğimli arazide-500 m mesafede  -


2.1.1--Yürüyen bant yerine insan taşımak için kullanılan bütün sistemi(kuyu-ağırlık vs) 45 derece yatayda imal edilmiş asansörler vardır.

 

2.2-- İşyerleri İçin-Bina Dışında Yer  Alan Vinçli Yük Kaldırma Sistemi :

 

1--İşyerleri ve İşhanlarında yükleme-boşaltma için mutlaka asansör veya vinç gereklidir.

Binanın dışına ve binanın bütün katlarına erişecek noktada 


1.1--Bina dışına kurulacak vinç aşağıdaki şekilde kurulursa daha sağlıklı yükleme-boşaltma yapılabilir.

 

2--Detaylar:


2.1-- 1.2x1,2 m2 ölçüsünde boydan boya 140 mm lik U profilden  oluşturulmuş 4 ayaklı- çelik konstrüksiyondan oluşan vinç kulesi yada asansör kuyusu.


2.1.1--Bu çelik konstrüksiyon-profil imalatın, çatı katına kadar, her kat da binanın döşeme betonundaki demirlere kaynatılmış olması uygun olacaktır.

 

2.2--Bu konstrüksiyonda zeminde yük  girişi için kullanılmak üzere , 90x150 cm boyutunda sviç kapamalı menteşe ile konstrüksiyona bağlı profil çerçeveli ve üzeri çelik hasır kaplı kapısı olmalıdır.Bu kapıdan yükleme-boşaltma yapılacaktır.

 

2.3--Konsrüksiyonun 1,7 m ye kadarının üzeri çelik hasır ile kaplanması uygun olacaktır.

 

2.4--Asansör motoru yerine vinç ile kaldırmanın sağlanması uygun olacaktır.

 

2.5-- Vinc motorunu tavanda tutmak için ; 200 mm I Profil ve bu I Profili beton zemine bağlamak için birbirinden uzakta iki noktada tavan döşemesine bağlama yapılacaktır.

Bunun için 2 adet 200x200 mm ölçüsünde 2 adet çelik levha-


2.5.1--Bu levhaların her biri 4 adet kontra somunlu 2 adet 20 mm lik  U Vida döşeme delinerek yukarı çıkarıldıktan sonra plakalarına bağlanacaktır.


2.5.2--Bu vidaları tavan  döşemesi üstünde tutan plakalar ,20 mm kalınlığında 200x200 mm ölçüsünde 2 adet çelik levhadır.

 

2.6--Vincin üstünü kapatan ters V şeklinde sac çatısı ve bunun altında200 mm I Profil ucunda vinç-makinası bulunur.

 

2.7--Çelik kontrüksiyon kuyunun ayakları olarak ve aynı zamanda patenler için kayma yatağı olan 140 mm lik U lar-raylar  kullanılabilir.

 

2.8-- Yük sepeti bu raylarda hareket eden tekerli patenler ile yukarı-aşağı hareket edecektir.

 

2.9--50-100 mm lik kare  profilden imal edilmiş olan  yük sepeti vardır ve sepetin açık yüzeyi 15 cm göze aralıklı 5 mm lik çelik hasır ile kaplı olacaktır ve hasır siyah yağlı boya ile boyanması uygun olabilir.

 

2.10--Vinç kulesinin,her katı için 90x150 cm ölçüsünde menteşeli ve sviçli  40 lık profilden kapı ve de vinci çalıştıran kumanda da katta monte edilmiş olması gerekir.


2.10.1--Burada emniyet için püf noktası,vincin yük sepeti kata geldiğinde  ; kapı açılınca,sviç de açılacak -vinç stop edecek-çalışmayacaktır-


2.10.2--kapı kapanıp-sürgü kapatıldıktan sonra sviç devreye girince-kumanda butonun çalıştırma düğmesi de  çalışacaktır. Dolayısıyla  kapı kapatılmadan , vinç çalıştırılamayacağı için, kaza olasılığı en aza iner.

 

2.11--Kuyu çelik kontrüksiyonu üzerinde uygun noktalara Emniyet Levhaları asılacaktır.

 

2--Yürüyen Merdiven Tasarımı:

 

1--Yürüyen Merdiven Önü Sahanlık: Derinlik,Yürüyen Merdiven önü hemen bitimi-korkulukların bitiminden itibaren en az 2,50 m ve sahanlık genişliği yürüyen merdiven genişliği-


1.1--B kadar olabilir yada derinlik 2,00 m , genişlik,meriven genişliği iki katı kadar-2B olabilir. Kısaca 2500 mm x B yada 2000 mm x 2B kadar olabilir.


1.1.1--Merdiven genişliği-B yan bantların dıştan dışa uzaklığıdır.

 

2--Merdiven Alt Ve Üst Dönüş İstasyonları Yerleşim Uzunlukları ( L1 , L3 ): Yürüyen merdivenlerin boyutları tip, hız ve kapasiteye göre değişiklik gösterir ancak aşağıdaki tablo önerilebilir.


a=Tırmanma açısı(27.3 ,30 35 )derece 


C=Basamak Genişliği(600,800,1000) 

 

3--L1=Merdivenin alt kısmının yatay uzunluğu(eğimin alt katı kestiği noktadan merdiven ön çizgisine uzaklık)


Alışveriş merkezleri için L1=220 cm


Toplu taşıma için            L1=225 cm


Özel Tasarım için            L1=230 cm

 

4--L3=Merdivenin üst kısmının yatay uzunluğu(eğimin üst katı kestiği noktadan merdiven arka çizgisine uzaklık)

Alışveriş merkezleri için L3=250 cm

Toplu taşıma için            L3=255 cm

Özel Tasarım için            L3=255 cm

 

5--Basamak Genişliklerine Karşı Gelen Merdiven Genişliği-B ve Genişlik-A Değerleri


                              600................................750.......................................1200


                             800................................1000......................................1400


                            1000................................1200.....................................1600

 

6--Diğer Ölçüler:


Zincir Çark Yüksekliği İçin:1000 mm 


Bant Yüksekliği:900-1000 mm,                                           

Basamak Genişliği=405.4 mm

 

7-- Yürüyen merdivenlerde basamakların, yürüyen bantlarda bandın ya da paletin üzerindeki net yükseklik her noktada en az 2,30 m olmalıdır.

 

8-- Binanın yapısı, hareket halindeki yolculara tehlike yaratabilecek yapıda ise uygunkoruyucu önlemler alınmalıdır. 


8.1--(Madde 7.3.1) Özellikle, kat kesişmelerinde ve çarpraz yürüyen merdiven yada yürüyen bantlarda yüksekliği 0,30 m den az olmayan, keskin bir kenarı bulunmayan, dikey bir engel korkuluğu üzerine yerleştirilmelidir.(h5).

 

9--El bandının merkezi ile tehlike yaratabilecek engel arasındaki mesafe, b9 0,50 m den büyükse bu kurallara uyulmayabilir.(TS EN 115 Madde 5.2.3)

 

10--Yürüyen merdiven altı geçiş alanlarındaki yükseklik (h6) 2,20 m den az olmamalıdır. Geçiş alanı olarak kullanılmayan alanlarda bu yükseklik aranmaz.

 

11-Kat Yüksekliğine(h(m)) Bağlı Binada Katlara gelen Maksimum Yük--G(ton)

 

Basamak Genişliği 600 mm


Üst Kat: G(t)=0,92xh(m)+6


Basamak Genişliği 600 mm-


Alt Kat: 


G(t)=0,95xh(m)+5,3....  yaklaşık.....G(t)=h (m)+6

 

Basamak Genişliği 1000 mm-Üst Kat: G(t)=1,4xh(m)+5,5


Basamak Genişliği 1000 mm-Alt Kat: G(t)=1,1xh(m)+6,1 


yaklaşık...... G(t)=1,5xh (m)+6

 

12-- Yürüyen merdiven hızları:  (v):  0,4 ;  0,45 ;  (0,5) ;  0,55 ;  0,6 ;   0,65 ;  0,7 m/s

 

12.1--Aktarılan Yolcu Sayısı:  Pa(kişi/h)=18000*v(m/s)*0,83

 

12.1-- Yürüyen Merdiven Yaklaşık Motor Gücü:

 

Excel hesap için .....


Pm(kw)=0,006*v(m/s)*Ps(kişi/h)*Sin(3,14/360)*(90-tırmanma açısı))

 

30º derecelik eğim için 

Pm(kw)=45xv²(m/s) kabul edilebilir.

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 7092

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.