MAKALELER / Asansör Üretimi Ve Kontrolu-Yıllara Göre


Asansör Üretimi Ve Kontrolu:

 

1--Asansör Üretimi-Yıllara Göre:

 

2.1--Asansör Üretiminde Yıllara Göre Dağılım:

Tarih

Kontrol Edilen 
Asansör Sayısı

Kırmızı Etiketli-
Kesinlikle Kullanılamaz           
Asansör Sayısı

Mavi Etiketli-
Esikleri Giderilmiş
Kullanılabilir 
Asansör Sayısı

Yeşil                 Etiketli-
Kullanılmasında Sakınca Olmayan 
Asansör Sayısı

Toplam
Asansör Sayısı

2004

8245

3696

1502

3047

125000

2005

19228

12217

2752

4259

135000

2006

13080

6900

1849

4331

150000

2007

13312

7263

1958

4091

160000

2008

10622

4856

1296

4470

170000

2009

9756

4645

2975

2136

175000

Toplam

75229

12332

39577

22334

 

Kaynakça.Mühendis-Makina Dergisi Cilt:.51 S:606


2.1.1—Grafikler çizilirse:

 

1--Grafiğe göre kontrol edilen asansör sayısı yıllara göre azalıyor. 

 

2--Grafiğe göre kırmızı etiketli asansör sayısı yıllara göre azalıyor.Bunların yenilendiği düşünülebilir.

 

3--Grafiğe göre mavi etiketli asansör sayısı yıllara göre hafif artıyor.Yeni asansörlerin daha teknik ve CE ye uygun yapıldığı düşünülebilir. 

 

4--Grafiğe göre yeşil etiketli  asansör sayısı yıllara göre hafif azalıyor.Bu durum yeni asansörlerin CE ye daha uygun yapıldığını ifade edebilir. 

 

5--Grafiğe göre toplam asansör sayısı yıllara göre doğrusal artıyor.Bu durum yeni bina imalat hızını gösterdiği ifade edebilir.

 

2.1.2--Kullanımda olan toplam 175000 asansörün 154570=%88,3 kamu denetiminden yoksun durumda.

 

2.1.3-Türkiyede yılda yaklaşık 7000-15000 asansör ve 400 yürüyen merdiven  üretimi yapılmakta olup,sektörde faaliyet gösteren yetkili firma sayısı 430 civarında olup,yetkisiz firma sayısı 2000 civarında.

 

2.1.4--Son altı yıllık kontrollere göre Eksikleri bulunan asansör oranı % 17,3--kullanılamaz duruda olan asansör oranı % 51,5--kullanılabilir asansörlerin oranı ise %31,2 civarında. 

 

2--Asansörlerde Kontrol: 


1--Asansör kontrolunda belediye-kamusal  kontrol oldukça önemlidir..Yapılan bina imalatların kalitesini  1-İmalatçı firma   2-Yapı Denetim Firması  3-Belediye Kontrolu belirler.

 

2--İmalatçı firma asansör ekonomisinde  

2.1--alırken kazanmak-

2.2--satarken kazanmak-

2.3--en kısa sürede bitirmek kurallarına uymaz-

2.4--malzeme alımını en uygun iskonto ile zamanında almaz ve zarar ederse bu defa kalitesi ve  marka değeri düşük malzeme alarak ve de eksik imalat yaparak zarardan kaçmaya çalışır ki bu doğru değildir.

 

2.5--Asansör ekonomisi düşük kaliteli malzeme kullanılarak sağlanamaz.

 

3--Yapı denetim firmalarının ilgili makina mühendislerinin asansörün kontrolunü yapıp-belediye kontroluna hazır hale getirmesi gerekir ki uygulamada kimse buna pek dikkat etmemekte.

 

4-Kamusal Kontrol-Belediye Kontrolu:

 

4.1--Yapılan imalatın sorumluluğu her ne kadar  CE tarafından imalatı yapan asansör firmasına verilmiş ise de,Belediye Makina Mühendisinin yapılan imalatı yerinde kontrol etmesi gerekir.

 

4.2--Ve kamusal kontrol kontrolun başıdır.

 

4.3--Kamu Mühendisi işi gevşek kontrol ederse yapı denetimi 3 defa gevşek kontrol eder-İmalatçı ise genel olarak 5 defa gevşek kontrol eder  veya imal eder.

 

4.4--Kısaca işler kontrol anlamında kamu ile başlayan imalatçı ile biten bir üçgen üzerinde yürür. Bu işin başlangıç  noktası kamusal kontroldur.

 

5--Asansör kontrolüne giderken , Asansör firmasından sorumlu Mak.Müh. ile Belediye Kont.Mak. Müh. birlikte giderler.yoksa asansör firmasının çırağı -hatta montaj ustası ile değil.

 

5.1--Yerinde kontrol yaparken asansör firmasından bir kişinin-montaj ustasının dışarıda kalması uygun olacaktır. Eğer  binada kimse yoksa ve iki kontrolde kabin içinde kalmış ve cep tlf çalışmıyorsa ve de asansör arıza yapmış ise birilerinin kurtarmasını bekleyeceklerdir.

 

5.2--Bu nedenle arızaya karşı birisi mutlaka dışarıda olmalıdır.

 

6--İmalat Belediye Kontrol Mühendisi tarafından muayene kriterlerine göre yerinde kontrol edilmelidir.

 

6.1--Zira yerine gitmeden proje üzerinden veya fotoğraflarla (fotoğrafın o binanın söz konusu asansörü olduğu nereden belli veya kontrol maddeleri doğru uygulanmış mı.)ruhsat verilmesi söz konusu olamaz.

 

6.2--Öte yandan  imalat proje adresinde yerinde yapılmış olsa bile doğru imalat yapılmamış olabilir.

 

6.3--Bu anlamda bitmiş-projesi içeri verilmiş asansörler kontrol kirirelerine göre yerinde kontrol edilmelidir.

 

7--Asansör montajında  işin sorumluluğu imalatı yapan firma-ona ucuz iş yaptırmaya çalışabilen müteahhide olduğu kadar kamusal denetimi yapacak olan mühendisi ile hiç bu işlerle ilgilenmeyebilen yapı denetim makina mühendisinin vicdani sorumluluğunda olacaktır.

 

8--Sonuçta kamusal denetimi yerinde ve doğru yapılmış-yapı denetimi sağlıklı olarak kontrol edilmiş -imalatı doğru yapılmış-doğru fiyata doğru  iş yaptırılmış bir asansör,  uzun yıllar sağlıklı olarak  minimum riskle güvenli olarak çalışabilecektir.


5--Asansör Sektöründe Durum:


1--Asansör aksam imalatı ve montajında 494 şirket faaliyet gösterirken,sektör ;  bakım ve onarımla birlikte toplam 2500 firma ile sektörde 12000 kişilik istihdam sağlamakta.


2--Asansör aksamı üretimi özellikle Marmara Bölgesinde İstanbul,Kocaeli,,Bursa da,Ege Bölgesinde ise  İzmir de,İç Anadolu Bölgesinde Konya ve Kayseri de yoğunlaşmış durumda.


3--Montajda ise 81 ilde yoğunlaşmış durumda.


4--Bakım ve Onarım Firmaları İstanbul,Ankara ve İzmir de ana şirketlerin yetkili servisleri olarak Türkiye ölçeğinde yayılmış durumda.


5--Asansör sektörü yüksek seviyede istihdam sağlayan bir sektör olup, kentleşme süreciyle beraber gelişen bir sektör.


5.1--Öte yandan Şehirleşmede nüfus yaşlandıkça apartmanlarda yaşlanan  insanların yukarı katlara çıkmaları için binaların asansör yapılmasını zorunlu hale getirebilir.Bu anlamda yönetmelikte 4NK için yapılması gereken asansör şartı,belli bir süre sonra yönetmelikle 3NK indirilmesini gerekli kılacaktır.


6--Sektör 97 ülkeye asansör aksamı ve 87 ülkeye ise asansör ihracat ve ithalatı yapıyor.


7--Sektörde Ar-ge alt yapısı ve güçlü  marka olmak üzere rekabeti güçlendirecek ciddi teşvik ve yönlendirmeler ihtiyaç var.Sektör montaj ve bakımın dışında ciddi Ar-ge ye girmeli.

Makalenin İzlenme Sayısı : 360

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.