MAKALELER / Asansör Muayene Kriterleri-1

Asansör Muayene Kriterleri-1:

 

( )1-Asansör Muayene Yapılma Ortamı:

 

1.1--Asansör kontrolü yapılırken en az bir kişi dışarıda kalmalıdır.

 

1.2--Aksi takdirde boş binada kontrol yaparken bir arıza nedeniyle asansör çalışmadığında birilerinin kurtarması için kabin içinde mahsur kalabilirler. Özellikle bodrum katlarda cep tlf çekememesi nedeniyle birilerinin onlara ulaşması çok uzun süre alacağı için ciddi olarak sıkıntı oluşturabilir.

 

( )1-Asansör Kuyu Kontrolleri:


( )1.1-Gemici Merdiveni İmalatı-

 

1.1.1--Amaç; Kuyuya  tabanına  inebilmek için kullanılır.

 

1.1.2-- Kuyu derinliği 130 cm daha derin asansör kuyuları için yüksekliği kuyu derinliği+ m olacak biçimde , 30x30 cm profilden imal edilen ,duvar-profil aralığı-1-2 cm olacak biçimde -35 cm genişliğinde-

35 cm merdiven basamak aralığında bir adet gemici merdiveni yapılmalıdır.

 

( )1.2-Separatör İmalatı:

 

1.2.1--Amaç ; Kuyu tabanında Kabin ile karşı ağırlığı fiziki olarak ayırmak için kullanılır.

 

1.2.2-- Kısa Bilgi:

 

1--Separatör ; Tampon üst çizgisinden 25-30 cm yukarıdan 2.5 m yüksekliğinde 20x15 mm profil çerçeve üzerine 1,5 mm lik siyah sacdan yada 4 mm lik çubuk kalınlıklı  çesan hasırdan (ortasına bel vermesin diye bir profilde de kuşak olarak atılabilir) olarak yapılmalıdır.

 

2--Eğer kabin ile  karşı ağırlık rayı dış noktası arası mesafe 15 cm den az ise seperatör konulduğunda kabin seperatöre sürtünebileceği için mecburi olarak yapılmayabilir.

 

( )1.3-Karşı Ağırlık-Baret Kontrolü:Karşı ağırlıktaki baret sayısı uygun mu

 

1.3.1- Kısa Bilgi:

 

1--Kuyuda Raylar kaynak ile bağlanmayacak ,bunun yerine -flanş ile birbirine  bağlanacaklardır.

 

2--Raylar için konsolları atılmış olacaktır.Raylar şakülünde olmalı ve ray bağlantı konsolları yeterli olmalıdır.

 

 ( )1.4-Kuyuda mantar stop:Mantar stopun çalıştığının  kontrolu edilmelidir.

 

( )1.4.1-Kuyuda Son Kesicilerin Kontrolu: Son Kesicilerin Uygun mu:

 

1.4.1--Amaç:

1--Kabinin eşik değerden daha aşağı inmemesi için en alt ve en üst noktada sınır kesici ve ardına stop kesici olmak üzere 2adet kuyu en alt noktasında 2 adet de kuyu en üst konumunda olmak üzere son kesiciler konulur.

 

2--Konulacak son kesicilerin; kabin alt noktasına bağlı sviçlere temas halinde motora giden akım kesileceği için kabinin daha aşağı inmesi engellenmiş olur.

 

3--Son kesiciler kuyu içinde  hem en alt hem en üst noktada konulmalıdırlar.

 

4-- Kısa Bilgi:Son kesiciler kuyu duvarında iki ucu  45 derece eğimli 30 cm uzunluğunda düşeyde konumlanmış olarak dik profil ile kuyu duvarına sabitlenmiş  T  profilin üzerine profilden yapılabilir.Son kesicilere eğim verilmesinin nedeni svicin makarasının son kesici yüzeyine yumuşak girmesidir.

 

 

 ( )1.5--Kuyu Aydınlatma Tesisatı: Kuyu Aydınlatma Tesisatı çalışıyor mu

 

1.5.1--Amaç:Kuyu içinde çalışırken bir aydınlık alan hacim oluşturmak için kuyu aydınlatması yapılmalıdır.

 

1.5.2--Bilgi:Kuyu aydınlatması yapmak için: Kuyu dibinden 50 cm yukarıda  ve en üst noktadan 50 cm aşağıda ve standart da 7 m(veya yetmiyorsa  5 m) yadaher kat döşemesi çizgisinde 60 W lık kafesli etanj lambalı) ve en alt-en üst komumda kuyu içinde bk döşemesinden ulaşılabilir yükseklikte konumlanmış  vaviyen anahtarlı olarak kontrol edilebilen kuyu aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

 

( )1.5.1--Kuyu Topraklaması:Bina topraklama barasına bağlı Kuyu topraklama barasına,kuyuda bulunan tüm demir aksam-raylar,kapı eşikleri,seperatör bağlanmalıdır.

 

( )1.6--Asansör kuyu duvarının temiz-pürüzsüz-sıvalı olması.

 

1.6.1--Asansör kuyusu çevresi yanmaz ve dayanıklı malzemelerden oluşmalıdır.

 

1.6.2--Kuyuya görevli dışında kimse rahatça ulaşılamamalıdır.

 

( )1.7--Tampon Kontrolu:

 

1.7.1--Hızı 1,6 m/s altında kauçuk yaylı tampon kullanılması uygun olup,  1,6 m/sn üstünde ise  hidrolik tampon kullanılmalıdır.

 

1.7.2--Tamponlar min karşılıklı 2 noktada vida+somun ile kaidesine sabitlenmelidir.

 

1.7.3--Amaç; Kabinin ;  kazaya bağlı durumlarda ,  herhangi bir şekilde üst katlardan kuyu dibine doğru serbest düşüşe geçtiğinde kuyu dibinde kabinin çarpma kuvvetine bağlı deformasyonu en aza indirmek için çarpma yüzeyine darbe emici tampon konulması.

 

1.7.4- Kısa Bilgi:

 

1--Tampon yüksekliğini hesaplamak için (CE ye göre formül olarak  L=(Kuyu derinliği)-(kabin döşemesi  ile kabin  tampona temas edecek profil yüzeyi arası mesafe(35))-(kayma mesafesi(10 ))  

 

Örnek L=Kuyu derinliği-35-10=Kuyu derinliği(cm)-45 cm formülü önerilebilir.

 

2--20 cm çaplı örneğin ........ marka geniş yüzeyli lastik tampon kullanılabilir.

 

3--Birden fazla tampon varsa yerleştirmenin simetrikliğine dikkat edilmelidir.

 

( )1.8--Asansör Kuyusunda Su Bulunması Durumu:

 

1.8.1--Amaç; Özellikle  temelinde su çıkan binalarınAsansör kuyularında su bulunması bulunması halinde, asansör sistem parçaları(raylar,seperatör,demir aksam, elektrikli cihazlar) çürümeye başlayacaktır.Bu anlamda demir aksamı ve  cihazları  korumak için asansör kuyu hem kuru olmalı hem de havalanmalıdır.

 

1.8.2- Kısa Bilgi:Kuyu dibinde bulunan suyu tahliye etmek için,  kuyu tabanında su kuyusu açılmalı ve su doldukça tahliye edilmelidir.Açılan su kuyusu  80 cm çapında 2 m derinliğinde olabilir  ve  açılan kuyuya aynı çapta beton boğaz-bilezik konularak su kuyusunun duvarı çökmeye karşı korunur.


Tamponlar Beton bilezik üstüne konacak 150 mm yükseklikli I profil üzerine tesis edilecekir.


Su kuyusu dibinden örneğin 10-20 cm yukarıya konulacak  dalgıç pompa ile kuyuya zaman içinde dolacak su otomatik olarak pompa çıkış hortumundan üstten çatalla bağlı olduğu pimaş a basılacaktır.

 

( )1.10--Raylar:

 

( )1.10.1--Raylar projeye uygun mu ve uygun bağlanmışlar mı

( )1.10.2--Paten boşluğu uygun mu

( )1.10.3--Kabin seyir halinde kabinde titreşim var mı

 

1.10.4--Amaç: Kabinin en az iki ray üzerinde patenleri ile düşeyde doğrusal olarak ilerlemesini sağlamak.   

 

1.10.5-- Kısa Bilgi:

 

1--Kabin derinliği 2 m nin üzerinde ise kabin rayları tek ray yerine çift ray yapılması ve çift kabin tamponu konulması uygun olacaktır.

 

2--Ray genişlikleri 70-90 mm olabilir.Raylar ; 50x50x5 70x65x9 ,90x75x16 mm olabilir.

 

3--Kabinin yüksek hızlarında ;  hızın özellikle 1 m/s üstüne çıktığı durumlarda  kabin ray deformasyonlarına karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Bu nedenle 1 m/s üstü hızlı asansörlerde  kılavuz rayların montajda ortaya çıkabilecek kaçıklıkların kabin titreşimini artıracağı için montajda bu özellik çerçevesinde montajın dikkatle yapılması ve bakımın düzenli yapılması önem arz etmektedir.

 

1.10.5--Paten boşluğuna bağlı kabinin düzlemde salınım boşluğu-toleransı 2 cm alınabilir. Özellikle  kabinin ;  gemici merdivenine-kapı eşiklerine vs sürtmemesi için ray salınımları sınır toleransın altında olmalıdır.

 

---------------------------------------

 

1.11-Sistem Bilgileri-1:

 

1--Kuyu – Kuyu Alt Boşluğu:

1.1--Kuyunun alt kısmında, tampon, kılavuz ray kaideleri ve drenaj tertibatı bulunmalıdır. Kuyu

alt boşluğunda imalatların dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olmalıdır.


Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması

engellenmiş olmalıdır.

 

1.2--Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı en azından, güvenlik tertibatının çalışması sırasında kılavuz

raylar, dengesiz yükler, tamponlar veya dengeleme halatı gergi tertibatından kaynaklanan yüklere

dayanabilecek yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır. Kuyu tabanı, duvarları ve tavanı, toz

oluşmasına katkısı olmayan, yanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılmalı, yeterli mekanik

dayanıma sahip olmalıdır.

 

1.3--Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa (kuyu alt boşluğu derinliğinin 2,5 mt.’yi

aşması ve bina projesinin buna elverişli olması halinde) asansörün çalışması ancak bu kapının

kapalı olması halinde olanaklı olmalıdır.

 

1.4--Asansör duvarları tavandan tabana kadar tuğla, beton perde, çelik konstrüksiyon ve benzeri ateşe  dayanıklı malzeme ile yapılmış olmalıdır. Çelik konstrüksiyon yapılması halinde kaplama

malzemesi olarak alüminyum dışı-demir (alüminyun 500-600 C de çıra gibi yanar-uygun değildir)metal levha kullanılabilir.

 

1.5--Asansör duvar malzemesi olarak yanıcı “ahşap vb.” malzeme kullanılmamalıdır.Asansör boşlukları başka amaçlar için kullanılmamalıdır. 


Buna uymayan donanım mümkünse kaldırılmalı, mümkün değilse asansör sistemine zarar vermeyecek şekilde güvenlik içine alınmalıdır.


Asansör boşluğu asansörle ilgisi olmayan hacimlerin havalandırılması için

kullanılmamalıdır.

 

1.7--Temizlik – Rutubet : Kuyu dibi temiz olmalı, yanıcı yada yanmayı hızlandırıcı maddeler bulunmamalı, kuyu dibinde su olmamalı, rutubet bulunmamalıdır.

 

2--Kuyu Aydınlatması – Priz :

 

1--Kuyu, gerektiğinde kullanılmak üzere ve tüm kat kapıları kapalı olduğunda boşluğun içi rahatça görülebilecek şekilde aydınlatılmalıdır.

 

2--Kuyu içinde an alttan 1 mt., en üstten 0,5 mt. mesafede en çok 7 mt.’de bir aydınlatma bulunmalıdır.

 

3--Kuyu dibinde en alt aydınlatma armatürünün yanında bir adet priz bulunmalıdır.

 

4--Kuyu dibi prizi harici tipte olmalı, damlayan suya karşı korunmuş ve topraklı olmalı, zeminden en az 1 mt. yükseklikte monte edilmelidir.

 

5--Etanj bir tesisat ile döşenmiş olmalı, kablo kesitleri yeterli olmalıdır (en az 3 x 2,5 mm²).

 

6--Aydınlatma tesisatı sonuna konmuş ise sigorta değeri 10A ’i geçemez. Aydınlatma armatürlerinin yapıları ve tesisatın döşeniş şeklinin uygunluğu incelenmeli, tesisat etanj olmalıdır.

 

7--Kabin, kuyu, makine daireleri aydınlatma devreleri makineyi besleyen devreden bağımsız olmalıdır.

 

8--Bu aydınlatma devreleri ya ayrı bir beslenme hattıyla yada ana şalter veya şalterlerin giriş tarafından ayrılan ayrı bir hatla beslenmek suretiyle yapılabilir.

 

9--Her şart altında kaçak akım rölesinde geçmek zorundadırlar.

 

3--Kuyu İçi Elektrik Tesisatı – Dur Butonu :

1--Kuyu içi elektrik tesisatı bağlantılar,klemens ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat

 veya tabloların içinde bulunmalıdır.

 

2--Kesintisiz bir mekanik koruma sağlamak için, iletken ve kabloların, koruyucu kılıfları, şalter

kutuları, veya cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son bulmalıdır.

 

3--Eğer hareketli parçalar veya muhafazaların keskin kenarları nedeniyle bir zedelenme tehlikesi

varsa, elektrik güvenlik tertibatına giden iletkenler mekanik olarak korunmalıdır.

 

4--Makine, makara dairesi ve asansör kuyusunda kullanılan iletken ve kablolar (kabin bükülgen kablosu hariç) TS standartlarındaki tiplerden seçilmeli, metal veya plastikten mamul boru veya kanallar içinde tesis edilmelidir.

 

5--Kapılarda bulunan elektrik emniyet tertibatına ait iletkenlerin kesit alanı 0,70 mm² den az olmamalıdır.

 

6--Emniyet kontaklarının gerilim altındaki kısımları koruyucu bir muhafaza içinde olmalıdır.

 

7-- İletken malzemenin aşınması kontakların kısa devre olmasına yol açacaktır.

 

8--Kuyu içinde çalışma veya temizlik yapılması anında kuyu içindeki kişinin güvenliğinin sağlanması için, kuyu alt boşluğuna giriş kapısından kolaylıkla erişebilecek, asansörün devre dışı bırakılabileceği ve devre dışında tutulabileceği (iki konumlu) bir durdurma şalteri bulunmalı,amacına uygun olarak çalıştığı test edilmelidir.

 

9--Bu butonun kuyu içindeki hareketli parçalardan yeterli güvenlik mesafesinde ve kolaylıkla erişebilecek bir yüksekliğe monte edilmiş olması gerekmektedir. Tesisat etanj çekilmeli ve Muhafazalı olmalıdır.

 

 

4--Seperatör:

 

1--Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla   0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.

 

2--Genişlik, en az karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki yanına 0,1 m  ilâvesiyle bulunan genişliğe eşit olmalıdır.

 

3--Bir kuyuda birden fazla asansör bulunması halinde farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında ayırıcı bölme bulunmalıdır.

 

4--Bu bölme en az, , kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından

başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanmalıdır.

 

5--Eğer asansörün hareketli kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin veya karşı

ağırlık) olan yatay uzaklığı 50 cm’den az ise seperatör kuyu boyunca tesis edilmelidir.

 

6--Seperatör aralık ölçüleri TS EN 294’e uygun olmalıdır. Ayırıcı bölmenin genişliği en az,hareketli parçanın veya bunun korunulması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle elde edilen genişlik kadar olmalıdır.

 

5--Regülatör (Kuyu Dibi):

 

1--Regülatör Ağırlığı – Yayı : Regülatör ağırlığı tabana oturmuş olmamalı, mafsal bağlantılı olmalı yada gerdirme yayı fonksiyonel olmalıdır. Regülatör ağırlığı, germe fonksiyonunu yerine getirmelidir.

 

2--Regülatör Halatı Ve Makarası (*) :

1--Hız regülatörü bir gergi makarası ile gerilmelidir. Çok esnek bir halatla (mim. 6 mm çap) tahrik edilmelidir.

 

2--Regülatör halatı güvenlik tertibatından kolayca sökülebilir olmalıdır. Güvenlik tertibatının çalışması sırasında regülatör halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi kopmamalıdır.

 

3--Regülatör halatı gevşek olmamalı, halatta tellenme ve deformasyon olmamalıdır.

 

6--Tamponlar:

 

1--Tamponlar kabin ve karşı ağırlığın en alt hareket sınırına yerleştirilmelidir.

 

2--Tamponlar kabin iskeletinin altına tespit edilmeleri halinde kabinin hareket mesafesi sonunda en az 0,5 mt. yükseklikteki bir kaideye çarpmalıdır.

 

3--Tampon, kabin yada karşı ağırlığın vuruşlarını esneyerek karşılayan ve şekil değiştirebilen bir durdurma elemanıdır.

 

4--Hidrolik tampon, yüklü kabin yada karşı ağırlığın kinetik enerjisini yutan ve çarpmadan sonra  kabinin tampon üzerinde kaldırılmasıyla otomatik olarak eski durumuna gelen hidrolik pistonlu tampondur.

 

5--Yaylı tampon,yüklü kabin veya karşı ağırlığın kinetik enerjisini yaylı bir düzenle karşılayan

tampondur.

 

6--Hidrolik tamponların kullanılması durumunda hidrolik seviyesinin kontrolü kolayca yapılabilmelidir.

 

7--1,6 m/sn’den büyük hızlı asansörlerde hidrolik tampon bulunmalı ve tampon kontağı aranmalıdır.

 

8--Tamponlar kabin veya karşı ağırlığın alt kısmına da monte edilmiş olabilir.

 

9--Bu durumda kabin en alt durak hizasına geldiğinde tampon uç noktası ile asansör çarpma kaidesi arasında en az  cm boşluk bulunmalıdır.

 

10--kabin en üst durak hizasında iken karşı ağırlık tamponunun uç noktası ile asansör boşluğu tabanı arasında en az  50 cm (durma mesafesine bağlı olarak minimum ölçü) bulunmalıdır.

 

11--Kuyu içinde karşı ağırlığın altına insan geçişinin engellendiği durumlarda beton kaide aranmaz.

 

7--Kabin Altı Tamponları  :

 

1--Kabinin altına gelecek şekilde, çarpma kirişlerini Karşılamalı, sabitlenmesi uygun olmalı, tek tampon kullanıldığında kabin iskeletinin dikey simetri ekseni altına gelecek şekilde, birden fazla tampon varsa yerleştirmenin simetrik olduğu kontrol edilmelidir.

 

2--Tampon ile kabin çarpma plakası arası mesafe kesici çalışma mesafesi dikkate alınarak kontrol

edilmelidir.

 

8--Karşı Ağırlık Tamponları  :

 

1--Karşı ağırlık tamponları, karşı ağırlığın altına gelecek şekilde, çarpma kirişlerini karşılamalı,

sabitlenmesi uygun olmalı, birden fazla tampon varsa yerleştirmenin simetrik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

2--Karşı ağırlık ile tampon arasındaki mesafe kontrol edilmeli, üst kesicinin kesme mesafesi dikkate alınmalıdır.

---------------------------------------

 

2—Kabin İçi Kontroller:

 

( )2.1-Kabin alarmı çalışır durumda olacak  ve sesinin normal 1. Kattan duyulabilir seviyede olması uygun olacaktır.Uygun mu

 

2.1.1-- Kısa Bilgi:

 

1--Kabin içi alarm cihazı kabinin herhangi bir şekilde kabinin kapalı ve kat arasında kalması halinde içinde bulunan yolcuların kendilerinin dışarıdan yardım çağırmak amacıyla yerlerin belirmek için kullandığı butonlu alarm cihazıdır.

 

2--Eğer alarm sesi yeterli değil veya bozuk ise arkel marka vs alarm cihazları kullanılabilir yada alarm cihazı piyasada bulunamıyorsa 12 V  luk sirenler de bu amaçla onay halinde kullanılabilir.

 

( )2.2-Kabin içi fanı çalışır durumda olacak.Uygun mu

 

2.2.1-- Kısa Bilgi:

 

1--Kabin içi fanı kabinin havalandırması için kullanılır.

 

2--Kabin içi fanın butonlu olması uygundur.

 

( )2.3-Stop Butonu:Yarı otomatik kapılı asansörlerde stop butonu olacak.Çalışıyor mu

 

2.3.1--Bilgi: Tam otomatik kapılı asansörlerde ,stop butonu bulunmayıp-elektrik kesilmesi durumunda kabin en yakın kata gelmektedir.

 

( )2.4- Kapı Sıkıştırma Kontağı Ayarı:Ayar Uygun mu

 

2.4.1-- Kısa Bilgi:

 

1--Bu ayarın yapılması nedeni gerek katlanır kapılar gerek tam otomatik kapılarda kapılar kapanırken  kapı kanatları arasında bir cisim veya insan kalması halinde kapı kanatlarının arada bulunan insanı sıkıştırarak zarar vermemesi için kişiye zarar vermeyen belli sıkışma basıncında kapının açılması gerekir.Ayar bu basıncın montaj teknisyeni tarafından kapı sıkıştırma kontağı üzerinde yaptığı işlemdir.

 

2--Kramer kapılı(katlanır kapı) -teleskopik yani tam otomatik kapılı asansörlerde kapı sıkıştırma kontağı ayarı, kapı kapanırken araya bir kitap sıkıştırılarak yapılır. 


Normalde sıkıştırma kontağı ayarı olması gereken değerde olan bir asansörde  kapı kanatları arasına bir cisim girdiğinde yani  kanatlar cismi hafif sıkıştırdığında kapı hemen açılmalıdır.

 

( )2.5- Kat Kapısı Camları:Kat kapısı camları mutlaka telli veya lamine cam ve sağlam olmalıdır.

 

( )2.6-Kabin Altı Etek Sacı Kontrolu:

 

2.6.1--Etek sacı var olduğu- uzunluğunun düşeyde 70 cm Olduğu ve rijit Olduğu yerinde kontrol edilmelidir.

 

2.6.2--Amaç; Kabin altı etek sacı herhangi bir şekilde kabin kat arasında kaldığında,kat kapısı açıldığında kabin altı boş olduğu için özellikle eskiden yapılan kurtarmalarda yolcular kuyuya düşmesin diye kabin altına 70 cm lik sac yapılırdı.

 

 

2.6.3- Kısa -Bilgi :

 

1--Firmalar etek sacının esnememesi için arkasına çift taraflı profil destek atmaktadırlar.

 

2-- Etek sacının 70 cm küçük olduğu durumda kabin altı etek sacı uzunluğu L=Kuyu derinliği(cm)-kayma mesafesi(10 cm) olarak hesaplanır. Kabin altı etek sacı uzunluğu  için kayma mesafesi 30 cm değil CE ye göre 10 cm alınması uygun olacaktır.

 

( )2.7--Acil Durum Haberleşmesi:Acil durum alarm cihazının, bir kurtarma servisiyle-(makine dairesi ve bekçi odası yada zemin kat diyafonu  ile)  iki yönlü haberleşmeyi sağlaması Yerinde kontrol edilmesi.  

 

( )2.8--Acil Durum Aydınlatması: Kabindeki acil durum aydınlatmasının en az 1 saat süreyle aydınlatma sağlaması gerekir.

 

( )2.9--Kabin Aşırı Yük Cihazı:

 

2.9.1-- Kabin aşırı yüklü kabul altında yapılacak testte  kapılar kapanmadığı ve asansörün hareket ettirilemediği , sesli ve/veya görüntülü ikaz sisteminin devreye girdiği gözlenmelidir.


2.9.2-- Kısa Bilgi:


1--Kabin aşırı yük cihazının, Beyan yükünün %10 fazlası ile (örneğin 400 kg beyan yükü için+40 kg ayarlanabilir)yüklenerek kontrol edilecek.


2-- Yönetmelik gereği konulması zorunludur.


3--Özellikle 8 kişiden fazla asansörlerde mutlaka konulmalıdır.


4--Aşırı yük için aşırı yükte sviçli sinyal alınması uygun olup,bunun için Kişi sayısı >6 ise aşırı yük tabandan, <6 kişiden az ise süspansiyondan yapılması daha uygun olabilir.


5--Marka olarak drakon,centa vs marka aşırı yük cihazları kullanılabilir.Tabandan ve süspansiyondan yapılan aşırı yük kontrolü sviç kontrollü olarak yapılmakta olup,aynı zamandan halata bağlı olarak yük binmesine bağlı halat gerilimini ölçerek devreye giren elektronik aşırı yük cihazları(centa) vardır.

 

( )2.10--Kata Getirici Cihaz:

 

2.10.1--Asansörde kabin içinde insan olmadığı ve uygun durumda panodan ana şalter kapatılarak , akü gücü ile kasnağın döndüğü ve kabinin kata geldiği gözlenmelidir.

 

2.10.2--Kısa Bilgi:

 

1--Makine dairesiz asansörlerde veya makina dairesine giriş için gemici merdiveninin kullanıldığı asansörlerde mutlaka kata getirici cihaz konulmalıdır.Cihazın özellikle akü bakımı ciddi olarak yapılmalıdır.Aksi takdirde kat arasında kalan yolcuların kata getirilmesi mümkün olmayabilir.

 

2-- Makine dairesiz asansörlerde fren tamburu-volanı olmadığı için asansörde kurtarma mümkün olmayıp-ancak kurtarma için kata getirme ancak kata getirici cihazı ile mümkün olmaktadır.

 

3--Alberto sasi ve vitur marka vvvf motorlarında kata getirme için ayrıca bir aparat olarak kata getirme aparatı talep edilebilir.

 

4--Jeneratörü olmayan binalarda özellikle konutlarda elektrik kesilmesine karşı vs kata getirici cihaz konulması oldukça önemlidir.Zira örneğin 6  dairenin bulunduğu apartmanda, elektrik kesilmesi durumunda kabin içinde kalan kişileri kurtarmak için asansör yetkili servisinin çağırılması-oraya gelmesi uzun zaman alabilir.Bu nedenle konutlarda kata getirici cihazın konulması uygun olacaktır.

 

5--Kata getiri cihaz markaları olarak bor mühendislik, arkel,mikolit,soho vs markalar sayılabilir. Akü markaları olarak da B&B ,topin,yuasa ,delphi, cycle, vision,legend vs önerilebilir.

 

7--Kata getirici cihazlar için kullanılacak akü sayısı; asansör motor gücü 11kw=14 hp ye kadar 5 akü,14 hp nin üstünde 10 akü alınması uygun olacaktır.

 

8--Kata getirici cihazlar verimli olarak 1250 kg kadar kullanılabilir.1250 kg ve üstündeki yük asansörleri için;  asansör ,  ya hidrolik olmalı yada asansör jeneratör ile beslenerek kata getirilmelidir.

 

 ( )2.11--Boy Fotoseli:

1--Yük asansörlerinde iç kapı bulunmaması halinde kabin ile duvar arsında insan yada yük sıkışmasına karşı risk analizi yapılarak boy fotoseli kullanılabilir.

 

2--Ayrıca kabin içine ve kat sahanlıklarına "60x40 cm boyutunda pleksiglas yada metal levha üzerine eşik bölgesidir yaklaşmayınız-Görevliden başkası kullanamaz " yazılı levhalar duvara monte edilmelidir.

 

3--Risk analizi raporu yapıldıktan sonra rapor asansör dosyasına konulacaktır.

 

( )2.12--Seviyeleme Kontrolü:Asansör serviste alınarak seviyelemesi kabin kata getirilerek kontrol edilir.


( )2.12.1-- Kısa Bilgi:

 

1--Genel olarak bütün asansörlerde ve özellikle Tek hızlı asansörlerde(özellikle eski asansörlerde) kabin  kat da dururken seviyeleme hassasiyetininin sağlanması gerekir.

 

2--Sağlanamaması halinde panoya ilave edilen seviyeleme kontrol sistemi ile bu iş sağlanabilir.

 

3--Kabin Üstü Kontroller:

 

1-Kontrol Yöntemi:Kabin ; bodrum kata çağrılıp- alındıktan sonra , emniyet tedbirleri alınarak Kontrol Müh ve montör zemin kata çıkarak,kat kapısını açtıktan sonra asansörün üstü muayene edilir.

 

( )3.1- Kabin-Kuyu Duvar Arası Mesafe Kontrolu:

 

1--Kabin ile kuyu duvarı arasındaki mesafe 30 cm den fazla ise 70 m yüksekliğinde örneğin 30x30 cm kare profilden korkuluk yapılmalıdır.Korkuluğa gerek var mı.

 

3.1.1-- Kısa Bilgi:Korkuluk Yüksekliği için gerekebilen En üst kat zemini ile kuyu tavanı arasındaki mesafe şöyle hesaplanabilir.

 

 L=(Kabin yüksekliği(230 cm))+(Korkuluk(70 cm))+CE ye göre Kayma mesefesi(10 cm)=310 cm olmalıdır.

 

( )3.2--Halatların Bağlanması:Halat bağlantıları uygun mu.

 

3.2.1-- Kısa Bilgi:

1--Halatlar en az 2 adet  kurt ağızlı klemens le bağlanmış  olmalıdır.

 

2--Kurt ağzı bağlanırken halatı ezmeyen kısım-kurt ağzı tarafı halatın sürekli olduğu tarafta,yuvarlak kısım ise ,halatın sonlu kısmına  bağlanacaktır ve ayrıca açık uçlar elektrik bantı ile de bantlanacaktır.

 

3--Yine ayrıca Halat şişelerinin ve bağlantılarının kontra somunları ile doğru bağlandığı yerinde kontrol edilecektir.

 

 ( )3.2.2--1 m/s den büyük hızlarda kaymalı güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.Bulunuyor mu

 

( )3.3--İsteniyorsa yağdanlıkları var olmalıdır.Yağdanlıkları var mı.

 

( )3.4--Revizyon kutusu sağlam olmalı ve üzerinde duylu lambası ile hazır olmalıdır.Uygun mu

 

( )3.5--Kabin üstü temiz olmalıdır.Kabin üstü düzenli ve temiz mi

 

( )3.6--İmdat kapağı : EN 81-2 Madde-8.12.2 Kabin tavanında insanların kurtarılması ve boşaltılması için bir imdat kapağı olması ve  bunun boyutları en az 0,35 m x 0,50 m olmalıdır.Uygun mu

 

---------------------------------------

 

3.7--Sistem Bilgileri-2:

 

1--Kabin Altı:

 

1.1--Tampon Çarpma Kirişi – Plakası (*) :

 

1--Kabin altında tampon çarpma kirişleri uygun şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

 

2--Kiriş ve plakalar uygun kalınlıkta olmalı, tampon çarpma kirişleri yeterli uzunlukta olmalı ve

tamponları karşılamalıdır.

 

1.2--Kabin Ve Kabin Altı Malzemesi :

 

1--Kabin tamamen deliksiz duvarlar, taban ve tavan ile çevrelenmiş olmalıdır.

 

2--Yalnız şu açıklıklara izin verilebilir; Normal kabin girişleri,İmdat kapıları ve kapakları, Havalandırma menfezleri.

 

3--Duvarlar, taban ve tavan yeterli bir mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

 

4--Kabin konstrüksiyonu (iskelet, patenler, duvarlar, taban ve tavan) normal işletmede güvenlik tertibatının çalışmasında veya kabinin tamponlara çarpmasında maruz kaldığı kuvvetlere dayanacak bir mekanik yapıya sahip olmalıdır.

 

5--Kabin duvarları, tavanı, tabanı gerek çok kolay yanabilme ve gerekse çıkabilecek gaz ve dumanın cinsi ve miktarı itibariyle tehlikeli olabilecek malzemeden yapılmamalıdır.

 

2--Kumanda Kablosu :

 

1--Kumanda kablosu yırtık olmamalı, uygun montaj yapılmalıdır.

 

2--Mutlaka muhafazalı flexible kablo kullanılmalı ve dahili kablo kullanılmalıdır.

 

3--Sabitlemesi keskin olmayan sabit takozlarla yapılmalıdır.

 

4--Kuyu dibine sürtmesi önlenmiş olmalıdır.

 

3--Patenler :

 

1--Patenlerin ayarları yapılmış olmalı, patenlerde aşınma olmamalıdır.

 

2--Her kabin iskeletinde ikisi taban ikisi tavan hizasında olmak üzere en az dört kılavuz ray

pabucu bulunmalıdır.

 

3--Ray pabuçları veya bunların elemanları kolaylıkla sökülüp değiştirilebilmelidir.

 

1.16--Korozyon Durumu :

Kabinin çelikten yapılmış kısımları korozyona dayanıklı bir malzeme ile boyanmalı, korozyon yada korozyon başlangıcı görülmemelidir.

 

4--Cıvata Bağlantıları :

 

1--Cıvatalar uygun monte edilmiş olmalıdır.

 

2--Cıvata bağlantıları eksiksiz olmalı, gevşek bağlantı bulunmamalıdır.

 

3--Varsa dengeleme halat veya zincir bağlantıları uygun yapılmış olmalıdır.

 

2--Kabin:

 

5--Kabin İçi Ve Tabanı Malzemesi :

 

1--Kabin (tabanı, tavan ve duvarlar), yeterli mukavemetli malzemeden yapılmalı, gerek çok kolay

yanabilme ve gerekse çıkabilecek gaz ve dumanın cinsi ve miktarı itibariyle tehlikeli olabilecek malzemelerden yapılmamalı, taban kaymaya neden olabilecek malzemeden olmamalıdır.

 

2--Kabin duvarında esneme 300 N kuvvette 1,5 cm ’yi aşmamalıdır.

 

2.2--Kabin Ve Kat Kapısı Eteği Sacı :

 

1--Her kabin eşiğinin altında en az karşıdaki durak kapısı genişliğinde ve otomatik kapılı

asansörlerde kat kapılarında kat kapısı genişliğinde etek sacı bulunmalıdır.

 

6--Havalandırma :

 

1--Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır.

 

2--Kabinin üstündeki havalandırma menfezlerinin etkili alanı, kullanılabilir kabin alanının en az %1’i olmalı ve bu değer alt kısımdaki menfezlere de uygulanmalıdır.

 

3--Havalandırma deliklerinin tasarımı, 10 mm çapında düz bir demir çubuğun, içeriden dışarıya geçirilmesini engelleyecek şekilde olmalıdır.

 

4--Özellikle insan asansörlerinde alt menfezlerin bulunmaması durumunda kabinde cebri havalandırma yapılmalıdır.

 

7--Kabin Ve Kat Kapıları:

 

1--Kabin Kapı Arası Mesafe :

 

1.1--Otomatik kapılı asansörlerde max. 35 mm., yarı otomatik kapılı asansörlerde max.20 mm. olmalıdır.

 

2--Kabin kapısı olmayan asansörlerde kuyu boyunca kapı düzlemi ve kabin eşiği ile kuyu duvarı arasında yukarıdaki ölçülere uygun çıkıntısız, düz bir satıh olmalıdır.

 

3--Otomatik kapılı kabinlerde bu düz satıh kilit açılma bölgesi boyunca aranmalıdır.

 

4--Diktatörler : Görev yapacak durumda olmalı, diktatör lastikleri aşınmış olmamalı,ayarlı olmalıdır.

 

5--Yaylar : Görev yapacak durumda olmalı, kapı yayları kırık olmamalı, ses yapmamalı,ayarlı olmalı, kapıyı kendi gücü ile kapatacak kuvvette olmalıdır.

 

6--Kat Numaraları :

 

1--Okunur halde olmalı ve eksik olmamalıdır.

 

2--Kabin ve kat kapılarının her ikisinin de otomatik olduğu asansörlerde kat numaraları aranmaz.

 

8--Kabin Kapısı / Fotosel / Eşik Kontağı :

 

1--Kabin kapısı yüzeyleri deliksiz olmalı,kabinin durağa gelişini gözlemek amacıyla durak kapılarında pencere varsa kabin kapısına da pencere konulmalıdır.

 

2--Kabin durak seviyesinde dururken her iki pencerenin konumu çakışmalıdır.

 

3--Kabin kapısının otomatik olması ve kabin durakta durduğu sürece açık kalması durumunda bu pencere gerekli değildir.

 

4--Kapı ve kasalar vücut kısımlarının elbise veya cisimlerin sıkışmasından meydana gelebilecek

 tehlikelerin mümkün olduğunca az olduğu bir yapıya sahip olmalıdır.

 

5--Makine gücü ile çalışan kapılar bir kapı panelinin çarptığı kişilerin maruz kalacağı zararları en aza indirecek bir yapıya sahip olmalıdır, bu nedenle sıkışma kontağı aranmalıdır.

 

6--Kabin, herhangi bir sebepten ötürü beklenmedik bir şekilde kata yakın durursa kabindeki şahısların kabini terk edebilmeleri için; kabin kapısı, tam otomatik kapılarda ise kabin kapısı ve müşterek olarak tahrik edilen durak kapıları, kabin içinden elle, kısmen yada tam olarak açılmalıdır.

 

7--Kapısız asansör kabini girişlerinde kabin eşiği ile kuyu duvarı arasında ezilip sıkışma tehlikesini en aza indirmek için fotosel yada eşik kontağı bulunmalıdır.

 

8--Kabin kapısı katlanır kapı (kramer kapı) ise kabin kapısı tamamen açılmadan kat kapısı açılmamalı ve kabin kapısı tamamen kapanmadan kabin hareket etmemelidir.

 

9--Kabin kapısı sac malzemeden yapılmış olmalıdır.

 

10--Tam otomatik kapılarda ise fotosel yada ışık barası aranmalıdır.

 

11--Bu durumda   6) b-c-d, 7) a-b ve 8) a-b-c maddelerinde sözü edilen şartlar aranmalıdır.

 

9--Kapı Camları:

 

1--Sağlamlık  : Sabitlemesi uygun olmalı, kırık yada çatlak olmamalıdır.

 

2--Telli Cam  : Kapı camları telli cam olmalıdır. Cam genişliği 150 mm ’yi geçtiği takdirde lamine cam kullanılmalıdır.

 

10--Kapı Kilitleri:

 

10.1--Fiş Prizler  :

 

1--Asansör seyir halinde iken kabin içinden kapının itilmesi durumunda asansör durmamalıdır.

 

2--Fiş priz devrelerinde kısa devre yada arıza olmamalıdır.

 

2.10.2--Kilitlerin Çalışması (*) :

 

1--Kilitler kısa devre olmamalı, kabin katta iken kapılar açılabilmelidir.

 

2--Kabin seyir halinde iken kilit kolları pompaya sürtünmemelidir.

 

3--Kabin seyir halinde iken kilit diline basıldığında motor ve fren devresi beraber kesilmelidir.

 

4--Kat kapılarında kapı açma kilit delikleri bulunmalı, gerektiğinde kapılar kilit anahtarı ile açılabilmelidir.

 

5--Otomatik kapılarda kabin katta değil iken kat kapısı kilidi kullanılarak elle açılabilmeli,bıraktığında kendisi otomatik olarak kapanmalıdır.

 

10.2--Çift Emniyet :

 

1--Kilitler çift emniyetli olmalı.

 

2--Çift emniyet pimleri kırık veya iptal edilmiş olmamalı.

 

3--Çift emniyet karşılıkları olmalıdır.

 

11--Kabin Seyri

 

2.11.1--Sarsıntı : Seyir sırasında sarsıntı ve titreşim olmamalıdır.

 

2.11.2--Sürtünme : Seyir sırasında sürtünme olmamalıdır.

 

2.11.3--Ses : Seyir sırasında ses olmamalıdır.

 

12.1--Kat Seviye Ayarları : 

 

1--Asansör her katta durdurulduğunda kabin normal kat seviyesini (max. 3 cm) geçmemelidir.

 

2--Kabinin boş ve dolu durumlarına göre iniş ve çıkış ayarlarını ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

 

13--Dış Kumanda Butonları Ve Göstergeler

 

13.1--Kat Butonları : Butonlar gerilim altındaki kısımlarına ulaşılmayacak şekilde kutular

içinde olmalı, fonksiyonel olarak işlevini yerine getirmelidir.

 

13.2--Göstergeler :

 

1--Göstergeler fonksiyonel olarak işlevini yerine getirmelidir. (sesli yön,meşgul, katta, kumanda

alındı, servis dışı).

 

2--Gerilim altındaki kısımları izole edilmiş olmalıdır.

 

3--Normal kumandalı asansörlerde katta sinyali, toplamalı asansörlerde yön okları zorunludur.

 

2.14--İç Kumanda Butonları Ve Göstergeler

 

14.1--Dur Butonu / Kapı Açma Butonu :

 

1--Dur butonu, basıldığında asansörü durdurmalı ve asansörün yeniden çalıştırılması ancak ikinci kez bilinçli bir hareketle mümkün olmalıdır.

 

2--Yani dur butonu iki konumda kararlı olmalı, durdurma konumu belirtilmiş olmalıdır.

 

3--Dur butonu diğer butonlardan ayırt edilebilecek şekilde işaretli olmalıdır.

 

4--Kabin kapıları otomatik ve yüzeyleri deliksiz olan asansörlerde dur butonu bulunmamalı ancak  kapı kapanma hareketini ters yöne çevirecek bir tertibat (kapı açma butonu) bulunmalıdır.

 

5--Kapı açma butonu asansör kabini katta iken çalışmalı, kapanmakta olan kapıyı açmalı, asansör

hareket aldığında devre dışı kalmalı, asansörü kat arasında durdurup, kapıyı açmamalıdır.

 

14.2--İmdat Butonu :

 

1--İmdat butonu, kabin arızalarında yada acil durumlarda dışarıdan yardım istemek için bulunmalı,

 

2--Acil durum aydınlatması besleme kaynağından beslenmeli,

 

3--Zil,diafon, harici telefon veya benzeri bir düzenek şeklinde olmalıdır.

 

4--30 mt. üzerinde seyir mesafesinde kabin ile makine dairesi arasında diafon tesisatı olmalıdır.

 

14.3--Kumanda Butonları :

 

1--Kumanda butonları, üzerinde yada yanında ilgili olduğu kat, fonksiyonu adresli, ışıklı, tam çalışır durumda olmalı,

 

2--Gerilim altındaki kısımları izole edilmiş, korunmuş, eksiksiz olmalıdır.

 

3--Kabin kapısı otomatik olan asansörlerde kapı açma butonu mutlaka aranmalıdır.

 

4--Kabin havalandırması cebri bir sistemle yapılıyorsa ilgili buton vs. çalışıyor olmalıdır.

 

5--İç kumanda butonları, dış kumanda butonlarından öncelikli olarak çalışmalıdır.

 

6--Kabin butonları üzerinde 50 lüks aydınlatma sağlanmış olmalıdır.

 

14.4--Gösterge :

 

1--Gösterge fonksiyonel olarak çalışıyor olmalıdır.

 

2--Kat ve kabin kapılarının otomatik olduğu durumlarda kabin kat göstergesi aranmalıdır.

 

15--Kabin Aydınlatması:

 

1--Kabin aydınlatmaları, motoru besleyen devreden bağımsız bir devreden veya ana şalterin girişinden beslenmeli,

 

2--Ana şalter yakınına koyulan bir şalter veya sigorta ile devre dışı bırakılabilmeli ve  adreslenmelidir.

 

15.2--Seyir Halinde Aydınlatma :

 

1--Seyir halinde aydınlatma olmalıdır.

 

2--Bu aydınlatma kumanda butonları üzerinde yeterli görüşü (50 lüks) sağlanmalıdır.

 

15.3--Sabit Aydınlatma :

 

1--Kabin sabit bir aydınlatma tesisatı ile donatılmalı, aydınlatma akkor flamanlı lambalarla yapılıyorsa en az iki lamba paralel bağlanmalıdır.

 

15.4--Acil Aydınlatma:

 

1--Normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere 1 w gücündeki bir  lambayı en az bir saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma  düzeneği bulunmalıdır.

 

2--Bu düzenek gücü hesaplanırken imdat butonunu da besleyecek kapasitede olması

 sağlanmalıdır.

 

16.--Kullanma Talimatları

 

16.1--Kullanma talimatlarındaki büyük harfler 10 mm, küçük harfler 7 mm ’den az olmamalıdır.

 

16.2--Zemin Katta : Zemin katta okunabilir kullanma talimatı ve kapasite etiketi olmalıdır.

 

16.3--Kabin İçinde : Kabin içinde, okunabilir kullanma talimatı ve kapasite etiketi olmalıdır.

 

17--Aşırı Yük Otomatiği

 

2.17.1--Çalışması :

 

1--Aşırı yük otomatiği, asansörün taşıyabileceği en fazla yük aşıldığında kumandayı keserek  kabinin hareketini durduran ve kilitleyen düzenektir.

 

2--Ayarlı, çalışır durumda olmalıdır.

 

3--Yapım itibariyle kabin altına konan kontaklar yada halat gerginliğinden karşılaştırmalı tipler veya loadcell’ler bu amaçla kullanılabilir.

 

4--Aşırı yük otomatiği devreye girdiğinde sesli veya ışıklı ikazla uyarı yapmalıdır.

 

18--Kabin Üstü

 

18.1--Paraşüt Kontağı :

 

1--Güvenlik tertibatının çalışmasından önce veya çalışması sırasında, kabine yerleştirilmiş ve  mekanik zorlama etkisiyle çalışan uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansör motorunu durdurmalıdır.

 

2--Kapağı kapalı, kontakları normalde kapalı konumda ve montajı uygun olmalı, regülatörün  kilitleme hareketi ile kabindeki güvenlik tertibatı birlikte çalışmalıdır.

 

18.2--Paraşüt Sistemi Ve Halat Bağlantıları  :

 

1--Paraşüt sistemi çalışır durumda, halat bağlantıları uygun bir biçimde yapılmış olmalıdır.

 

2--Halat bağlantılarında çift kelepçe aranmalıdır.

 

3--1 m/sn ’den büyük hızlarda kaymalı fren tertibatı kullanılmalıdır.

 

4--Her iki fren bloğu aynı anda hareket almalı, kurt ağızları içinde olmalı, kontra somunları bulunmalı,

 

4--Çalışmasını engelleyici aşırı yağlardan ve pastan arınmış olmalıdır.

 

5--Altında insan trafiği olan kuyulardaki asansörlerde karşı ağırlıkta da paraşüt sistemi aranmalıdır.

 

6--Bu karşı ağırlıktaki paraşüt sistemi kabin paraşüt sisteminden % 10 daha yüksek hızda çalışmalıdır.

 

18.2--Halat Bağlantıları  :

 

1--Halat uçları, kabine yada askı noktalarına kurşun dökülmüş soketler, halat kilitleri en az üç uygun halat klemensiyle bağlanan kurt gözü, konik soket, presle sıkıştırılmış boru yada aynı derecede güvenli başka bir sistemle bağlanmış olmalıdır.

 

2--Halat bağlantılarında, kurt gözü ve şişeli bağlantılar dışında çift klemens kullanılmalıdır.

 

3--Klemens yönleri taşıyıcı halatı boğmayacak, ezmeyecek şekilde olmalı, kontra somun ve kopilyalar eksiksiz olmalıdır.

 

4--Palangalı asansörlerde kasnak mil ve kamaları kontrol edilmeli, kasnakta halat atma pimi aranmalıdır.

 

5--Halat bağlantı noktasında bağlantılar kontrol edilmeli ve halat gevşeme kontağı aranmalıdır.

 

19--Kablo Ve Bağlantıları :

 

1--Kablo bağlantıları adreslenmiş, tehlike yaratmayacak şekilde yalıtılmış olmalıdır.

 

2--Bağlantılar, klemensler, konnektörler, pano, buat yada tabloların içinde bulunmalı,

 

3--kaza ile  kısa devre edilmesi asansörün çalışması için tehlike yaratan klemensler, yapım  şekilleri itibariyle bu tehlikeyi önleyemiyorsa birbirinden açık bir şekilde ayrılmalı,

 

4--Kesintisiz bir mekanik koruma sağlamak için iletken ve kabloların koruyucu kılıfları şalter kutuları veya cihazların içine kadar sokulmalı ve uygun bir rakor içinde son bulmalıdır.

 

 

5--Emniyet devrelerinde kullanılan konnektörler, yanlış takılmaya meydan vermeyecek bir yapıya

sahip olmalıdır.

 

6--Eğer hareketli parçalar veya muhafazaların keskin kenarları nedeniyle bir zedelenme tehlikesi varsa elektrik emniyet tertibatına giren iletkenler mekanik olarak korunmalıdır.

 

20--Patenler :

 

1--Patenlerin ayarları yapılmış olmalı, patenlerde aşınma olmamalıdır.

 

2--Her kabin iskeletinde ikisi taban ikisi tavan hizasında olmak üzere en az dört kılavuz ray pabucu bulunmalıdır.

 

3--Ray pabuçları veya bunların elemanları kolayca sökülüp takılabilmelidir.

 

2.21--Korozyon Durumu : Kabinin çelikten yapılmış kısımları korozyona dayanıklı bir malzeme ile boyanmalı, korozyon yada korozyon başlangıcı görülmemelidir.

 

22--Civata Bağlantıları :

 

1--Cıvatalar uygun monte edilmiş olmalıdır.

 

2--Cıvata bağlantılarıeksiksiz olmalı, gevşek bulunmamalıdır.

 

3--Kabin sabitleme ve ayar cıvataları kontrol edilmelidir.

 

2.23--Bakımcı Kumandası – Dur Butonu :

 

1--Asansörün bakım ve kontrol çalışmasını kolaylaştırmak üzere kabin üstünde kolay erişebilir

bir kumanda düzeneği bulunmalıdır.

 

2--Bu düzenek iki konumlu bir şalterle devreye alınmalı ve normal asansör işletimini devre dışı

bırakmalı (normal kumandalar, otomatik kapı açma-kapama)

 

3--Asansörün tekrar çalışması bakım kumandası şalterinin tekrar çalıştırılması ile mümkün

 olmalıdır.

 

4--Kabin hareketi, kumanda butonlarına basılı tutulduğu sürece mümkün olmalı, butonlar yanlış

 kullanımı önlemek için adreslenmiş olmalıdır.

 

5--Kabin hızı, 0,63m/sn ’yi aşmamalı, asansörün çalışması normal emniyet düzeneğine bağlı

kalmalıdır.

 

6--Bakım kumandası bir durdurma düzeneğine de sahip olmalıdır.

 

7--İki konumda kararlı ve işaretlenmiş bir şalter kullanılmalıdır.

 

24--Temizlik :

 

1--Kabin üstü, temiz, kaymaz durumda olmalıdır.

 

2--Fren blokları, paraşüt kontağı, patenler tozsuz, aşırı yağsız, çalışır durumda olmalıdır.

 

3--Karşı Ağırlık

 

25--Halat Bağlantıları  :

 

1--Halat uçları karşı ağırlığa veya askı noktalarına, kurşun dökülmüş soketler, halat kilitleri, en az  üç uygun halat klemensi ile bağlanan kurt gözü, konik soket, presle sıkıştırılmış boru yada aynı  derecede güvenli başka bir sistemle bağlanmalıdır.

 

2--Klemens yönleri taşıyıcı halatı boğmayacak , ezmeyecek, şekilde olmalı,kontra somun ve kopilyalar eksiksiz olmalıdır.

 

3--Palangalı asansörlerde kasnak mil ve kamaları kontrol edilmeli kasnakta halat atma pimi aranmalı, halat bağlantı noktasında bağlantılar kontrol edilmelidir.

 

26--Karşı Ağırlık Dengesi :

 

1--Akım ölçümleri yada kabin karşı ağırlık kuyu orta noktasına getirilir, kabin içine ½ “ beyan  yükü kütle ilavesiyle asansör enerjisi kesilip fren açılarak kabin aşağı yukarı yönde hareket

ettirilerek test edilebilir.

 

2--Pratik yöntem olarak karşı ağırlıkta kullanılan ağırlıkların hesabı yapılarak, karşı ağırlık kütlesinin yaklaşık kabin ağırlığı ve beyan yükünün yarısını karşıladığı kontrol edilmelidir.

 

3.3--Karşı Ağırlık Karkası :

 

1--Karşı ağırlık, üst üste dizilen bloklardan oluşuyorsa, bunların yerinden çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

2--Bu amaç için, ağırlık bloklarına sıkıca tutan bir iskelet yada ağırlığın, metal bloklardan  oluşması ve asansörün beyan hızının 1m/sn ’yi aşmaması durumunda, en az iki adet olmak üzere

bağlantı tijleri kullanılmalıdır.

 

3--Karşı ağırlık karkası altında tampon çarpma kirişi veya plakası olmalıdır.

 

4--Çerçeve karkaslarda bağlantıda cıvata kullanılmamış ise, köşeler bayraklarla destekli

olmalıdır.

 

27--Patenler :

 

1--Patenler, eksik, aşınmış, ayarları bozuk olmamalı,

 

2--Patenlerde boşluk ve aşırı yağ birikimi olmamalıdır.

 

3--Ray pabuçları veya bunların elemanları kolaylıkla sökülüp değiştirilebilmelidir.

 

4--Paten blokları sabitleme cıvataları tam olmalı, paten boşlukları karşı ağırlıkta sallanma

 yaratmamalıdır.

 

28--Cıvata Bağlantıları :

 

1--Cıvata bağlantıları, eksik, kontra somunlar gevşek, kopilyalar eksik olmamalıdır.

 

2--Karkas bağlantıları sadece kaynak ile yapılmayıp, cıvata bağlantısı ve kaynak bağlantısı beraberce kullandırılmalıdır.

 

3--Dengeleme halatı veya zincir bağlantısı uygun yapılmış olmalıdır.

 

29--Halatlar:

 

4.1--Taşıyıcı halatlar birbirinden bağımsız olmalıdır.

 

4.2--Taşıyıcı halatlar en az 2 adet olmalı, minimum 8 mm çapında halat kullanılmalıdır.

 

4.3--Halatlarda Tellenme : Halatlarda, tellenme, deformasyon, parlama olmamalıdır.

 

4.4--Halat Gerginliği : Halatların boyları ve gerginlikleri eşit olmalıdır.

 

4.5--Halatlarda Yağlanma : Halatlar aşırı yağlı yada tümüyle yağsız olmamalıdır.

 

 

30--Kabin Ve Karşı Ağırlık Kılavuz Rayları:

 

5.1--Montaj : 

 

1--Raylar, birbirlerine ek parçaları, cıvatalarla bağlanmalı.

 

2--Kesinlikle kaynak kullanılmamalıdır.

 

3--Ray konsolları kuyudaki beton duvarlara çelik dübeller ile sıkıca bağlanmalı,raylar konsollara  uygun tırnak ve cıvatalarla bağlanmalıdır.

 

4--Rayların kuyu kafasına olan açıklığı 5 cm ’yi geçmemelidir.

 

5.2--Temizlik : Raylar, mazotla temizlenmiş olmalıdır.

 

5.3--Yağlama : Raylar, otomatik olarak yağlanmalı ve yağdanlıklar yağsız bırakılmamalıdır.


Makalenin İzlenme Sayısı : 4234

Eklenme Tarihi : 24.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.