MAKALELER 3 / Karadeniz Eko sistemindeki Kirlenmenin Boyutları


Karadeniz Eko sistemindeki  Kirlenmenin  Boyutları:

 

1--Karadeniz'in flora ve faunası, evsel ve endüstriyel kirlenme nedeniyle her geçen gün fakirleşiyor.

 

1.1--Çevre ülkelerin kanalizasyon atıkları ile Tuna, Dinyeper, Don ve Kuban gibi nehirlerin taşıdığı petrol, gübre, ağır metal ve diğer endüstri atıkları bölgenin ekosisteminde geri dönülmez etkiler bırakıyor.

 

2--Karadeniz'deki kirlenme her geçen gün artarken, Akdeniz suyunda 3.7 olarak belirlenen 1 metreküp sudaki kirlenme, Karadeniz'de 20 kilogram olarak ortaya çıkıyor.

 

2.1--Kirlenme nedeniyle Karadeniz'de hipoksia adı verilen oksijensiz alanlar da sürekli artış gösterirken sadece son on yılda bu artış on kata ulaştı.

 

3--Yılda 400 kilometre küpten fazla tatlı suyun taşındığı Karadeniz'de tüm bu olumsuzlukların yanı sıra yapısı itibariyle Karadeniz'in altında oluşan hidrojen sülfür ve bazı canlıların ölerek deniz dibine çökmesi ile oluşan çürümenin neden olduğu metan gazı da ciddi tehlike yaratıyor.100 m derinlikten itibaren hidrojensülfür tabakası başlamakta.

 

4--Yaklaşık 40 yıldan bu yana ticari olarak avlanan 23 adet balık cinsinden bugün ancak bir kaçının avlanabilme durumu ortaya çıkmıştır.

 

4.1--Kirlenme sonuç olarak kendini  balık popülasyonlarının azalması olarak göstermiştir.

 

5--Kıta Avrupa'sının neden olduğu kirliliğin üçte biri Karadeniz'e ulaşmaktadır. Burada da en tehlikeli olanı Tuna Nehri dir.

 

6--Kirlenmeye karşı

 

6.1--kanalizasyon ve atık suların deşarjında ön filtrasyon sistemi kurulması,

 

6.2---deniz trafiği içinde petrol kirlenmesine önem verilerek denizi kirleten taşıtlara verilen cezaların ağırlaştırılması ve

 

6.3--Deniz kirlenmesinin güncel halde tutularak tedbirlerin sürekliliğinin sağlanaması

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 253

Eklenme Tarihi : 14.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.