MAKALELER 3 / Banka Şube Performanslarının Analizi-Vikor Yöntemi


Banka Şube Performanslarının Analizi-Vikor Yöntemi:

 

1-- Bankalar,rekabet üstünlüğü sağlamaları ve mevcut Pazar paylarını arttırabilmeleri için sürekli bir şekilde kendilerini geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar.

 

1.1--Bu amaçla, şube performanslarının arttırılması ve ölçülmesi günümüz bankalarının önem verdikleri konuların başında gelmektedir.

 

2--Kaynak çalışmada, hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan ticari bankaların performanslarını değerlendirebilmek için VIKOR yönteminin uygulanabilirliği ele alınmıştır.

 

2.1--Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan VIKOR yöntemi alternatifler arasında bir sıralama belirlemeye ve belirtilen ağırlıklar altında uzlaşık bir çözüme ulaşmaya dayanır.

 

2.2--Çalışmada, VIKOR yöntemiyle bir bankanın şubelerinin performansları değerlendirilmiş ve şubeler arasında performansa göre bir sıralama yapılmıştır.

 

2.3-- VIKOR yöntemi ile ideal çözüme yakınlığa dayanan çok kriterli

sıralama indeksi ele alınarak belirlenen kriterler altında banka şubelerinin performansa göre sıralamaları belirlenmektedir.

 

3—Kaynak çalışmada,  Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bir bankanın Ege Bölgesi’nde iki yıldan fazla süredir faaliyet gösteren 18 banka şubesinin performanslarına göre sıralaması belirlenmeye çalışılmıştır.

 

3.1—Şubelerin performanslarının VIKOR yöntemi yardımıyla ölçülmesi için ilk önce bankanın amaçları tespit edilerek bu amaca ulaşmak için uygun kriterler

oluşturulmalıdır.

 

3.2--Banka şubelerinin performanslarının değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler ve bu kriterlere ilişkin ağırlıklar, Tabloda görülmektedir.

 

Kriterler………………………………………………………Ağırlıklar

K1 Vadeli Mevduat…………………………………………… 0,10

K 2 Vadesiz Mevduat……………………………………….. 0,10

K 3 Yatırım Fonu………………………………………………. 0,08

K 4 Yeni Verilen Konut Kredisi Hacmi…………….. 0,12

K 5 Yeni Verilen Oto Kredisi Hacmi………………… 0,12

K 6 Yeni Verilen Tüketici Kredisi Hacmi…………. 0,08

K 7 Bireysel Öncelikli Ürün……………………………… 0,13

K 8 Şube Karı…………………………………………………… 0,06

K 9 Toplam Komisyonlar…………………………………. 0,15

K 10 Kredi Notu……………………………………………….. 0,06

 

3.3--Bu tabloda yer alan kriter ağırlıkları, bankanın mevcut şube performans değerlendirme sisteminde kullanmış olduğu banka tarafından belirlenmiş

ağırlıklardır.

 

3.4--Burada yer alan kriter ağırlıklarının daha önceden belirlenmemiş olması durumunda,kriterlere ilişkin ağırlıklar AHP yöntemi yardımıyla hesaplanabilmektedir.

 

3.5--Ayrıca karar verme sürecindeki belirsizlik ve sübjektifliği ele alabilmek için bulanık AHP yönteminden de yararlanılabilir.

 

4—Yapılan çalışma ile belirtilen kriterlere göre performansları hesaplanmıştır.

 

Şubeler…….Kriterler

……K1…… …..K 2…………… K 3 …………….K 4 ………..K 5 ……….K 6………… K 7 ………….K 8 …………..K 9 ……………K 10

A1… 5.20… 520.2…… 209.1…. 212.6…52.6…. 33.1……..3…….26.4……15.8….. 13.4

A 2 …………………

A 3 …………………

…………….

A 17 …………………

 

 

4.1-- Banka Şubelerinin VIKOR Yöntemi ile Sıralama Sonuçları

Şube……Sj……….. Rj………….Qj……Sj değerine göre Sıral…….Rj değerine göre sıral….Qj değerine göre sıra

A1…………0,965..0,150…. 1,000…………. A2…………………………………………. A2………………………………… A2

A 2……….. 0,102. 0,050 ….0,000………… A4…………………………………………. A4 …………………………………..A4

……………………..

……………………..

A 17……… 0,686..0,124… 0,707…………. A5………………………………………… A5………………………………….. A5

 

5-- Bankalar, performans değerlendirme sistemlerini etkin hâle getirebildikleri ölçüde başarılı olacaklardır.

 

5.1--Bununla birlikte sistemin olabildiğince objektif ve kendi içinde tutarlı temellere dayanması halinde sağlıklı bir uygulama mümkün olur.

 

5.2—Performansın hangi kriterlerle ölçüleceği ve kriterlerin hangi oranda

performansa etki edeceği önemli karar noktalarıdır

 

5.3--Sadece performansı değerlendirmek yeterli değildir, bu değerlendirme sonuçlarına göre gerekli tedbirler de alınmalıdır.

 

5.3.1--Şube personelinin düşük performans gösterdiği konular tespit edilerek

gerekli araştırmalar yapılmalı, performansı arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyet planları hazırlanmalı ve bir süreç içerisinde profesyonel kişiler tarafından uygulanmalıdır.

 

6—Sonuç olarak Güçlü bankacılık sisstemi güçlü bankalar ve banka sistemleri ile güçlü bankalar ise güçlü şubeler ile mümkün olabilir.Bu anlamda şube performanslarının objektif olarak ölçülmesi ve performansa göre gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemli.

 

7—Ayrıca dipnot olarak söylemek gerekirse banka atm lerinde örneğin 300 tl lik hisse senedi veya parça altın alınabildiğinde yastık altındaki para herhalde ekonomiye kazandırılabilir.

 

Kaynak:Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2008 Özel Sayısı

Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa: (19-28)-19-Banka Şube Performanslarının Vıkor Yöntemi İle Değerlendirilmesi-İrfan ERTUĞRUL* , Nilsen KARAKAŞOĞLU-Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kınıklı Kampüsü, 20070

 

Makalenin İzlenme Sayısı : 28

Eklenme Tarihi : 03.01.2020

Önceki sayfaya geri dön.