MAKALELER 3 / PISA 2018 Sonuçlarına Göre Eğitim Sisteminde Durum Analizi


PISA 2018 Sonuçlarına Göre Eğitim Sisteminde Durum Analizi:

 

1--Eğitim seviyesini temel değerler üzerinden okuyan ve bütün eğitim sistemine dair genel bir izlenim sunan PISA testi, 15 yaşındaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri test ediyor.

 

2--PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'de öğrenciler "okuma, matematik ve fen bilimi" alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı.

 

3--PISA 2018 testi okuma sonuçları:

 

3.1--Yayınlanan sonuçlara göre Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında; Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya'yı geçerek 31. sırada yer aldı.

 

3.2--Buna rağmen 2015 yılındaki teste göre önemli bir artış sergilendiği ortaya çıkış durumda.

 

4--PISA 2018 matematik sonuçları:

 

4.1--Türkiye, OECD ortalamasının bir hayli altında kalırken, dünyada yükselen trende uyara, öğrencilerin başarısının arttığı gözlemlendi.

 

5--PISA sonucunu BBC Türkçe'ye değerlendiren Eğitim Reformu Girişi (ERG) Politika Analisti Yeliz Düşkün, "Türkiye'ye ilişkin ortalama puanların düşüklüğü kadar dikkat çeken bir bulgu da en üst düzeyde (düzey 5 ve 6) yeterlilik gösteren çocukların oranının düşük oluşudur" diyor:

 

5.1--"Türkiye'de alt yeterlilik düzeyinde yer alan öğrencilerin oranı ise oldukça yüksektir. Örneğin en alt düzeyde yeterlilik gösteren (düzey 1 ve aşağısı) çocukların oranı

Matematikte…………. %36,7,

Fende………………… %25,2,

Okumada…………….. %26,1'dir.

 

5.2--"Okuma alanında en alt düzeyde yeterlilik gösteren çocuklar bir metinde çok açık olan bilgileri saptamak, kendilerine tanıdık gelen konulardaki yazıların ana fikrini fark etmek gibi basit şeyleri yapabilirler ama daha derin yorumlarda bulunmakta zorlanırlar.

 

5.3--Matematikte de çok basit işlemleri yapabilirler. Dolayısıyla PISA sonuçları, Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin önemli bir oranının temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor."


6--PISA 2019 bilim sonuçları

 

6.1--Türkiye’nin en iyi olduğu alanlardan bir tanesi olan bilimde ülkemizin OECD ortalamasına bir hayli yaklaştığı görüldü.

 

7--PISA sonuçlarına göre Türkiye'de 15 yaş grubundaki öğrencilerin sadece yüzde 3'ü yüksek başarı seviyesinde (5 ve 6. Seviye) okuma becerilerine sahip.

 

7.1--OECD ortalamasına göre okuma alanında yüksek başarı gösteren öğrencilerin oranı ise % 9.

 

7.2--Öğrencilerin % 74'ü okumada seviye 2 ve üzerine erişebilirken bu oran OECD ortalamasında % 77.

 

7.3--PISA 2018'in okuma alanına odaklandığını ifade eden Düşkün, Türkiye'nin okuma alanındaki sonucunu şöyle değerlendiriyor: PISA kapsamında okumanın metinlerde yer alan bilgileri eleştirel bir biçimde değerlendirmek, yazarın ana fikrini irdeleyebilmek gibi daha geniş bir anlamı bulunuyor."

 

7.5--PISA 2018 okuma puanlarına göre sıralandığında Türkiye, 78 ülke ve ekonomi arasında 40. sırada yer alıyor.

 

7.5.1--2015'te okuma alanında 70 ülke ve ekonomi arasında 50. sıradaydı."

 

8--Türkiye'de öğrencilerin yalnızca % 5'i matematikte seviye 5 ve üzerine çıkabilirken, OECD ortalamalarında bu oran % 11.

 

8.1--Fen alanında ise Türkiye'deki öğrencilerin % 75'i seviye 2 ve üzerine ulaşabilirken, OECD ortalamasına göre öğrencilerin % 78'i fen bilimlerinde seviye 2 ve üzerine çıkabildi.

 

8.2--Türkiye'de öğrencilerin % 2'si fen bilimlerinde en yüksek performansı gösteren seviye 5 veya seviye 6 gruplarına dahil olabilirken OECD ortalamasında aynı oran % 7 olarak gerçekleşti.

 

9—Yorum:

1—Eğitim Sisteminde kaliteyi artırmak için:

 

1—Öğretmen kalitesini artırmak ve bunun için:

 

1.1—Teknik öğretmenler kadar temel bilim ders öğretmenlerinin maaşını artırmak.

 

1.2—Meslek liselerinde temel bilim ders oranını artırmak

 

1.3—Öğretmenin okul dışında öğrencilerle ilgilenmesini sağlayacak Japonya uygulanan vs benzeri yapılara yönelmek.

 

1.4—Öğretmenlerin eleştriel ve tasarım olarak dersi anlatacak bir yapıya getirecek hizmet içi eğitimleri vermek

 

1.5—Öğretmenlere performans kriterleri çerçevesinde kitap ve dergi desteğini kitap ve dergi olarak vermek.

 

1.6—Üniversiteye girişte meslek lisesi öğrencileri için bölüm dışı kısıtlamalarını daha aşağı seviyeye çekmek

 

1.7—Okul yönetimine gelecek öğretmenler için yüksel lisans yapmış olma-yabancı dil bilme-yayını olma gibi kriterler getirme.

 

1.8—Ortaokul-Lise yerleştirmelerinde yerel okula yerleşme şartını esnetmek.

 

1.9—Orta-Liselerde yabancı dil eğitimini profesyonel kuruluşlardan alınacak destekle daha güçlü hale getirmek.

 

1.10—Fen derselerinde laboratuarda yapma oranını en az % 50 ye çıkarmak ve bunun için okul dernekleri ve bakanlığın laboratuarları hazır hale getirmesini sağlamak.

 

1.11—Üniversitelere yapılacak devlet yardımını üniversitenin rekabet edebilir hale getirmek için uluslar arası yayınlardaki derecesi-patent alma sayısı gibi kriterlere bağlama.

 

1.12—Devlet televizyonlarında öğretmen-mühendisleri konu alan yapımlarla bu konuya olan saygı ve ilgiyi halk nezdinde artırmak.Örneğin Atatürk barajını yapım süreci filmi-yapılan dev barajlar-tarımda başarı öyküleri-öğretmen başarı öykülerini konu alan finansmanına kültür bakanlığının % 50 ortak olduğu yaşilçam yapımları.

 

1.13—Sanayi Sitelerinde sitenin ihtiyacı olan okulu site yönetimi ile açmak.

 

1.14—Ülke olarak Tekstilde güçlü olunduğu için Moda Eğitimi-Cam Sanatları-Seramik-İleri teknoloji-Tarım Mühendisliği-Yenilenebilir Enerjiler-Otomasyon-Verimlilik üzerine yeni meslek lisesi ve yüksek okulları kurmak.

 

1.15—Bakanlıkta arge merkezi kurup, yeni araştırmaların bu merkez tarafından yapılmasını sağlamak aynı zamanda bu merkez işkur vs kurum ve kuruluşlardan gelecek planlamalarla üniversite-liselere alınacak öğrenci sayısını planlamasını sağlamak.

 

1.16—İlköğretimde öğrenci eğitiminde faydalı ve pratik eğitim araçlarını yoğun kullanmak(çocuklar için sayı boncuğu tahtası,yap-boz,3 boyutta eğitim için Legolar,görsel anlatım için tepegöz,meslek lisesi öğrencilerinin yoğun biçimde otocad da 3 boyutlu çizim yapmasını sağlamak,her öğrencinin en az bir enstrüman çalmasını sağlamak,İran devletinin matematikte ilerliği düşünüldüğünde ileri matematik grupları kurmak vs)

 

Kaynak: https://www.tamindir.com/

 

Makalenin İzlenme Sayısı : 272

Eklenme Tarihi : 16.12.2019

Önceki sayfaya geri dön.