MAKALELER 3 / Karbondioksidi Atmosferden Emmek İçin Kimyasal Yöntem


Karbondioksidi Atmosferden Emmek İçin Kimyasal Yöntem:

 

1—Newyork Columbia Üniversitesi araştırmacılarınba göre atmosferden karbondioksidi doğrudan emip almaya dayalı yöntemin basamakları:

 

1.1—Hava atmosferden çekilir-sıvılaştırılarak sodyumhidroksit(NaOH) içeren bir odacığa pompalanır.

 

1.2—Sodyumhidroksit sıvı havadaki karbondioksit ile tepkimeye girer ve sodyum karbonat oluşturur. NAOH+CO2….NaCO3+H2

1.3—Oluşan Sodyumkarbonat-NaCO3 çözeltisi kireç çözeltisi(Ca(OH)2 ile karıştırılır.Oluşan kalsiyum karbonat toz olarak çöker.Sodyumhidroksit ise tekrar çevrime geri sokulur.  NaCO3+Ca(OH)2….CaCO3+NaOH

 

1.4—Oluşan kalsiyum karbonat-CaCO3 bir fırında ısıtılarak-saf Karbondioksit  ve kalsiyumoksite parçalanır.CaCO3…ISI….CaO2+CO2

 

1.5—Üretilen karbondioksit sıvı halde depolanır.Kullanılacağı yere gönderilir.


2—Üretilen karbondioksitten

1—Yeraltı mağaralarına gönderilir ve orada depolanır.Almanya yeraltı mağaralarına CO2 depolamaya başladı.Depolama için bütün dünyanın CO2 sini depolayacak yer olarak okyanusta bir yer bulunmuş durumda.

 

2—CO2 den

2.1—Sıvı benzin üretilebilir.

2.2—Karbon esaslı kauçuk yer döşemesi üretilebilir.

2.3—Beslenmeye yada enerji amaçlı alg ile alg çiftliklerinde üretim yapılabilir.

 

3—Atmosferden olduğu kadar okyanuslarda da ciddi anlamda erimiş karbondiosit bulunmakta.Okyanusları rahatlatmak amacıyla okyanus suyunda erimiş karbondioksitin emilmesi önemli olabilir.

 

3.1—1800 yılından buyana okyanuslar oluşmuş karbondioksidin %52 sini emmiş durumda.Kısaca insan kaynaklı oluşmuş bu karbondioksidin %50 si atmosferde %50 si okyanus suyunda erimiş durumda bulunmakta.

 

3.2—Okyanus suyunda erimiş karbondioksidi,sudan almak için:

 

1—Okyanusları demir tozu-sahra tozu ile gemiler(yolcu vs)-uçaklar gübreleyip okyanusta alg patlamaları ile alg miktarı artırılarak,alg lerin sudaki CO2 yi tüketmesi sağlanabilir.


4—Baca Gazından Çimento Üretmek:


1—Silikon vadisi firması olan Calera firması kurduğu tesiste Dynegy in sahip olduğu dev doğalgaz santrali baca gazlarının üzerine okyanus suyu püskürtmekte-ortaya çıkan süt rengindeki sıvı dev bir süzgece pompalanmakta-orada diş macunu kıvamındaki katı bir maddeyi sıvıdan ayırıyor.Ardından baca gazı ısısıyla ısıtılan hava bu diş macunu kıvamındaki katı maddenin üzerine püskürtülüyor.Sonuçta elimize toz kıvamında  çimento geçiyor.Calera ayrıca arta kalan suyun tuzunu ters ozmos sistemi ile süzüp satmayı planlıyor.

 

1.1—Okyanus suyu içinde Mg-Ca gibi çimentoyu oluşturan tuzlar bulunmakta. Bu suyun içine baca gazındaki yoğun karbondioksidi basarsanız,Ca-Mg vs macun kıvamında hidroksit yapılar oluşacak-üzerinden sıcak hava geçirildiğinde bu yapılar çimentoyu oluşturan katı hidroksite dönüşecekir.

 

1.2—Bu yöntemin endüstriye uygulanması ile deniz kenarında kurulan her doğalgaz santrali ile inşaat sektörünün ihtiyacı olan çimento üretilebilir mi.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 293

Eklenme Tarihi : 07.11.2019

Önceki sayfaya geri dön.