MAKALELER / — Pelet Yakıtlı Yakma Sistemleri Isıl Performans ve Emisyon Açısından Değerlendirme

Pelet Yakıtlı Yakma Sistemleri Isıl Performans ve Emisyon Açısından Değerlendirme:

 

1--Bu çalışmada güncel literatür incelenerek pelet yakıtlı soba ve kazanların teknolojileri, ısıl performansları ve emisyonları değerlendirilmiş, piyasa durumu belirlenmiştir.

 

1.1--Sistemlerin ısıl verimlerinin %90 üzerinde gerçekleştiği, hava kirletici emisyonlarının toz hariç düşük seviyede olduğu görülmüştür. Kojenerasyon sistemleri gibi yeni uygulamalar için uygun ve gelişme potansiyeline sahip oldukları gözlemlenmiştir.

 

2-- Emisyonlar açısından bakılacak olursa, genellikle pelet yakıtlar yüksek hava fazlalık katsayıları ile yakıldığından CO emisyonlarının düşük olduğu saptanmıştır.

 

3-- Dal, sap, saman, çalı çırpı, talaş vb. atıklardan elde edilen biyokütle pelet yakıtın ısıtma amaçlı kullanımı, petrol ve doğalgaz gibi fosil kökenli yakıtlara bir alternatif oluşturacaktır.Böylece, pelet yakıtlı ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması enerjide dışa bağımlılığı azaltacaktır.

 

3.1--Bunlara ilaveten, yerli imalat olarak üretilecek sistemlerin özellikle Avrupa ülkelerindeki muadillerine kıyasla daha ucuz olacağı düşünülürse ilgili sektördeki ihracatını da artıracaktır.

 

 Kaynak:Mühendis ve Makine--cilt 59, sayı 693, s. 64-84, 2018-Pelet Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve Emisyon Açısından İncelenmesi--Bilal Sungur1-Bahattin Topaloğlu*2-Mustafa Özbey3
Makalenin İzlenme Sayısı : 23

Eklenme Tarihi : 28.11.2022

Önceki sayfaya geri dön.