MAKALELER / İhracatta Vadeli, İthalatta Peşin Ödeme Ağırlıkta

İhracatta Vadeli, İthalatta Peşin Ödeme Ağırlıkta:

 

1--Dış ticarette 10 kadar farklı ödeme şekli bulunsa da ağırlığı, peşin satışlar ile akreditif, mal ya da vesaik mukabili satışlar oluşturuyor.

 

1.1--Tabii, ticaret yapan ülkenin veya ticarete konu ürünün koşulları, ödeme türlerinin tercihinde farklılıklar yaratabiliyor. Diğer bir ifadeyle ödeme şekilleri malın arz-talep yoğunluğuna, alıcı ve satıcılar ile ülkelerin ticari itibarına göre değişebilmektedir.

 

1.2--Türkiye'nin dış ticaretine bakıldığında, hem ihracat hem de ithalatta en fazla kullanılan ödeme yönteminin karşılıklı güvene dayalı “mal mukabili ödeme" olduğu görülüyor.

 

2--2017 itibarıyla bu oran ihracatta % 63,5, ithalatta ise % 45,3 düzeyinde.

 

2.1--İthalatta peşin alımın oranı % 33,6 olurken, bunu

 

2.2--% 10,7 ile akreditif izliyor.

 

2.3--Peşin satışların oranı ihracatta ise % 13,5'te kalıyor.

 

2.4--Bunu % 13,7 ile “vesaik mukabili ödeme" yani ödeme belgesinin tahsilatı ya da tahsil talimatından sonra malın teslimini öngören ödeme şekli izliyor.

 

Yorum:Vadeli ihracat-Peşin ithalatla ekonomi ne kadar kazanır ekonomi ne kadar büyür.Yıllardır ihracatın artmaması ve ithalatın artmasında bu durumun etkisi oldukça güçlü olabilir. 
Makalenin İzlenme Sayısı : 45

Eklenme Tarihi : 24.06.2022

Önceki sayfaya geri dön.