MAKALELER 3 / Kuantum ve Kuantum Boşluk-HiçlikKuantum ve Kuantum Boşluk-Hiçlik:

 

1—Kuantumun içinde-sonsuz küçük ve sonsuz büyükte hep onun-yaradanımızın izleri vardır.O insana şah damarından daha yakındır.Karşımızda duran bir masaya atomik bir mikroskopla bakarsak aslında o masa sınırları kesin olan bir cisim değil-çok ince sınırlarda tıpkı bir halı gibi dalgalanan bir cisimdir.

 

1.1—Bu durumda bir sufinin bir parça toprağı eline alıp,onu altına çevirmesi bir efsane değil,sonsuz küçüğe hakim olan yaradanın ,kendi kudretinden yaralanmasını yaradan dostuna sağlamasından başka bir şey değildir.

 

1—Kuantum:Parçacıkların Özellikleri:

 

1—Parçacık ne denli yavaş hareket ederse o denli yayılır.Görüntüsü bulanıklaşır.Parçacığın kapladığı alan küçüldükçe daha hızlı hareket eder.

 

2—Parçacık içinde geçerli olan , ışık hızında hareket eden her şey için zaman filen donar.Bu durumda geçmiş-gelecek söz konusu değildir.

 

3—Parçacıklar birbirinin aynısıdır.Milyonlarca elektron,milyonlarca proton vs.

 

4—Parçacığın tam anlamıyla var olabilmesi bir kütleye sahip olması için asgari bir enerjisi olmalıdır.Öte yandan Sanal parçacıkların enerjileri olmadığı için gerçekten varlık gösteremezler.

 

5—Bir parçacık reel hale gelmesi için gerken enerjiyi kuantum kuyusundan(sıfır noktası enerjisi alanı) alır ve aldığı enerji ne kadar yüklü ise bu enerjiyi geri ödeme süresi o kadar kısa olur.Bu alış-veriş bazan o kadar kısa sürede olur ki parçacık daha varlık göstermeye başlamadan aldığı enerjiyi geri vererek tekrar sanal parçaçık haline gelerek kuantum kuyusuna geri döner.

 

5.1—Bir fotonun durgun kütlesi yoktur.Bu durumda enerjisi de olmadığı için durmaksızın ışık hızında hareket ederler.

 

5.2—Işık durgun akan bir ırmak olmayıp,quanta adı verilen küçük enerji paketlerinden dalga halinde yayılırlar.

 

5.3—Elektron ile foton temelde aynı olmasına karşın sahip oldukları enerjiye bağlı olarak kütleleri de farklıdır.

 

5.3.1—Elektronlar tıpkı topaç gibi kendi ekseni etrafında ve çekirdeğin etrafındaki yörüngesinde dönerler.Ayrıca elektronların elektriksel ve manyetik özellikleri vardır.

 

5.4—Düşük frekanslı-az enerjiye sahip uzun dalga boylu fotonlar fark edilebilir etki oluşturmak için sürü halinde dolaşırlar yani dalga özelliği gösterirler.

 

5.5—Kuantum dünyasında enerji,insan uygarlığındaki para gibidir.

 

6—Parçacığın bulunduğu yerden söz etmek gerekirse konumunu ve zamanını bilmek gerekir.Bu anlamda şu anda nerede olduğunu,yarın nerede olacağını bilmek istiyorsan geçmişteki konumu bilmenin bir faydası yoktur.

 

7—Kuantum dünyasında parçacıkların kütlesi sık sık durgun kütle üzerine gelecek biçimde değişir.

 

8—Kuantum dünyasında elektron hareket etmiyorsa bulanık görünmeye başlar.Asla tam olarak neye benzedikleri anlaşılmaz.

 

9—Parçacık için genel kural olarak uzun süre içinde enerjileri korunur ve toplam enerji miktarı aynı kalır.

 

10—Bir parçacık amacı doğrultusunda kendisine gereken enerjiyi nereden geldiğine bakmaksızın alır,kuantum dalgalanması olarak ortaya çıkar.Bu dalgalanmalar belirsizlik bağıntısının bir sonucudur. Sahip olacağı enerji miktarı belirsizdir.Zaman ne denli kısalırsa elde edeceği enerji miktarı da o denli belirsizdir.Bu anlamda parçacık dalgalanmayı küçültmek için alacağı enerjiyi uzun süreye yaymaya çalışır.

 

11—Kuantum dünyasında parçacıkların her birinin hemen her yere götürülebilmesi,hepsinin hemen her yere götürülebilmesi anlamına gelir.

 

12—Kuantum dünyasında yasaklanmamış her şey zorunludur.Birden fazla şey yapma olanağı varsa yalnızca birini yapmak yeterli olmayıp,hepsini yapmak gerekir.

 

13—Kuantum dünyasında bir dalga tıpkı bir yorgan-örtü gibi geniş bir alana yayılır ve her konumda yalnızca küçük bir bölümü gözlenebilir.

 

14—Kuantum dünyasında herhangi bir şeyin nerede olduğu asla bilinemez.

 

15—Kuantum dünyasında çok sayıda parçacık varsa ,olasılığın yüksek olduğu yerde daha fazla ,düşük olduğu yerde çok daha az bulunurlar.

 

16—Gözlemlenene dek her parçacığın ne yaptığını bilmenin hiçbir yolu yok.

 

17—Kuantum dünyasında parçacık bir anlamda yapması olanaklı olan her şeyi yapar.Kısaca yasaklanmamış herşey zorunludur.Ortaya çıkabilecek birden fazla şey varsa,hepsi olur.Kuantum dünyasında parçacık için bütün yollar bütün parçacıklara aittir.

 

18—Kuantum dünyasında parçacık başka yerde değil, gözlemlendiği yerde olur.

 

19—Kuantum dünyasında ,sistem yapabileceği iş için bir olasılık seçer ve sadece onu yapar.Yapılamayan bütün şey yok olur.Muhtemelen gözlemlenen şey çeşitli kuantum durumları için bulunan olasılıklar tarafından belirlenir.Kuantum genlikleri yalnızca farklı sonuçların olasılığını verir,ama ne olacağını belirlemezler.Bütünüyle şans meselesidir ve ancak gözlem yapıldığında sabitlenir.

 

20—Kuantum dünyasında yapmaya çalıştığınız herhangi bir ölçmenin birden fazla olası sonucu olabilir.Bu sonuçlardan herhangi birini gözlemleyebilirsiniz ve onlardan herhangi birini gözlemleyebiliyorsanız,tümünü gözlemek zorundasınız

 

21—Kuantum dünyasında hiçbir zaman bulamayacağınız için elektronun gerçekten ne yapıyor olduğunu sormak uygun olmaz.

 

22—Fiziksel dünya her aşamada kuantum davranışı tarafından yönetilir ve büyük yada küçük olsun bütünüyle maddesel olan herhangi bir sistem olmuş ,olabilen,yada olabilecek her şey için bir genlik bulunan bir durumlar bileşimi içindedir.Bu sonsuza dek böyle sürecektir.Yalnızca durum bilinçli bir zihin egemen iradesinin huzuruna geldiği zaman bir seçim yapılır.

 

23—Kuantum dünyasında gözlem biter bitmez kendi alışılmış karışık durumlar dizisine girmeye başlayabilir.

 

24—Kuantum dünyasında,ortam alışılmış biçimiyle tuhaf farklı durumlar karışımının içindedir.Ama bir bilinçli zihin olarak baktığınızda tek benzersiz duruma indirgenebilir.Bu yolla herhangi bir insan bir şeyin gerçek olmasını sağlayabilir.

 

24.1--Bu anlamda kuantum çorbası , yani madde ,bir derviş tarafından bir yığın toprağın bir avuç altına yada akan suya çevirebileceği sihirli bir malzeme olarak kabul edilebilir.

 

24.2—Gerçekleştiğini gözlemlediğin şey bütünüyle rastlantısaldır.

 

24.2.1—Yada rastlantı ötesidir.

 

25—Kuantum dünyasında parçacık olarak fermionlar ve bosonlar bulunur.

 

25.1—Fermionlar bireycidir.iki tanesi asla tam anlamıyla aynı şeyi yapmaz.Bu yüzden her durumda sadece bir tane fermion bulunur.Fermionların sayısı sınırlı olmak zorundadır.Bu anlamda belli sayıda durum ve o durumları alabilecek sayıda fermion olmak zorundadır.Fermionlar rastlantısal bir biçimde ortaya çıkıp yok olamazlar.Aynı durumda iki fermiyon bulunmaz.Ki tanesi asla oturup uzlaşamaz.Bu durum maddenin varlığı için gereklidir.Bir elektron bir durum içinde oturan kiracıysa , kuşkusuz başka bir elektrona yer kalmaz.Genellikle elektron kendi haline bırakıldığında yerleşmiş olduğu bu durumdan çıkma eğilimi göstermez.

 

25.1.1—Fermiyonlardan örneğin elektronlar,herbiri uygun durumlardaki yerlerini alarak bilinen her şeyin dokusunu oluşturmakta atomların içinde kimyasal süreçlerin tüm ayrıntılarını denetlerler.

 

25.1.2—Sanal fotonlar elektronların etkileşiminde önemli görevler üstlenirler.Bir elektronun durduğu yerde kalmasını sağladıkları gibi elektronu yerinden de edebilirler.Bu anlamda her elektronun çevresinde sanal bir foton bulutu vardır.Bu haliyle atomun içinde yer alır ve elektronların durumlarının bozulmalarında rol oynarlar.

 

25.2—Bosonlar ise çok dost canlısıdır.Herbiri ötekilerle tam anlamıyla aynı şeyi yapar.Çete halinde dolanmaya bayılırlar.Bosonların sayısı sabit değildir.Bosonlar birlikte aynı durum içerisinde olmak ister.Bosonlar kolayca yönetilir.Bir foton(boson) en alt seviyedeki elektrona enerjisini vererek onu en üstteki boş yörüngeye yollayabilir.

 

25.2.1—Bosonlardan fotonlar haydan gelir,huya giderler.Hep yaratılır hep yok edilirler.Fotonlar ışık hızında hareket ettiği için zaman tam anlamıyla onlar için durur.Bu anlamda ne kadar uzun yaşıyormuş gibi görünseler de onlar için geçen bir zaman yoktur.

 

26—Bir durumun doğası onun nasıl gözlemlendiğine bağlı olarak çok farklı olabilir.Sabit kalması zorunlu olan tek şey durumların sayısıdır.

 

27—Atomda çekirdeğin etrafındaki yörüngede değerlilik seviyesinde bütün yerler kıpırdanmıyacak kadar dolu olmasına rağmen,her nasılsa hiçbir sorun çıkmadan elektronlar kendi aralarında dolanabilmektedirler.

 

28—Uzun süreli var oluşa sahip gerçek parçacıklar kütle,enerji, ve momentum değerleri arasında katı ilişkilere sahiptirler.Parçacıkların belli yolu izlemelerini sağlayan şey momentum denetimidir. Elinizdeki kütleye uygun kinetik enerjiyi sağlamadan momentum elde edemezsiniz.Bu tür parçacıkların bütün enerjisi bir kuantum dalgalanmasıdır.Tam anlamıyla yoktan var edilirler.Vakum-kuantum boşluk-kuantum çorbası tamamen boş değildir.burası kısa ömürlü parçacıkların kaynayan kütlesidir.Atomun içinde çekirdek ile elektron arasındaki boş uzay aslında parçacık-anti parçacık çiftlerinin kaynadığı mayalanma kazanı yani kuantum çorbası-vakumdur.

 

29—Sanal parçacıklar kurallara boyun eğmezler.Gerçek bir parçacık zaman değişirken aynı yerde durabilir , konum değişirken duramaz.Sanal parçacık zamanda yanlara hareket edebildiği gibi klasik bir parçacığı durduran engelleri delip geçebilir.Gerçek parçacıklar yalnızca geçmişten geleceğe doğru hareket edebilirler.

 

30—Bir elektronun negatif elektrik yükü bulunur.Geçmişten geleceğe doğru negatif yükü taşırken,gelecekten geçmişe doğru hareket ederse pozitif yükü taşıyan pozitron gibi görünür.

 

31—Yüklü parçacıklar foton ürettiği gibi fotonlarda yüklü parçacık üretebilir.ve var olan yük değişmeyeceği için aynı zamanda hem bir elektron hem de pozitron üreterek toplam yük sıfır olur.

 

32—Atomda üst yörüngelerden çekirdeğe doğru ilerlendikçe,yörüngedeki elektronlar ile çekirdek arasındaki boşluk-kuantum boşluk-hiçlik teki enerji seviye aralıkları farklı olduğu için buna bağlı foton enerjileri dizisi yani oluşan ışımanın spektrumu farlı olur.Yani her atomun parmak izi gibi ışıma spektrumu da farklıdır.Spektral analizin temelinde bu ışımayı ölçüp,atomun cinsini tayin etmek yatar.

 

33—Atomda elektronların sayısını ve onların yörüngelerini vs kararları veren ve denetleyen çekirdektir.Çekirdeğin çevresinde yüksek bir potansiyel duvar bulunur.Çekirdeğin çapı ,atomun çapının yüzbinde bir büyüklüğe sahiptir.

 

34—Çekirdekteki elektrik yükünün tamamı protonlar tarafından taşınır.Çekirdekteki protonlar izdiham halinde olduklarından itme kuvvetleri çok büyüktür.Elektrik kuvvetleri çekirdeği parçalamakla tehdit eder.

 

35—Çok sayıda protona sahip ağır çekirdekler bununla orantılı olarak onları birbirinden ayıracak daha fazla nötrona ihtiyaç duyar ve böylece onların itimleri hemen yanlarındaki komşuları tarafından dayatılan çekici gücü aşmaz.Atonlarda proton ve nötron sayısı aynı olduğunda atom kararlı hale gelir ve çekirdek bozunması olmaz ve de izotopu olmaz.Doğal olarak ortaya çıkan 92 kararlı atom çeşidi vardır.

 

36-Çekirdek daha düşük enerji durumuna döndüğünde bir foton çıkarılır.Çekirdekteki etkileşim enerjileri atomda olduğundan genellikle çok daha büyük olduğundan çıkan gama ışınları çok daha yüksek enerjiye sahiptir.Yine beta çıkışı çekirdekten bir elektronun çıkmasıdır.Elektronlar çekirdeğin tam içinde zayıf etkileşim içinde üretilir ve çekirdek onları tutamadığından onlar da doğal olarak kaçarlar.

 

37—Kozmik ışınların muazzam enerjileri vardır.Onlar için çekirdeği koruyan Coulomb engelini geçmek için gereken enerji bir hiçtir.bir engel bile değildir.Çekirdeği bütünüyle parçalayacak kadar bir enerjiyi ona yükleyerek engeli kolaylıkla delip geçebilirler.Çekirdeğe rasgele çarpan bir nötron onun içinden geçebilir.Bunlar dünya dışından uzaydan bir yerden gelirler.Onlara karşı bir şey yapılamaz ancak neyse ki pek fazla değildirler.

 

38—Nötron ve proton dışında güçlü etkileşime giren pek çok parçacık vardır.Bir parçacığı ötekinden farklı elektrik yükleri ve çoğunlukla kütleleri ile ayrılırlar.Bir çekirdeğin dışında nötronlar bile kararsızdır.Ortalama ömürleri 20 dk kadardır.

 

39—Çekirdeği proton ile elektronlar oluştururken,proton ve nötronların da yapı taşları vardır ve bunlar kuark olarak isimlendirilirler.Fermiyonlar ve baryonlar 3 kuark içerirken,boson ve mesonler bir kuark ve bir antikuark içerir.Proton ve nötronlar nükleon olarak isimlendirilir.Elektronlar ise Leptonlar sınıfındandır.

 

40--Kuarkları bir arada tutan elektriksel olmayan onun gibi gluon adı verilen renk tarifi ile tarif edilen yapı taşları vardırt.Bir kuark elektron yükünün 2/3 büyüklüğünde bir pozitif yüke yada bir elektronun 1/3 kadar bir negatif yüke sahip olduğu standart modele göre kabul edilir ve deneysel kanıtlarda bu yöndedir.Bir kuark bir protonun yada başka bir parçacığın içinden kaçamaz.İki elektrik yüklü parçacık arasında etkileşim sanal foton değişimi ile olurken kuarklar arasında ise gluon denilen yeni bir parçacık sınıfı ile sağlanır.Gluonların mavi-yeşil ve kırmızı adı verilen üç farklı renk yükü vardır.Nötr renkli parçacık üretmek için bir renk ve anti-renk bileşimi sağlamak gerekir.

 

41—Elektriksel etkileşime giren parçacıklar bulundukları ortamda potansiyel yükü aşmaya yetecek kadar enerjileri olması halinde kaçıp kurtulurken,gluonları birbirine bağlayan renk kuvvetinin iletimini sağlayan gluon kordonu bir kez uzatıldığında biraz daha uzanmak için en az başlarken ki kadar enerji gerektirirler.Bu kordon esnek bir kordon gibidir.Kordon uzadıkça daha fazla enerji soğurma yetisine sahiptir.En sonunda kordondaki enerji bir kuark-anti-kuark çifti yaratmaya gerekenden bile fazla olur.Kordon kopar ve kopuk uçları yeni kuark ve antikurak renkleriyle sona erer.Bu anlamda kuarklar içlerine bağlandıkları parçacıklardan kaçamasalar da bir türden ötekine değişebilirler.Buna zayıf etkileşim adı verilir.Zayıf etkileşim bir alt kuarkı yada tuhaf kuarkı bir üst kuarka dönüştürebilir.Kuarkın değişmesiyle parcacığın çekirdeğindeki parçacık protondan nötrona dönüşebilir.Bu radyoaktif çekirdek bozunması sürecinde oluşan elektron çekirdeği hemen terkeder.

 

42—Çekirdekte bulunan bir nötron bozunduğunda içinde bulunan bir alt kuark,bir üst kuark ,bir elektrona ve bir nötrinoya dönüşür.Yada Alt kuark üst kuarka dönüştüğünde yükü yükselir ve nötron protona dönüşür.

 

43—Kuantum dünyasında ,parçacıklar içinde bulundukları ortamdan kesilip ayrılamazlar,o ortamla yani vakum-hiçlik-kuantum çorbası ile sürekli etkileşim halindedirler.Bu boşluk bir ağ gibi tüm atom altı evreni birbirine bağlar.

 

44—Atomun içindeki bir elektron bir enerji düzeyinden diğerine geçerken olası tüm yörüngeleri herhalde tek tek dener ve enerjisine en uygun yörüngeye yerleşir.Elektronu bir parçacık olarak düşünebileceğimiz gibi onu dalgalanan bir alan olarak da kabul edebiliriz.

 

45—Atom içinde elektronu bulabileceğiniz belirli bir yer yoktur.Yalnızca nerede olabileceğinin ihtimali üzerine konuşabilirsiniz.Atom altı gerçeklikte hiçbir şey kesin değildir.

 

46—Atom altı seviyede sebep-sonuç ilişkisi de yoktur.Tutarlı gözüken bir atom aniden bozulabilir ve elektronlar bir enerji seviyesinden diğerine atlayabilir.

 

48—Boş uzay boş değildir.Bu en şiddetli fiziğin bulunduğu yerdir.Kuantum boşluğu yada temel boşluk dediğimiz alt yapı aynı zamanda birçok değişik enerji alanını içinde barındırır.Form boşluğun yoğunlaşmış biçimidir.Fizikçiler , Eğer çok küçük mesafelerde bakılırsa boşluğun tüm kuantanın çalkalanan bir denizi görüneceğini bilirler..

 

48.1--Boşlukta yeteri kadar büyük bir enerji dalgalanması olduğunda ortaya aniden bir elektron-pozitron çifti çıkar.Boşluk enerji kasası gibidir.Oradan borç enerji alan bir parçacık,onu kısa sürede geri vermek zorundadır.Bu anda oluşan parçacık ve anti parçacık çifti kendini bu kısa sürede yok ederek yaratılışları için verilen enerjiyi boşluğa geri verirler.

 

48.2--Kuantum dünyasında gözlemci ile gözlenen birdir.Sıfır noktası alanı parçacıkların hareketinin kaynağı olabilirken aynı zamanda tüm parçacık hareketleri sıfır noktası alanlarını meydana getirir.

 

48.3--Bir parçacık ortadan kalktığında yok olmaz sadece içinden fışkırdığı daha derinlerdeki yere geri dönüp saklanır.

 

49—Atomların karalılığını sağlayan elektronların sürekli ışıma yapması ve bu enerjinin sonuçta kuantum boşluğa akması-bu ışımayı telafi edecek miktardaki enerjiyi de kuantum boşluktan çekerek sürekli bir dinamik denge içinde olduğudur.

 

50--Sıfır Noktası Alanı:

 

50.1--Sıfır Noktası enerjisi yada kuantum boşlukta bulunan enerji muazzam miktarda olup cm3 başına 10(94) gr olarak tahmin edilmekte olup,bunun yanında atom çekirdeğindeki enerji nerdeyse cüce kalır.

 

50.2--Bu enerji tüm okyanusları buharlaştırmaya yeterlidir.Bugün kuantum boşluktan enerji çekmek için çalışmalar yapan ülkeler vardır.Bu mümkün olursa dünyanın enerji diye bir problemi de kalmayacaktır.

 

50.3--Sıfır Noktası enerjisinden yararlanarak-buradan bir pompa gibi enerjiyi vakumlayarak uzaya çıkan bir gemi için yakıt problemi söz konusu değildir.Bu durumda nesne kütle çekiminden de kurtulacaktır.Yapılan deneylerde dakikada 5000 devirden hızlı dönen süper iletkenler ağırlıklarını-kütlelerini değil çekim kuvvetini kaybederek havalanmaktadır.

 

50.4—Bazı görüşlere göre kuantum boşluk evrenin ortak hafızasıdır.Bütün bilgiler buraya depolanmaktadır.Belki burasının bir parçası da insanlığın ortak kollektif bilinci yani hafızasıdır.Medyumun transa girerek veya hipnozla bu alana girilerek buradan bilgi alındığı iddia edilebilir.Burada tüm bilgiler halografik olarak kaydedilir.

 

50.5—Yapılan bir deneyde ayrı faraday kafesine yerleştirilerek 20 dk meditasyon yapmaları istene insan deneklerden birine acı vermeyen elektrik şoku uygulandığında,arkadaşını düşünmesi istenen deneğinde beyin dalgaları kalıpları aynı acı çeken diğer denekle paralel kalıplar olarak ortaya çıkmıştır.Şifacıların uzaktan hastaları etkimesi vs atom altı seviyede zihinlerin ve her şeyin bir ağ gibi kuantum alan olarak birbirine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

 

51—Sıfır Noktası Alanı ve Bilinç:

 

51.1—İnsanda bilinci meydana getiren fiziki beyin olmayıp, ,beyin fonksiyonlarıyla bilinç seviyesi arasında bir ilişki olduğu kabul edilmektedir.

 

51.2--Beyin fonksiyonlarında beyin hormonları seviyesinde kuantum alan yaratarak çalıştığı kabul edilirse,aslında beyinde beyni yöneten hormon fonksiyonları ile kuantum alandaki bilince ulaştığımız düşünülebilir.Yani kuantum seviyede bir bilinç,bir akıl söz konusu olabilir.Bu şekilde yani beyin fonksiyonları ile bu alana erişebilmekte olabiliriz.

 

51.3--Öte yandan bu bilinci hisseden bir gözlemcinin var olduğu-maddeden bağımsız –ayrı bir ruh-sürücü olduğu da kabul edilebilir.

 

51.4--Kısaca beyin fonksiyonları ile ruh hayat penceresinden bakabilme imakına sahip olmuştur.Bu anlamda beyin hücreleri arası iletişimde (sinaptik aralıkta ki süreçte) bir anlamda var olan kuantum boşluk ile saf bilinç sürecibe-sıfır noktası alanına-ağa ulaşılmakta olup ve bu kuantum boşluğu halografik esaslı saf bilinçliliğin yeri olarak yorumlamak mümkün olabilir.

 

51.5--Bir anlamda Niyet ettiğimiz,düşündüğümüz,yaşadığımız her şey kuantum boşluğa dalga formunda halografik desenler olarak kaydedilmekte.Eğer niyetimiz olumlu ise bu sonuçları olumlu etkileyebilmekte,kötü niyet edilirse tıpkı vudu büyüsü gibi sonuçları negatif etkileyebilmekte.Bu anlamda dinlerin-ahlakın günah olarak nitelediği şeyler bu alanın halografik desenlerinde bozulmalar meydana getiriyor olabildiği için dinlerce günah olarak nitelendirilebilir.Bu tür kötü etkilere karşı , kendimizi dua ile niyet ederek kötü etkilerden korumak da mümkün olabilmektedir.

 

51.6--Beyinde hipokampustaki sinirsel ağ ile geçmişe ait bilgiler kuantum boşluktan çekilmekte yada kuantum boşluğa halografik desen olarak kaydedilmekte. Olabilir ki sinir hücrelerinin temas noktasında-bulunan kunatum boşlukta,beyin hormonlarına bağlı nörotransmiter aktivasyonuna bir kuantum süreç ve halografik dalga eşlik etmektedir.

 

51.7--Beyinde iki beyin yarımküresini eş frekansa getiren yani senkronize eden derin konsantrasyon hallerinde-vecd hallerinde evrenle-kuantum alan vasıtasıyla rezonansa girilmekte ve derviş evreni tıpkı bir kalp gibi an be an yaşamakta ve bunu yaratan-onun dışında olan-sıfatlarıyla ona nüfuz etmiş yaradanı tam anlamda hissederek ,hayret hali içinde seyrederken ,bir anlamda ben yaradan la aynı duruma geldim-onun oldum durumuna gelinir ki buna tasavvufta enelhak denmektedir.

 

51.8--Yine yapılan bir deneyde barışa ve huzura konsantre olan binlerce kişi yardımıyla yapılan deneyde Washingtonda suç oranları ciddi biçimde azaltılabilmiştir.

 

51.9--Yine yapılan bir çalışmada rasgele olaylar üretecine-rasgele sayı üreteci bağlı olarak insanların deprem vs durumu hissederek bu üreteci etkilediği normalde olasılık yasalarına göre dengede olan % 50-%50 olan 0-1 sayılarının,depremden vs önemli olaylardan önce değiştiği saptanmıştır.

 

51.10--Bir yerdeki karides birden öldüğünde bu gerçeğin başka bir bölgedeki bitkiler tarafından hemen hissedilmekte.

 

51.11--Uzaktan algılama deneyleri ile ülkelerin stratejik bilgilerine ulaşabilme çabası ülke ulusal güvenlik teşkilatları için önemli bir konu olmaya devam etmektedir.Uzaktan algılama yine sıfır noktası alanına dayalı algılamayla gerçekleştirildiği düşünülebilir.

 

51.12--Aynı zamanda bedeninden çıkan bir kişinin yaptığı astral seyahat aslında ,konsantrasyon ile istenilen yerlerin örneğin uzayda bir bölgenin bile sıfır noktası alanına imaj yoluyla ulaşması çabası olabilir.

 

51.13--Bir altın arayıcısının zihninde altının bulunduğu yeri bulma çabası yada bir yerde kaybolan evrağın aranması yada bir kişinin aranması yada bir askeri sığınağın içine imaj olarak girip bilgi toplama deneyimleri hep zihinde sıfır noktası alanına girme deneyimleri olarak yorumlanabilir.

 

51.14--Bu iletişim dalga türü iletişim olmayıp,her obje ve insan zihni sıfır noktası alanı ile bağlantılı olduğu için direkt bağlantıya ulaşılmakta olduğu düşünülebilir.

 

51.15--Dünyada yapılan ışık deneylerinin,uzayda eşlenik parçacıklarda oluşması yine herhalde sıfır noktası alanı ile ilgili olabilir.Kısaca bu ağ yani sıfır noktası alanı sadece mikro kozmosu değil,mikrokozmos yoluyla evreninin her yerini ağ gibi sarmış olabilir.

 

51.16--İnsan zihni yolu ile bu alana girerken,alınan imajın analitik hale getirilmesi çabası imajın bütünlüğünü bozmaktadır.Bu nedenle bu imajlari beyni analitik hale gelmeyen insanlar-çocuklar-bebekler yada hayvanlar-bitkiler ile beynini analitik sürecin dışına çıkarmayı başarmış bunuda nefis terbiyesi yolu ile yapmış hiçliğe ulaşmış-sıfır noktası alanına erişmiş –sufilerin-dervişlerin alması mümkün olabilir.

 

51.17--Bu alan aynı zamanda mekanın ve zamanın olmadığı geçmişin-geleceğin bir anda olduğu bir yer olduğu için bu alandan gelecekte olabilecek olaylar tahmin edilebilirken-geçmişin kayıtlarına zaten ulaşılabilmektedir.Buna bağlı olarak gelecekte olabilecek bir olay belki şimdiki anda önelenebilir mi. Yoksa olayların korunumu gereği olayın niteliği değişmeden potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisi arasında bir korunum varmı dır.

 

51.18--Bu alan muhtemelen dua,ümit ve konsantrasyon ile bir şeylere ulaşılabilecek bir alan.Kısacası bu alanda tıpkı yaradanı ile birlikte var olan-kendi benliğini yaradanın da yok eden bir dervişin yaptığı gibi,bir hasta için istediği şifa duası gibi yaradanın iradesi dışında bir deney yapmak herhalde söz konusu olamaz.Kısaca bu alan saf niyet ve dua ile girebilir ancak ve ancak yaradanımızdan saf niyet ile dua ederek birşeyler isteyebiliriz.

 

51.18.1--Zira O bize şahdamarımızdan yakındır.Zira sıfır noktası alanı ile bütün bedenimiz ona teslim olmuş iken nefsimiz ona karşı benlik iddiasında bulunmakta.

 

51.19--İslamı din olarak insan benliğinin yaradanda ertildiği bir din olarak kabul etmek mümkündür ve İslam aynı zamanda bir sosyal sistemdir.Öte yandan kapitalizm alabildiğine egoyu-benliği şişiren araçlarla doludur.Sosyalizm ise egoyu ,topluluk için var etmeyi tez olarak öne sürer ancak pratikte ego-nefis-benlik toplum yerine kendine çalıştığı için böyle bir sistemde uzun süre içinde hayat bulamaz.

 

51.20--Uzun yaşayan insanlar güçlü bir aidiyet duygusu taşırlar.Salgın hastalıklar bile bu alanda çekirdeklenirler.AİDS hastalığı korkuyla beslenen toplumsal hastalıktır.Toplumsal iyiliklerde yine bu alanda çekirdeklenir.Bir derin trans çalışmasında yapılan dualar ile savaşta ölüm oranları % 76 oranında bile azaltılabilmektedir.

 

51.21--Evren karmaşık bir yerdir ve gözlemlediğimiz kadar en azından makro düzeyde hiçbir şey rastgele değildir.Her olayda kuantum boşluktaki bilincin ince ayarları var.

 

51.22-Karbonu oluşturan süreç çok hassas nükleer tepkimedir.Atomun çekirdeğini bir arada tutan kuvvet biraz daha zayıf- yada biraz daha kuvvetli olsaydı tepkime düzgün gerçekleşmeyecek ve evren ve de hayat asla oluşmayacaktı.Bunu rasgelelikle açıklamak mümkün değil.

 

51.23--Kuantum boşluk bir evrensel hafıza-akaşa olarak planck uzunluğu olan 10 üzeri -33 cm karşılık gelen ölçeklerin altında olan uzaydır.Burası kuantum çorbası olan madde parçalarının doğduğu ve de yok olduğu bir okyanustur.

 

51.24--Kuantum boşlukta-bu okyanusta yüzen her şey-insanlar ve gezegenler birbiriyle kuantum yasaları dahilinde birbirine bağlıdır.

 

51.25--İnsanda bulunan enerji alanları ; eski çin vs tıbbında Ying ve Yang a bağlı enerji alanı akımının da yine kozmik enerji girişi olarak insandaki hücre içinde DNA da telomerler den kuantum boşluk yoluyla yapılan enerji girişi ve buna bağlı enerji akımı döngüsü olarak kabul edilebilir.

 

51.25.1--Bu döngüde olan tıkanıklık hastalık olarak ortaya çıkacaktır.Tıkanıklığın modern veya eski tekniklerle giderilmesi akımın dolaşımını normalize ederek hastalığı ortadan kaldıracaktır.

 

51.25.2--Öte yandan Ölüm anında bu enerji bir balon gibi sönerken-can da ayaktan ağza doğru çıkarken-kişinin canı bir buz gibi erirken hücreler son bir biyofoton ışıması yapar ve ruh da kendi madde olamayan alemine doğru yolculuğuna çıkar.

 

51.25.3--Ölüm ile bilinç ölmez,bilinç yada ruh biz öldükten sonra bile varlığını devam ettirir.

 

51.26--Ölüm arka planda var olmak için alana tekar geri dönme olgusudur.İnsanın dünyaya gelmesi yani kadın ve erkeğin kalıtım hücrelerinin birlikte yeni hücreyi oluşturması sürecinde ,insanın tasarlanması yani yeni DNA nın oluşumu-yine kuantum boşluktan çekilen yoğun bilgi-enformasyon ile olur.

 

51.26.1--Dine inanan insanlar bu süreçte tasarımı yaradanın yaptığına inanırlar.

 

51.27--Yaradanımız kuantum boşlukta kendi sıfatlarını aynen tecelli ettirir.Burası bir nevi tanrısal alandır.Derin maditasyonda bir çeşit herşeyi bilme hali-her yeri aynı anda görebilme haline geçme yani birlik bilincine erişildiğinde –duyuların tamamen kapatıldığı-algıların tamamen açık olduğu bir durum ile kuantum alandaki tüm bilgiye erişilebilir.Tıpkı bir radyo gibi.

 

51.27.1--Bu durum sufilikte kalp gözünün açılması olarak ifade edilir.Öte yandanÇocuklar alandaki bilgiye geçebilme konusunda yetişkinlerden daha açıktırlar.Çocuklar sürekli hallüsinasyon seviyesinde ortada gezinmektedirler.

 

51.27.2--Eğer bir küçük bir çocuk eski yaşamlarını gördüğünü iddia ediyorsa ,çocuk sıfır noktası alanından başka bir kişinin deneyimini kendisinmiş gibi algılayabilir.Bu duruma bağlı olarak çocuğun renkarne olduğu yeniden doğduğu varsayılır ki gerçekte çocuk başka bir kişinin geçmiş deneyimlerini sıfır noktası alanına girerek onun ağzından aktarmaktadır.

 

52—Kuantum teorisine inanmamızın nedeni öngörülerinin deneysel sonuçlarla uyuşmasıdır.

 

53—Bilim bilim kuralları içinde incelenirken,bir mühendislik fakültesinde ders verirken konu matematik işlemlerle fizik kuralları çerçevesinde tanımlanır ve formüle edilir.Ders vahiy kaynaklı olarak anlatılacaksa bunun yeri de ilahiyat fakülteleridir.Bu anlamda Din bir ilim dalı olarak anlatılır ise yine kendi kuralları içinde irdelenir ve yorumlanır.Dini yorumlarda bilimden süs anlamında yararlanılabilir.Bu inananların bakış açısında yaradanın en küçüğü belki sonsuz küçükleri her an yeniden tasarlarken ve yaratması olarak ancak onların inançlarını güçlendirir.

 

54—Kuantumun kimyasına bakarak ,bir çekirdeğin sonsuz küçük bir uzayında bir kuantum hiçliği içinde bir hücre çekirdeği gibi her atomun çekirdeği kendi elektronlarını idare ederken,derviş eline aldığı bir parça toprağı tüm bu süreçlerin en altında yatan iradenin izni ile elindeki toprağı bir parça altına çevirmesini mümkün olabilecek bir şey olarak kabul etmek gerekir.

 

Kaynakça:

 

1—Alice Kuantum Diyarında-Robert Gilmore-Türkçesi:Filiz Kyanak-Güncel Yayıncılık-2006

 

2—Hiçlik Denen Yer-Zeynep Camat-Meta Basım Sanayi-2008

 

3—Alan-Lynne Mc Taggart-Butik Yayınlar-2002

 

Makalenin İzlenme Sayısı : 213

Eklenme Tarihi : 09.10.2019

Önceki sayfaya geri dön.