MAKALELER / Gemilerde Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kullanımı
Gemilerde Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kullanımı:

 

1--Uçurtma Sistemi-Açık denizlerde rüzgar en ucuz, güçlü ve en temiz

enerji kaynağıdır. Bundan yola çıkarak geliştirilen sistem,çekme uçurtması ile donatılmış olup güç kaynağı olarak rüzgarı kullanan ve yakıt, maliyet tasarrufunun yanı sıra emisyonu azaltmayı hedefleyen bir teknolojidir.

 

1.1--otomatikleştirilmiş geniş uçurtmalar olan sistem, rüzgar gücünü kullanarak geminin sevkini sağlar.

 

1.2--Bu sistemi geliştiren şirket olan Skysails GmbH 2001 yılında kurulmuş olup bu sistemi ağırlıklı olarak modern kargo gemilerinde ve balıkçı teknelerinde kullanmaktadır.

 

1.3--Yatlarda uygulanabilirliği için ise çalışmaları devam etmektedir. Başlangıçta 6-10 m2 olan yelken alanı gelişerek, 320m2 ‘lik bir yelken alanı 2MW’lık ana makine sevk gücünü karşılayabilir duruma gelmiştir.

 

2-- Rüzgar Enerjisi ve Solar Panel Kullanımı:

 

2.1--Rüzgar Enerjisi ve Solar Panellerin Karşılaştırmalı Üretim Yüzdeleri:

 

1--Florida ve Bahamalar ’da yapılan bir çalışmaya göre fotovoltaik panellere ve rüzgar türbinlerine sahip 71 adet kotranın günlük elektrik yükü tedarikinin rüzgar enerjisinden ve güneş enerjisinden karşılanma yüzdeleri gözlemler sonucu ortaya konmuştur.

 

2--Rüzgar türbinlerinin büyük çoğunluğu birbirinden farklı ve 60 inch (1,524 metre) çapında pervane kanadına sahiptir. Güneş ve rüzgar sistemlerinin ikisine de sahip olan yatlarda günlük yükün ortalama 96%’sı tedarik edilebilirken sadece rüzgar sistemi kullanılan yatlarda günlük yükün yaklaşık 60%‘ı temin edilebilmiş,sadece güneş sistemi kullanılan kotralar ise 40% oranında enerji depolayabilmişlerdir

 

3--Rüzgar türbinlerinin teknede en çok tercih edilen yerleştirilme şekli PM-1 ile kıçta direk üzerinde gösterilen montaj şekliyle verilmektedir. Bu direk genellikle 2 inçlik (0,0508 metre ) ve Schedule-40 veya 80 olarak tanımlanan borulardan yapılır.

 

3.1—Güverteye destekleme, rijid paslanmaz iki parça boru vasıtasıyla ya da kıç ıstralya ile takviye borusu tarafından sağlanır.Rüzgar türbininin kıçta direk üzerine yerleştirilmesinin avantajı, seyir halindeyken kullanma olanağı sağlayarak güverte üzerinden erişilebilir olmasıdır.

 

3.2—Dezavantajı ise, konumunun alçakta olması nedeniyle, daha yüksek konumlara yerleştirilmiş rüzgar türbinlerine göre veriminin düşük olmasıdır. Ayrıca yüksek gürültü seviyesi ve mürettebatın dikkatsiz olması durumunda potansiyel bir tehlike oluşturması söz konusudur.

 

4--Verim açısından göz önünde bulundurulduğunda ise güneş panelleri ve rüzgar türbinleri birlikte kullanıldığında günlük enerji ihtiyacının tamamına yakınının karşılanmakta olduğu bu sistemler tek başına uygulandığında da büyük ölçüde enerji ihtiyacının karşılanmakta olduğu açıkça görülmektedir.

 

4.1--Diğer sistemlere nazaran çok daha yeni bir teknoloji olan uçurtma sevk sisteminin veriminde de yine sistemin kullanılmadığı teknelerle kıyaslandığında oldukça iyi sonuçlar elde edilmekte olup yine ilgili bölümlerde sayısal değerlerle belirtilmiştir. Bu sistemler maliyet açısından değerlendirildiğinde ise her bir sistemde ilk yatırım maliyeti yüksektir ancak, sistem kendi maliyetini kısa süre içerisinde çıkartabilmekte ve kullanıcılara büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır.

 

Kaynak: www.gmo.org.tr Sayı: 204-205 - Mart 2016Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Alternatif Sevk Sistemlerinin Yatlarda Uygulanması-Abdi KÜKNER*-Candan KAPLAN*-* İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 493

Eklenme Tarihi : 08.04.2022

Önceki sayfaya geri dön.