MAKALELER / İnsanda Enerji Bedenİnsanda Enerji Beden-1:

 

1--İnsanın enerji bedeni olan biyoenerjik beden için aşağıdaki yaklaşım yapılabilir:

Nörotransmiter-nöropeptit ve hormon aktivasyonları, bir aktivasyon alanı olarak da modellenebilir tıpkı hareketli her parçacığa eşlik eden bir dalga ve alanın var olduğunu kanıtlayan de Broglie ilkesi gibi.

 

2--Bu anlamda,sinapsta her nörotransmiter aktivasyonuna uzay-zaman düzleminde bir dalga ve ona bağlı alan eşlik eder.Bu süreç aşağıdaki gibi işler:nöronların bağlanma noktalarında (sinaps)presinaptik(1.) terminale veziküller içinde gelen nörotransmiter,sinaptik(jelimsi ortam) yarığa dökülür varacağı(postsinaptik) reseptör(almaç) (2) moleküllere doğru ilerler ve anahtar(nörotransmiter)-kilit(reseptör) ile birleşir ve postsinaptik(2.) nöron ateşleme yapar.

 

2.1--Eğer anahtar-kilit uymaz ise ateşleme olmaz.Veya reseptöre benzer yapıdaki ilaç molekülü ile nörotransmiter birleşir ve ilgili nörotransmiter bloke olur.

 

3--Ayrıca her nörotransmiter tipine bağlı olarak sinaptik aralığın genişliği-nörotransmiterin aralığı kat etme süresi- moleküler ağırlık bilindiğinden kuantum fiziğinden yola çıkarak örneğin DA-ACH-NA-AD-GLU-GABA aktivasyonlarının dalga boyu ve frekansı hesaplanabilir.

 

Bu çalışmanın yazarı tarafından asetilkolin(ACH) için Tıbbi Fizyoloji ders kitabındaki değerlerden yararlanarak ve Kuantum Mekaniğinde parçacığın(sinaptik aralığa boşalan ve reseptöre doğru ilerliyen nörotransmiterlerin) momentumu=dalganın momentumu ifadesinden, asetilkolin için dalga boyu 1.4x 10 üzeri(-14) m ve parçacık ve dalganın frekansları çarpımının ışık hızının karesine eşitliği ifadesinden de  asetilkolinin frekansının 1.2x10 üzeri(39) Hz olduğu bulunmuştur.

 

3.1--Eğer bu yaklaşım doğru ise her nörotransmiter aktivasyonuna uzay-zaman düzleminde ,bir dalga fonksiyonun ve alanının eşlik ettiği söylenebilir.Burada frekansın ,elektromanyetik radyasyonda kozmik ışınların frekansından 10 üzeri(16) kat daha ince-yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

3.2--Örneğin görünür ışığın frekansı 10 üzeri(15) Hz,X ışınlarının frekansı 10 üzeri(20) Hz ve Kozmik ışınların frekansı ise 10 üzeri(23) Hz-Dalga boyunun ise 10 üzeri(-15) m olduğu bilinmektedir.

 

4—Yukarıdaki yaklaşıma göre insanda fizyolojik süreçlere göre oluşan dinamik bir nörotransmiter-nöropeptit ve hormon aktivasyonlarına göre çalışan bir enerji alanı sözkonusudur.

 

 

4.1--Bu alan bir akış alanı olarak bazı biyoenerji uzmanlarının hissettiği veya enerji aktardığı-bazı mistiklerin görebildiği bir aura-enerji alanı olabilir.

 

4.2--Hastalıklar bu alandaki akışların bozulmasının sonucu olarak yorumlanabilir.Nazar değmesi yine bitki-insan-hayvanlardaki bu alan bir başka varlık tarafından olumsuz olarak etki edilmesi halinde ortaya çıkar.

 

4.3--Tıpta ;Bu alandaki akışları normal akış durumuna getirmek(ilaç,cihaz,tesir vs) temel hesap olacaktır.

 

4.4--Bu alanın tıpkı emar gibi görüntülenmesinin sağlamaya çalışan cihazların üreetilmesi tıpta yeni araştırma-teşhis ve tedavi imkanlarını ortaya çıkaracaktır.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 638

Eklenme Tarihi : 09.10.2019

Önceki sayfaya geri dön.