MAKALELER / Arge Merkezi Sayıları

Arge Merkezi Sayıları:

 

1-- Kalkınma ve Sanayi bakanlıkları verilerine göre üniversitelerde 76'sı tematik, 57'si laboratuvar niteliğinde 133 araştırma altyapısı faal, 40 yenisi kuruluyor.

 

1.1--Ar - Ge merkezi sayısı 543'e, teknoket sayısı da 54'e ulaştı. 12 yeni teknokent kuruluyor.

 

1.2--90'a yakın üniversitede, 47 ilde araştırma altyapısı henüz yok.

 

2--Bakanlığın 500 merkezin bilgilerini içeren analizine göre, en çok otomotiv ve otomotiv yan sanayi konusunda Ar - Ge merkezi var.

 

2.1--68 merkez yan sanayi, 17 merkez otomotiv üzerinde çalışıyor.

 

otomotiv konulu Ar - Ge merkezi sayısı…………….85’e ulaşıyor.

makine ve teçhizat sektörü……………………….....….63 merkez

yazılım…………………………………………...................……41 merkez.

 

2.2--185 merkez 183 üniversiteye dağılmıyor. ODTÜ’de 10, İTÜ’de 8, Boğaziçi’nde 5 araştırma merkezi veya laboratuvarı var.

 

2.3--2016 yılı sonu itibarıyla 57 üniversitede merkezi araştırma laboratuvarı kurulumu tamamlanmış durumda, 38’inde ise kurulum devam ediyor.

 

2.4--Yine üniversitelerde 76 adet tematik araştırma merkezi faaliyette. 16 yeni tematik merkezin kapsamında destekleniyor

 

2.5--Türkiye'de 90'a yakın üniversitenin 2018’e de bir araştırma laboratuvarına veya altyapısına sahip ol-madan gireceği anlaşılıyor.

 

2.6--Üniversitelerdeki mevcut araştırma merkezlerinde

nanoteknoloji konusunda………………4,

biyoteknoloji konusunda……………… 4

tıp ve sağlık alanında………………..... 17

enerji konusunda………………….....…... 9

süper iletkenler konusunda……………3

yer bilimleri ve deprem konusunda……5 merkez var

 

3--Doğu ve Güneydoğu illeri Ar - Ge fakiri.

 

3.1--Sanayi Bakanlığı açıklamalarına göre Türkiye’deki toplam Ar - Ge merkezi sayısı 543’e ulaşmış durumda.

 

3.2--Bakanlığın coğrafi dağılımını verdiği 500 Ar - Ge merkezi ise 34 ilde toplanmış durumda.

 

İstanbul’da………………… 168 Ar - Ge merkezi var.

Kocaeli’de…………………. 58,

Ankara’da………………….. 55,

Bursa’da ……………………53

İzmir………………………..43

Tekirdağ……………………18 merkez var..

 

3.3--47 ilde Ar - Ge merkezi yok.

 

3.4--Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tam anlamıyla Ar - Ge fakiri. Doğu Anadolu illerinden sadece Malatya’da 1 merkez var.

 

3.5--Güneydoğu illerinden Gaziantep’te 5, Adıyaman’da 1 merkez bulunuyor.

 

3.6--Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplamda 4 bin 510 firma faaliyet gösteriyor.

 

3.7--Teknokentlerdeki firmaların 75’i yabancı veya yabancı ortaklı firmalar.

 

4--Sanayi Bakanlığı verilerine göre bu merkezlerde akademisyenler tarafından kurulmuş 1497 firma var. Bu bölgelerde 9 bin civarında proje üzerinde çalışılıyor. 47 milyar TL satış geliri sağlayan teknokentler- din ihracatı da 2.6 milyar dolar.

 

4.1-- Bakanlık verilerine göre 500 ArGe merkezinde 15 bin 590 proje üzerinde çalışıldı veya çalışılıyor. Bu merkezler 5147 patent başvurusu yaptı, 1148 patent tescil aldı.

 

5--Kamu kurumlarmm da 16 araştırma merkezi bulunuyor. Bunlar ağırlıkla TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Tarım Bakanlığı’na ait.

 

5.1-- TÜBİTAK6 araştırma merkezine sahip. Bunlar, bilişim ve bilgi güvenliği ileri teknolojileri, uzay teknolojileri gibi konular da dahil birçok konuda Ar-Ge yapıyor. Bu bölgelerde çalışan firma-ların yüzde 54 u yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda çalışıyor.

 

5.2--ODTÜ 10 merkezle birinci sırada.Üniversitelerdeki araştırma alt¬yapıları ağırlıklı olarak sağlık, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim, makine-imalat, savunma ve nano-teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor.

 

5.1--Tarım Bakanlığı’nm Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi, Soğuğa Dayanıklılık, Kalite ve Biyoteknoloji Laboratuvarları ile Tohum Gen Bankası faaliyette. TAEK’in nükleer araştırma ve proton hızlandırıcı tesisi var.

 

6-- Türkiye’de kamu veya vakıf nitelikli 183 üniversite var. Bunların bazılarında 10’a yakın araştırma merkezi varken, onlarca üniversitede araştırma altyapısı bulunmuyor.

 

7-- Sanayici, araştırmacı ve üniversiteleri buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 66’yı buldu.

 

7.1--Bunların 54’ü faaliyette, 12’sinin altyapı çalışmaları devam ediyor.

 

7.2--Bu bölgelerin 8’i Ankara, 7’si İstanbul, 4’ü Kocaeli, 4’ü de İzmir’de.

 

7.3--Ar - Ge merkezi açısından kötü durumda olan Doğu ve Gü-neydoğu illerinden Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Malatya, Urfa, Kahramanmaraş, Van, Hatay, Batman’da da teknoloji geliştirme bölgesi var.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 105

Eklenme Tarihi : 08.04.2022

Önceki sayfaya geri dön.