MAKALELER / İhracatımızı İhracat Enerjisi Kavramı Sıralamasına Göre Yapmalıyız


İhracatımızı İhracat Enerjisi Kavramı Sıralamasına Göre Yapmalıyız:

 

1--İhraç ettiğimiz ürünlerin analizin yaparken $/kg parametresine göre sıralar ve sektör bazında ortalamalarını alarak karşılaştırmalar yaparız. Bu parametrenin ihraç edilen ürüne ait katma değeri gösterdiğini ve yeterli bir veri olduğunu düşünürüz.

 

1.1--Oysa gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi, ürünün önceki yıllara göre ihracat gelişimi ve gelecekte ihracatını arttırmamız gereken ürünlerin analizini de yapmamız gerekir.

 

2--İhracat politikalarımızda sadece $/kg parametresine göre yapılan sıralama ve karşılaştırmaların dikkate alınması, ataleti yüksek olan ürünlere öncelik vererek, enerjimizi yanlış harcamamıza neden olur.

 

2.1--Bu durumun rekabet edilebilirliğimizi ve ihracatımızı yavaşlattığı aşikardır. Bu nedenle $/kgyerine ihracat enerjisi kavramına göre sıralamaları yaparak, politikalarımızı buna göre belirlememizin enerjimizi

doğru kullanmamızı sağlayacağı ve ihracat hızımızı arttıracağı değerlendirilmektedir.

 

3--İhracat, yılın ilk gününden başlayıp son gününe kadar takip edilen hareketli bir kavram olarak değerlendirildiğinde bir enerjisi olduğu anlaşılmaktadır. Her bir ürün/ sınıf bazında gerek İhracat rakamı ($) ge-rekse ağırlık (kg) değeri kayıt altına alınıp takip edilmektedir.

 

3.1--Analizler kg başı değere göre yapılmaktadır. Oysa Hareket halindeki ihracatın bir momentumu olduğu, integrali alındığında da elde edilen “İhracat enerjisi” kavramı ile bilgi yoğun katma değerli ürün ya da üretim anlamında güçlü olduğumuz ihracatın takibi ve değerlemesinin/ karşılaştırmasının daha doğru yapılabileceği görülmektedir.

 

3.2--ort= m; $=m; kg=s; v=m/s ( $/kg) dönüşümü yapılırsa;Her bir sınıfın ve toplamının, $/kg yerine, ort=2($)/(k)g olmak üzere;İhracat enerjisi E = ort f ($/kg).dV kavramı ile bilgi yoğun katma değerli ürün ya da üretim anlamında güçlü olduğumuz ihracatın takibi ve değerlemesinin / karşılaştırmasının daha doğru yapılabileceği görülmektedir.

 

3.3--$/kg’a göre sıralanan liste ile ihracat enerjisine göre sıralanan liste karşılaştırıldığında açıkça görülecektir ki; orta yükselmesi ve ihracat enerjisinin düşmesi gibi mantık dışı durum söz konusudur.

 

3.4--Oysa İhracat enerjisine göre yapılan sıralamada ortalama $/kg altında kalan kalemlerin de öncelik sıralamasında yukarıya çıktığı görülmektedir.

 

4--Dünya genelinde her ne kadar ülkelerin ihracat verilerinde $/kg verileri paylaşılsa da, Yüksek ihracat yapan ülkelerin verileri sadece $/kg üzerinden değil daha detaylı analizler yaptıkları fakat bu verilerin gizli tutulduğu ve paylaşılmadığı değerlendirilmektedir.

 

4.1--Dolayısı ile biz ezberci bir yaklaşımla değil, kendi yaklaşımlarımızla veri analizi yaparsak daha gerçekçi bir strateji belirleyebiliriz. Daha az enerji ile daha fazla ihracatı daha kısa sürede gerçekleştirilmesi amaçlanmalı ve poli-tikalar buna göre daha bilimsel verilerle belirlenmeli, katma değeri yüksek olan ürünlerin yanı sıra ihracat enerjisi yüksek olan ürünlerin de öncelikli planlamalara dahil edilmesiyle, geleceğin ihracat ürün/ teknolojileri de daha iyi öngörülebilir

 

 5—Yorum:Kamuda ilgili kişiler ile Kaynak yazar ihracat enerjisi yüksek ürünler konusunda çalışma yapabilirler mi

 

Kaynak: Dünya Gazetesi-Serbest Kürsü-Dr. Uğur Şimşir-Usel Makina San. / Genel Müdür

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 51

Eklenme Tarihi : 08.04.2022

Önceki sayfaya geri dön.