MAKALELER / Eko Hastalıklar İçin Muhtemel Yaklaşımlar Neler Olabilir

Eko Hastalıklar İçin Muhtemel Yaklaşımlar Neler Olabilir

 

1--Akışkanlar Mekaniğine göre:              

 

2.1—Parametreler:

z=sönüm sayısı(0,1)   q=sönüm oranı   k=direngenlik-elastikiyet 

m=parasal kütle   Li=likidite=1/m   m=parasal akışın vizkozitesi

Re=reynolds sayısı

 

2.2—Reynolds Sayısı: Re=r.v.d/m=r.v.d.Li

 

R=akışın yoğunluğu  v=akış hızı  d=akışın geçtği kesitin derinliği-çapı

m=akışın vizkozitesi  Li=akışın likiditesi

                                                          1/2

2.3—sönüm sayısı….Z=q.Li/2.(k.m)

 

2.4—Akışın Durumları:

 

z=1      Re:0…..2000 arası…….akış laminar

 

z=(0,1)  Re:2000….4000 arası.. yarı türb.(kaotik)       

 

z=0       Re:4000 den büyük….. türbülanslı 

 

2.5-Enerji Açısından: Eç/Eg=n  …. Eç=Eg.n olarak ifade edilirse

                                 

n:topl am verim(toplam faktör üretkenlik)

 

Eg: sisteme giren enerji     ,   Eç: sistemden çıkan enerji 

 

V=Akış hızı,P=Para değeri,h=kredi derecesi   k1,k2,k3=sbt                 

 

BH=Büyüme hızı=k4.Eç 

 

Eç=n(Eg1-R),

 

Eç=n.(k1.V +k2.P+k3.h )-k3.V/d.r.Li     

 

3-Eko Hastalıklar:Sağlık:

 

Re(Remin-Remax),z(0,1) aralığında kaotik değişim.

 

3.1-Re=Remax, z=0  şartında oluşan ekoşizofreni( zamana bağlı expotensiyal değişim )

 

3.2-Re=(Remin,Remax)z=0 şartında oluşan ekoepilepsi(ekokriz)(impulsif değişim)

 

3.3-Re=Remin,z=1 şartında oluşan  ekodepresyon(lineer değişim)

 

3.4-Re=Remax,z=1 şartında oluşan ekonöroz(logaritmik değişim)

 

3.5-Re=Remax,z=(0,1) şartında oluşan ekomanidepresyon(sinüzoidal değişim)

 

3.6-Re=Remin,z=(0,1) şartında oluşan ekobipolar depresyon önerilebilir yada tahmin edilebilir.

 

4-Yorumlar:

 

4.1--20.08.2004 tarihi itibarıyla Türkiye ekonomisi:Türkiye ekonomisi uzun yıllar süreğen enflasyonla boğuşan bir ekonomi olması dolayısıyla Enflasyon direnç anlamına geldiği için dirençlerde yüksek para akış hızlarında oluştuğundan ,Türkiye ekonomisi şizofrenik formda bir tipoloji içinde kategorize edilebilir.

 

4.2--Bu anlamda akış hızı yüksek,piyasalar sığ,akış yoğun ve likit ekonomi sözkonusudur.Şu anda dışarıdan gelen döviz kaynaklı sıcak para(her an sıvışabilir) ekonomide döviz fiyatını dalgalı kur tahtrevallisinde aşağı çekip.TL yi değerli kılmıştır.

 

4.3--Eğer develüasyon yapılırsa döviz fırlayacak.değerli TL nin değeri düşecek buna bağlı Eç(Enerji ifadesinde) bunu dengeleyen para hızı(V) artacak buda direnç ifadesinde(R) enflasyonu azdıracak,ekonomik enerjimizi kayıplara yani boşa harcayacağız,GSMH azalacak,işsizlik artacaktır.

 

4.4--Kısaca bir develüasyon gereksizdir.Ancak piyasayı canlandırmak için,TL nin değerini aşağı çekmek için bir miktar para basılabilir.Kısaca ekonomi moddys söylediğinin aksine gayet iyi.Öte yandan sıvışabilir sıcak paranın bir kaçma numarasına karşıda malezyavari önlemler alınabilir.

 

4.5--Şizoid ekonomide z=0 yakın olduğu için Likidite artırılmalı,halk peşin nakit paraya yönlendirilmelidir.Belli akış hızında  süre(t) uzarsa z=0 a gider,bu da ekonomik psikozu derinleştirir.Bu nedenle belli akış hızlarında süre uzun tutulmamalıdır.

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 159

Eklenme Tarihi : 21.12.2021

Önceki sayfaya geri dön.