MAKALELER / Damarlarda Plakalaşma ve Güç için Akışkanlar Mekaniği Yaklaşımı
Damarlarda Plakaşma ve Güç için Akışkanlar Mekaniği Yaklaşımı:

 

1--Sıcak su borularında su içindeki kireç konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlı olarak zamanla boru cidarında kireç katmanları oluşmakta ve aynı zamanda suyun aktığı delik çapı gittikçe

Daralmaya başlar.

 

2--Burada gözlenen en önemli husus,boru çapı daraldıkça,yanı akış hızı arttıkça plakanın kalınlaşmasıda aynı paralelde hızlanır.Burada plaka kalınlığnın artmasına

Neden olan faktörler 1-suyun sıcaklığı 2-suyun içindeki kireç konsantrasyonu 3-Akışın

Durumunu belirleyen sayı olan reynolds sayısının gittikçe artmasıdır.

 

3--Yukarıdaki yaklaşıma paralel olarak insan vucudunda içinde kan akan tüm damar sisteminde Aynı problem oluşmaktadır.Yaşa bağlı olarak damarlarda plakalaşma oluşmakta ve damar Esnekliğini kaybetmekte ve sonunda tıkanarak ilgili organın(kalp krizi) krizi veya dokunun ölümüne yol açmaktadır.

 

4--Bilgi:Suyun akış durumların da,  akışın durumu hakkında en iyi bilgi veren sayı reynolds sayısı adı verilen  bir sayı olup ,reynolds sayısına  bağlı olarak akışkanın akış durumları üçe   ayrılır.

 

4.1-Akışın paralel katmanlar halinde aktığı laminar akış ki reynolds sayısı 0….2000 arasındadır.Laminar akışta  direnç 1-Reynolds sayısı ile ters Akış hızının karesi  ile doğru kışın geçtiği kesitin çapı ile ters orantılı olarak formüle edilir.

 

4.2--Yarı türbülanslı akışta da aynı durum sözkonusudur

 

4.3--Akış hızı reynolds sayısına bağlı olarak biraz daha artırılırsa akış karışmaya başlar bu durumda akış yarı türbülanslı yani kaotik akar.ki reynolds sayısı 2000…4000 arasındadır.

 

4.4--Yine akış hızı biraz daha artarsa yine reynolds sayısına bağlı olarak akışın tam karıştığı yani tam türbülanslı akışa geçilir.Burada kayıplar(akışa karşı direnç) sadece akış hızının karesinin fonksiyonudur.

 

4.5--Genellikle karmaşa ile kaos çok karıştırılmaktadır. Sağlıklı akışlar kaotik akıştır. Karmaşada kaostaki gibi düzen yoktur ve olaylarda parametreler arasında hiçbir bağıntı bulunmaz.Sağlıklı akış kaotik olup, kaosun Öngörülmezlik ve başlangıç şartlarına aşırı duyarlık kavramları sözkonusudur.

 

4.6--Sağlıklı sistemler(vücut,ekonomi,toplum) yani  makinalar kaotik olup kaosun kurallarına uygun davranır.Kaotik akışlar kaotik yani non-lineer diferansiyel denklem tarafından idare edilir

 

5--Temel Formüller ve gösterimler:, Re:Reynolds sayısı Vg=kan akış hızı   m=kanın akıcılıgı(vizkozitesi)   r=kanın yogunlugu    d=damar çapı   C:direnc katsayısı t:zaman R:kan akışına karşı olusan direnc ,P=Stres   Hm:Rxt:toplam direnc  ,e=plaka kalınlığı 


Laminar akışta C:64/Re  (1) ,           

                                                    -1/4                   2

yarıTürbülanslı Akışta C=0,316xRe,     Z=CxV/d


Akışkanlar Mekaniğine göre                                                                         2               

1-Reynolds Sayısı ve akışın durumu:  Re=(V.d.r)/m…(1)       Hm=((m.V)/(r.d  )) .t………(2)                                    

 

Re:0…..2000 arası akış laminar 


Re:2000….4000 arası yarı türb(kaotik).                                                                                                                                                                                     

Re:4000 den büyük türbülanslı


6--Temel Yaklaşım:


6.1-Damarlarda plakalaşma için sıcaklıkla ilgili olarak ,sıcaklık arttıkça plaka kalınlığı

    Parabolik olarak değişir.Bu anlamda organizmanın yaşam şartlarının üstünde ve altındaki sıcaklıklarda plakalaşma artarken,uygun sıcaklıkta(vücut sıcaklığına yakın) minimuma iner

 

6.2-Damarlarda plakalaşma yani plaka kalınlığı reynolds sayısı ile doğru orantılı olarak artar.Bu Anlamda  e=k1.Re ifadesi geçerlidir(k1=sabit).Bu ifadeye bağlı olarak plaka kalınlığı,reynolds sayısının 4000 in altında yani akış laminar yada yarı türbülanslı iken

 

1-kanın akış hızı ile doğru orantılıdır.Damar daraldıkça plakanın kalınlaşması hızlanır.

 

2-kanın Yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artar

 

3-boru çapı ile doğru orantılı artar.Bu anlamda küçük damarlarda plaklaşma azalırken,daha büyük çaplı damarlarda daha fazla olur.

 

4-kanın Vizkozitesi ile yani akıcılığı ile ter orantılı olarak artar.Yani akıcılık azaldıkça,plaka kalınlaşması artar.

 

6.3--Akış laminar veya yarı türbülanslı iken plakalaşma lineer olarak artarken,Akış tam türbülansa kaydığında,plaklaşma hızı ekspotensiyal olarak artar.(e üzeri x fonksiyonu).Burada oynanacak faktörler çeşitli ilaç(aspirin(kanın yoğunluğunu düşürdüğü ve vizkoz hale getirdiği varsayılabilir)-stantinlerin etkisi,doymuş (suni-tabii) ve doymamış yağlar,sarımsak, şeker,karbonhidrat ,et,süt) yağ ve besinlerin kanın vizkozite, yoğunluğunu nasıl etkilediği ve hangi değerlere eriştirdiğinin bilinmesi gerekir.

 

6.4--Yukarıdaki modelleme bize damarlarda plaklaşma sürecinin nasıl olabileceği için iyi bir model olabilir.Yapılması gereken bu modelin parametrelerin sayısallaştırılıp teşhis ve tedavide yararlanılması olacaktır..

 

7--Güç İfadesi(Cinsel sistem,vb)(Laminar akış halinde)

                                    

Formül:  P=k2.r.Hm.Q=k2.(m.V²)/r    

 

P=Güç, k2=sabit,    r=kanın yoğunluğu , Hm=kanın basıncı veya dirençlere harcadığı enerji  Q=kanın debisi

 

7.1--Bu ifadeye göre güç sistemin gücü

 

1-kanın yoğunluğu ile ters orantılı olarak artar

 

2-kanın vizkozitesi(akıcılığı) ile doğru orantılı olarak artar.Bu anlamda iyi kolesterol gücü artırken (kalamar,tereyağı,fındık,fıstık,kabak çekirdeği vb) Kolesterol düşmesi gücü düşürür

 

3-Fiziksel ve ruhsal dirençlere karşı organ güçlü olmalı Yada kan basıncı artarsa güçte artar

 

4-kanın akış hızının karesi ile ile doğru orantılı olarak artar.(küçük(akış hızı daha yüksek) yaygın damar ağı)Kanın debisi artarsa(kanlanma) organ gücü artar.

 

Bu anlamda cinsel sistemde  toplam damar çapını artırarak kan debisini ve basıncını(kandaki NOx) Yoluyla cinsel gücü artıran ilaçlar cinsel güç kaybında iyi bir araç sayılabilir.Veya organ ameliyatlarında(kulak vb) ameliyat yapılan bölgenin cerrahi olarak kanlanmasını sağlamak İyileşme sürecini hızlandırır.


5--Kalp Fiziği-Akışkanlar mekaniği:


5.1--Kalbin güçü için:


Pk=QxHmxK      


Q=Kalbin pompa debisi(lt/dk)       Hm=Kalbin Basıncı(mmss)-Büyük tansiyon 


K=sabit 


P(W)=Kalbin pompalama gücü


5.1--Debi artarsa basınç düşer-yemek yedikten sonra mideye daha fazla kan pompalanır-kalp tansiyonu düşürmemek için güç artırımına gider.-daha fazla kan için damar çapı artar.


5.2--Basınç kaybı Hm=KxQ2/d5


Burada Q..debi(lt/dk)--d..damar çapı(mm) yani debi arttıkça basınç kaybı artar-tansiyon düşer--damar çapı arttıkça basınç kaybı azalır tansiyon düşümü en az olur.


5.3--Akış laminar kaldığı sürece basınç kaybı artışı linner dir akış türbülansa kayınca basınç kaybı hızla artmaya başlar.Akışın türbülansa kayması Re sayısıyla ilgilidir.Re ...4000 üzerinde akış türbülansa kayar.Re=Vxdxr/m   burada V..Akış hızı(mm/sn) --d..damar çapı(mm)

r...akışın yoğunluğu(kan yoğun mu incemi) --m...akışın vizkozitesi


yağlı beslenmede kan koyulaşır r artar-m düşer-damar daralır.........Re artar....akış laminardan türbülansa kayar.Çözüm damarı açmak-beslenmeyei değiştirmek


Makalenin İzlenme Sayısı : 1358

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.