MAKALELER 3 / Toplumda Değişimin Şartları


Toplumda Değişimin Şartları


1--Toplumlarda,değişim  dinamik karakterli olup kaotik diferansiyel denklem tarafından idare edildiği kabul edilebilir.


1.1--Bu anlamda toplumsal süreçler mühendislik ifadelerle sembolize edilip,yasaları ortaya çıkarılabilir ve yaklaşımlar yapılabilir.


1.2--Sosyolojinin kurucularının sosyoloji bilimini kurarken,temel yaklaşımları toplumsal süreçleri fizik yasaları gibi matematiksel olarak ifade edebilme çabaları olarak görülmelidir.


1.3--Kısaca sosyolojiyi,sosyal fizik olarak düşünme çabalarıydı.Bu anlamda sosyolojik süreçler, multidisipliner anlamda ele alınacak,mühendislik bilimlerinden yararlanılarak ifade edilmeye çalışılacaktır.


1.3.1--Bu çaba doğru bir çaba olup,toplumsal doğanın kanunları, çevresindeki doğa süreçlerinin yasaları ile incelenecektir.


2--Temel Yaklaşım:Toplumlar ekonomik ve kültürel gerilmelerin belli bir eşik değerine kadar dayanır ve bu sınırda,düzenin koruyucu kuvvetleri düzene el koyabilir yani bu sınırda darbeler olabilir.


2.1--Ancak sınırda bu olay bu şekilde sönümlenmez ise oluşan elastik gerilme enerjisi ile sönüm enerjisinin toplamı,kinetik enerji(hareket) olarak salınır.


2.2--Bu haliyle salınan Enerji dramatik sonuçlara yol açar.


1-Toplumsal gerilmelerin belli eşik değerine kadar sosyal sistem dayanır Ge>=Ge1  Ge=Gk+Ge  


Ge1=eşik gerilme değeri,Gk=kültürel ,Ge=ekonomik gerilmeler 


2-Ekonomik gerilmelerin kaynağı,( belirli zaman aralığı sabit kabul edilerek )toplumdaki gelir dağılımı fonksiyonu kabul edilirse(%nufus ile bunların gelirdeki % payı) bu fonksiyonun türevi yani değişimi(eğimi)nin bir sabit ile çarpımı elastik gerilmelerin kaynağıdır.  ve elastik enerjiyi oluşturur.


3--Benzer şekilde toplumda statü(sınıf) dağılımı fonksiyonu (%nufus-% statüdeki durum(pay)) türevi ile bir sabitin çarpımı da elastik sosyal gerilmelerin kaynağı  olarak belirlenirse(Gee,Gse) ,bu enerji(elastik enerji) ile ekonomik ve sosyal sönüm enerj ile toplum sınırda gerilmeleri kinetik enerji olarak boşaltır. 


4--Bu yazının konusu ekonomik  ve sosyal sistem engebeli yolda(dalgalı)Yürüyen bir motorlu araca benzetmek,aynı zamanda bu araçta yay+amortisör ile destekli Tekerler ile aracın ilerlediğini, ve de aynı zamanda bu aracta yolcu kabininde(sistem) En az titreşim hissedilmesi  ana benzeşimdir.


4.1--Ekonomik  ve sosyal kütlesi olan araç belli bir hız ile ilerlerken belli bir değerden sonra araç mekanik titreşimler teorisine göre rezonansa Girmekte ve araçta sarsıntı(kriz) oluşmakta eşyalar ve yolcular savrulmaktadır.


5--bu problem aktif titreşim izolasyonu olarak teorik olarak incelenmiş ve sonuçta aktif titreşim 


5.1--izolasyonunda şu kaide ortaya çıkmıştır. kaide:yumuşak yay,az sönüm,büyük kütle.


5.2--Bu kaideyi sosyal sisteme uyarlarsak:Belli devirle çalışan sosyal Makineye büyük bir kütle(enjeksiyonu) ithal edersek veya sosyal sistem sönümü mevcuda göre arttırırsak (sönüm yada direnç sosyal akış akış hızı(toplumda sosyal akış hızı gelir dağılımı ve statü dağılımı fonksiyonlarının (türevixsabit)) ile doğru orantılı olup 


1-akış hızı arttırılmalı(bunun için gelir dağılımı ve satatü dağılımı için(sabit ise akış hızı sıfır,doğrusal ise sıfır-en iyisi parabolik dağılım-ekxp fonksiyonda akış hızı anormal değerlere çıkar ve türbülans oluşur),


2-likiditesi düşük enstrümanlar(likiditesi düşük enstrümanlar :din-ahlak-felsefe eğitimi) kullanılmalı,


3- sosyal piyasa derinliği azaltılmalı) 


4-Yumuşak yay(sosyal sistemde elastiklik arttırılmalı (esnek insanlar topluluğu).


5--Ancak krizin hemen sonrası bu önlemler uygulanabilir ancak,sosyal sistem motoru belli bir dönüş değerinin Üzerinde ise bu önlemler farklılaşır. 


5.1--Ancak herhalükarda  sosyal kütle ithali (enjeksiyonu) en iyi  Araçlardandır.


5.2--Ayrıca belirli bir sönüm ve elastiklik ve de büyük ekonomik ve sosyal kütleye sahip sosyal sistemlerin kriz (rezonans)la niçin karşılaşmadıkları bu teori ile açıktır.


5.3--Ayrıca krizin Yayılması frekans kilitlenmesi ile açıklanabilir.


5.4--Sonuçta kriz sosyal büyümenin(rezonans) Doğal sonucudur.Krizlere yakalanmayan ülkelerin sosyal motorları belli bir kritik devri geçebilir.


5.5--Ancak krizi ,büyük ekonomik ve sosyal kütleleri ve özel sektörlerinin elastikliği ve para akış hızı ve  sosyal-ekonomik piyasa derinliğinin uygun değerleriyle sarsıntısız veya daha az sarsıntı ile atlatılabilir.


5.6--Burada formülasyona kaynak kitap ve sosyal ve ekonomik verilerle gidilebilir ve olay sayısal hale getirilebilir.


Kaynak:Mekanik Titreşimler Teorisinde(Mekanik Titreşimler,Prof.Dr.Fuat Pasin,Birsen Yayınevi,2000,sayfa:89)

 

Makalenin İzlenme Sayısı : 169

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.