MAKALELER 3 / Devlet Statigi


Devlet Statigi

 

1--Sosyaloji biliminin bugünkü çıkmazı kanımca sözel yapının  oldukça gelişmiş olmasına karşın sayısal teknigin oldukça zayıf kalmasıdır.Oysa bir bilim dalında sonuç almak ve kestrimde bulunmak ancak sayısal verilere bakılarak mümkündür.


1.1--Bu nedenle sosyolojide eger bir sıçrama yapılacaksa bu ancak displinler arası yaklaşımlarla sosyolojik süreçlere amprik elbiseler veya modeller giydirmekle mümkün olacaktır.


1.2--Burada neden amprik elbise diye Bir soru sorulabilir?Bunun cevabını dogadaki süreçleri anlarken ve yorumlarken amprik Modellerin ne kadar işe yaradıgıyla ilgilidir.


1.3--nöral netvorklar/uzman Sistemler ve hatta kaos teorisi ile bir deprem tahmini yapılamamaktadır.Veri tabanı bu kadar kuvvetli iken sonuç alamamak bizi kullandıgımız yöntemi sorgulamaya itmektedir.


1.4--Bütün bu nedenlerle çok parametreli sistemlerde gözleme uygun amprik formüller bizi problemlerin çözümüne yaklaştırabilir ve.bu modellerin genlleştirilmeside bize kuramsal bir taban sağlayabilir.


1.5--Ayrıca bugün kuramsal fizikte birleşik alan kuramı ne kadar mümkün degil ve anlamsız ise sosyolojide grand teori uğraşılarıda o kadar anlamsız olacaktır


2--Devletin  rejim yada ortak degerler anlamında statik açıdan ne kadar saglam oldugu Bir problemdir tıpkı 10 katlı bir binanın ne kadar sağlam ve emniyetli olduğu gibi.


2.1--Devletlerin temelini oluşturan veya toplumu bir arada tutan ortak degerler bir deprem gibi sarsabilmektedir.Bu sarsıntılara karşı bu sistem ne kadar dayanabilir.veya hangi şiddette bir sarsıntı olursa bu ortak degerler çözülebilir.


2.2--Burada kullanacagımız amprik Formül mevcut 0.4 m/s2 ivmeye dayanıklı kolon sistemli betonarme binaların proje degerlerinden üretilmiş olup statik sonuçlara birebir uyumlu sonuçlar vermektedir.


3--Bu Amprik formül devlet satatigi anlamında yorumlanmıştır.


N=Ortak degerlerin tarihsel yüksekliği


NKA= Nüfus/(son yıl-ilk yıl)


e üzeri x= x ivmeli dış etki exp. Fonksiyonu


                                                                 BKA=A1.nüfus1+A2.nüfus2+…..+An.nüfusn

                                                           

Go=ortak dayanım mukavemet sınırı   Gx=Go/lnt


3.1--Formül:


K=((karekök NxNKA)/(karekök GoxBKA))x(e üzeri x/e üzeri o.40)

                                                                

3.2--Sonuç-Yorum:


Sınırlar=   1-   K….(22)  den küçük ise devlet en büyük dış etkiye dayanır(0.40 m/s2)

                  2-  K….(22-33) aralıgında ortak degerlere güçlendirme yapılmalı

                  3-  K…..(33) den büyük ise ya devletin ortak degerli çözülür yada degerler revize 


Örnek:X cumhuriyetini ele alalım  

 

1--N:60 olsun(cumhuriyet 60 yaşında)

 

2--NKA=nüfus/60=60.000/60=1000  nüfus=60 milyon/10=60 000

 

3--BKA=ortak degerleri paylaşan insan sayısı=2000x0.8+4000x0.2=2400  (nüfusları 1000 e böl) 20 milyon kişi ortak degerlerin %80 kabul ediyor-40 miyon kişi %20 ni

 

4--Go:20(30 luk testte sorular gıttikçe zorlanarak 20 soruya kadar(ortalama olarak) cözülmüş   Ve ortak degerler üzerine( ortalama dayanım sınırı)(anket ile) X=0.20 m/s2 ölçeginde bölgede bir savaş cıktı veya ortak degerlere bir taarruz var.

 

5—Cözüm:

 

              Karekeök60x60000   eüzeri 20

        K=---------------------- x ----------=35  .               

             Karekök20x2400      eüzeri40           

 

K=35 bulundugundan 33 den büyük olup Bu durumda ya ortak degerler revize edilmeli yada ortak baglar çözülecektir.


 
Makalenin İzlenme Sayısı : 178

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.