MAKALELER 3 / Açlık İçin Multidisipliner Model-Rezonans Modeli-Dünyadaki


Açlık İçin Multidisipliner Model-Rezonans Modeli-Dünyadaki:1--Dünya nufusu artarken,nufus artışına bağlı insan ırkının beslenmesi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.1.1--Bu probleme karşı önerilen çözümler nufus artış hızının belli bir eşik değerin altına düşürülmesi ki bunun için 1--kadınların yüksek öğretime alınarak doğurma yaşının ileri yaşlara ertelenmesi,2--doğurganlığa karşı doğum kontrolü ile nufus artış hızının düşürülmesi gibi tedbirler yanında 3--tarımda verim artışının üst sınırına doğru yaklaşmak ki bunun için insan ve doğa bünyesine uygun  olmadığı araştırmalarla belgelenmiş GDO lu tohum kullanmak olabilir.1.2--Öte yandan belkide bir komplo teorisi olarak bir açlığa bağlı çıkacak savaşların sonucu insan ölümleri ile dünyanın kendine yetecek kadar gıdayı az sayıda insana yetirmesi de olabilirki bu en kötü çözümdür.Zira bir savaş insan ırkı ve dünya için çok kötü sonuçlara yol açabilir.Bunun düşünülmesi dahi kötü kabul edilmelidir.1.3--Doğum kontrolünde başarı sağlanması ayrı bir konu olup nufus artış hızının düşürülmesi ile özellikle avrupa vs toplumları hızla yaşlanmakta ve buna bağlı ciddi problemler ortaya çıkmaktadır.1.4--Bu anlamda nufusun genç tutulması vede bu nufusun beslenmesi olması gereken bir yapıdır.1.5--Doğa bence bu problemi hayvan ırklarında çözmüş olabilir.Biz hala bu problemi daha teşhis etmiş değiliz.Sonuçta insan ırkı genç  bir nufusa sahip olmalı vede bu nufusu besleyen yeteri kadar gıda olmalı.Temel tez bu olmalıdır.2--Burada rezonas modeli ile gıda problemine bakmaya çalıştık. Yani bir modeli-elbiseyi bu problemin üzerine giydirmeye çalıştık.1-Burada kullanılacak model mekanik titreşimlerin konusu olan rezonans modelidir.2-Dünyada gıda üretimi fonksiyonu kaotik bir fonksiyon olup kaosa özgü olarak 1--kesin olarak gıda üretiminin bilinemeyeceği ancak 2--belli bir süre için tıpkı hava tahmini gibi tahmin yapılabileceği-bunun kesin olarak öngörülemeyeceği ve 3--başlangıç koşullarına sıkı bir bağlılık olduğu kabul edilmekle birlikte kaotik kabul onun daha basit hali olan sinüs  eğrisi olarak yani dalga fonksiyonu olarak kabul ettik.3-Gıda üretim fonksiyonu dünya nufus yapısına bir dalga fonksiyonu olarak etki etmektedir.Bu dalga fonksiyonunun etkisiyle dünya nufus yapısı bir dalga fonksiyonlu etkinin yay+amortisör+kütleden oluşan sistemi 3.1--örneğin köprüde yürüyen askeri birliğin köprüyü rezonansa getirmesi gibi dünya nufus yapısı rezonansa gelebilmekte ve gıda ihtiyacı anormal bir biçimde artabilmektedir.3.2--Rezonanas şartı olarak gıda üretim fonksiyonunun frekansı ile nufusun öz frekansı eşitlenmesi durumu olup,nufusun gıda ihtiyacı üstel olarak arttığı için nufus yapısı bu gerilmelere dayanamayarak çökebilmektedir.3.2—Rezonanastan uzak kalabilmek için gıda fonksiyonunun frekansı ile nufus yapısının öz frekansının eşitlenmesi durumu olması gerekir. 3.2.1--Bunu wnf =wgd veya wnf/ wgd =1 eşitliği ile ifade edebiliriz.Burada gıda fonksiyonu frekansı çiftçi sayısı ile orantılı olup , nufus yapısının öz frekansı ise nufus kütlesi xnufusun rijitliğinin karekeökü ile ters orantılı olarak kabul edilirse ifade 


(K/m.)/ ÇN =1  olur yani (YN/DN/DN)/ÇN=1….. YN/(ÇNxDNxDN)=1   


YN=(ÇNxDNxDN),olur.Burada 


ÇN=çiftçi nufusu ,


YN=Yaşlı nufus  


K=RİJİTLİK=Yaşlı Nufus/Dünya Nufusu  , 


m=nufus kütlesi=dünya nufusu  olarak kabul edilirse 4--Bu ifadenin anlamı dünya nufusunun yaşlanması ve çiftçi nufusun yaşlanması rezonanas için temel şarttır. 4.1--Rezonastan kurtulmak için bu eşitliğinin bozulması gerekir.Burada dikkat edilirse rezonas ifadesi DN=dünya nufusu ifadesi ne karesel olarak duyarlı. Eşitliğin bozulması 1 den küçük   olması için


DÜNYA NUFUSUN ARTTIRILMASI YADA ÇİFTÇİ NUFUSUN ARTTIRILMASI VE YAŞLI NUFUSUN AZALTILMASI(Bunlar için DOĞURGANLIĞIN ARTTIRILMASI)  GEREKİR.5--Kısaca bugün gıda ihtiyacının artmasının nedeni Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeki nufus azalışıdır.Eğer bu ülkeler doğurganlıklarını artırırlar ise gıda ihtiyacı bu kadar anormal artmayacaktır. 6--Bu nedenle bu fonksiyonel analiz doğru kabul edilirse doğum kontrolü gıda ihtiyacı için çözüm yerine çözümsüzlük üretmektedir.3.2-Rezonanası yumuşatan z=sönüm oranıdır.q=Sönüm sayısı(ülkeler arası alış veriş katsayısı olarak yorumlanırsa bunun fazla oluşu dış ticaretin karesi ile doğru orantılı,kanalların çapının darlığının 5. Kuvveti ile ters orantılı olup-bu anlamda gelişmiş ülkelerde olan kanal çapını sınırsız arttıran internet trafiği sönümü azalttığından gıda ihtiyacını arttırmıştır. olup z=sönüm oranı 0 ile 1 arasında olup,0 olması ile sistem rezonansa gider.3.3--Bu nedenle z nin 1 yaklaşmasını hedefleriz. Z=q/k.m  ifadesine göre z=q/(YN/DN).DN buradan z=q/YN ifadesi çıkar.Buna göre  z nin 1 yaklaşması için


YN=YAŞLI NUFUSUN AZALTILMASI GEREKİR Kİ BU İSE YİNE DOĞURGANLIĞIN ARTMASI İLE MÜMKÜNDÜR.4-Sonuç:Bu analize-rezonans modeline göre dünya gıda ihtiyacının artması bir titreşim problemi olup nedenleri gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nufusun artması-doğurganlığın azalması-çiftçi nufusun azalması ve internet e dayalı ticarettir.4.1--Ve ekonomik kriz bu parametreler ile bu ülkeleri vurmuştur.Çözüm doğurganlığın arttırılması-çiftçi nufusun arttırılması-ticarette internet dışı çözümlere gitmek olmalıdır.


Makalenin İzlenme Sayısı : 260

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.