MAKALELER 3 / Büyük Zenginliği Yakalamak İçin İlkeler

Büyük Zenginliği Yakalamak:


1—Muhtar Kent in deyişi ile daha yüksek kişi başına gelir seviyesine ulaşmak için daha fazla yapılması gerekenler vardır.Yukarılara çıkıldıkça sarf edilecek efor çok daha fazla olacaktır.1.1--Bu durum zenginliğin üstel(e üzeri x) karakterli bir fonksiyon olmasından kaynaklanabilir.1.2--Az gelirden orta gelire geçerken yükselme doğrusal olurken,1.3--orta gelirde daha yüksek gelire geçiş üstel-kartopu biçiminde efor gerektirebilir.2—Büyük zenginliğe giden yolda uyulması gereken en önemli kural insanınızın yaratıcı ve girişimci olmasıdır.2.1--Ve sizin eğitim –yaşam eko sisteminiz bu tip insanı oluşturacak alt yapıya sahip olması ile mümkündür.Yaratıcı-girişimci insanlar:1—Alışkanlıklarından bağımsızlaşma eğilimi güçlü olandır.2—Önyargıları kırabilendir.3—Ezberleri bozabilendir.4—Tabuları yıkabilendir.5—İnançtan düşünceye geçebilendir.6—Topluluk aşamasından toplum aşamasına geçebilenlerdir.7—Taklitten yaratıcılığa yürüyebilenlerdir.8—Olay ve olguları adlandırabilen-tanımlayabilenlerdir.9—İçeriklerine hakim oldukları kavramlar üretebilenlerdir.10—Olay yada olguları tam olarak açıklayabilen düşünceler geliştirendir.11--Değişen koşulları açıklayabilecek yeni varsayımlar türetebilenlerdir.12—Kapsayıcı ve ilerletici zihni modeller kurabilendir.13—İlerletici değerler sistemini oluşturabilenlerdir.14—Erişilebilir kaynaklar hakkında bilgi sahibi olabilendir.15—Geniş ufuklu bakış açısı kurgulayabilendir.16—Düşünceleri kaliteli fikre dönüştürebilendir.17—Fikirleri fizibıl projeler haline getirebilendir.18—İşlerliği olan yapılar tasarlayıp hayata taşıyabilendir.19—Yapılara maddi ve manevi yarar üretebilendir.20—Yapıları sürekli yenileyerek uzun dönemli geleceği güven altına alabilendir.21—Kendini yeniden üretme mekanizmasını işler kılabilendir.Kaynakça:Dünya Gazetesi-Buzdağının Dibi-Rüştü BozkurtMakalenin İzlenme Sayısı : 95

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.