MAKALELER 3 / Ekonomi Yorumları


Ekonomi Yorumları-1:


1—Ege Ayakkabı San. Derneği Başkanı Erdal Durmaz:


1.1—Çekte karşılıksız çıkma korkusu işleri kesti.


1.2—Çekler bankaların tamamen teminatı altında olmalı.Limit sınırlamalı yada teminat kadar çek limiti uygulama formüllerini devletin bulması gerekiyor.


1.3—Çek güvence altına alınmalı.


1.4—TTK şu anki şekliyle olmaz.Geçiş sürecinde eğitim mecburiyetinin getirilmesi lazım.Firmayı temsil eden muhasebecilere ve yöneticilere eğitim mecburiyeti getirilmeli.İyi bilip,iyi uygulanması lazım.


1.4—İmalat sektörü ödüllendirilmeli.İmalatta vergi oranları mutlaka düşürülmeli.Sigorta primleri desteklenmeli.


1.5—Üreticiyi ve tüketiciyi koruma adına kutu ve kolilerde üretici bilgileri mutlaka bulunmalı.İthalatın önünü kesebilmek için Türk malı olduğu,hangi ilde üretildiği,deri mi imitasyon mu olduğunu belirten etiketler zorunlu hale getirilmeli.


2—Faik Öztrak-Eski Hazine Müsteşarı-Öğretim Üyesi-Yazar:


2.1—Sonuç itibarıyla teşviği kararında vermeniz lazım.ne rakibi batıracak  şekilde olmalı ne de yatırımcıyı yatırımdan vazgeçirecek şekilde olmalı.


2.2—Geçen sene gelen finansman ayrıca rezerv biriktirmeye imkan verirken bu sene gelen finansman çok düşük bir rezerv artışına yol açıyor.Türkiyenin hızla artan kısa vadeli borçları 90 milyar doları buldu.


2.3—İçeride talebi kontrol etmek için en uygun araç bence maliye politikası.


2.4—Alt yapı yatırımlarına yükleniliyor.Çeşitli projelere girişiliyor.ama  birinci kısıtımız borç dinamiklerini bozmayacaksınız.Dolayısıyla açığı kontrollü götürmeniz lazım.


2.4.1--Bunu sağlarken büyümeyi çok fazla düşürmemek için yaratıcı olmak gerekiyor.


2.4.2--Burada özellikle harcamalarınızı düşük gelirli gruplara tevcih etmek lazım.


2.4.3--Zira yüksek gelir gruplarının tasarruf meyili de yüksek.


2.5—Faiz dışı harcamaların vergi gelirlerine oranı giderek yükseliyor.Konjokturel birtakım faktörlerden gelen vergi artışlarını ayıklayın.


2.5.1--Türkiye de bütçe faiz dışı dengesi açık veriyor.Uzun dönemde borç dinamikleri açısından bu önemli bir risk.


2.6—Affın da affını çıkarıyorlar.Giderek ödeme alışkanlığını yok ediyorsun.Ödeyen adam cezalandırılmış oluyor. ödemeyene sürekli af çıkarılıyor.


2.7—İşsizliği inşaat ve  hizmetler sektörüyle sınırlı bir şekilde çözebilirsiniz eğer üretim sektörünüzde belli bir canlılık ve büyüme yoksa.


2.8—TTK nda AB normu diye getirilen pek çok şey AB normu falan değil.TTK zayıf ve mikro işletmelere için yük getirmekte olup,TEPAV araştırmasına göre TTK nın işletmelere getirdiği yük 4.7 milyar TL .


2.9—Sıcak para ile yüksek cari açıkla büyüme sağlanırken, dışarıdan gelecek finansman azaldıkça büyüme hızı yavaşlamakta.


2.10—Stratejik yatırımların desteklenmesi,yatırımın indiriminin geri gelmesi olumlu olmuştur.Yatırım indirimleri geçmişte etkili olmuştu.


2.11—İthalatı ikame edecek sektörlere yatırım yapılmasının kısa vade de  cari açığı azaltmak yerine artırma riski var.


2.11.1--Neden cari açık sonuç itibarıyla yatırımlara tasarruflar arasındaki fark.Bu yatırımları dışarıdan gelecek olan parayla dış borçlanma ile yapacaksanız,bunun cari açığı daha da artırma olasılığı yüksek.


2.12—Üretim dönemindeki teşviklerin mevcut firmalar açısından bir haksız rekabet yaratma olasılığı çok yüksek.


Kaynakça:Dünya Gazetesi-18.06.2012-S:8


2--Ekonomi Yorumları-2:


1—Ege Cansen:


1--İktisatçılar tesisatçılar ve şairler olmak üzere ikiye ayrılır.Günümüzün ünlü iktisatçılarının çoğunluğu tesisatçıdır.Takım çantalarında çok sayıda matematik analiz ve model bulunur.2--Bu aletlerle olmuş-bitmiş olayları bir güzel anlatırlar.İş geleceği kestirmeye daha da önemlisi şekillendirmeye gelince takım çantasındaki aletlerin hiçbiri işe yaramaz.3--O zaman devreye şairler girer.Bu şairlerden yani iktisadı hem yalın hem de güzel bir şekilde anlatanların en büyüklerinden biri kuşku yok John Meynard Keynesdir.4--Yorum:Gelecek ekonomik süreçler kaotik-kaos teorisine göre işler.Bu anlamda hava tahmininden yararlanarak ekonomi tahmini yapmanın zamanı gelmiş olabilir.2—Melek Deniz:


1-Fırsatlar görünmez ve çok çabuk kaçar.Fırsatları görebilmek ve yakalayabilmek için çaba göstermek gerekir.2—Aldığınız eğitime ve potansiyel zekanıza uygun iş yapın.Aksi takdirde yeterince verimli olamazsınız.3—Karşı tarafa bir avantaj sunmadıkça oradan size avantaj sağlanmasını beklemek hayalcilik olur.İş dünyasında kazan kazan-sen kazanırsan ben kazanırım sistemi esastır.

 


3—Fed Başkanı Bernanke nin elinde sihirli bir lamba olmadığı için ekonomide geleceği görmek mümkün değildir.Elinde sihirli bir alet olmadığından her şeyi bir anda tam olarak düzeltmesi mümkün değil.


Kaynakça:Para Dergisi.17/23.05.2009-S:343--Ekonomi Yönetiminde Sisli ve Puslu Havalarda Gazı Kesmek:1—Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcı Ali Babacan Türkiye nin sağlıklı büyümesi için genel tasarruf oranının artması gerektiğini söylüyor.2--Bu % 12 dolayındaki tasarruf oranıyla sağlıklı büyümenin sağlanamayacağını söylüyor ve en az % 20 lerin üzerine(%24) olması gerektiğini belirtiyor.3--Hatta bu yüzden 2012 yılında büyümenin daralmasını olumlu görüyor.Sisli ve puslu(Avrupa ekonomilerinin sisli ve puslu hali) havalarda gazı kesmek(büyümenin düşmesi) gerektiğine işaret yapıyor.4—İş bankası Genel Müdürü Adnan Bali:Borçla gelen refah sizin değildir.Özüne bakacak olursak konu aslında borçla edinilmiş olan refahla vedalaşmak istenmemesidir.4.1--Belirli refah düzeyini borçla temin etmiş iseniz ve borcunuzu ödiyemiyorsanız o refah size ait değildir. Dolayısıyla size ait olmayan aktiflerle,varlıklarla, refahla vedalaşmak zorundasınız.Yapılamayan ve yapılmak istenmeyen de budur.5—Akdeniz de Ekonomi Fırtınaları:


1--İspanya da işsizlik oranı AB nin en yükseği olan % 23 ü buldu.Konut fiyatları % 15-20 oranında düşmesine rağmen talep hala sıfır noktasında.2--Alıcılar fiyatların % 20 daha düşmesini ve şişen konut balonun patlamasını bekliyor.Bu konutlar için verilen 150 milyar euro luk kredi ise bankaların en büyük sorunu haline gelmiş durumda.3--Şüpheli hale gelen alacaklar İspanyol bankalarını zorluyor.4--Bazı ekonomistler bu ortamda İspanya bankacılık sisteminin yıl sonuna doğru bir kurtarma paketine ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.5--Sistemin sermaye yapısı güçlendirilmediği takdirde bu kez devletin bir temerrüt tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından korkuyor.6--İspanya da işler karışırsa İtalya nın hatta Yunanistan ında bundan etkilenmesi,AB nin iyice zorlanması kaçınılmaz olacak.7--Son durumda Türkiye de ekonomi yönetiminin Akdeniz deki fırtınaları dikkatle izlemesi ve kabaran dalgaların bizi etkilememesi için gerekli önlemleri alması gerekiyor.


Kaynakça:Para Dergisi.22/28.04.2012-s:34--Ekonomist Görüşleri-Pascal Lamy-DTÖ Başkanı


1—AB,ABD veya Japonya nın uyguladığı gümrük vergileri oranı aynı yani endüstriyel ürünlere yönelik olarak % 3-4 civarında.Çin için bu oran % 9.


1.1—Tarım ürünlerinde Çin in ortalama gümrük vergileri ise AB den daha düşük.


2—Çinli işçiler, Fransız işçilerden 8 kat daha az kazanırken,aynı zamanda 8 kat daha az performans-verimlilik göstermekte.


3—Çin Dünya Çalışma Örgütü üyesi ve asgari çalışma standartlarına uymak zorunda.


4—Avrupa nın ihracatının ki otomobil,makine, kimya,vs nedeniyle neden olduğu karbon emisyonu, ithalatının neden olduğu karbon emisyonundan daha fazla.Dolayısıyla Avrupa sınırlarındaki karbon içeriğini azaltmak için öncelikle ithalatını desteklemek gerekir.


4.1*—Yazarın Görüşü:Bu görüşe uygun olarak küresel karbon emisyonunu azaltmak için aynı ürün için emisyonları en az olan ülkelerden ithalat yapılmasını teşvik etmek gerekir.


5—Küreselleşme,her dönüşüm gibi olumlu ve olumsuz yanlarını içinde barındırıyor.Kazananlar ve kaybedenler var.Önemli olan kaybedenlerin durumuna uygun çözüm getirmek olmalı.


5.1--Bu duruma gerek ülkeler gerekse sosyal ve ekonomik politikalar kapsamında çözüm aranıyor.Fakat gerçek çok daha karmaşık.


5.1—Yapılan çalışmalar göre dünya ticaretinin % 1 inin korumacılıktan etkilenmekte.


5.2—*Y:Küreselleşmede ülke kayıplarını en aza indirmek için temel kuralları bilmek gerekir.Bu konulardan biriside aşağıda özetlenen ithalat konusudur.


5.2.1--Uluslar arası ticaretin % 50-60 ını küresel üretim zincirine ait ürünler temsil ediyor.Sonuç olarak bugünün dünyasında iyi bir ihracat gerçekleştirebilmek için iyi bir ithalat gerçekleştirmek gerekir.


5.2.2--Bu şartlar altında korumacılığın ülkeleri koruduğu tamamen bir efsane oluyor.Eğer ithalatınızı cezalandırırsanız,ihracatınızı da cezalandırmış oluyorsunuz.


5.2.3--Dolayısıyla ithal etmeyi bilmek bir ekonominin en önemli rekabet gücü unsuru olarak ön plana çıkıyor.


6—Bir ürün şu yada bu ülkede üretilmiştir demek yerine dünyada üretilmiş demek daha uygun olacaktır.


Kaynakça:Dünya Gazetesi-31.01.2012-S:11


  
Makalenin İzlenme Sayısı : 101

Eklenme Tarihi : 21.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.