MAKALELER 3 / Sıcak Para Hareketleri-Türkiyede


Sıcak Para Hareketleri-Türkiyede


1—2000-2012 yılları arası Grafiğe  göre İMKB-Borsa  yoluyla sıcak para girişi doğrusal olarak istikrarlı bir biçimde artıyor.İstikrarlı artışın anlamı  izlenen ekonomik politikanın yabancı sermayeye 2--İMKB yoluyla sıcak para girişinin eğiminin,DİBS yoluyla sıcak para girişinin eğimine oranı m=8/3=2,6 kat kadar daha fazla sıcak para girişi sağlanmaktadır.


3--Grafiğe göre DİBS-Devlet İç Borçlanma Senetleri  yoluyla sıcak para girişi doğrusal olarak artıyor.


4--Grafiğe göre Mevduat  yoluyla sıcak para girişi doğrusal olarak artıyor.


5--Grafiğe göre toplam sıcak para girişi doğrusal olarak istikrarlı bir biçimde artıyor.


6--Bu şekilde gelen sıcak paranın bir bedeli olup , Sıcak paranın sahipleri  son sekiz yılda Türkiye'de kazandığı parayı, Japonya'da 190, ABD'de 79 yılda zor kazanıyor. Sıcak paranın cari açığı finanse etme özelliği yanında negatif özellikleride bulunmakta.Bunlar ; Sıcak paranın mali piyasaları  speküle   etmesir. Sermaye çıkışlarında TL'nin değer kaybetmesi, faiz oranlarının yükselmesi, hisse senetlerinin değer kaybetmesi gibi.


7—2010 yılına Kadar Borsada Fiyat/Kazanç Oranı olarak Ülke getirilerine bakıldığında:

İspanya………………….8,94  

Çin……………………...9,26 

Türkiye………………...10,77

ABD……………………12,22 

İngiltere………………...12,83

Brezilya…………………13,14

Türkiye………………….16,29 

Rusya…………………….19,74 

Hindistan………………....21,92  

Almanya……………….…25,77


7.1--Yukarıdaki tabloya ve aşağıdaki kriterlere göre İMKB nin avantajları ortaya çıkıyor: Karlarda artış düşse bile istikrarlı olarak devam ediyor.,Bilanço kalitesi yüksek,Bankacılık sektörü ve onu kurumsal olarak denetleyen BDDK sağlam,Siyasi istikra,Global ölçekte likiditeki ve risk iştahında artış .


8--Küresel rezervlerin % 65 i ve uluslar arası döviz işlemlerinin % 40 ı ABD doları üzerinden yapılıyor.ABD nin genişleyici para politikasına dahilinde dolar değer kaybetmekte olup döviz borçlanarak  yüksek getiri sunan gelşmekte olan ülkelere kayıyor.Böyle bir yapının sonu anlamı da şu da olabilir.

8.1--Tüm piyasalarda-Çin-AB balonlar oluşabilir. Spekülatörlerin ve borçluların çoğunlukta olduğu sistemlerde  istikrarlı bir dengeye ulaşılamadığı için belki kriz yıllarca sürebilir.Uzun süre istikrarla para kazanılan sistemlerde ise spekülatörlerin ve ponzi borçluları payı artıyor.


8.2--Sonuç olarak uzun yıllar para istikrarlı olarak para kazanılan bu sistemde artık istikrarlı bir denge noktasından uzaklaşılıp dünya ekonomisi dalgalanmalara girebilir.Bu dalgalarda Merkez Bankası ve Ekonomi dümeninde bulunan kaptanların bilgili ve becerikli olup gemiyi bu dalgalarda yüzdürmesi önem kazanıyor. Bunun için eski kaptanlardan oluşan bir danışman ekibinde kaptana akıl vermek için kaptan köşkünün yakında durmasında fayda var.


Kaynakça:

1--Dünya Gazetesi-29.11.2010-Eko/Analiz

2-- Dünya Gazetesi-Geniş Açı-Küresel Krizden Küresel Balona

3-Para Dergisi-21-27 Kasım 2010S:63

Makalenin İzlenme Sayısı : 108

Eklenme Tarihi : 21.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.