MAKALELER / Biyolojik Dalga Frekans Hesabı-Enerji Beden İçin


Enerji Beden:

 

1--İnsanın enerji bedeni olan biyoenerjik beden için aşağıdaki yaklaşım yapılabilir: Nörotransmiter-nöropeptit ve hormon aktivasyonları,  bir aktivasyon alanı olarak da modellenebilir tıpkı hareketli her parçacığa eşlik eden bir dalga ve alanın var olduğunu     kanıtlayan de Broglie ilkesi gibi.

 

2--Bu anlamda,sinapsta  her nörotransmiter aktivasyonuna uzay-zaman düzleminde bir dalga ve ona bağlı alan eşlik eder.


2.1--Bu süreç aşağıdaki gibi işler: nöronların bağlanma noktalarında(sinaps) presinaptik(1.) terminale  veziküller içinde gelen nörotransmiter, sinaptik(jelimsi ortam) yarığa dökülür varacağı (postsinaptik) reseptör(almaç)  (2) moleküllere doğru ilerler ve anahtar(nörotransmiter)-kilit(reseptör) ile birleşir ve  postsinaptik(2.) nöron ateşleme yapar.

 

3--Eğer anahtar-kilit uymaz ise ateşleme olmaz.Veya reseptöre benzer yapıdaki ilaç molekülü ile nörotransmiter birleşir ve ilgili nörotransmiter bloke olur.


3.1--Ayrıca her nörotransmiter tipine bağlı olarak sinaptik aralığın genişliği-nörotransmiterin aralığı kat etme süresi- moleküler ağırlık bilindiğinden kuantum fiziğinden yola çıkarak örneğin DA-ACH-NA-AD-GLU-GABA aktivasyonlarının dalga boyu ve frekansı hesaplanabilir.

 

4--Bu çalışmanın yazarı tarafından asetilkolin(ACH) için Tıbbi  Fizyoloji ders kitabındaki değerlerden yararlanarak ve Kuantum Mekaniğinde parçacığın(sinaptik aralığa boşalan ve reseptöre doğru ilerliyen nörotransmiterlerin) momentumu=dalganın momentumu ifadesinden,

 

4.1--asetilkolin için dalga boyu 1.4x 10 üzeri(-14) m ve

 

4.2--parçacık ve dalganın frekansları çarpımının ışık hızının karesine eşitliği ifadesinden de asetilkolinin frekansının 1.2x10 üzeri(39) Hz olduğu bulunmuştur.

 

5--Eğer bu yaklaşım doğru ise her nörotransmiter aktivasyonuna  uzay-zaman düzleminde ,bir dalga fonksiyonun ve alanının eşlik ettiği söylenebilir.

 

6--Burada frekansın ,elektromanyetik radyasyonda kozmik ışınların frekansından 10 üzeri(16) kat daha ince-yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.


6.1--Örneğin görünür ışığın frekansı 10 üzeri(15) Hz,X ışınlarının frekansı 10 üzeri(20) Hz ve Kozmik ışınların frekansı ise 10 üzeri(23) Hz-Dalga boyunun ise 10 üzeri(-15) m olduğu bilinmektedir.

Makalenin İzlenme Sayısı : 144

Eklenme Tarihi : 21.09.2021

Önceki sayfaya geri dön.