MAKALELER / Ekonomik Depresyon


Ekonomik Depresyon:


1-ABD de 1929 krizi tipik bir depresyondur.Normalde ekonomik sistem determınıstık kaotık dıferansıyel denklem tarafından idare edilir.ancak ekonomık sısteme gelen gerilmeler belli bir eşik değeri asarsa sistem determınıstık kaotık yapısını kaybedince ya determınistik olmayan kaotik bir yapı olusur ya da peryodık karakterli bır davranış görülür.


1.1--k1 parametresini üretimin zamana bağlı  değişimi ile tüketimin zamana  bağlı  değişimine oranı olarak tarif edilirse-bu parametrenin zamana bağlı değişimi de kaotik sistemlerin çöküp peryodik harekete geçmesini ifade eder.


1.2--Ekonomi kaotik bir sistemdir-kaostan bir alt yapı olan peryodik harekete geçmesi bifurkasyon sabitinin belli değeri aşması sonucu oluşur.


2--Sisteme gelen gerilmeler belli bir- eşik değeri  alınca ekonomık cisim  küçülür ve ekonomik cismin çapı  azalır .Bu  ise  kendini  büyüme  hızının  düşmesiyle belirginleştirir.


2.1--Ekonomik   sistemde  gerilme  olarak, enflasyon  yani fiyatlardaki  değişme esas  alınabilir.Enflasyon artttıkça sistem  bunu dengelemek için ekonomik cismin çapını artırmalıdır.


2.1.1--Ekonomik cismin çapı ile refah hissi orantılı kabul edilebilir.Normalde enflasyonun etkisi kl oranına bağlı olarak enflasyon artınca göreli olarak çap düşer-refah hissi azalır ve bunun sonucu olarak üretim düşer ve tüketim artar ve aynı zamanda ekonomi küçülür.


2.1--İşte bu nedenle enflasyonun bu etkilerini bertaraf etmek için üretim artırılmalı , tuketim kısılmalı ve büyüme hızı büyük tutulmalıdır.Ancak bu tedbirler alınamamışsa çap gittikçe küçülür- kl değeri eşik değer yaklasır.Bu durumda sistem çökmeye baslar ve bu değer aynı zamanda intihar şartıdır.


2.2--Ekonomik intıhar durumunda bir anda üretım hızla düşer ve tüketim artabilir ve buna bağlı borsada çöker.Tedavi enflasyona göre oluşmuş ekonomıde çapı artırmak ve gerilmeyi yanı enflasyonu  düşürmekten  gecer.bunun  ıcın  üretım artırılmalı/tüketım kısılmalı/büuüme hızı büyük        tutulmalı ve enflasyon düşürülmelidir.


3--Ekonomıde enflasyon artınca ekonomi ısınır ve bu nedenle ekonomi soğutulmalıdır.


3.1--Depresyonun tipik belirtileri durgunluk ve yüksek enflasyondur.


3.2--Çocukluk dönemi surekli depresyonları tedavi edilmezse ekonomik organizma gençlik döneminde psikoz oluşabilir.


3.3--psıkoz ekonomilerınde tedavide

1

1- enflasyon düşürülmeli  ,çap artırılmalı yanı üretım artırılmalı ve tüketım düşürülmeli

 

2-psikozlarda sönüm parametresı sıfır olup bu deger arttırılmalıdır yanı bilinenin aksine devletçi ekonomi yanı bürokrasi arttırılmalıdır.


3.1--Manık-depressıf  ekonomilerde  maniden -aşırı hareketli ekonomiden depressif(durgun) ekonomiye geçerken yaratıcı tezahürler ortaya çıkabilir.

Makalenin İzlenme Sayısı : 451

Eklenme Tarihi : 20.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.