MAKALELER / Ekobilinç –Kaos Ve Kriz


Ekobilinç –Kaos Ve Kriz

 

1--Sabit bir noktaya bakarsanız belli süre sonra  o nokta bilinç alanında kaybolur yani  noktanın bilinci yok olur.Bu nedenle dRe/dt=0=dv/dt   v=sabit.Kısaca bilinç data akışının sabit olması durumunda ortadan kalkar.

 

2--Bu durum ekonomik bilinç içinde geçerlidir. Beyin bu problemi beyinde data akışını kaotik(non lineer= gelişigüzel)olarak saglayarak çözmüştür

 

3--Davit Ruelle göre kaos,akış anlamında yarıtürbülanslı bölgedir. Laminar akış veya tam türbülanslı akış  kaotik değildir.

 

4--EkoBilincin temelinde para hızının zamana göre değişimi yatar.

 

5--Sabit para hızları,eko bilinç yaratamaz.Bu anlamda ekobilincin varlığı, para akışının kaotik davranışında yatar ,bu da yarı türbülanslı akış demektir.

 

6--Sistemin akış durumunu (laminar.yarıtürbülanslı, tam türbülanslı akış) Reynolds sayısı belirler.

 

7--Reynolds sayısı belli değer aralığında olmalıdır.eğer belli değerin altına düşerse akışın laminar sınırında sistem depresyona girer(diyebilir miyiz) yada akış tam türbülanslı sınırında ise sistem psikotik bölgeye kayar.

 

8--Kısaca sistem yine yarı türbülanslı bölgededir ancak sınırlara(laminar,tam türbülanslı) yakındır.

 

9--EkoBilincin sağlığı reynolds sayısı ile değerlendirilebilir. Tam türbülanslı bölge sınırında bilinç karışıklığı oluşabilir(Ekonomik krizlerde) yada laminar sınırda bilinç flulaşabilir.

 

10--EkoBilinci,bilişsel akış anlamında Reynolds sayısına bağlı olarak :

 

1-Sağlıklı bilinç akışında Reynolds sayısı belli değer aralığındadır.Bu nedenle Reynolds sayısı


1.1-Akış hızı ile doğru orantılı olduğuna göre akış hızının belli değerin altına düşmesi ile bilinç flulaşır ve ekonomik koma hali ortaya çıkabilir,akışhızı belli değerin üzerinde ise eko bilinç karışır.

 

1.2--Ekonomik psikozlarda ve krizlerde eko bilinç karışık olup,bunun çözümlerinden biri biliş akış hızını aşağı çekmektir.


1.2.1--Merkez bankasınca para tabanı sıfırlanınca akış hızı sıfırlanır yani aşağı çekilir.Sistem pertürbasyona uğrar ve yeniden başlangıç yapar.Bu bir nevi ekonomik psikoz tedavisidir.

 

2--Kısaca kriz(yada enflasyon-psikoz) ekonomilerinin çözümü para tabanının kontrolünden geçmektedir.Para tabanı aşağı çekilince sistem tam türbülanstan ,kaotik yarı türbülanslı bölgeye girer ve sağlığına kavuşur. 


2.1--Ancak kriz anında ekonomiye nakit enjeksiyonu krizin şiddetini hafifletir.kriz sonrası para tabanı kontrol edilmelidir.

 

3--=Paranın işlendiği ekonomik alan yani piyasa alanı :Bu değer değişken olup ekonominin gelen para akışına göre alanı artırdığı veya azalttığı düşünülebilir. Eğer bu alan artarsa reynolds sayısı artar,.azalırsa azalır.

 

3.1--EkoPsikozların(krize elverişli ekonomilerin) tedavisinde bu alan uygun tedbirlerle azaltılmalıdır,ekokoma durumlarında ise artırılmalıdır.

 

4--Paranın yoğunluğu=r   :Bu değer artarsa sistemin reynolds sayısı artar,azalırsa azalır. Ekopsikozlarda ve krizlerde bu yoğunluk aşağı çekilmeye çalışılır. Komada ise bu değer artırılmalıdır.

 

5--Paranın akıcılığı (vizkozite):paranın likiditesi arttıkça,vizkozitesi düşmektedirBu durumda sistem psikoza kayabilir.


5.1--Likiditesi yüksek para akışları ekonomik koma için iyi iken,likiditesi düşük para akışları krize ve psikotik ekonomiler için iyidir.


5.2--Bu nedenle krize elverişli ekonomiler nakit yerine bol bol çek ve senet kullanmalıdır.2--EkoSağlık Ve Kriz:  

 

1--Re:V.d.r.Li,,   z=sönüm oranı    z=q.karekök(Li)/2.karekök(V.t.d.r) 

 

2--Sağlıklı ekonomide akış kaotik olup,laminar akış ile türbülanslı akış arasındadır.


Akışın tipi (laminar-türbülanslı) sağlığı hakkında fikir verir.

 

3--Burada  iki parametre önemlidir.

 

1-Reynolds sayısı(Re):Reynolds sayısı belirli bir aralıkta olmalı.Aralığın altında olursa akış laminar,üstünde tam türbülanslı olacaktır.

 

 2-sönüm oranı=z ,  laminar akışta z=1,, tam türbülanslı akışta z=0 olduğu öne sürülebilir

 

z=sönüm oranı

 

1-sönüm sayısı(q) ile doğru

 

2-akışkanın(nakit,çek) likiditesinin karekökü ile  doğruxakış hızıxpiyasa derinliğinin karesixsürex akışkanın yoğunluğu(kütle)karekökü ile ters orantılıdır.

 

3--Bu nedenle laminar akışta

 

1-akış hızı düşük,likiditesi yüksek,piyasalar sığ,süre kısa,akış yoğunluğu zayıf,kriz ekonomisi,

 

2-tam türbülanslı akışta 1-akış hızı yüksek,likiditesi düşük,piyasalar derin,süre uzun(istikrar),akış yoğunluğu düşük,enerji yutucu enflasyonist ekonomi.

 

3--Sağlıklı ekonomide Re belli bir aralıkta ve z=0,1 arasındadır.Bunu sağlayan şartlar akış hızı düşük değil,piyasalar derin,istikrarlı(süre uzun),likiditesi yüksek ve yoğun ekonomilerdir.

 

3.1--Sönüm oranı ve reynolds sayısı ekonominin durumu hakkında fikir verebilir.Karşılaştırmalı değerler fikir verecektir.(Alman,Japon,Türk,Amerikan,İngiliz,Fransız)   

 

3--Başlıca Dünya ekonomik krizleri-yorumlar:

 

1-Bir ekonomide büyüme hızı yüksek ise ekonomik sistemden çıkan enerji yüksektir(Eç).Bu anlamda yerel para değerli ise,kredibilite normal  ve enflasyon düşüyor (dirençler zayıf) ise ekonomik sistemde dolaşan para hızı düşüktür.


1.1--Bu durumda sönüm oranı(z) akış hızının karekökü ile ters orantılı olduğu için,sonuçta sönüm oranı 1 e yaklaşır.


1.2--Bu ise akışın laminar hale geldiğini yani ekonomik sistemin krize(depresyona) gireceğini öngörmek mümkündür.Hele cari açıkda belli eşik değeri aşmış ise durum bayağı risklidir.


1.3--Depresyona(krize) giren ekonomide 1-GSMH düşer,2-işyerleri kapanır,ekonomi daralır,işsizlik artar.94 Meksika krizi,pezonun aşırı değerli oluşunun sonucudur.


1.4--Meksika gereken develüasyonu yapsaydı,94 tekila krizine yakalanmayacaktı.Ayrıca ekonomide dalgalı kur sihirli değnek değildir.Sabit kur gibi avantaj ve dezavantajı vardır.


1.5--Dalgalı kurda develüasyonu nasıl yapacaksınız Unutmamak gerekir ki ekonomi makinesinde uygun zamanda uygun kolu çekmek gerekir ki sağlıklı çalışsın.


2-Ekonomide patlamalar,iniş-çıkışlar ekonomide harekete yol açarlar.Bu anlamda büyüme hızının diferansiyeli(türev),yine büyüme hızına yol açar.Buna göre


a)-sabit büyüme hızının türevi sıfır olduğu için,sabit büyüme hızlarında ekonomik büyüme sağlanamadığı için ekonomik gelişme sıfırdır


b)-Artan doğrusal hızlı büyüme hızlarında,türev sabit olduğu için,ekonomik gelişme sabit bir hızda olur.yada doğrusal olarak azalan büyüme hızlarında,ekonomik çöküntü azalan sabit hızdadır


c)-Dalgalı(sinizoidal) ekonomik büyüme hızlarında oluşan ekonomik gelişme yada ivme yine

dalgalı (cosinozidal) olacaktır.


d)ani yükselişler ekspotensiyal kabul edilirse,türev yine ekxpotensiyal olacak,ekonomik ivmede doğrusal artan ekspotensiyal  karakterli(t.exp) olacaktır.


 
Makalenin İzlenme Sayısı : 487

Eklenme Tarihi : 20.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.