MAKALELER / İşletmede Para Akışı-Akışkanlar Mekaniği Yaklaşımı


İşletmede Para Akışı-Akışkanlar Mekaniği Yaklaşımı:

 

1--Temel Yaklaşım: İşletmede para akışı ile Akışkanlar Mekaniği arasında analoji kurulacaktır.Buna gore işletmede para akış ile  su akışı arasında analoji kurularak su akışının dinamiginden yararlanarak para akışı eko klinikle uyumlu yorumlanacaktır.


2--Temel Formüller ve gösterimler:  Re:Reynolds sayısı   V(tl/sn):para akış hızı  m:paranın akıcılıgı(vizkozitesi)   r:paranın yogunlugu    d:paranın işlendigi alanın  derinliği    c:direnc katsayısı    t:paranın işlendigi süre    R:para akışına karşı olusan direnc 

   H:Rxt:toplam direnc     Li:paranın likiditesi =1/m                                                                                                         

Laminar akışta ...............C:64/Re 


                                                  -1/4     

Türbülanslı akışta.....  C=0,316xRe                                                 

 R=CxV/d= k.V/d.r.Li   


1) Re=VxdxrxLi yada(tip ekonomi için)

 

2.1--Akışkanlar Mekaniğine gore:            

Re:0…..2000 arası akış laminar

Re:2000….4000 arası yarı türb.  

Re:4000 den büyük türbülanslı     

 

1-Reynolds Sayısı ve akışın durumu:  

1)- Re: V.d.r/m 

2-Enerji Açısından:                                 

n:topl am verim(toplam faktör üretkenlik)


Eg:İşletme( sisteme) giren enerji     ,   


Eç:İşletmeden( sistemden) çıkan enerji 


Eç/Eg=n   buradan 


Eç=Eg.n olarak ifade edilirse 


V=Akış hızı,P=Para değeri,h=kredi derecesi

 

Eç=n(Eg1-R), BH=Büyüme hızı=k4.Eç ,    k1,k2,k3=sbt, Eç=n.(k1.V²   +k2.P+k3.h )-k3.V/d².r.Li     

 

2.1--Buradaki Formülasyona Göre Sonuçlar:


1- Yüksek büyüme hızı için


1.1-Yüksek verim(toplam faktör üretkenlik)(n) olmalı


1.2-Yüksek para akış hızları(V) olmalı


1.3-paranın değerli olması(P) gerekir


1.4- yüksek kredibilite(h) sağlanmalı


1.5- Para akımının yoğun olması(r) gerekir


1.6-Para akımında likiditesi yüksek akımlar(Li)(nakit) olmalı


1.7-işletmenin finansal olarak derin olması gerekir


3-Sağlık Ve Kriz:  


3.1--Re:V.d.r.Li,,   z=sönüm oranı    z=q.karekök(Li)/2.karekök(V.t.d.r) 


3.2--Sağlıklı işletme ekonomisinde akış kaotik olup,laminar akış ile türbülanslı akış arasındadır.


3.3--Akışın tipi (laminar-türbülanslı) sağlığı hakkında fikir verir.


3.4--Burada  iki parametre önemlidir.


1--Reynolds sayısı(Re):Reynolds sayısı belirli bir aralıkta olmalı.Aralığın altında olursa akış laminar,üstünde tam türbülanslı olacaktır.


2--Reynolds sayısı:1-Akış hızı(V) 2-Piyasa deriniği(d) 3-akış yoğunluğu(r),4-Likidite(Li) ile doğru orantılıdır


3--sönüm oranı=z ,  laminar akışta z=1,, tam türbülanslı akışta z=0 olduğu öne sürülebilir


3.1--z=sönüm oranı 1-sönüm sayısı(q) ile doğru2-akışkanın(nakit,çek) likiditesinin karekökü ile doğru( akış hızıxpiyasa derinliğinin karesixsürexakışkanın yoğunluğu(kütle)karekökü ile ters orantılıdır.


3.2--Bu nedenle laminar akış şartlarına haiz işletme: 1-para akımı hızı akış hızı düşük,para akımın likiditesi yüksek(nakit),piyasalar sığise ,süre kısaise ,akış yoğunluğu zayıf ise ,işletme krize girebilir.


3.3--tam türbülanslı akış şartlarına haiz işletme  :1-nakit akışı hızı yüksek,nakit akımının likiditesi düşük ise(çek-senet),piyasalar derinise ,süre uzun(istikrar), para akımının akış yoğunluğu düşük ise,süreç enerji yutucu süreç olup işletme ise enflasyonist süreci yaşar.


3.4--Sağlıklı işletmede laminar akış şartları ile türbülanslı akış şartları arasında sınırda bunları dalgalı olarak yaşar.Bu anlamda  Re belli bir aralıkta ve z=0,1 arasındadır.Bunu sağlayan şartlar akış hızı düşük değildir,piyasalar derindir,istikrarlı(süre uzun),likiditesi yüksek ve yoğun ekonomilerdir.


3.5--Sönüm oranı ve reynolds sayısı ekonominin durumu hakkında fikir verebilir.


İşletmeler için Karşılaştırmalı değerler fikir verecektir..Bu nedenle krize elverişli işletmeler nakit yerine bol bol çek ve senet kullanmalıdır.


3.6--Başlıca işletme krizleri:


1-Bir işletmede büyüme hızı yüksek ise ekonomik sistemden çıkan enerji yüksektir(Eç).Bu anlamda işletmenin kullandığı yerel para değerlidir ,kredibilite normal  ve enflasyon (işletmede üretilen mamullerin fiyatı) düşüyor  olup (dirençler zayıf) ise ekonomik sistemde-işletme içinde dolaşan para hızı düşüktür.


2--Bu durumda sönüm oranı(z) akış hızının karekökü ile ters orantılı olduğu için,sonuçta sönüm oranı 1 e yaklaşır.Bu ise akışın laminar hale geldiğini yani ekonomik sistemin-işletmeninbu şartlar altında  krize(depresyona) gireceğini öngörmek mümkündür.


3--Hele işletme açıkları  belli eşik değeri aşmış ise durum bayağı risklidir.Depresyona(krize) giren işletmede1-ücretler düşer,2-işyeri kapanabilir.


4--Unutmamak gerekir ki işletme makinesinde uygun zamanda uygun kolu çekmek gerekir ki sağlıklı çalışsın.


5-İşletmede ekonomik patlamalar,iniş-çıkışlar işletmenin ekonomisinde harekete yol açarlar.Bu anlamda büyüme hızı fonksiyonun diferansiyeli(türev),yine büyüme hızına yol açar.


5.1--Buna göre


a)-sabit büyüme hızı fonksiyonlarında türev sıfır olduğu için,sabit büyüme hızlarında ekonomik büyüme sağlanamadığı için ekonomik gelişme sıfırdır.


b)-Artan doğrusal hızlı büyüme hızlarında,türev sabit olduğu için,ekonomik gelişme sabit bir hızda olur.yada doğrusal olarak azalan büyüme hızlarında,ekonomik çöküntü azalan sabit hızdadır


c)-Dalgalı(sinizoidal) ekonomik büyüme hızlarında oluşan ekonomik gelişme yada ivme yine dalgalı (cosinozidal) olacaktır.


d)ani yükselişler ekspotensiyal kabul edilirse,türev yine ekxpotensiyal olacak,ekonomik ivmede doğrusal artan ekspotensiyal karakterli(t.exp) olacaktır


Makalenin İzlenme Sayısı : 4273

Eklenme Tarihi : 20.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.