MAKALELER / Ekonomide Para Akışı Ve TürbulansEkonomide Para Akışı Ve Türbulans:

 

1--Temel Yaklaşım: Ekonomide para akışı ile Akışkanlar Mekanigi arasında analoji kurulacaktır.Buna gore ekonomide para akışı ile su akışı arasında analoji kurularak Su akışının matematiksel anlamda dinamiginden yararlanarak para akışı gozlemle uyumlu yorumlanacaktır.

 

2--Temel Formüller ve gösterimler: Re:Reynolds sayısı V(tl/sn):para akış hızı


m:paranın akıcılıgı(vizkozitesi) 


r:paranın yogunlugu 


d:paranın işlendigi alanın capı 


c:direnc katsayısı t:paranın işlendigi süre 


R:para akışına karşı olusan direnc 


H:Rxt:toplam direnc


Laminar akışta........ C:64/Re

                                               -1/4

 Türbülanslı akışta C:0.316xRe

 

Akışkanlar Mekanigıne gore: Re=Vxdxr /m


Reynolds Sayısı ve akışın durumu: 


Re:0…..2000 arası akış laminar


Re:2000….4000 arası yarı türb.


Re:4000 den büyük türbülanslı

 

3--:m(vizkozite) acısından incelenirse:

paranın akıcılıgı arttıkça vizkozitesi düşecektir.


3.1--Bu nedenle akıcı ve vizkozitesı düşük likiditesi yüksek paranın(nakit gibi) neden oldugu para akışlarında sistemin Reynolds sayısı artacaktır. 


3.2--Buna gore akış laminar ise direnc düsecektir. Ancak akış türbülanslı ise direnc artacak akıcılıgın artması sıstemin türbülansa kayma egilimini arttırır.

 

3.1—Kısaca Akıcı para (nakit) normal laminar sınırlarda direnci azaltıp eko saglıga katkı saglar. 


Akıcılıgı düsük para (çek-senet gibi) likiditesi düsük enstrümanlar sistemin Reynolds Sayısını asagı cekerek sistemin türbülansa kaymasını engeller.

 

3.2--Ancak reynolds sayısının Asagı cekilmesi direnci yani ekonomik kayıpları arttırır.Ekonomik direncin artması kendini enflasyonun artması ile ortaya koyar.


Kısaca enflasyon ekonomik direncin yani Kayıpların bir sonucu veya göstergesidir.

 

4--r:paranın yogunlugu: para yogunlastıkca reynolds sayısı artar.Lamınar sınırlarda direnci azaltır.Ancak akış türbülansa kaymıs ise direnc daha da artar,bu da ekonomik psikozu derinleştirir.

 

5--d:paranın işlendigi alanın capı(piyasa derinligi):

Paranın işlendigi alanın capı arttıkça Reynolds sayısı artar.Bu durumda laminar saglıklı sınırlarda direnci azaltır ve eko saglıga katkı saglar.

 

5.1--Ekonomik akıcılıgı Yüksek ve yogun parayı saglıklı sınırlarda dengelemek için paranın islendigi Alanın capını arttırır.


5.2--Ancak psikotik durumların neden oldugu türbülans durumunda Alanın capının artması reynolds sayısını arttırır bu da dırencı daha da arttırarak ekonomik Psikozu ve turbulansı derinlestirir.

 

6--V:Para akıs hızı:(Nakit akıs hızı(tl/h))

Normal laminar ve psikotik-türbülanslı durumlarda para akışına karşı oluşan direnc Akış hızının karesi ile dogru orantılıdır.Akış hızının artması herhalukarda piyasanın Harcadıgı enerjinin artması demektir.

 

6.1--Bu da piyasanın para yıkımı ıle dogru orantılıdır

Ekonomi hastalıkları ile saglık arasındaki sınırı para akıs hızı belirler.Saglıklı ekonomide para hızı belirli aralıktadır(V:0….1.5 tl/sn) yada piyasada para yıkım hızı Belirli aralıktadır.Bu sınırı aşarsa önce yarıtürbülanslı bir bölge ardından tam Türbülansın hakim oldugu psikotik bölge.

 

6.2--Turbulansta direnç sadece akış hızının Karesi ile dogru orantılıdır.Akışın yogunlugu/akıcılıgı/işlem alanı capından bagımsızdır.


Bu nedenle enflasyonist ekonomiler bir nevi ekonomik psikoz ekonomisi olarak degerlendirilirse enflasyon mucadelesinde en onemli olan para akıs hızı kontrolu yani Para tabanının merkez bankasınca kontroludur.

 

7--Akışın süresi:t:Piyasanın para yıkımı yolu ile direnclere harcadıgı enerjı/süre ile dogru orantılıdır.


 
Makalenin İzlenme Sayısı : 468

Eklenme Tarihi : 20.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.