MAKALELER / Enerji Verimliliğinde Durum Değerlendirmesi:

 Enerji Verimliliğinde Durum DeğerlendirmesiEnerji Verimliliğinde Durum Değerlendirmesi:1--Türkiye'de enerjinin yaklaşık olarak %92'si sanayi,ulaşım ve konut sektörlerinde tüketilmektedir.


2--Yapılan  araştırmalara göre sanayide enerji verimi, yakıt kullanımında %52.8, elektrik kullanımında %79.3 olarak  belirlenmiştir.


3--Sanayi bir bütün olarak ele alındığında,enerji girdisinin %43.7'si kayıp olmaktadır.


4--Bu sektörün  toplam enerji verimi ise %56.3 olmaktadır. Konut ve işyerlerini kapsayan sektörlerde enerji girdisinin %  43.4'ü kayıplara gitmektedir.


5--Türkiye enerji tüketiminin yaklaşık üçte biri konut sektöründe gerçekleşmektedir. Tüketimin %85'i ısınma ve sıcak su için harcanmaktadır.


6--Sıcak su borularındaki mevcut yalıtım kalınlığı 12cm artırılması durumunda bu kayıplarda %25 civarında bir azalma sağlamak mümkün olabilir.Pratik olarak minimum yalıtım kalınlığı,borunun kendi anma çapı kadar olması yada optimum kalınlık ise  bakır borularda boru çapının % 10 fazlası,çelik borularda ise % 20 fazlası uygun olacaktır.Örneğin DN20 için yalıtım kalınlığı 20 mm vs gibi.


7--2001 yılı istatistiklerine göre evlerde sıcak su ihtiyacının  %10.1'lik kısmı güneş enerjisinden karşılanmıştır.


8--Bir binanın cephe maliyetinin toplam bina maliyeti içerisindeki payının %15-%40 arasında olmasına karşın, bina cephesinin bina işletim maliyeti üzerindeki etkisi %40 veya daha fazla olabilmektedir.


8.1--Bu nedenle binalarda önemli  enerji tasarrufu Akıllı kabuklarla sağlanabilir. Akıllı kabuk; tıpkı canlı derisi gibi kendisini ayarlayarak dış koşullara uyum sağlayan  yapılardır.Akıllı kabuklar en basit şekliyle doğal havalandırma ve güneş kontrol elemanlarının otomatik hareketiyle binanın havalandırma, klima ve aydınlatma enerjisi yüklerini en aza indirgeyen ve kullanıcı konforunu olabildiğince doğal yollarla sağlayan kabuklardır

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 910

Eklenme Tarihi : 05.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.