MAKALELER / Küresel Isınmada Öncelik Atmosferden Karbondioksiti Soğurmak
Küresel Isınmada Öncelik Atmosferden Karbondioksiti Soğurmak:1—Küresel ısınmada atmosferde karbondioksit konsantrasyonunda 400 ppm değeri aşılmış durumda. Paris Anlaşmasına daha fazla ülke katılım yaparken işler yavaş yürüyor.


2—Küresel ısınmada öncelikler şunlar olabilir:2.1--Atmosferde halihazırda bulunan karbondiksidi  büyük oranda cihazlarla çekip(karbondioksit ağaçları vs ile)- soğurup yeraltı mağaralarına-bazalt kayalara depolamak olmalı.2.2—Atmosferden karbondioksit çekilmesinde ikinci önemli yöntem daha fazla orman alanı yaratmak2.3—Atmosferden karbondioksidin çekilmesinde bir diğer yöntemde denizlerde ve okyanuslarda daha fazla mavi algın demir gübrelemesi,demir gemi,oto,uçak vs batırarak demir gübrelemesi ile daha fazla karbondioksit tüketmesine yardım etmek.2.3.1—Ayrıca okyanuslarda mavi alglerin- mercan resiflerinin ölmesine yol açan asitleşmeyi azaltmak için suya mineral tozları dökmek.3—Öte yandan fosil yakıt tüketen tüm termik santrallerde karbondioksit tutma teknikleri-sistem olarak santrallere ilave edilmeli.Hükümetler bunu çok kısa süre içinde gerçekleştirebilmelidir.Bu hem kömür santralleri hem de sıvı yakıt kullanan santraller ile doğalgaz santralleri için hızla yapılmalıdır.4—Öte yandan atmosfere gelen ışınımı geri yansıtan bir nevi yansıtıcı tabaka oluşturmak için atmosfere  kontrollü-ölçüm yapılarak bir nevi otomatik kontrol sistemi gibi nozullarla sülfür püskürtülebilir.Dünya üzerinde püskürtme noktaları analiz edilerek böyle bir sistem kurulabilir mi.5—Southampton Üniversitesinden John Shepherd büyük olasılıkla 60 yıl içinde bu teknolojinin kullanılacağını düşünüyor. Oysa o kadar süre olmayabilir.Zira çok hızlı hareket edilmesi gerekebilir. Paris Anlaşması hızla detaylara girip hükümetlerin öncelik yükümlülüklerini herhalde belirlemeli.6—Uçak yakıtı yerine geçen yakıt bulunmamasına rağmen Hollanda KLM hava yolları biyoyakıt +uçak yakıtı ile uçuşlarını yapmış durumda.7—Tarımda yoğun sentetik nitrat gübreleri kullanımı ile atmosfere yoğun biçimde sera gazı olan diazotmonoksit salınımı olmakta.Bu anlamda tarımda nitrat gübreler dışında diğer seçeneklerin(doğal hayvan gübreleri ,nitrat dışı gübreler vs) hızla hayata geçirilebilir.8—Küresel Isınmayı artıran bir diğer faktör şehirlerde oluşan yoğun beton yapılaşması olabilir.Bu soruna çözüm olarak şehirlerde çatılara yeşil çatı yapma zorunluğu-şehir alanın belli % kadar yeşil alan yaratmak ve şehri yoğun ağaçlandırmak ayrıca beton dışı yapı elemanlarını kullanmak-bina karkaslarında çelik ve ahşaba ağırlık vermek olabilir.8.1—Küresel ısınma küresel olduğu kadar yereldir.Siz İstanbulu ,Güney Doğu Anadoluyu,İç Anadoluyu yoğun biçimde ağaçlandırır-beton yerine çelik ve ahşap binalar yaparsanız  tıpkı karadeniz gibi yoğun yağış-kışın 30 cm kar bekleyebilirsiniz.9—Küresel ısınmaya neden diğer bir faktör hidroelektrik santrallerin baraj havzalarıdır.Bu anlamda baraj kurulumunda belli büyüklüğün üste baraj kurulumuna gitmemek olabilir.Enerji üretiminde büyük barajlar yerine nehir tipi yüzer türbinler ile akarsu yatağı bozulmadan enerji üretilebilir mi.10—Küresel ısınmada doğalgazın yoğun kullanımı ile karbondioksit emisyonu düşebilir.Bu anlamda enerji üretiminde doğalgazlı santraller,ulaşımda LNG li gemiler, LNG li trenler,LNG li kara taşıtları ve hava taşıtları önem kazanabilir. Buna karşın doğalgazın önemli kaynağı olan ABD kökenli kaya gazının çıkarılmasında havaya karışan %7-sızıntı metan gazının kuyulardan çıkmaması için gerek önlemler herhalde alınmalıdır.11-Enerji değişimi aracı olarak hidrojen ön plana çıkarılabilir. Hidrojenli yakıt pilleri ile konutlar –işyerleri ve taşıtlar(uçak,gemi,kara taşıtı)  çalıştırılabilir. Çöllerde kümelenen pv panellerde üretilen elektrik ile en iyi verimli teknik elektroliz ile sudan hidrojen üretilebilir.Yakıt pili ise hidrojeni kullanarak elektrik üretir ve sadece sıvı su üretir(su buharı değil-su buharı sera gazıdır)12—Gelecekte artacak enerji ihtiyacı için mini nükleer santraller-rüzgar santralleri-konutlarda ve fabrikalarda kiralanmış çatılarda çatılar ve çöllere –baraj su üstünde yüzebilir paneller ile güneş alan her yere konulmuş  pv paneller-akarsu üstüne konulmuş yüzer türbinler vede enerji tasarrufu tedbirleri. Doğal soğutmaya sahip-uygun tasarlanmış  mimarili iş yerleri-konutlar-sıfır enerjili pasif evler.Enerji verimli motorların kullanımı.


Kaynak.HBT-S:40-30.12.2016
Makalenin İzlenme Sayısı : 52

Eklenme Tarihi : 21.08.2021

Önceki sayfaya geri dön.