MAKALELER / Küresel Isınmaya Karşı Türkiye 2.5 Milyar Ağaç Dikmeli
Küresel Isınmaya Karşı Türkiye 2.5 Milyar Ağaç Dikmeli:

 

1--Enerjisa CEO’su Murat Pınar;

 

1.1--Karbon salınmının % 70’1 enerji kaynaklı. Bunun da % 42’si elektrik üretimiyle, % 19’u ise ulaşımla ilgili.

 

1.2--Karbon salınımına baktığımızda Türkiye’de 506 milyon ton, dünyada 50 milyar ton karbon salınıyor.

 

1.3--Hesapladığımızda ülkemiz için 2.5 milyar adet ağaç dikmemiz gerekmekte. Dünyaya ise toplam 2.6 trilyon adet ağaç dikilmeli.

 

1.3.1--Eğer bunu yapabilirsek başka da bir şey yapmamıza gerek yok.

 

 2--Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata ;

 

2.1--Bakanlığın YEKA politikasının çok önemli rolü olduğunu belirtti. Ata sözlerini şöyle sürdürdü:

 

2.2--“YEKA’larm en önemli özelliği yerli teknolojiler ve Ar-Ge’ye ve-rilen önem. Ürettiğimiz paneller % 78 oramnda yerli katkı ile üretiliyor.

 

2.3--Fabrikamız sadece güneş paneli fabrikası değil, entegre bir fabrika. Silisyum mineralini panele çeviriyoruz; bunu yaparken bin 350 yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen için iş alanı açtık.

 

2.4--Ata, “2025’te en az 10 bin megavat, % 70 ve üzerinde yerlilikte panel üretebiliyor olmalıyız” diye konuştu.

 

2.5--Ata, finansmanla ilgili adımlar atıldığı takdirde bu hedefe ulaşmanın zor olmayacağını iddia etti.

 

2.6--Ata, “En geç 2035 yılında, Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan üretebilir hale gelmeli” dedi.

 

Kaynak:Para Haftalık Ekonomi Dergisi 13 - 19 Haziran 2021

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 69

Eklenme Tarihi : 21.08.2021

Önceki sayfaya geri dön.