MAKALELER 3 / Güneş Enerjili Sıcak Su Üretimi-İllerGüneş Enerjili Sıcak Su Üretimi-İller:

 

1-- Halen ülkemizde kurulu olan güneş kolektörleri miktarı 12 milyon m2 olup, yıllık üretim hacmi 750 bin m2’dir ve bu üretimin bir miktarı ihraç edilmektedir.

 

1.1--Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP civarındadır. Bu hali ile ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.

 

1.2—Ancak bu kurulu alan ülke nüfusu ile orantılandığında, kişi başına düşen güneş enerjisi miktarı düşük değerdedir.

 

2—Çalışmanın konusu olan iller için En düşük ışınım değerleri ve dış hava sıcaklığının olduğu Ocak ayında güneş enerjisinden aylık faydalanma oranı ve optimum kollektör alanları ve Yıllık güneş enerjisinden faydalanma oranı;

 

İzmir için…….% 39……4.1 m2………%67

 

Trabzon için…% 21 ……5.5 m2………%49

 

Hakkâri için…% 16……..4.2 m2………%56  olarak belirlenmiştir.

 

3—Sonuç olarak Ülkemiz enerji tüketiminde %73 gibi yüksek bir dışa bağımlılık yaşamaktadır. Bu noktada yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanım oranların arttırılması gerekmektedir. Dolayısı ile belirlenen yıllık faydalanma oranları, enerji tasarrufu açısından önemlidir

 

Kaynak: Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012- Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Optimizasyonu- Berrin KARAÇAVUŞ


KeyMakalenin İzlenme Sayısı : 142

Eklenme Tarihi : 18.07.2019

Önceki sayfaya geri dön.