MAKALELER 3 / Ekonomik Gelişmenin Motoru Ekonomik Büyüme


Ekonomik Gelişmenin Motoru Ekonomik Büyüme:


1—Borç ödemenin en iyi motoru büyüme motorudur yani büyümedir.Büyümenin durması ile borcu çevirmek için gereken kredilerin risk puanı aratacağı için daha yüksek faiz yükü ile borçlanmak durumu oluşacaktır. Ve kredi durumunda zorlanma halinde murpy nin tersliklerle ilgili yasaları işlemeye başlar.Ve her şey kötüye gitmeye başlayabilir.


1.1--ülke CDS puanları piyasanın yani ülkenin piyasada oluşan algısının puanıdır.ve yatırımcıların ilgisini gösterir.Bu bir çeşit barometredir.CDS ler piyasalar tarafından belirlenirken,kredi kuruluşlarının verdiği notlar ise ülkenin makroekonomik göstergeleri ile siyasi risklerini gösteren subjektif olarak belirlenebilen notlardır.


1.2--Sonuç en iyi notu piyasa verir kredi kuruluşları değil.


2—Büyüme İçin Şartlar:


2.1--Büyüme İçin Temel Şartlar :


1-Genç nüfus-doğumlar desteklenmeli.                      


2--Yerli öz kaynak akışı                                                                                                             


 3--Yabancı sermaye akışı ve onun için güvenli-istikrarlı hükümet


4--Zor anlarda devreye girebilen kaynaklar(emniyet paraları),                                                        


5--İş akışını kolaylaştıran 1--yasa ,2—mevzuat, 3—bürokrasi , 4--düşük vergi yükü ,5--destek teşvikleri,


6--iş yapma isteğini artıran destekler,


7--toplumsal ödüller


8--kamusal bilgi ve teşvik destekleri,


9--dış ülkelerle dengeli ve çıkarlara dayalı dinamik ilişki ve buna bağlı savunmada ya daha az kaynak ayırma,


10--kaliteli göçmen alımları,11-Kaliteli-kalifiye iş gücü için kaliteli eğitim sistemi 12--Verimlilikte sağlanan başarı ve iyileştirmeler.


13—Bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan yoğunluk 


14--Hedef teknolojilerin belirlenmesi ve desteklenmesi.


2.2—Büyüme İçin Matematik Temel:


1--Büyümenin artması ile işsizlik düşebilir.Yüksek işsizlik büyüme motorunun devrinin düşüklüğünü gösterir.Dünyada ithalat ve İhracat azalmaya başladı.Bu ise herhalde piyasada basılan paralar yani fazla likidite yüzünden olabilir.


2--Bir ülkenin ekonomik gücü yüksek ise o ülkede hayat daha güzel ve daha enerjiktir.


3--Ekonomik gücü P ile gösterirsek gücün iki bileşeni vardır.                                                                              


1-Ekonomik takat-tork-moment ve 2-Ekonomik devir-büyüme oranı dır.


4--Ekonomik takatın yine iki bileşeni vardır.Bunlar ekonomik kuvvetler ve bunların ekonomik merkeze olan kuvvet kolları.


4.1--Eğer çok sayıda ekonomik kuvvet varsa ve bunların vektörel büyüklükleri büyük ekonomik merkezden yeterince uzakta ekonomik merkezi çeviriyorsa ekonomik takat a güçlü olacaktır.


4.2--Ekonomik kuvvetler bir vektörel büyüklük olduğu için bunların yarattığı dönme yönleri eğer birbirini desteklerse ekonomi o yönde güçlü bir şekilde dönmeye-büyümeye başlar.


4.3--Bu nedenle ülkenin ekonomik merkezinin dönmesi için sektörlerin yani kuvvetlerin birbirini destekleyecek biçimde ahenkli olmasını gerekir.


5--Zıt yönlerde olan kuvvetler-sektörler ekonomiyi yavaşlatır.Zıt yönlerdeki kuvvetler ekonomik devrin düşürülmesinde kullanılabilir.


6--Eğer ülkenin takatı yüksek ve ekonomik devri-büyüme oranı düşük ise tıpkı Almaya gibi gücü düşük çıkar.Şu sıralar Almanya zor dönüyor.Almanya nın motorları Japonya gibi sıfıra yakınlaşsa,o ekonomik cüsseyi nasıl taşır.


6.1--Öte yandan ülkenin büyümesi yüksek ve torku düşük olabilir.Bu durumda yine gücü yüksek olabilir.


2.3—Makroekonomik Parametrelere Göre Ülke Durumları.


1—Bütçe Dengesinin/GSYH oranı ne kadar düşükse bütçe açığı o kadar azdır ve mutlak değerinin ters orantılı olarak olarak ülke puanı artması gerekir.


2—Borç Stokunun/GSYH  Oranı ne kadar düşükse ülkenin borç stoğu az olduğu için mutlak değerinin ters orantılı olarak olarak ülke puanı artması gerekir.


3—Cari Dengenin/GSYH oranı ne kadar düşükse cari açık da o kadar düşük olacağı için mutlak değerinin ters orantılı olarak olarak ülke puanı artması gerekir.


4—Büyüme oranı kadar yüksekse mutlak değerinin doğru orantılı olarak olarak ülke puanı artması gerek

 

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 123

Eklenme Tarihi : 21.06.2019

Önceki sayfaya geri dön.