MAKALELER 3 / Sosyal Güvenlik Harcamaları


Sosyal Güvenlik Harcamaları:


1—Nisan-2009 SGK nın Sağlık Harcama Oranları:

İlaç…………..................…% 44                    


Devlet Hastanesi…….% 35   


Özel Hastahaneler…..% 10   , 


Üniversite Hastaneleri…% 6     


Diğer……………..........……..% 5

 

1.1—Toplam sağlık harcamaları içerisinde ilaca ayrılan pay OECD Ülkelerinin gerisinde olup,sağlık harcamalarında en önemli kalemi ilaç değil giderek artan tıbbi tetkikler oluşturuyor.


1.1.2--Tetkik giderlerindeki artışın nedeni doktorun hastaya ayıracak zamanın azalması ve Devlet Hastanelerinde doktorların performanstan pay almalı olabilir.


1.1.3--Sağlık harcamalarında detaylı analizlere ihtiyaç olduğu açık.Bu analizler ile çözüme yaklaşmak mümkün olabilir.


1.1.4--Öte yandan Türkiye de ilaç endüstrisinde yabancı oranının diğer ülkelerle karşılaştırılması ve onların bulduğu çözümlerin incelenmesi giderlerin azaltılmasında rol oynayabilir.


2—Suistimallarle ilgili işleri de kontrol edebilmek için Sağlık Bakanlığında ciddi bir bilgi-işlem merkezi oluşturulması gerekir.


3—Hekimlerin elektronik reçeteye geçmeleri sağlanmalı.


4—Hak sahiplerine akıllı kart verilmesi uygulamasına geçilebilmesi.


5—Reçetelere yazılan ilaçlarda ithal payının giderek artması.Bu anlamda ilaçta yerli üretimin desteklenmesi.


6—Ayakta tedavide yazılabilecek ilaçlarla ilgili objektif esasların belirlenmesi uygun olacaktır.Yada hangi hastalık için hangi protokol hangi tetkik hangi ilaç listesi üniversite tıp fak. yardımıyla belirlenmelidir.


7—Geri ödemesi yapılacak ilaçların reçeteye yazılma esaslarının bir defada belirlenmesi ve kararlılıkla uygulanması.


8—Ciddi Rahatsızlıklarda Pratisyen Hekimlerin gerekli laboratauar tetkiklerini yaptırdıktan sonra ilaçları yazabilmesi.Bu anlamda hangi Hastalıklarda hangi laboratuar tetkiklerinin  isteneceği listesi belirlenmelidir.


9—Reçete katılım payının emeklilerde % 10—çalışanlarda % 20 nin üzerine örneğin % 15-% 25 çıkarılabilmesi.


10—Toplumda grip vs için illa ilaç kullanılması yerine istrahat ve ıhlamur vs bitkisel destek tedavilerinin kullanılması.Sağlık Bakanlığından onay  almış Bitkisel desteklerin eczanelerde satılabilmesi.ve hekimlerin bunları reçeteye yazabilmesi.

 

2—Sosyal Güvenlikte Yıllar İçinde Aktif/Pasif  (A/P Grafiği ) Oranı Değişimin Yorumu:

Aktifler:Prim ödeyenler ,Pasifler:SGK dan aylık alanlar


1—SGK ya bağlı sigortalıların kaynaktan alınan verilere göre A/P grafiği Excel programında yapılan çizimine göre 2002-2009 Yılları arasındaki Aktif/Pasif değişimi  incelendiğinde  değişimin dalga fonksiyonu biçiminde değiştiği,eğilim doğrusunun doğrusal olarak arttığı şeklinde bir grafik ortaya çıkmakta.Kısaca aktifler artmakta-pasifler düşmekte.


2—SGK ya bağlı Bağkurluların kaynaktan alınan verilere göre A/P grafiği Excel programında yapılan çizimine göre 2002-2009 Yılları arasındaki Aktif/Pasif değişimi  incelendiğinde  değişimin yaklaşık doğrusal olarak azaldığı ,eğilim doğrusunun  -0,145 lik bir eğimle da yine doğrusal olarak azaldığı şeklinde bir grafik ortaya çıkmakta.Kısaca aktifler azalmakta-pasifler artmakta.Bağkurluların A/P azalışı eğimi 0,145 olup bu değer Kamu görevlilerinin azalış eğimi 0,063 den çok daha hızlı bir biçimde olmakta.


3—SGK ya bağlı Kamu Görevlilerinin kaynaktan alınan verilere göre A/P grafiği Excel programında yapılan çizimine göre 2002-2009 Yılları arasındaki Aktif/Pasif değişimi  incelendiğinde  değişimin yaklaşık doğrusal olarak azaldığı ,eğilim doğrusunun  -0,063 luk bir eğimle  yine doğrusal olarak azaldığı şeklinde bir grafik ortaya çıkmakta.Kısaca aktifler azalmakta-pasifler artmakta.


4—Sonuç SGK daki  açığın nedenleri yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır.Çözümler detayda oluşturulacak mekanizmalar ile sağlanabilecektir.Kısaca SGK Makinesinin verimli hale getirilmesi için yeni tasarlanacak mekanizmalara ihtiyaç var.Bunun için farklı ülke SGK larının analitik düşünen mühendis(makine,elektrik,vs)  kökenli araştımacılarca incelenip-yorumlanması önemli olabilir.


5—SGK Açıklarında ilaç harcamaları ön planda olup,kurumsal olarak SSK lılarda A/P oranı artarken,Bağkur ve Kamu Görevileri nde düşmektedir.


Kaynakça:CBT-Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi-1178/15-16.10.2009
Makalenin İzlenme Sayısı : 146

Eklenme Tarihi : 21.06.2019

Önceki sayfaya geri dön.