MAKALELER / Gelecek Yorumları-Future-2020Gelecek Yorumları-Future-2020:


1—Yorumlar-Öneriler:

 

1—Koronavirus:

 

1.1—Koronavirusun laboratuarda üretilen bir virus olduğu şeklinde yaklaşımlar var.Zaten normal doğal bir virus olsaydı pandemisi normalde bu tarihe kadar çoktan biterdi.Bu anlamda ne kadar süre sonra kendini pandemisi yok olacak bu bilinmiyor.

 

1.2—Koronavirusa karşı ciddi anlamda maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak gerekirse kısıtlamalar yapılarak her ülke bu virusu ülkesinden kovmaya çalışacak.

 

1.2.1--Sürü bağışıklığı gibi modeller bu tür suni laboratuar virusleri için geçerli olmayabilir.

 

1.3-Üretilecek Aşı belli oranda koruyuculuk sağlayabilir.Aşı üzerine yapılan spekülasyonlara bakılarak her ülke kendi aşısını üretebilmeli-insanlar isterse kullanabilir istemez ise kullanmaz.

 

1.4—Koronavirus ciddi anlamda dünya ekonomisini-%30-40 oranında özellikle lojistikte-turizmde yavaşlatırken bilişim ve sağlıkta büyüme artışı sağladı.

 

1.4.1--Pandemi , bir anlamda herhalde aşırı ısınan dünya ekonomisini soğutmak-ve sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonomik yapılanma için bir fırsat oluşturabilir.

 

1.4.2--Ayrıca bu süreç karbondioksit emisyonlarında %20-30 bir düşüş sağlayabilir.

 

1.5—Pandemi ile birlikte eğitim uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin karşımı olan hibrit eğitime döndü ve bu eğilim devam edebilir ve bu hibrit sistemde verim nasıl yükseltilir bu yönde çabalar artırılmalı.

 

1.6—Pandemi ile birlikte bilişim ve bilişime bağlı kültürel düzeyde ilerlemede artış olacağı açık.İnternette daha kaliteli programlar- vs oluşması için hükümetler çaba harcamalı.

 

2-Savunma-Dünya Düzeni:

 

2.1—ABD askeri-uzay-ekonomik liderliği Çin e kaptırmamak için Çini pasifikte çevrelemeye çalışabilir.Bu doğrultuda ortadoğu da güvendiği ülkelere burayı emanet ederek enerjisini pasifiğe kaydırabilir.

 

2.1.1--Ortadoğu da ABD nin en iyi işbirliği yapabileceği ülke Türkiye olabilir.Türkiye rol model ülke olarak ABD tarafından ciddi anlamda desteklenebilir.

 

2.1.2—ABD yönetimi ayrıca İran-Irak-Suriye-S.Arabistanda daha demokratik yönetimlerin yönetime gelmesine destek verebilir.

 

2.1.3--Bölgeyi Türkiye-Rusya ve Mısıra emanet edebilir.Bu anlamda ABD yönetimi işbirliğinde en yüksek verimi alacağı-diğer bir deyişle o ülkede istikrarı-ekonomik büyümeyi sağlayan hükümetleri yönetimleri destekler diye düşünülebilir.

 

2.1.4—ABD muhtemelen STA-Serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık verebilir. Bunlar ABD-Avrupa vs ön plana çıkabilir.Aynı zamanda dünya ekonomisinde nakit paralar konumlarını bitcoin ile paylaşabilir.

 

2.1.5--Ülkeler tam kripto paraya-elektronik para-dijital paralara geçince- sağlam ekonomi için piyasaya sürülen dijital para kadar altın ülke hazinelerine yatırılarak ekonomiler istikrar arayabilir.

 

2.1.6—Ülkelerin Elektronik paralarının dünya ekonomisine katılması ile işlem hızlarını artması-dünya ticaretindeki büyümeyi artırabilir.

 

2.1.7--Bitcoinler Dünya para akışında akışın daha az yoğun ve daha az vizkoz-daha akıcı hale gelmesine yol açarak akışı kontrol eden reynolds sayısının büyümesine bu ise akışın türbülansa kaymasına yol açabilir.Türbülanslı akışlar daha çok basınç-enerji kaybı yani enflasyona yol açabilir.Bu problem elektronik olarak bir şekilde çözülmelidir ki enflasyonist ekonomi oluşmasın.

 

2.2—Çin in yenilenebilir enerji yatırımları-e ticaret-uzay-savunma-eğitim konularında ABD nin ardında güçlü bir biçimde yer alacağı açık.

 

2.2.1—ABD-Çin vs ülkeler artık ülkelerinin eğitiminde okullaşma oranını çoktan artırdıkları için artık

 

1—yüksek okul mezunlarını artırma

 

2—Yüksek lisans ve doktoralı nüfus oranını artırma.


3—STEM mezunu nüfus oranını artırmaya yönelmekteler.

 

2.2.2—ABD-Çin artık silah sanayi-petrol endüstrisi gibi endüstrilerden para kazanmak yerine uzay endüstrisi-yenilenebilir enerjiler endüstrisi-organik tarıma-hayvancılığa doğru yoğunlaşabilir.

 

2.2.2.1—ABD uzay asansörünü ve aya gidişi proje olarak devreye alabilir.ve bu imkan uzaya yayılma konusunda ciddi ivme sağlayabilir.

2.2.3--ABD de özellikle eyalet yönetimleri hükümeti karbon tutma depolama-yenilenebilir enerji-organik tarım konusunda hareket etmesi için zorlayabilir.

 

2.3—Almanya endüstri4.0 ile fabrikalarını değişime sokarak Çin in ardından ciddi anlamda bir güç olmaya çalışabilir.

 

2.4—Rusya küresel ısınma ile ülke iklimi daha ılıman iklime kayarak tarımda önemli bir konuma gelebilir.Rusya doğalgaz ın ardından asıl değişimini nükleer(modüler nükleer santraller)-yenilenebilir enerjiler-uzay endüstrisine yöneltebilir.

 

2.5—Hindistan yenilenebilir enerjilere yönelebilir.

 

2.6—İngiltere-Fransa vs avrupa devletleri ekonomi-sanayi-tarım-nüfus konularında yenilenmek-yapılanmak zorunda kalacakları açık.

 

2.7—Brezilya-Türkiye-Meksika vs ülkeler ülke yönetimlerine bağlı olarak  daha güçlü konuma gelebilir.

 

2.8—Ortadoğudaki totatiler yönetimler yerlerini başkan-kralın geri planda-sembolik olarak kaldığı parlamenter sistemlere geçiş yapabilirler.

 

3—Küresel Isınma:

 

3.1—Küresel ısınmada eşik değerlere ciddi anlamda yaklaşılacağı için ABD-Rusya-Çin-Avrupa ciddi anlamda bu emisyonu aşağı çekmek için çabalar harcayabilirler.

 

3.2--En ucuz çabalar orman kıyımını engellemek-drone ile milyonlarca ağaç dikmek-Çatıları-evleri beyaza boyamak-uçaklarla atmosfere kontrollü olarak sülfür püskürtmek olabilir.

 

3.3--yenilenebilir enerjilere geçişi hızlandırmak-modüler nükleer santrallere yönelmek-enerji-su tasarrufunu yaygınlaştırmak. Ucuz CO2 tutma ve depolama sistemlerini geliştirip-kullanmak.

 

3.4—ABD de eyalet yönetimleri hükümetten de destek alarak ciddi anlamda yenilenebilir enerjilere-fosil yakıt santrallerinde karbon tutma-depolama-karbonu sanayide kullanma ve şehirlerin atık sularını ciddi anlamda geri kazanılması ile ilgili yatırımlara yönelebilir ve bu süreç ciddi anlamda hız kazanabilir.

 

4—Dünyanın Sosyolojisi:

 

1—Dünyada internet kullanımı-okullaşma oranı-sağlığa erişim hızla artmakta.Bu durum geçen yüzyıla göre çok daha ileride.Bu ise gezegende daha bilgili insanların olduğunu ve bunların daha bilgili yönetimler seçeceğini varsaymamıza yol açabilir.

 

2—Dünyada din insanın manevi boşluğunu doldurmada önemli vede bu bir temel manevi ihtiyaç olabilir.İnsanın manevi ihtiyaçlarından biri bir kendisini koruyan-esirgeyen ona yardım eden bir yaratıcıya ihtiyacı olabilir.Uzaya açılma ile bu ihtiyaç artabilir.Zira yaradan her yerde hüküm sürdürmekte.An be an her şeyi yeniden yaratmakta.Ancak uzaya açılma ile insanlar dini ritüellerini uzayda devam ettirebilir.Ateizm düşüncesi zayıflayabilir.

 

3—Dünya insanlarının sağlığında daha ileri tıp teknikleri sözkonusu ve bunlar erişilebiliyor.Ancak tıpta ilerleme beraberinde biyolojik savaş tehditlerinide paralelinde getirmekte.Koronavirus salgını da böyle bir şey olabilir.

 

4—Dünya da en çok tahrip olan şey çevre.İleri derecede çevre tahribatı ve türlerin yok olması tehdidi sözkonusu ancak bir yandan çevreye sahip çıkma düşüncesi de hızla ivme kazanmakta.Kısaca doğayla uyumlu üretim süreçleri büyük anlamda önemli.

 

5—Türkiye:

 

1—Yönetim olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-CHS verim olarak parlamenter Başbakanlı eski sisteme göre icra anlamında yüksek verimli olabilir.Eski sistem verimi %40-50 kabul edilirse CHS nin verimi %70 olabilir.

 

1.1—Tarihsel süreçte Ülke ömürleri devlet verimi ile doğru orantılı kabul edilirse kamu yönetimi her konuda-ekonomi-finans-sanayi-tarım-sosyal sistem-eğitim de verimi sürekli artırmak zorunda.Sonuç olarak CHS dan vazgeçme diye bir düşünce zayıf bir düşünce olabilir.Ancak CHS ın bazı eksiklikleri olduğu düşünülebilir.Bunlar:

 

1—CHS de  Cumhurbaşkanlığı ofislerinde gereğinden fazla eleman-danışman istihdam edilebilir.Yapılan bir bilimsel çalışmada bir arge grubunda gereğinden az veya fazla eleman arge verimini-kaliteli çıktı sayısını azaltmakta.Bu anlamda CHS de bir merkezi arge birimi oluşturulup ofislerin verimlerini sayısal hale getirip verimi düşük ofisleri yeniden yapılanmaya sokabilir.

 

2—CHS  sistem olarak belirli oranda meclise bilgi ve hesap verir bir konumda olabilir.Zira İstiklal Harbinin en zorlu günlerinde Atatürk ciddi muhalefete rağmen meclise sürekli bilgi vermiş ve desteğini arkasına almaya çalışmıştı.

 

3—Ülke olarak ithal ikameli sanayi yapısını hızla ihracata dayalı sanayi yapısına dönüştürmek uygun olabilir.Ekonomi yönetimi bu anlamda kurların yükselmesine izin verebilir.Yüksek kur ithal ikamesinde azalma sağlayabilir ve  yerli üretimi destekleyebilir.

 

3.1--Zira Almanya koronada dünya ekonomisindeki ekonomik daralmaya rağmen sanayi ihracatı ile ekonomisi geriletmedi.

 

3.2—Ülke olarak tasarruf oranı düşük olarak ifade edilmekte.Oysa insanlar tasarruflarını dolar ve altın alarak yapmakta. Sermaye birikimi için insanlar verimi yüksek getirili sanayi firmalarının hisse senetlerini döviz büfelerinde-banka atm lerinde alabilirse tasarruf için alınan dolar ve altınlar sanayinin güçlenmesine gidebilir.

 

4—Arge harcamaların/GSYH oranını 1 den 2 ye çıkarmak için Kamu yönetimi start ap ve arge personelin maaşını belirli oranda belirli kriterlere göre verebilir.Zira vergi indirimleri arge harcamalarına gitmeyebilir.

 

4—Meslek liseleri ve normal liseler belirli büyük oranda özel alanlı lislere(tarım lisesi-inşaat meslek lisesi-yenilenebilir enerjiler meslek lisesi-organik narenciye meslek lisesi vs)

 

5—MEB de oluşturulacak Bakanlık arge merkezinde uzaktan eğitimde verim nasıl artırılabilir.Ülke örnekleri incelenerek yeni yaklaşımlar yapılabilir.

 

5.1—Tarım Bakanlığında bakanlık arge merkezi oluşturularak ileri vizyonlar(havza modeli-fındık borsası-pamuk/dokuma endüstrisi araştırmaları-ham yap projeleri-araştırmalar buradan gözetlenebilir ve verimlilik finans olarak incelenebilir.Makama raporlanabilir.

 

6—Bürokrasi konusunda bürokrasiyi azaltacak evrak-süreç düzenlemeleri ve kamu süreçlerininde bürokrasiyi azlatcak öneriler CHS ye bağlı verimlilik enstitüsü tarafından tüm süreçler için yapılmalı-maddeleştirilmeli ve CHS de makama sunulabilir.

 

7—Ülke olarak beton kullanımı ciddi anlamda zayıflatılarak-bunun yerine çelik-ahşap ve 3 D bina yapımı teşvik edilebilir.


8—Ülke olarak iha-insansız hava araraçları üretiminde ciddi bir yapıya sahip.Bayraktar firması elde ettiği know-how u diğer iha üreten firmalarıyla paylaşarak kamu desteği ile ülke olarak bu konuda çok iyi konuma gelebiliriz.

 

8.1—Tarım bakanlığı iha ile ağaç dikme işine girerek kısa sürede ciddi anlamda ağaç dikebiliriz.Bu imkan ile ülke coğrafyasında küresel ısınmanın etkileri ciddi anlamda zayıflatılabilir.

 

9—Ülke olarak bakanlık binaların muhtemel depremde ağır hasar görecek olanlarını kısa sürede tespit edecek yöntemi belirleyip bunları hızla yıkma yoluna gidebilir.

 

10—Ülke olarak 2001 den sonra sanayileşme ciddi anlamda zayıfladı.Kamu yönetimi ülke marka firmaları-aselsan-arçelik vs ile katma değeri yüksek hit sanayilerde(makine imalat-ileri tekstil/moda-iha-sağlık gereçleri-otonom otomobiller-elektronik çip-cep tlf-güneş pilleri-rüzgar türbinleri-otomasyon aletleri-ileri kimya(karbon elyaf vs)-ileri çelik üretimi) kamu-özel ortaklığı ile özel sektörün yönettiği firmalar kurup firmayı olgunlaştırdıktan sonra firma ortak özel firmaya hisse devri yapılabilir.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 405

Eklenme Tarihi : 25.10.2020

Önceki sayfaya geri dön.