MAKALELER 3 / Foton Akışı Ve Akışkanlar Mekaniği BenzeşimiFoton Akışı Ve Akışkanlar Mekaniği Benzeşimi


1--Temel Yaklaşım:Foton akışı ile Akışkanlar Mekanigi arasında analoji kurulacaktır.Buna gore foton akışı ile su akışı arasında analoji kurularak Su akışının matematiksel anlamda dinamiginden yararlanarak ortamda foton akışı yorumlanacaktır.

 

2--Temel Formüller ve gösterimler:

Re:Reynolds sayısı

V(m/sn):ortamda foton akış hızı

m:akışın akıcılıgı(vizkozitesi)

r:akışın yogunlugu

d:ortam capı

c:direnc katsayısı

L:ortam uzunlugu


R:foton akışına karşı olusan direnc H:RXL:toplam direnc


direnç formülü                                                  2        

Laminar akışta....................C:64/Re  R:CxV/d 

                                                            -1/4

türbülanslı akışta ................C:0.316xRe


2.1--Akışkanlar Mekanigıne gore: Re=Vxdxr/m      Re:0…..2000 arası akış laminar

1-Reynolds Sayısı ve akışın durumu:                       Re:2000….4000 arası yarı türb.

                                                                                  Re:4000 den büyük türbülanslı

3--Akış m(vizkozite) acısından incelenirse:


3.1--fotonun akıcılıgı arttıkça vizkozitesi düşecektir.


3.2--Bu nedenle akıcı ve vizkozitesı düşük foton akışlarında sistemin reynolds sayısı büyüyecektir.Bu durumda akış laminar ise ortam direnci düsecektir.


3.3--Ancak akış türbülanslı ise direnc artacaktır.foton akışının akıcılıgın artması sıstemin türbülansa kayma egilimini arttırır.Ancak m:0 oldugu için reynolds sayısı sonuza gider ve bu durumda sınır teori olarak akışı türbülanslı degil türbülans ötesi olarak kabul etmek gerekir yani bir nevi laminar akış gibi.


3.4--Akıcı foton akışı normal laminar sınırlarda direnci azaltır.Ancak akıcı foton Akışi ortamdaki foton akışını turbulansa kaydırabilir.Bu ise ortamın ısınması demektir


3.5--m:0 ise(süper iletken akışı)……Re:sonsuz…….C:0 Yani Direnç Sıfır Olur

m:….0 a yaklaştıkça akışkanın vizkozitesi düşer ve akıs süper akıcı hale gelir. Bu nedenle süper akıcı foton akışlarını nur olarak nitelendirebiliriz.


3.6--Akışın vizkozitesi tek dalgalı/frekansı yüksek akış için yüksek olabilir.Böyle bir akış direnc yada ısı yüksek olacagı için,bu zemin lazere temel hazırlar.


4--Akış r:Foton akışının yogunlugu açısından incelenirse:


4.1--Akımın yogunlugu arttıkça reynolds sayısı artar.Laminar sınırlarda direnci azaltır.

akış türbülansa kaymıs yani bir ısınma gibi durum varsa direnc daha da artar,bu da türbülansı-ısınmayı derinleştirir.ve ortamda anormal ısı durumu ortaya çıkar.Bu durum ortama pompalanan foton akısı(ışık akısı) ile ilgilidir.


5--Akış d:Foton akışının geçtiği kesitin çapı açısından incelenirse:


5.1--d:ortam capı:ortam çapı arttıkça reynolds sayısı artar.Laminar saglıklı sınırlarda direnci

azaltır ışık tel çapı uzayda sıfır oldugu varsayılırsa/kütlede sıfır oldugu için 0/0 gibi bir belirsizlik ortaya cıkar.Ancak gözleme göre ve teoriyle uyumlu olarak direnç yada foton akışına baglı ısınma akış hızının karesi ile dogru orantılı olup bu da sabittir.


6--Akışın d:Foton akışının akış hızı açısından incelenirse -V:Foton akış hızı:Foton akışına karşı oluşan direnç türbülanslı akışlarda Akış hızının karesi ile dogru orantılıdır.Akış hızının artması herhalukarda ortamda Harcanan enerjinin artması demektir.Bu da ortam direnci ile dogru orantılıdır ortamda ısınma veya normal akış arasındaki sınırı akış hızı belirler.Akış hızının artması Sonucu önce yarı türbülanslı akış ardından tam türbülanslı akış başlar.tam turbulanslı Akışta direnc direnc katsayısı yada reynolds sayısı yada telin capı/akısın vizkozitesi/Ve yogunluguna baglı degildir.sadece akış hızının karesi ile dogru orantılıdır.


7--Akışın L:Foton akışının akışın yol uzunluğu-süre açısından incelenirse 1.5-Ortamın uzunlugu(L):Ortamda foton akışına karşı oluşan direnç ortam uzunlugu ile dogru orantılıdır.Ortam uzunlugu arttıkça harcanan enerjide artar

 

8--Sonuç:Yukarıdaki yaklaşım foton akışını tıpkı akışkan akışı gibi ele almakta foton akışına akışın yogunlugu/akıcılıgı(vizkozite)/akışın hızı gibi yeni kavramlar getirmektedir.foton yogunlugu düşük/vizkozitesi yüksek/yüksek hızlı foton akışı gibi.

Makalenin İzlenme Sayısı : 59

Eklenme Tarihi : 25.10.2020

Önceki sayfaya geri dön.