MAKALELER 3 / Çin-Hindistan Karşılaştırması


Çin-Hindistan Karşılaştırması:


1—Bu iki ülke dünya nüfusunun % 40 ını oluşturuyor.


2—Hindistan ın nüfusu 1.20 milyar-Çin in nufusu 1.34 milyar


3—Hindistan da nufusun ortalama yaşı 26.2—Çin de ise 35.5.Kısaca Hindistan genç bir nüfusa sahip.


4—Hindistanın GSMH 4.06 trilyon dolar--Çin in 10.09 trilyon dolar


5—Hindistanın ihracatı 0.23 trilyon dolar-Çin in1.58 trilyon dolar


6—İnternet Kullanıcı Sayısı:Hindistan 61 milyon-Çin 389 milyon


7—Okuryazarlık:Hindistan % 61-Çin% 92


8--İşgücü sayısı:Hindistan 478.3 milyon kişi--Çin 815.3 milyon kişi


9—Enflasyon Oranı:Hindistan % 12-Çin % 3.2


10—Askeri Harcamalar-GSMH %:Hindistan % 2.5—Çin % 4.3


11-Döviz ve Altın rezervleri:Hindistan:0.29 trilyon dolar—Çin 2.88 trilyon dolar


12—Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Pay:GSMH %:Hindistan% 0.8-Çin % 1.44


13—Küresel Bilimsel Araştırmalarda Yayın Yazarlığı:Hindistan:% 2—Çin %10


13—K. Bilimsel Araştırma-Yayınlara Küresel Atıf Oranı% :Hindistan:% veri yok—Çin %4


14.1--Çinlilere göre Hintliler batıl itikatlı-Hintlilere göre Çin liler tanrıtanımaz.


16—2008 Krizinde Hindistan ekonomisi devlet desteği olmadan resesyondan çıkarken,Çin de devlet desteği söz konusu olmuştu.


17—Çin bankacılık sisteminde  kredilere bürokratlar müdahale ederken,Hindistan da ise kredi için öncelik firmanın ticari başarısıdır.


18—İki ülkede Gelir eşitsizliği giderek rahatsız edici boyutlara doğru ulaşıyor.


19—Bu ülkelerde topraklara el konulması sosyal patlamalara yol açabilir.


20—Çin İn diğer Özellikleri:


20.1—Çin de insan hakları ihlalleri önemli.


20.2—Çin tek çocuk politikasına bağlı olarak hızla yaşlanıyor.Hindistan genç bir nufusa sahip.


20.3—Çin de özel şirketlerin özelliklede KOBİ lerin devlet bankalarından çok az destek almakta.


20.4--Çin de özel sektör iyi yetişmiş eleman bolluğu gibi bir avantaja sahip.


21—Hindistan ın diğer Özellikleri:


21.1—Hindistan da özel sektör Çin şirketlerinden daha fazla profesyonel bir çalışma bir çalışma rejimine sahiptir.


21.2—Hindistan ,Çin e göre daha girişimcidir.


21.3—Dış yatırımlar konusunda Hindistan Çin den daha fazla yatırım yapmakta.


21.4—Hindistan genç nüfusun eğitimi için devasa boyutlarda yatırım yapmak zorunda kalacak.


21.5—Enflasyon tehlikeli bir biçimde özellikle Hindistan da yükseliyor.


Kaynakça:CBT-1289/10-02.12.2011

Makalenin İzlenme Sayısı : 298

Eklenme Tarihi : 12.06.2019

Önceki sayfaya geri dön.