MAKALELER / AB de Enerji Verimliliği Açısından Durum Özeti

AB de Enerji Verimliliği Açısından Durum Özeti:

 

1-- Tablo 1. AB-25 İle ABD’nin Binalarda Enerji Harcamı Karşılaştırılması (EC 2000).


EU-25……………….252………………108


AMERİKA ………....500………………415


2--Tablo 2. AB-25 İçin Bina Enerji Kullanım Oranları (EC 2000).


Bileşen………………Mesken …….. İdari Yapı


ISINMA…………….......% 57………........….% 52


SU ISITMA…………..% 25………..........…..% 9


AYDINLANMA……..% 11……........……% 14


YEMEK PİŞİRME…..% 7……..........…….% 5


SOĞUTMA…….…….-…………............…% 4


DiĞER…………….…-……...............……..% 16


3-- Tablo 4. Bazı AB Ülkelerindeki Binalardaki Yıllık Enerji Tüketimi

Ülke…………….Yıllık Enerji Tüketimi (Kwh)/m2


Yunanistan………………….108.4


Danimarka………………….144.1


Polonya………………………261


3-- AB üyesi 25 ülke (AB-25) için toplam enerji harcaması 1677 MTEP dir. Nihayi enerji harcaması açısından ulaşılan değer ise, 1080 MTEP dir.


3.1--Bunun ana bileşenleri: % 44 petrol, % 23.9 gaz, %20.2 elektrik, % 4.8 katı yakıt, % 4.2 yenilenebilir enerji ve % 2.8 diğer şeklindedir ( EC 2004).


3.2--Şu anda AB-25 açısından dışa bağımlılık tüm yakıtlar dikkate alındığında % 48 dir. Bu oran petrolde % 76.8, gazda % 51.3, katı yakıtta % 33.2 seviyesindedir.


3.3--Avrupa Komisyonu dışa bağımlılığın 2020 yılına kadar 2/3 oranında olacağını tahmin etmektedir.


4-- Soğutma amaçlı enerji harcaması 1990-2000 yılları arasında % 146 oranında artmıştır. Sebep konfor talebi ve klima cihazlarının ucuzlamasıdır.


5-- Bazı kuzey Avrupa ülkeleri değişik yaptırımlar (yapı standartları, vergiler, sübvansiyonlar vb.) uygulayarak ısı harcamalarını düşürmüşlerdir. Yeni meskenler 1970 lerdeki meskenlere göre % 60 daha az enerji harcar duruma getirilmişlerdir. 


5.1--Örnek vermek gerekirse, 1977-1984 arasında Almanya’da ortalama ısı enerjisi ihtiyacı 200 kWh/m2 iken, 1984-1994 yılları arasında 150 kWh/m2‘ nin aşağısına, 1995- 2001 yılları arasında 100 kWh/m2‘ ye indirilebilmiştir.


5.2--2004 yılı itibariyle de bu değer 95 kWh/m2 ‘ye çekilmiştir. Ancak her ülkede durum böyle değildir.


5.1--İrlanda çift cam uygulamasının en düşük olduğu kuzey Avrupa ülkesi iken (Healy 2003 ), Belçika görece verimsiz evlere sahiptir. Belçika’daki evlerin sadece % 12’sinde zemin yalıtımı ve % 33’ünde çatı yalıtımı vardır.


5.2—Öte yandan enerji verimliliği açısından Avrupadaki binaların % 50’sinden fazlasının 1970 öncesi yapılmış olması olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir.

Makalenin İzlenme Sayısı : 732

Eklenme Tarihi : 11.06.2019

Önceki sayfaya geri dön.