MAKALELER 3 / Yakıt Pilleri
Yakıt Pilleri:


1-Hareketli parçası olmayan, tipine göre 80-1000°C arasındaki sıcaklıkta çalışabilen, çok az gürültü yapan yakıt pili kompakt yapısı ile ideal çevrim aracıdır.


2-Yakıt pillerinde yakıt olarak metanol, etanol, doğal gaz, LPG ve hidrojen kullanılabilir. Sıralanan bu yakıtlar arasında verimi en yüksek olan hidrojendir. Hidrojenden reaksiyonu sonucunda ortaya su buharı çıkarken,metanol-etanol-doğalgaz-LPG  kullanımında CO2 de çıkmaktadır.


3-Yakıt pilleri iki ince elektrot ve bunların arasına konulan elektrolitten oluşur. Anot elektroduna yakıt elektrodu ve katot elektroduna oksijen elektrodu da denilmektedir. Burada elektrolit olarak , sodyumun bazik çözeltisi- potasyumun bazik çözeltisi, fosforik asit gibi bir asidik çözelti, seramik veya polimerik katı olabilmektedir. Elektrolite bağlı olarak yakıt pillerinin tipleri ve çalışma sıcaklıkları farklılık gösterir.


Elektroliti fosforik asit olan yakıt pilleri 190 °C de……….Savunma ve Uzay Araçları


Elektroliti ergimiş karbonat olan yakıt pilleri 650°C’de,……Elektrik Üretimi


Elektroliti seramik olan katı oksitli yakıt pilleri-1000°C


Elektroliti polimerik katı olan proton geçiren zarlı (proton exchange membrane) yakıt pilleri 80°C……………………..Ulaştırma araçları 


4-Çalışma Sistemi:


4.1--Bir dış kaynaktan yakıt(hidrojen veya doğalgaz,metan) ve oksijenin pile beslenmesi sonucu anot ve katot tepkimeleri oluşur. Anoda gelen yakıt, orada iyonlara ve elektronlara ayrışır. İyonlar elektrolitten geçip katoda ulaşırken, elektronlar da bir iletken üzerinden geçerek katoda gitmekte ve böylece elektrik üretmiş olur.


4.2--İletkenden geçen elektronların yarattığı elektrik enerjisi DC karakterlidir. Katotta iyonlar oksijenle birleşip, kullanılan yakıtın cinsine göre yalnızca su buharı veya su buharı +CO2 üretirler.


5-Yakıt pillerinin uygulamadaki enerji verimleri…………………………………………. %40-60

Fosil yakıtlı termik elektrik santrallarının ortalama verimi……………......…………. %30 düzeyinde kaldığından, yakıt pili santrala göre çok küçük boyutu ve yüksek verimi ile önem kazanmaktadır.


6-Yakıt hücrelerinin birkaç kW’dan başlayıp,

Sanayi kullanımı için…………………………………………….. 200 kW’lık,

Elektrik üretimi için………………………………………………. 1-11 MW’lık uygulamaları vardır.

 

7-Yakıt pilleri için dünya pazarının otomotiv sanayi ve küçük elektrik santralları sanayi olacağı düşünülmektedir.

 

8--Geleceğin taşıtlarında ve elektrik santrallarında yakıt pillerinin önemli bir yer alması beklendiğinden ülkemizde de prototip uygulamalar ve yerli araştırmalar başlatılmalıdır.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 46

Eklenme Tarihi : 25.08.2020

Önceki sayfaya geri dön.