MAKALELER 3 / Uzayın Geometrisi


Uzayın  Geometrisi:


1--Matematikte geometrik yapılar form ve cebrik ifade olarak topoloji bilimi ile incelenmektedir.Kısaca Bir puro-bir simit-bir kürenin matematik araçlarla incelenmesi topolojinin konusudur.


2--19 yüzyıl Alman matematikçisi Bernhard Riemann herhangibir iki boyutlu uzayın yani böyle bir yüzeyin bir tür masajlamayla eğirliği her yerde aynı olacak  biçime dönüştürülebileceğini söylemişti.


2.1--Bu anlamda delik içermeyen(negatif eğrilik ile delik sayısı artar) yüzeyin eğriliği pozitif olmak zorundadır.


2.2--Bu yüzey topolojik olarak küreye denktir.


3--80 lerin başında Richard Hamilton ısının bir demir çubuktan aktığı gibi üç boyutlu uzayında kendini geometrikleştirmek için akmaya önlendirilebileceğini ortaya attı.


3.1--Richard Hamilton 1988 de Riemann ın iki boyutlu yüzeyler için verdiği teoremi Ricci akışlarını kullanarak yeniden ispatladı.


3.2--Yüzey aktıkça bir tür entropi ileriye doğru hareket eden uzayın geometrikleşmesine yardım ediyordu.


3.3--Aynı zamanda Ricci akışlarına yön kavramı getirdiği gibi çöken bölgelerin büyüklüğü  ve biçimini kontrol etme olanağı veriyordu.

 

4--Temel Varsayım:Uzay ,içini işgal ettiği mekan içinde  uygun bir şekilde masajlanarak ,bir çömlekçi ustasının kile şekil verdiği gibi şekillendirilebilir.


4.1--Daha da ileri gider isek,kainatta ,mekanda değişik uzaylar içinde bulundukları fizik yasalarına bağlı olarak oluşan masajlamayla değişik geometrilere sahip olabilirler.


4.2--Bu anlamda uzay gemisi,mekanda ilerlerken,hem içinde bulunduğu uzayın geometrisini oluşmasına neden olabilir,hemde örneğin küre formundaki bir uzaydan puro formunda bir uzaya geçebilir.


4.3--Yani uzay tıpkı bir ısı akışı-su akışı gibi akmaktadır.Uzay nehrinin bazı bölgeleri durgun bazı bölgeleri puro,bazı bölgeleri simit şeklinde olabilir ve içinde bulunduğunuz gemi simit şeklinde bir uzaydan,puro şeklindeki bir uzaya oradan da küre formundaki bir uzaya kurt deliklerinde geçerek geçilebilir.


5--Bu yaklaşım doğru ise ,uzay yolculuklarında karşımıza çıkacak problemlerin zorluğunu da ortaya çıkarmaktadır.


5.1--Maddenin mekanda dağılımı(eski  bir deyişle uzayda dağılımı) ve ona bağlı oluşan uzay formları neler olabilir?Burada iki uzayın birbiri ile bağlandığı noktalara  ancak bir enerji akım ipçiği geçilebilir.


5.2--Ve bu enerji akım ipçiği boyunca enerjini sabit olduğu öne sürülebilir.Bu düşünce silsilesine bağlı olarak 4 boyutlu uzay ve zamanın topolojik olarak nasıl geometriler izleyeceği ayrı bir konu olacaktır.


5.3--Burada uzayların içinde bulunduğu sonsuz büyük mekan içinde ,bir akış sistemi olduğunu ve form olarak yer işgal ettiğini alanı kabul etmekteyiz.

Makalenin İzlenme Sayısı : 61

Eklenme Tarihi : 25.08.2020

Önceki sayfaya geri dön.